איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 430

גיליון מספר 430עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 20 לדצמבר 2015
IGA-LOGO
מוסך אחד ליבואן רכב:
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודcolor-forwardtofriend-96ערוץ הרכבעקבו אחרינו
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
     

השבוע השקנו את קמפיין המאבק של המוסכים  – “מוסך אחד ליבואן רכב” . דרישתנו זו הוכרה בהמלצות הועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב (וועדת זליכה): “… לא יותר ליבואן רכב ישיר להיות בעל החזקות (במישרין או בעקיפין) ביותר ממוסך אחד. מוסך זה ישמש כמרכז שירות והדרכה עבור כלי רכב המיובאים על ידו. במקרים חריגים שבהם יבואן המייצג מספר תאגידים יצרניים כהגדרתם בהמלצה  10 ירצה להחזיק במוסך נוסף, יהיה עליו להגיש בקשה מתאימה לידי מנהל אגף הרכב אשר ישקול הבקשה בהתאם לטובת הצרכן ועידוד התחרותיות בענף הרכב. החלטתו תהיה על דעת הממונה על המחירים לאחר שיבחנו השניים את ההשלכות על רמת התחרותיות בתחום החלפים והמוסכים. בכל מקרה יהווה המוסך הנוסף מרכז תיקונים נבדל לתאגיד יצרני המיוצג על ידי היבואן, כך שלא יינתן שירות לשני תאגידים יצרניים באותו המוסך. תקופת המעבר ליישום המלצה זו – 24 חודשים”.

 

 מיד לאחר שהוועדה פרסמה את המלצותיה ושר התחבורה כינס מסיבת עיתונאים, פרסם משרד התחבורה כי בהתאם לסיכום שבין שר התחבורה מר ישראל כ”ץ לבין ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מינה השר ביום 5.3.2012 צוות בין משרדי בראשותו של מר עוזי יצחקי, מ”מ מנכ”ל משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים וסמנכ”ל בכיר תנועה, שתפקידו לגבש תכנית עבודה למכלול ההמלצות בתחומים השונים. הצוות כלל נציגים ממשרד התחבורה, אגף התקציבים, רשות המיסים והרשות להגבלים עסקיים. כמו כן השתתפו בדיוני הצוות באופן קבוע נציגים מאגף שוק ההון והממונה על הביטוח, תחום שזכה להתייחסות מפורטת בעבודת ועדת זליכה. הצוות הבין משרדי הוציא לבסוף דו”ח שדילל את יישומן של המלצות רבות וחשובות אך המלצה אחת כן קיבל הצוות ובעמוד 14 לדו”ח ועדת היישום אשר בחנה את המלצה מספר 11 של הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב נכתב באופן ברור :

“בנושא מוסך אחד בבעלות של יבואן ממליץ צוות היישום ליישם את ההמלצה”

הכלי ליישום ההשקעה והחשיבה הרבה של בכירי משרדי הממשלה בדיונים, חשיבה, הזמנת מחקרים וכיוצא בזה – הינו הצעת “חוק רישוי השירותים לרכב” שאמור להעניק את המסגרת החוקית והבסיסית ליישום כלל ההמלצות המאושרות לטובת הנעת רפורמה בשוק הרכב כפי שהחליטה הממשלה ב 22.5.13 . גם החלטה זו התקבלה לאחר ששר התחבורה מסביר כי החוק אמור ליישם את שיקולי התחרות, כפי שקבע הצוות הבין משרדי שכלל את נציגי הממונה על ההגבלים, בשישה מקטעים שנבחנו : יבוא רכב, השכרה והחכרה, רכב משומש, חלקים, תחזוקה, ביטוח ושמאות.

מאז שהתחיל שר התחבורה לנסות לבצע שינויים ולייצר תחרות בענף הרכב בישראל באמצעות חקיקה (שנת 2009 – שינוי הצו בכל הקשור ליבוא מקביל של רכב) , ועדות ציבוריות, ועדות בין משרדיות, החלטות ממשלה וכד’ – עברו מעל לשש שנים שכללו גם דיונים רבים בכנסת הקודמת אודות סעיפי החוק לרישוי השירותים.

