דף הבית > תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

ברוכים הגולשים לאתר האינטרנט של איגוד המוסכים בישראל (להלן: האתר). אנו מקווים שתיהנו מהגלישה, ואנו עומדים לרשותכם בכל עניין שיידרש. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתשומת לבכם - השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה.

כללי

אחריות

שימוש בתוכן

פרטיות

בעלות וזכויות יוצרים

האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושם של האגוד ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאגוד ו/או לספקיה.

אלא אם נאמר אחרת האתר והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. אינך רשאי/ת להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

ללא רשות מפורשת של האגוד בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות  מכל סוג לאתר.

הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים שבאתר בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האגוד.

סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה.אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking),"כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי האגוד.

את/ה מסכים/מה לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

פרסומים רשמיים

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של האגוד, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

לבית המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.