דף הבית > מידע לנהגים בנושא פורום התיקון הבטוח

מידע לנהגים

אגוד המוסכים בישראל, החליט לפתוח חזית נוספת במאבק הלאומי למלחמה בתאונות הדרכים ולקח על עצמו להבטיח כי רכבים שעברו תאונת דרכים יחזרו לכביש תקינים ובטיחותיים כפי שהיו טרם תאונת הדרכים. הננו בטוחים כי בריאותך ובטיחות משפחתך חשובים לך ומצאנו לנכון להביא לידיעתך מספר זכויות מידע אשר יבטיחו כי רכבך יטופל באופן המקצועי והטוב ביותר.

הזכות לבחור את המוסך בו יתוקן הרכב.

זכותך להכניס את הרכב לכל מוסך בו תבחר, מרצונך החופשי, ולא לקבל המלצות/הנחיות מאף בעל אינטרס. סוכן הביטוח, חב' הביטוח, מרכזי שמאות של חב' הביטוח או יבואן הרכב - אינם רשאים להפנות רכב למוסך מסוים ובודאי שאינם רשאים לכפות עליך להכניס את רכבך למוסך שאינך חפץ בו, אם בתקופת האחריות ובמיוחד במקרה של תאונה. בחר את מי שאתה מכיר וסומך עליו - שילמת עבור זכות זו ! התייעץ עם מכרים ואנשי מקצוע.

הזכות לבחור את השמאי אשר יעריך את הנזק

על בסיס הסדר השמאים 2002/7 - זוהי זכותך לבחור בעצמך שמאי מרשימת שמאי החוץ של חב' הביטוח. כמו כן, באפשרותך לבחור שמאי אחר, מטעמך ובאופן פרטי, ולהזמין מ"מוקד שמאי מכריע" (טל: 03-5117222) הכרעה בין השומות - המחייבת את חברת הביטוח. שמאי חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי, ולא משנה מי משלם את שכרו.

הזכות לדרוש ייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך

דרוש ייצוג וגילוי נאות מסוכן הביטוח שלך. עליך לבדוק כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח, וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ועליו אתה סומך ולא רק ב-"מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. בדוק, האם חב' הביטוח תפצה אותך באופן מלא ? (עלות התיקון במוסך + שכר טרחת שמאי) ו/או משפה אותך על פי "מחירי השוק" (לא מאפשר לקבל כיסוי מלא במוסכים שאינם ב"הסדר"). עליך להבין
כי הסוכן הינו המייצג החוקי ובא כוחך מול המבטח (חב' הביטוח). עמוד על כך שידרוש עבורך תיקון מקצועי ובטוח.

הזכות לדרוש תיקון בטוח ומקצועי וחלפים ראויים

רכבך הנו רכושך בלבד וחובתך להגן עליו ועל בטיחות הנוסעים בו. רק מנהל המקצועי במוסך מוסמך לבחור את החלפים בהם יתוקן הרכב ואת אופן התיקון ע"פ סטנדרטים חמורים של מקצועיות, בטיחות ואמינות. על כן, זכותך לקבל מידע מלא ואף חוות דעת נוספת לגבי דו"ח השמאי ואופן תיקון הרכב - לפני הסכמתך לבצוע התיקון. עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

הזכות לקבל אחריות מלאה מהמוסך

רק המוסך אחראי לאיכות הגימור ובטיחות הרכב. על כן, חובתך להתייעץ עם המנהל המקצועי ולקבל ממנו מידע מלא על אופי תיקון הרכב, סוג החלפים שישמשו בתיקון ומקורם, ומשמעות דו"ח השמאי וכן אחריות מלאה על התיקון והחלפים.

הזכות לקבל פיצוי הולם בגין ירידת ערך

חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את מלא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך. זכור - זה הרכב שלך ושילמת עבור הפוליסה. במקרה של חילוקי דעות עם שמאי הרכב בגין עלות החלפים או העבודה, הנך זכאי להזמין שמאי פרטי, או/לחילופין לבקש מהמוסך שהוא חבר באגוד המוסכים, להזמין ועדה טכנית ללא תשלום.

הזכות לקבל חלפים חדשים בלבד ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים

בעת עריכת חוות דעת נזק לרכב שגילו עד שנתיים חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי התיקון חלקים חדשים בלבד. בנוסף, רכב שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו חלפים חדשים, חייב השמאי לאשר חלפים חדשים אם אלה נפגעו בתאונה.

הזכות להגנה משפטית ו/או החזר הוצאות משפט במסגרת הביטוח המקיף

אם רכבך מבוטח בביטוח מקיף, במקרה של תביעה של הפוליסה שלך, הנך זכאי להחזר הוצאות משפט מחברת הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

הזכות להתנגד לשיפוץ ו/או תיקון ו/או שימוש בחלפים

זכותך לאסור על השמאי לכפות שיפוצים ו/או תיקונים ו/או שימוש בחלפים מסוימים. וזאת בניגוד לדעתו המקצועית של המוסך - אין אחריות ללא סמכות. לשמאי אין סמכות מקצועית לקבוע/לאשר/לחייב וכדומה - השמאי חייב ליישום נזק על פי אמות מידה אתיות נוקשות - זה תפקידו. כמו כן, חל איסור על השמאי להשפיע בכל דרך שהיא על המוסך לרכוש חלפים ממקור ספציפי. הנך זכאי לקבל חלקים איכותיים ובטיחותיים.

חובה לשמור על חייך ובטיחות משפחתך

תיקון תאונה זה עניין רציני ,אל תיתן להפרשי השתתפות עצמית או לפיתויים והטבות שונות להשתתף בשיקול הדעת שלך ובזכויותיך. שמור על חייך וחייהם של בני משפחתך ועל ערך רכושך - דרוש תיקון בטוח.

אגוד המוסכים בישראל מפעיל אתר אינטרנט ומוקד טלפוני חינם לבירור זכויותיך, לקבלת יעוץ וסיוע מקצועי בכל נושא הקשור בתחום הטיפול ברכבים שלאחר תאונה. השירות ניתן חינם וללא עלות !. אל תהסס והתקשר אלינו בכל שאלה: 03-5620113 שלוחה 8260 (ימים א'-ד' בין השעות 14:30-16:00).