איגוד המוסכים בישראל

הסמכה בהולנד וביקור באוטומכניקה בגרמניה

carcollege-automacanic-H-G