דף הבית > חדשות פורום התיקון הבטוח

חיפוש תוכן מקיף

לחיפוש במאגר המידע המלא והמקיף - לחץ כאן

 

חדשות הפורום

מכוניות היברידיות: יותר כבדות, יותר בטוחות

24/11/2011 16:44:30 | מקור: וואלה
מחקר שבוצע בארה"ב מצא כי מכוניות היברידיות מעניקות הגנה טובה יותר ליושבים בתאונת דרכים. "יש להן יתרון לא מבוטל בגלל המאסה"
לידיעה המלאה

חלקים מסוכנים: משאבות בלם מזוייפות ואסורות לשימוש

06/05/2010 | מקור: משרד התחבורה
אזהרת משרד התחבורה ביחס למשאבות בלם החשודות כמזוייפות והאסורות לשימוש. על פי הדיווח, בפעילות משותפת של המשטרה ואגף הרכב במשרד התחבורה נתפסו משאבות שונות מחב' "דייקנות יבואנית חלקי חילוף" המסומנות בסימון B.G.F ומיוצרות בסין.
לידיעה המלאה

איסור העסקת שמאי חוץ על ידי המבטח לצרכי בקרה - חוזר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')

17/12/2009 | מקור: מדינת ישראל
השבוע (14.12.2009) הונפק חוזר הפיקוח על הביטוח לחברות הביטוח האוסר עליהן להעסיק שמאי חוץ כשמאים בקרים. מוסד הפיקוח הגיב במהרה ובנחרצות לתלונות איגוד שמאי הביטוח בישראל ואסר על המשך ניגוד העניינים שנוצר בעקבות הפעלת השמאים הנ"ל פעם "כשמאי-חוץ" ופעם "כשמאי בקר/בית". מספר חברות ביטוח אף פיצו את המבוטחים על בסיס דו"ח השמאי הבקר ולא על בסיס דו"ח שמאי החוץ שנבחר מהרשימה כדין. זאת עשו מבלי לעדכן את המבוטח אודות "השיטה החדשה" שפוגעת בזכותו לערער על אומדן הנזק ו/או על הדו"ח הסופי כאמור בהסדר השמאים (שהינו חלק אינטגראלי מהפוליסה שרכש המבוטח והמחייב את המבטח). חוזר המפקח אוסר זאת מפורשות.
לידיעה המלאה

החלטה עקרונית של המפקח על הביטוח אודות אי זכאות חברות ביטוח ל"קזז" סכום פיצוי ללקוח בגין אי- הצגת חשבונית פנימית של המוסך

03/12/2009 | מקור: מדינת ישראל
דרישת לקוחות ממוסכים לספק להם חשבוניות רכישת חלפים על בסיס דרישת חברות ביטוח/ליסינג מלקוחות אלה – המונעת למעשה על ידי חברות הביטוח - כבר הפכה ל"מכת מוסכים". להלן ההחלטה העקרונית של מחלקת פניות הציבור של המפקח על הביטוח (2004), אודות אי זכאות חברת הביטוח ל"קזז" סכום פיצוי ללקוח בגין אי- הצגת חשבונית פנימית של ספקי המוסך המתקן. רצוי להעביר העתק החלטה זו לידיו של לקוח המוסך על מנת שיעשה בה שימוש לצורך השמירה על זכויותיו כדין. מסמך זה אינו סותר ואינו מונע מהמוסך בחירה חופשית באם לספק ואם לאו חשבוניות ספקים ללקוחות על פי דרישתם.
לידיעה המלאה

הכרעה עקרונית של המפקח על הביטוח לפיה חובה על חב' הביטוח ליידע את הלקוח אודות הפרשים בין סכום התיקון לבין סכום הפיצוי

03/12/2009 | מקור: מדינת ישראל
עדיין, מעטים הם השופטים המודעים להכרעתו העקרונית של המפקח על הביטוח (פרי תלונה שהגשנו), לפיה חובה על חב' הביטוח ליידע מראש את הלקוח אודות הפרש שעתיד להיווצר בין סכום התיקון לבין סכום הפיצוי שיקבל מחב' הביטוח.
לידיעה המלאה

חוזר חדש של המפקח על הביטוח: קבלת תמורה או טובות הנאה מנותן שירות

19/11/2009 | מקור: מדינת ישראל
הוראת נוהל מחייבת וגורפת, של המפקח על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, אוסרת באופן מוחלט קבלת טובות הנאה או תמורה אחרת – על נותני השירותים, לרבות רופאים, עו"ד, סוכני ביטוח, שמאים ומוסכים. וכן אוסרת על גופים מוסדיים (דוגמת חברות ביטוח) להעניק טובות הנאה/תמורה אחרת! הוראת הנוהל כוללת התייחסות במישרין להתקשרות בין חברות ביטוח לסוכני ביטוח. הוראת הנוהל המחייבת הוצאה בהמשך להכרעה עקרונית שכבר הוציא המפקח בינואר 2008. המפקח מבהיר, כי הדין הכללי, חובת תום הלב, הנאמנות ויחסי השליחות המשולשים (חב' ביטוח - סוכן - מבוטח) מכתיבים את הוראה זו.
לידיעה המלאה

חוזר חדש מהמפקח על הביטוח: הוראות חדשות לטיפול בפניות מבוטחים

03/09/2009 | מקור: מדינת ישראל
המפקח על הביטוח הוציא לפני ימים ספורים (31.8.09) חוזר גופים מוסדיים הנושא כותרת: "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור", הכולל אף שני פרקים שלמים המתייחסים למומחים: פרק ט' – "בירור תביעה בעזרת מומחה", ופרק י' – "חוות דעת מומחה". . הוראות החוזר ראויות לקריאה והפנמה – שכן הן מהוות גם היום נורמות חוקיות מנחות ומחייבות.
לידיעה המלאה

לקבלת רשימת הידיעות המלאה לחץ/י כאן