איגוד המוסכים בישראל

חזון ומטרות

חזון איגוד המוסכים

איגוד המוסכים בישראל הוא הארגון היציג של ענף שרותי תחזוקת הרכב והתחבורה מיום היווסדו בשנת 1942.

האיגוד, המייצג ומשרת ציבור של מעל 35,000 איש העוסקים בתחום, מספק מענה לצרכי הענף על מגוון העיסוקים והמקצועות הקיימים בו,  וממלא תפקיד חשוב ומהותי בעיצוב דמותו של הענף ומדרישות העוסקים בו לאור האצת הקדמה הטכנולוגית בכלי הרכב על כלל סוגיהם.

חזון איגוד המוסכים אשר על פיו מתבצעת הפעילות השוטפת של האיגוד נחלק לשני תחומים עיקריים:

תחום המקצוע-
שמירה וחיזוק ענף שירותי התחזוקה לרכב והפיכתו לענף איכותי יותר, מתקדם ומקצועי, המספק לעוסקים בו קיום כלכלי מכובד, גאווה מקצועית ותדמית תעסוקתית חיובית.

תחום החינוך-
קידום החינוך הטכנולוגי-מקצועי של ענף הרכב במגוון הנושאים והשכבות (החל משכבת התיכון) על מנת לאפשר יצירת תשתית וביטחון תעסוקתי לכוחות חדשים. וצעירים.

 

מטרות

המטרה העיקרית של איגוד המוסכים היא לשמור את תחום שרות התחזוקה לכלי הרכב במוסכים ובמרכזי השירות  פורה,  בטיחותי, מתקדם ומקצועי.

 קיימות מטרות נוספות תולדה של חזון האיגוד ובהן הצורך להגן, לשפר, לפתח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של העוסקים בתחום הרכב, תוך הפגנת מודעות שירות גבוהה, איכות ואמינות – למען המוסכים, מרכזי השירות, לקוחותיהם והענף כולו.