דף הבית > הצטרפות לאיגוד

הצטרפות לאיגוד

אנו מציגים בפניך את האפשרות לצרף את המוסך כחבר מן המניין באגוד המוסכים. כך תוכל ליהנות מהיתרונות הרבים אשר מקנה חברות זאת ומסל השירותים לו הנך זכאי, ומאידך ליטול חלק פעיל בענייני האגוד, לתרום לקידום הענף והעוסקים בו ולהשפיע על עתיד העסק שלך.

באפשרותך להגיש בקשת רישום לחברות באגוד, בטופס להלן.

אנא הקפד על מילוי כל הפרטים הנדרשים.

פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות הסניפים.

פרטי המוסך

מס' רישיון מש' התחבורה
מס' זיהוי של העסק
שם המוסך
כתובת
יישוב
מיקוד
טלפון ראשי
טלפון נוסף
פקס
דואר אלקטרוני
אתר אינטרנט

פרטי הבעלים

  ת.ז. שם פרטי שם משפחה טלפון נייד
1.
2.
3.

מקצועות

  שם מקצוע ת.ז. בעל ההסמכה שם בעל ההסמכה מס' תעודת הסמכה
1.
2.
3.
4.
5.
6.

התחייבות

 

* כל בקשה מצריכה את אישור וועדת החברות של אגוד המוסכים.

* לידיעתך, ממועד הצטרפותך כחבר לאגוד יחולו עליך דמי חבר שנתיים אשר יאפשרו לך ליהנות ממגוון השירותים הניתנים לחברים כמפורט לעיל.

לידיעתך, באם אינך חבר באגוד המוסכים, הינך חייב, על פי דין, בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לגוף היציג בענף ובעניינינו – אגוד המוסכים בישראל. לפיכך אם תבחר שלא להצטרף כחבר, יהיה עליך לשלם את דמי הטיפול כאמור לעיל, בשיעור הקבוע בחוק ובתקנות לעניין זה.

חובת התשלום ע"פ חוק: ע"פ חוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז 1957, והתקנות שתוקנו מכוחו (תשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון מעבידים) התשל"ז 1977 – נקבע כי על כל מעסיק חלה חובת תשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון