איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 420

גיליון מספר 420 עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה,08 לאוקטובר 2015
IGA-LOGO
הצעת חוק רישוי השירותים לרכב – חידוש הדיונים
עקבו אחרינו בקרו באתר האיגוד color-forwardtofriend-96 ערוץ הרכב עקבו אחרינו
עקבו אחרינו בקרו באתר האיגוד כתבו לנו ערוץ הרכב עקבו אחרינו
         

הצעת חוק רישוי השירותים לרכב חזרה לשולחן וועדת הכלכלה שכינסה דיון ראשון בנושא ב 4.8.2015. מאחר והצעת החוק כוללת מאות סעיפים, בין היתר לאסדרת כלל המקצועות והשירותים בענף הרכב צפויים לנו עוד חודשי דיונים רבים ואינטנסיביים בוועדה.

 

 image001     

 

להזכיר, כי מאחורינו כבר פגישות והתכתבויות רבות  ועשרות דיונים בוועדת הכלכלה בהרכבה בכנסת הקודמת, אלא שלנוכח חילופי הממשל, העבודה על הצעת החוק מתחילה בפועל מחדש.

לפי הנחיות יו”ר הוועדה הנוכחי, ח”כ איתן כבל, לצורך זירוז ויעילות, הערות ובקשות לנוסחי הפרקים המוצעים ע”י משרד התחבורה תשלחנה לוועדה קודם לדיונים. השבוע שלחנו לוועדה את הערותינו לששת הפרקים הראשונים להצעת החוק וכן נייר עמדה כללי המסביר את עמדותינו העקרוניות:

  1. מימוש החלטת הממשלה להגברת התחרות ואימוץ המלצות ספציפיות של וועדת היישום להמלצות הוועדה להגברת התחרות (המוכרת כוועדת זליכה) כגון איסור על יבואן רכב מסחרי (ישיר או עקיף) להיות בעלים של יותר ממוסך אחד.
  2. עיגון בחקיקה ראשית של סעיפים מהצו המוסכם ליבואני הרכב המגבילים את השפעת והיכולת של יבואני רכב מסחריים לפגוע בתחרות.
  3. ביטול מוסכי ההסדר וביטול הסדר השמאים ואימוץ ההמלצות של הוועדה להגברת התחרות ביחס לעצמאותם המקצועית של שמאי הרכב ולצמצום הכוח העודף של חברות הביטוח. וכן, ביטול השפעת חברות הביטוח על מיהות תיקוני נזקי תאונות ועל בחירת המוסך המתקן.
  4. פיקוח על סחר ברכב ניזוק המבוצע על ידי חברות הביטוח והליסינג.
  5. ביטול חסמים בייבוא רכב ובכניסת שחקנים חדשים לשוק ייבוא רכב חדש לישראל, וחקיקה נכונה וסמכות רחבה של משרד התחבורה בנושא, יאפשרו לשחקנים רבים בענף, שנתקלים בימים אלה בחסמים רגולטוריים רבים המונעים את התפתחותם ואת צמיחתם בשוק הרכב הנשלט על ידי מיעוט גופים, להשתלב בסחר ובייבוא רכב חדש באופן מסחרי מקיף ו/או באמצעות ייבוא זעיר. הסרת חסמי הכניסה לשחקנים חדשים תועיל לתחרות ותשפר את המחיר ואת התמורה לרוכשים רכב חדש בישראל ותאפשר חיבור של מוסכים רבים ליבואנים מסחריים חדשים ובתנאים הולמים והוגנים ושיפור מסחרי והוגנות חוזית לאלה הקשורים היום עם יבואני רכב (לו יתקבלו גם שאר דרישותינו לאסדרת ההתקשרות בין יבואן מסחרי למוסך שירות).

 

image002

 

כידוע, הריכוזיות העסקית בכל ענף מחלישה את החברה ומעוותת את הכלכלה, ויוצרת קבוצות לחץ ריכוזיות על השלטון. האיגוד הפנה את תשומת ליבם של חברי הכנסת לעבודת המחקר של מר אסף חמדני מהמכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא ריכוזיות השליטה בישראל (“…שליטתה של קבוצה מצומצמת יחסית של משפחות במגזר העסקי באמצעות פירמידות שליטה טומנת בחובה חשש לפגיעה במשקיעים מהציבור, בהתפתחות הכלכלה ואף באיכות השלטון והדמוקרטיה…”), והמליץ לחברי וועדת הכלכלה להכליל בחקיקה המונחות לפתחם מפתחות לביזור כוחות, ריבוי שחקנים ומעטפת תומכת לתחרות, יעילות (הפחתת חסמים ממשלתיים במקביל להפחתת חסמים עסקיים) ובטיחות.

 

image003

 

אנו מקווים, כי בסיבוב הזה, נזכה אנו, בתורת שחקן מרכזי בשוק הרכב, וכמובן ציבור הצרכנים לאוזן קשבת, וכן מקווים שהשכל הישר יגבר על שאר הטיעונים והאינטרסים, לרבות מוסדות השלטון שהינם ה”שחקן” המשמעותי ביותר שגורם לצמצום התחרות ולהעלאת יוקר המחייה בישראל, הכולל גם את מרכיב הרכב והשירות לו.

 

חברות ביטוח ו-“פיקוח” – מה שהיה הוא שיהיה

השבוע פורסם כי המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, קנסה חברות ביטוח “…בגין חריגות שהתגלו במהלך ביקורות שוטפות שביצע האגף.”

כרגיל, חברות ריכוזיות ומפוקחות במשק הישראלי זוכות להקלות ולהטבות בזכות כישרון מיוחד לכיבוס מילים והן רק “חורגות” ואינן מבצעות “עבירות” חו”ח. על “החריגות” הללו, ישלמו לא חברות הביטוח “הנקנסות” אלא האזרח משלם הפרמיות והחוסך החרוץ – שניהם פראיירים מושלמים. כמו כן הסירו דאגה מלבכם – במקביל להעשרת קופת האוצר (שכן הקנסות משולמים למדינה ולא מחולקים למבוטחים שנפגעו מה– “חריגות”) לא תיפגע משכורתו עתירת המיליונים (מכספי הציבור) של אף נושא משרה בחברות “החורגות”.

 

image004

 

שיטת “המכבסה” של מפקחי הביטוח לדורותיהם ממשיכה לפעול במלוא עוזה, והפיקה אי אילו פעמים בעבר “קנסות” בגין “חריגות”. השיטה בפועל לא רק שאינה פוגעת במוטיבציה של “החורג” להמשיך אלא מעודדת אותו ונותנת לו גיבוי מלא בתוספת “תעודת הכשר” בעלי השליטה והבכירים בחברות אלה (שחלקם – בכירי משרד האוצר בדימוס, בכירי משטרה בדימוס ועוד…) נותרים בשליטה על מקורות איתנים ובטוחים לשכר ולתגמול דמיוני מניהול כספי ציבור (שאת רובם הציבור מחויב על פי חוק להעביר לאותם מנהלי כספים בכל חודש), ואינם חשופים לסיכון תעסוקתי או אחר בגין התנהלות זו.

כזכור, כתבי אישום והרשעות פליליות הושתו בעבר על איגוד שמאי הביטוח ועל היו”ר של האיגוד הנ”ל – שחקנים קטנים מאד בשוק הביטוח –  בגין משלוח מכתב אחד (חריגה או עבירה?!) באמצעות הדואר האלקטרוני.  

 

image005

 

מכלול של חריגות שבוצעו, ככל הנראה והמשתקף בהודעת משרד האוצר לעיתונות, על ידי תאגיד רובוטי “תמים, ולא על ידי אדם, השית עלינו – ציבור החוסכים והמבוטחים –  את תשלום “החריגות” וסלל את היכולת של עובדי מדינה נוכחיים להמשיך ולעבור לאחר תקופת צינון (או ללא תקופת צינון לחלק מנושאי משרה בדימוס) מהשירות הציבורי לחברות הביטוח/ לעושר החלומי, ללא כל מכשול וחשש, חלילה.

החלטה זו של המפקחת מהווה ראיה נוספת לאופן בו ריכוזיות ענפית משפיעה על החלטות השלטון ומייצרת אכיפת “בוזגלו” ושונות מקוממת באכיפה ובענישה במדינה הנשלטת על ידי תאגידים ריכוזיים שהינם שותפים עסקיים ואסטרטגיים לאוצר המדינה.

 

דיזלגייט – פולקסווגן

העיתונות הישראלית והעולמית עוקבות ומדווחות באופן יומיומי על ההתפתחויות בפרשה, שהינה ללא ספק חמורה ומעלה שאלות נוקבות, ואין גם ספק כי עוד תהיינה השלכות עתידיות שקשה לשער במלואן בשלב זה. ההערכות והנבואות רבות ומגוונות כמספר הפרשנים. שינוי אחד שכבר ניכר ביחס למה שהכרנו בעבר, הוא בעוצמת האכיפה והיד הקשה שנוקטות הרשויות בגרמניה שכנראה מנהלי פולקסווגן לא חזו מראש, משמדובר בתאגיד כה גדול ועוצמתי.

גם אנו עוקבים מקרוב כיצד תשליך הפרשה על העוסקים בענף ועל לקוחות המותג בישראל, ואילו מסקנות ופעולות מתקנות – אם בכלל – תבצע מדינת ישראל במסגרת הפקת לקחים.

 

image006

 

בעוד במדינת ישראל האזרחים מוזנים בפירורי מידע וגם הוא מגמתי (כדוגמת ההודעה לעיתונות של משרד האוצר ביחס ל- “חריגות” חברות הביטוח), הממשלים המערביים מפרסמים פרטים וממצאים רלוונטיים לציבור ולא רק לגוף המפוקח. אצלנו, כאמור, יש “צו איסור פרסום” גורף אודות מהות וחומרת החריגות והתקלות שמצא השלטון בגוף שנבדק על ידו והדיווח הוא לקוני, קצר ושמסיר כל אפשרות לביקורת ציבורית ושמונע את זכותו החוקתית של הציבור לדעת ולבקר.

 

Toy Monkeys
Toy Monkeys

 

דף הפייסבוק שלנו מרכז את כל הפרסומים בנידון והנכם מוזמנים להצביע “לייק” ולהיות מעודכנים “נכון לעכשיו” בכל הקשור לחדשות מעולם המוסכים.

image008

שבת שלום,

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

סלינגר ממשיכה להטיל קנסות משמעותיים; כלל נקנסה ב-10.5 מ’ ש

דיזלגייט: המהנדסים בלחץ

במשרד להגנת הסביבה יודעים שנתיים על בעיות בפולקסווגן

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכב לרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
מוסך הבירה בע”מ נוסד בשנת 1965 ונמנה עם המוסכים המובילים באזור ירושלים וסביבתה.
מרכז שירות הבירה מספק את כל השירותים והטיפולים לרכב במהירות ובמקצועיות, וכן מעניק הטבות רבות לחברי מועדון הלקוחות של המוסך.
למרכז שרות הבירה הכרה בתו התקן והאיכות ISO9002. מדי שנה אנו זוכים בתעודת הצטיינות 5 כוכבים.
 
Ecar-Red-Banner YouTube-Logo FACEBOOK-LOGO GreenP-iga4u  

IGA
IGA תיאור: תיאור: image06 המכללה הטכנולוגית לרכב

‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות

כניסה לחברים