איגוד המוסכים בישראל

רקע טכני

אגוד המוסכים בישראל הוקם בשנת 1943 כדי לתת מענה לצרכים הגדלים של צי הרכב הצנוע של המדינה שבדרך. האגוד הוקם באותם ימים, כדי לאגד בתוכו באופן מקצועי את המוסכים הראשונים, שקמו בישראל המנדטורית ולימים במדינת ישראל. מטרות היסוד עליהן החליטו מייסדי האגוד היו בעיקרן לצרכי הגשת סיוע מקצועי לחברים. הוכן ועובד תקנון מפורט התקף עד עצם היום הזה. "מטרות האגוד: לאגד ולייצג את חברי האגוד לשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של האינטרסים הכלכליים, המקצועיים, החברתיים והתרבותיים של חברי האגוד ולשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של המוסכים בישראל."

כניסה לחברים

הקליקו להרשמה