איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 432

גיליון מספר 432 עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 03 לינואר 2016
IGA-LOGO
(אי) שקיפות מערכת הביטוח בישראל – כתב עמדה של איגוד המוסכים
עקבו אחרינו בקרו באתר האיגוד color-forwardtofriend-96 ערוץ הרכב עקבו אחרינו
עקבו אחרינו בקרו באתר האיגוד כתבו לנו ערוץ הרכב עקבו אחרינו
         

בשבוע שעבר השתתפנו ונשאנו דברים בדיון בוועדה לשקיפות ממשלתית בראשותה של ח"כ סתיו שפיר בנושא נושא השקיפות הנתונים של חברות הביטוח בישראל.

מיד עם ההזמנה להשתתפות בדיון זה הנחנו על שולחן חברי הוועדה כתב עמדה מטעמנו, להלן עיקריו לעיונכם.

כשל שוק:

ענף הביטוח הוא ענף ריכוזי הרווי בדפוסי התנהלות הפוגעים בצרכנים (מבוטחים וצדדים שלישיים), בציבור רחב של עוסקים בענף,  בתחרות החופשית, בענפי מקצוע הדורשים מקצועיות, בזכויות חוקתיות לחופש עיסוק ולמניעת חסמים, ובבטיחות בדרכים.

למוסכים בישראל עניין רב וקשר ישיר להתנהלות חברות הביטוח בכל הקשור לסילוק תביעות בגין נזקי תאונות. בפועל, נוצר מצב לפיו חברות הביטוח שולטות שליטה מוחלטת בשוק תיקוני הרכב במסגרת פוליסות ביטוח מקיף תוך מצב של ניגוד אינטרסים מבני הפועל לרעת הצרכן –באמצעות שליטה על זהות המוסך המתקן; על תעריפי התיקון; על השמאים; וכן באמצעות אספקת חלפים הגם שאין בידן רישיון לעשות כן.

מערך התיקונים שבשליטת חברות הביטוח בישראל ("מוסכי הסדר") משקף דפוס התנהלות לקוי היוצר כשלים ונזקים רבים לצרכנים, ולעוסקים בתחום התיקון וההשבה לקדמות, ולבטיחות בדרכים, כאמור.

המערך של חברות הביטוח מנתב כלי רכב ניזוקים לאחר תאונה לרשת מוסכי הסדר באמצעות מנגנון שליטה הקרוי "השתתפות העצמית", וזאת תוך כדי פגיעה בזכות הבחירה של הצרכן, זכות בעל המקצוע החופשי להיבחר על ידי הלקוח ולהתחרות. ובסופו של דבר תוך כדי פגיעה בהערכת הנזק, באיכות התיקון ובציבור העוסקים בענף.       

       

image001

 

פעולות-הנגד מול כשלי שוק כגון זה המצוי בענף כלי רכב ניזוקים לאחר תאונה צריכות להתבצע על ידי הרגולטור הרלוונטי אשר בג"צ כבר קבע לא אחת כי הוא אמון על הגנה על הצרכנים וכי לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) יש תכלית צרכנית. וממילא, הינתן שלנגד עיניו עומדים הנתונים המלאים והנכונים של השוק ואופן התנהלות חברת הביטוח המפוקחת.

על אף שנציגי אגף שוק ההון והביטוח סברו (בטעות לדעתנו, הנובעת מחוסר הכרות אמתית עם השוק ומחוסר הבנה רגולטורי למצוקה ולגזלה שחווים המוסכים החוקיים, שהינן תולדות הכשל) כי לא קיים כשל שוק בענף זה בנימוק שציבור המבוטחים "נהנה מחופש בחירה בין מוסכי הסדר למוסכים פרטים", 

 

image002

 

חיוב המפקחת בחשיפת הנתונים העובדתיים שבידיה:

העדר נתונים ומידע על המתנהל בענף ביטוח כללי – תיקוני רכב , מונע שקיפות ביחס להתנהלות חברות הביטוח ומונע מהציבור הרחב ביקורת עניינית בכדי לחשוף ולפעול כנגד ליקויים וניגודי עניינים בפעילות חברות הביטוח.

אגף שוק ההון שמתוקף תפקידו וסמכויותיו אמור להגן על הציבור, כשליחו של ציבור זה, אינו אוכף את הנחיותיו שלו ודוחה את מועד יישומן  מבלי לנמק מדוע ולמה.

הנתונים המבוקשים, כפי שגם באו לידי ביטוי בחוזרים של המפקחת כאמור, נחוצים עד מאוד הן כביקורת עניינית על חברות הביטוח והן על מנת לתת מענה ופתרון לשאלות כגון:

מהו נתח השוק של חברות הביטוח בשוק תיקוני הרכב והאם שוק זה הוא ריכוזי .

1.      ניתוח.

2.      כוח השוק של חברות הביטוח המאפשר להן ניתוב כלי הרכב לאחר תאונה למוסכים בשליטתם. 

3.      אפיון כלל כשלי השוק.    

יתרה מכך, הסתרת הנתונים והעובדות גם מונעת ממי שנפגע מפעולות חברות הביטוח, קרי הצרכנים והעוסקים,  לממש את זכויותיהם האזרחיות והמשפטיות לבירור הכשל והעוולה העולה ממנו ולאכיפת תיקון, אם נידרש.

אשר על כן, עמדת איגוד המוסכים היא, כי נדרשת התערבות המחוקק על מנת שיורה לאגף שוק הון והביטוח וחסכון לאכוף סמכותו על פי סעיף 42 לחוק המאפשר את חשיפת הנתונים והעובדות כפי שבאו לידי ביטוי בחוזרי המפקח על הביטוח בשלמותם.

 

במעמד הדיון נזפה יו"ר הועדה, ח"כ שפיר,  בנציג איגוד חברות הביטוח על כך שחברות ביטוח שהוזמנו על ידי הוועדה באופן אישי, לא טרחו להגיע לדיון אלא  שלחו נציג המציג עמדה אחידה לכלל החברות (ראו גילו דעת הממונה על ההגבלים – "שיתופי פעולה בין מתחרים בפעולה מול רשויות שלטון") – אקט פסול המשקף זלזול וחוסר עניין בציבור ובנציגיו מצד חברות הביטוח.

נציג איגוד חברות הביטוח הפנה את יו"ר הוועדה לנציגי אגף שוק ההון במשרד האוצר שכן הגיעו לוועדה ואלה אכן "ייצגו" היטב וכמצופה, לצערנו – את חברות הביטוח בישראל ולא את המדינה ואת אזרחיה.

במהלך הדיון, עת הבענו את עמדותינו בקשר לזכויות שלנו כבעלי עסקים להיות נגישים לציבור הלקוחות ולתחרות חופשית ויעילה, הטיח בנו מר אסף מיכאלי, הממונה על ביטוח כללי באגף שוק ההון והביטוח כי חברות הביטוח מזרימות למוסכים 5 מיליארד ₪ בשנה ושאנו רוצים יותר….

אמירה מקוממת זו המציגה את בעלי האומנות והמקצוע כפושטי יד וכמי שזקוקים "להזרמה" מאפיינת את ההיפוך המסוכן ואת התהליך המושחת של הפיכתנו למדינה הנשלטת על ידי "פקידי הברון" שתופסים את תפקידם כמי שהציבור פושט את ידו אליהם וזאת במקום לספק כלים, שירות ושקיפות לציבור. הם פועלים למעשה להחמרת תופעות הכשל הנובעות מריכוזיות ומתוצאות המעבר מפקידות בכירה בשירות המדינה והציבור לניהול חברות ריכוזיות במשק ולגזירת קופון אישי.

 

image003
בנימין נתניהו ו יובל שטייניץ

 

שיטת ההון-שלטון אותה מנהלים היום שרי הממשלה ופקידיהם עוטה אצטלה שונה כביכול אך אינה שונה מהותית. שיטה זו מסכנת את תפוקת המקצועות את הביקוש להם, ומניעה תהליך של הרס הכוח היצרני הישראלי בכל תחום – חקלאות, רכב, תעשיה וכד'. אנו עדים היום לניסיונות ההצלה שעושים אנשי תעשיה בכירים וותיקים בתחומם – אך אלה לא יצלחו מבלי שהריבונות תשוב לידי הציבור ונבחריו.

ניהול מקצועות ואומנות של אחרים באמצעות פקידים שאינם מיומנים ברזי המקצוע ובצרכיו כבר נוסתה בעבר על ידי משטרים מונרכיים, קומוניסטיים ופאשיסטיים המתאפיינים בשליטה של מיעוט נהנתן ואדיש לטובת הכלל, שאמורים להיות זרים לנו. יחד עם זאת, לצערנו "כלכלת החזירות" אינה מתייחדת למשטרים אפלים וגם במשטרים דמוקרטיים הצליחו מעטים לשגשג על חשבון הרבים.

