איגוד המוסכים בישראל

דיון בוקר בוועדת הכספים בכנסת עם יו”ר ומנכ”ל האיגוד

הבוקר החלה וועדת הכספים בכנסת לפעול לראשונה מאז כוננה הכנסת הנוכחית. הדיון הראשון בוועדה היה דיווח הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון על פועלו בשנה האחרונה ועל תכניות העבודה העתידיות של הרשות. אולם הוועדה היה מלא בחברי הכנסת, חברי הוועדה, מכלל סיעות הבית. הממונה הציג את החוק, את מטרותיו, את פועלו בשנה האחרונה ואת תכניות הרשות וכן קבל על תקציב הרשות שלטענתו, הינו תקציב מפלה יחסית לשאר רשויות הרגולציה.

מסתבר שלכלל חברי הבית “בטן מלאה” על התנהלות חברות הביטוח בתחומים רבים וכן על העובדה שלמרות שהחוק מגדיר את הממונה כמי שאמור לשמור על זכויות המבוטחים/ חוסכים וכד’ – חברות הביטוח בישראל פועלות ללא “פיקוח” והצרכנים/מבוטחים/חוסכים – נפגעים. גם נושא ביטוחי הרכב נידון וחברי הכנסת קבלו בעיקר על מדיניות חברות הביטוח בתחום זה. מסתבר (לנו זה היה ידוע) שחברי הכנסת לא מכירים את טיוטת רפורמת “מתן השליטה המלאה” לחברות הביטוח ושהם כן מעוניינים להיות מעורבים ו. שיש להם סמכות להיות מעורבים ולהשפיע.

יו”ר וועדת הכספים, חה”כ משה גפני הנחה את הממונה להעביר את טיוטת ה”רפורמה” לכלל חברי הוועדה.

מנכ”ל האיגוד, אריה אשד ויו”ר האיגוד, רונן לוי השתתפו בדיון הבוקר ויו”ר האיגוד ביקש מחברי הוועדה לדון באופן פרטני על תכני הרפורמה בוועדת הכספים מאחר והחלטות הממונה עוסקות בדיני נפשות, בחופש העיסוק ובביטול התחרות בקרב מאות מוסכים.

האיגוד, לפי כך ולאור העובדה שחברי הוועדה התרעמו על פעולות הרשות (ובייחוד על ניצול העצמאות שלה בתקופה זו בה נבחרי הציבור אינם מעורבים ברפורמות מרחיקות לכת) יעשה מאמץ להשיב את הדיונים וההחלטות לאולמות הכנסת ולהוציאן מידי מי שנראה מוטה ושמוכן להפקיר את הצרכנים ואת ספקי השירותים והבטיחות בדרכים בידי מיעוט חברות פיננסיות ציניות.

דיון זה ובו ניכר שרוב חברי הבית מבינים שרשות שלטונית “חוטפת” חקיקות ללא פיקוח בתקופת ממשלות מעבר, הפיח בנו את התקווה כי זו הפעם – הוועדה המפקחת על פעילות הרשות – תעצור את ההשתוללות הפרועה והיומיומית של חברות הביטוח ושלוחיהן בתחום ביטוחי הרכב (רכוש).

כזכור, האיגוד הפסיק לשתף פעולה עם פרסת השימועים של “הרפורמה” שהומצאה לאחרונה ובניגוד לסיכומים בעל פה ובכתב ( היום הדגיש הממונה את חשיבות העמידה בהסכמים.. בדיון האחרון מולנו הוא לא סבר שעליו לכבד את חתימת נציגיו אודות עקרונות ההסדרה בתחום הרכב..).

האיגוד דורש להפסיק לאלתר את כל אמצעי השוחד ו”ההטבות” המשפיעות על הבחירה החופשית של מבוטחים וניזוקי צד ג’ במוסך מתקן.

מוסך צריך להיות קשור אך ורק לבעל הרכב ובחוזה תיקון כמתחייב בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב.

חוזי הסדרי המוסכים והשמאים הנהוגים כיום והמוצעים ב”רפורמה” הינם חוזים הנוגדים את החוק ומאלצים ומשדלים את בעלי הרשיונות בתחום הרכב- לפעול בניגוד לחוק.

מאחר וזו המציאות – רק נבחרי הציבור יוכלו לפעול לשנות אותה.

ברכות לחברי וועדת הכספים שהחלו להניע תהליכי בקרה גם בתקופה קשה זו של עם ישראל ובה אין ממשל ואין דין ודיין בשנת הבחירות האחרונה.

נאחל לנו וללקוחות המוסכים, לאחר שהסתיימו החגים המציינים פתיחת שנה חדשה –
שנה טובה ובטוחה שלוואי ותיזכר כשנת המהפך – ללא “הסדרי מוסכים” והפניות פסולות ושהפניית המשאבים תהיה אך ורק לצורכי תיקון הרכב ולטובת הכיסוי הביטוחי והבטיחותי.