התהליך אותו אנו חווים בסאגה המתמשכת הזו הוא תהליך מובנה של א-רפורמה ומשולב בו ניסיון מסוכן של החברות הגדולות בענף הרכב בשיתוף היועמ”שים של משרדי הממשלה המובילים את החוק – לעגן את כלל החסמים לתחרות ולמתחרים, בחקיקה ראשית. ואילו כלל ההמלצות החשובות לפתיחת התחרות – או שחוסלו או ש”נוטרלו” בשלב הביניים שבין הוצאת תזכיר החוק לעיני הציבור לבין הנוסח ה”מנוטרל” שהונח על שולחנה של וועדת הכלכלה לאישור קריאה ראשונה של החוק.

נושאים חשובים בהם נוטרלה הרפורמה:

א.     ניסוח חובות היבואן המקביל דומה לנוסח הצו משנת 2009 – נוסח שחסם את אפשרות יישום הייבוא המקביל. על פי המסתמן גם היום – משרדי הממשלה מובילים בימים אלה נוסח שלא יאפשר תחרות וייבוא מקביל משמעותי למדינת ישראל.

ב.     יבוא אישי של רכב : הגדרת מתווך ליבוא אישי – עד שיאושרו נוסחי החוק ולאחר מכן עד שהשר הנוכחי או שזה שיגיע אחריו יכתבו את התקנות ואשרו אותם – היבוא האישי ימשיך להיות זניח ומנוטרל עוד שנים רבות וארוכות.

ג.      השכרה והחכרה: כמעט כלל המלצות וועדת זליכה ובעיות השליטה בשוק זה נוטרלו ולא הוכנסו לחוק. חברות הליסינג ממשיכות ליהנות מחופשיות לטרטר את ניזוקי צד ג’ הנפגעים בתאונות בהם הפוגעים הם נהגי רכבי הליסינג/השכרה. חברות הליסינג נרכשות או מתוחזקות על ידי יבואני הרכב ולהפך. חברות הליסינג משתפות פעולה עם חברות ביטוח בכל הקשור לסגירת שוק תיקוני תאונות הדרכים לנזקי צד ג’ ועוד. תופעות פסולות אלו לא קיבלו כל ביטוי בחקיקה.

ד.      רכב משומש – הצלחנו לשכנע את חברי ועדת הכלכלה בכנסת הקודמת כי הסחר ברכב המשומש מחייב רישוי ככלל העוסקים ברכב. הדיונים אודות חובות הסוחרים טרם התחילו.

ה.     חלקים – כלל ניסוחי החוק לעודד תחרות בשוק ההפצה של חלקי החילוף בישראל נוטרלו מראש והמשך השליטה של יבואני הרכב והחלקים על המפיצים (מוסכים) ועל הצרכנים הסופיים – יימשך.

ו.       תחזוקה ותיקון – ניטרול הסעיפים לצמצום השליטה והכוחות המשפיעים על המוסכים ועל שמאי הרכב – יבואני רכב, חברות ליסינג/השכרה וחברות ביטוח (באמצעות שמאי הרכב) ינציחו את הרס הענף החופשי של התיקון והתחזוקה, את הפגיעה בבטיחות הרכב, את הפגיעה בביקוש למקצועות הרכב, את ההתעצמות של התיקון הפיראטי, את הסחר בחלקים גנובים, את העידוד לגניבות רכב בישראל, את הגברת הזיהום מהרכב בישראל ועוד.

ז.      ביטוח ושמאות – המלצות ועדת זליכה בתחום זה נוטרלו כבר בשלב של ועדת היישום (יש לזכור,  ששני נציגים בכירים ממשרדי הממשלה ששלחו נציגים לוועדה הבין משרדית כבר הפכו לעובדים בכירים בחברות ביטוח). משרד התחבורה מיהר לוותר על דרישתו לרפורמה בשלב זה אך לא ויתר על המשך ההצהרות כי תחום זה כלול ב”רפורמה” אותה הוא מוביל.

 

כפי שעינכם רואות : החברות הפיננסיות בישראל (אף אחת מאלה אינן חברות יצרניות אלא חברות סחר ופיננסים בלבד שחלקן ניזונות ממילא מהלוואות חודשיות שאנו מעניקים להם באמצעות חוק פנסיה חובה) חזקות יותר מהציבור ומנציגיו – ראש הממשלה, שר התחבורה ושאר שרי הממשלה שהצביעו על ביצוע רפורמה בענף הרכב. לא ברור, אם כך, מי שולט על עובדי המשרדים הללו המייצגים את הממשלה בדיוני הכנסת ובניסוחי החקיקה !?

מצב זה עצוב עוד יותר לנוכח התעלמות התקשורת הישראלית מהפערים בין הצהרות הממשל לבין המתבצע על ידו בפועל. בכל מקרה, המוסכים בישראל שהינם מפעלי תיקון יצרניים המבוססים על מקצועיות וציוד, חייבים הגנה מפני שוד והרס עתיד הענף.

על כן, נמשיך במאבקנו ליישם לפחות את הממצאים שחקרה ומצאה הוועדה הציבורית לבחינת התחרותיות בענף הרכב בישראל.

 

בחירות פנימיות בהסתדרות עובדי המתכת, חשמל אלקטרוניקה מקצועות הרכב והיהלומים

השבוע התארחנו בכנס הבחירות והועידה ה 7 לענף עובדי המתכת, חשמל אלקטרוניקה מקצועות הרכב והיהלומים בהסתדרות החדשה איתם יש לנו הסכם קיבוצי מורחב. גם הפעם נבחר ידידנו, זו הקדנציה השלישית לו – מר גבי אסרף כיו”ר הועד.

אנו מאחלים לו הצלחה רבה ואנו מקווים כי ההסתדרות תדע לעמוד לימין ענף המוסכים

בימים אלה בהם אנו חייבים להיאבק על עתידו החופשי של הענף.

שבוע טוב,

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

יבואני הרכב מפחדים מסמכות משרד התחבורה להטיל “גזר דין מוות”

מערכת מסחר אלקטרוני לחלקי רכב בענן Auto3P IL

בשבוע הבא בוועדת הכלכלה: הוועדה תמשיך לדון ברפורמות בשוק הרכב ובשוק האשראי הביתי ותעקוב אחרי ההתקדמות בהקדמת תאגיד השידור הציבורי החדש‎

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכבלרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
 

מוסך הסוללים הינו אחד המוסכים האיכותיים בצפון, בעל ותק של למעלה מ-15 שנה.

לבעלי רכבים פרטיים ומסחריים מאזור צומת המוביל, גליל תחתון, עמק יזרעאל, קרית טבעון, רמת ישי, יקנעם והסביבה.

המוסך משתמש במכשור חדיש לזיהוי תקלות ולאבחונן ומעניק אחריות מלאה על עבודותיו. העובדים במוסך הינם אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה ומומחים כל איש בתחומו. בנוסף, קיים במוסך מחסן חלפים המאפשר את הטיפול ברכב ואת תיקונו במהירות וביעילות.

קיבוץ הסוללים, ד”נ המוביל 17905. טל’: 04-6406519, פקס: 04-6550283,

נייד: 054-4881281

שעות פעילו ת: א’-ה’: 8:00 – 16:30, ו’: 8:00 – 14:00

דוא”ל: garage@hasolelim.org.il

 
Ecar-Red-BannerYouTube-LogoFACEBOOK-LOGOGreenP-iga4u 

IGA
IGAתיאור: תיאור: image06המכללה הטכנולוגית לרכב

‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות