איגוד המוסכים בישראל

חוות דעת מקצועיות

גורמים משפטיים הם לרוב אינם מומחים ו/או בעלי ידע בתחום תחזוקת הרכב. לעיתים,  נדרשים הגורמים המשפטיים = לרוב המדובר בבתי משפט, להכריע  בסוגיות מתחום תחזוקת הרכב בהם נדרש ידע מקצועי ו/או מומחיות מיוחדת. אשר על כן, כדבר שבשגרה, בתי המשפט מסתייעים רבות בחוות דעת מקצועיות מטעם מומחים.

כתיבת חוות דעת המקצועית – חוות דעת מומחה, המוגשת לבית משפט היא משימה קשה ומאתגרת  שגורמי מקצוע מתחום תחזוקת הרכב יכולים להתמודד איתה.

איגוד המוסכים פועל מול המערכת המשפטית הן בתי המשפט והן גורמים משפטיים אחרים כדוגמת הסנגוריה הציבורית במתן חוות דעת מקצועיות על ידי מומחים מתחום מקצועות תחזוקת הרכב הפועלים במסגרת איגוד המוסכים.

הפניית סוגיות הנדונות בבתי משפט, בהם נדרשת חוות דעת מקצועית ו/או מומחיות מיוחדת לאיגוד המוסכים לשם הכרעה בתיקים על ידי ניתוח התופעה שעלתה בדיון המשפטי , תוך מתן הסבר מקצועי והסקת מסקנות היא משימה   אותה מבצעים אנשי המקצוע של איגוד המוסכים שהוסמכו לכך.

שירות נוסף אותו מציע איגוד המוסכים באמצעות מתן חוות דעת מקצועיות קיימת, כאשר בהתדיינות משפטית בין צדדים כאשר אחד מהצדדים מבקש להגיש חוות דעת מקצועית על מנת לתמוך בטענותיו, מבלי שבית המשפט ביקש זאת.

איגוד המוסכים גייס את מיטב אנשי המקצוע על מנת להעניק שירות זה לבית המשפט ולגופים משפטיים אחרים כגון הסנגוריה הציבורית

מתן חוות הדעת המקצועיות מלוות על ידי המחלקה המשפטית והנהלת האיגוד.