 

image004

 

שיטת "הזאב מוול סטריט" המונעת מבצע טהור ובה בחרו גם מנהיגינו, מאדירה את ומעצימה את הביקוש לתעסוקה "פקידותית" ולא לעיסוק יצרני ואין יפה יותר מלקרוא את תיאורו של העיתונאי אבנר שביט שניתח את הסרט האמור בכדי לשקף את ההווה המסוכן בו אנו חיים :

 

image005

 

"הבעיה אינה בכך שלכל אורכו נגוע הסרט בשוביניזם, סקסיזם ולעתים גם גזענות (אגב, כמעט כל הנוכלים בו יהודים). ברור הרי שהכל באירוניה ובהפוך על הפוך ושלא צריך להתייחס אל הבוטות שלו פשוטה כשלעצמה. מובן גם שיש בו אמירה סאטירית – אין ספק שהוא מנסה להעמיד באור מגוחך את החזירות הקפיטליסטית ולהעמיד באור אבסורדי את הכלכלה האמריקאית, בה 99 אחוז מהאוכלוסייה אינם אלא כספומט אינסופי למאווים הבלתי נגמרים של האחוז האחר."

 

מענק לעסקים באזור ירושלים

 

כידוע, אזור ירושלים נמצא תחת התקפת פיגועים מעל ל 100 ימים ולצערנו העיר עצובה ועסקים נסגרים בה לרוב.

עקב כך לאחרונה דיווחה הממשלה כי  – " גל הטרור והמצב הביטחוני בארץ יצרו חשש בקרב האזרחים, התיירים והמטיילים להסתובב ברחובות ירושלים. בעקבות כך, נחלו העסקים הירושלמים הפסדים רבים.

כדי לסייע לבעלי העסקים ולשמור על יציבותה הכלכלית של ירושלים, אישרה הממשלה תכנית לחיזוק חוסנה הכלכלי של ירושלים. התכנית החדשה הוגשה לממשלה על ידי שר האוצר, שר ירושלים ומורשת, ושר התיירות."

ברשותנו מידע ותלונות רבות ומתמשכות של בעלי מוסכים רבים בירושלים המצביעים על ירידה דרסטית בהכנסות ובכניסת לקוחות למוסכים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

החודש נודע לנו על עוד שלושה מוסכים ידועים ומוכרים במתחם א.ת תלפיות, הפועלים עשרות שנים בעיר ומעסיקים עשרות עובדים, העומדים בפני סגירה.

 

כתוצאה מהנתונים מדיווחי המוסכים הרבים בעיר, פנה יו"ר סניף ירושלים באיגוד, מר שרון דוידוב למנהלת העסקים בעיר ונציגה בדק את מצב המוסכים ואלה דיווחו לו כי אכן קיימת ירידה דרסטית בכניסות למוסכים מאז החל גל הטרור הנוכחי.

 

בשל כך, הוצאתי מכתב לראש עיריית ירושלים ולמנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים שאמורה לווסת את כספי הסיוע לעסקים בעיר וביקשתי, בשם המוסכים בירושלים, כי הרשות תווסת חלק מכספי הסיוע גם למוסכים שנפגעו בעיר וזאת על פי פרמטרים שייקבעו על ידי הרשות ומשרד האוצר.

 

רצ"ב כתבה שפורסמה בעיתון ידיעות ירושלים:

 

image006

 

 

אנו מקווים שאכן ראש העיר ומנכ"ל הרשות יענו לפנייה זו וישלבו את ענף המוסכים במסגרת הסיוע שיוענק לעסקים בירושלים לאור המצב הביטחוני המורכב העובר על העיר.

 

מבחן רישוי שנתי – פעם בשנתיים  ?

 

בשבוע שעבר פנו אלינו נציגי משרד התחבורה לבדיקת עמדנו בקשר לשינוי שהמשרד מציע אודות שגרת הבדיקות השנתיות לרכבים בישראל.

 

וכך נכתב : "משרדנו בחן את האפשרות לפטור רכב פרטי בבעלות פרטית ממבחן שנתי בתום שנתיים ולבצע מבחן שנתי בתום השנה השלישית. ולרכבי השכרה וליסינג מתן פטור למבחן שנתי בתום שנה ולבצע מבחן שנתי בתום שנתיים."

 

בנוסף לאמור, מציע המשרד כי כלי הרכב בישראל יבצעו מבחן שנתי רק פעם בשנתיים ולא כנהוג עד היום – פעם בשנה.

 

האיגוד, שלח התנגדות מנומקת למשרד התחבורה לשינוי המוצע ולהלן עיקריה :

 

האיגוד מציע שלא לבצע כל שינוי בתקנה 273 ולשמר את המצב הנוכחי. יתרה מכך, לדעת איגוד המוסכים יש אף  מקום לשקול  החמרה באיכות הבדיקה (ראה מכתבנו למנכ"ל משרד התחבורה מחודש יולי 2012) ולהלן הנימוקים לכך:

 

1.      ליסינג, השכרה, היסעים, מוניות

 • תחזוקה ירודה- להערכתנו ולמיטב ידיעתנו, המצב התחזוקתי ונוהלי האחזקה של חלק מרכבי ההשכרה, הליסינג ורכבי ההסעות (עד 4 טון) אינו עומד ברמה הבטיחותית הנדרשת וזאת בלשון המעטה (למרות שבעלי החברות מעסיקות או שוכרות קציני בטיחות). בעניין מצב התחזוקה ברכבים השייכים לקטגוריות אלה, אנו מסתמכים על ההנחיות שהוציא מנהל גף קציני הבטיחות במשרד התחבורה לקציני הבטיחות, מהם עולה שקיימות  חברות המטפלות בכלי הרכב במוסכים לא חוקיים (עובדה התואמת עדויות הקיימות באיגוד המוסכים), עובדה התורמת לתחזוקתם הנמוכה. 
 • כמות נסועה גבוהה- כמות הנסועה הממוצעת ברכבים השייכים לקטגוריה זו הוא גבוה ביחס לנסועה בכלי רכב שבבעלות פרטית באופן משמעותי  . 

2.      כשלי בטיחות – על פי ממצאי ניידות הבטיחות של משרד התחבורה המבצעות בדיקות ע"ג כבישי ישראל, עולה שכשלי הבטיחות, ברמות חומרה שונות מתגלים בכ- 20%  , באופן רציף ומתמשך , מכלי הרכב שנבדקו .

 

3.      אובדן להלכה

 • הקף כלי הרכב הנסחרים תחת ההגדרה "אובדן להלכה" ומתוקנים ללא פיקוח ובקרה הינו בעל היקף רחב באופן משמעותי .
 • על פי הערכות בכל שנה חוזרים לכבישי ישראל כ- 20,000 כלי-רכב , ובאופן מצטבר על בסיס ממוצע גיל הרכב בישראל – מעל 5% מכלי הרכב הנעים על הכבישים מוגדרים כ"אובדן להלכה".
 • בדוח מבקר המדינה משנת 2014  עלו ממצאים חמורים לגבי תופעת "אובדן להלכה" והתרומה השלילית לבטיחות בדרכים.    

 

4.        הונאות בסחר בכלי רכב משומש 

 • בחוק גילוי נאות התווספה החובה לרישום את מד המרחק בכלי הרכב ביום ביצוע המבחן. רישום מד המרחק נועד לצמצם תופעה של הונאה שרווחה עד לתוספת בחוק בעיקר על ידי סוחרי רכב לא הגונים.
 • הגדלת מרווח הזמן תגרום לקושי בתהליך הבקרה והמניעה הנוהג כיום, ותקל על חזרתם של תופעות עבר (בעיקר זיופי מד נסועה ) אשר תגרום נזק לאזרחים תמימים ותעקר את מהות החוק.

 

5.      בקרה ופיקוח 

 • חלק מציבור האזרחים במדינת ישראל לא מבצעים בכלי הרכב עליהם הם נוסעים תחזוקה מונעת באופן ראוי ומושלם. בהעדר חקירות עומק של תאונות דרכים במדינת ישראל אין מידע על היקף הכשל הטכני ברכבים התורם להתרחשות התאונה.
 • הגורם היחידי "המכריח" את אותם אזרחים לבצע תחזוקה מונעת כלשהיא הוא מבחן הרישוי השנתי, המאפשר למשרד התחבורה לקבל נתונים על מצב תחזוקת כלי הרכב הנעים על כבישי ישראל ובאמצעות כך לבצע בקרה ופיקוח. הגדלת מרווח זמן ההגעה למבחן הרישוי תגרום להפחתת יכולת הבקרה והפיקוח הרגולטורי ,הנחוץ לטיפול בתופעות אלה ולשמירה רציפה על בטיחות הנעים על כבישי ישראל.

 

 1. שיפורים בכלי רכב 
 • לאחרונה טיפל משרד התחבורה בתופעת "שיפורים" לכלי רכב בישראל להם יש השפעה על בטיחות הרכב – תופעה הגדלה משנה לשנה.

 

 1. האיחוד האירופי  
 • אירגוני הרכב באיחוד האירופי, מתריעים זה זמן, על כך שכמות תאונות הדרכים בהם יש השפעה למצב הטכני-תחזוקתי של מצב הרכב נמצא בעליה.
 • בעטיין של ממצאים אלה הועלתה דרישה של איגודי הרכב לנציבות האירופית להחמיר את רמת הבדיקות ותדירותם בכלי הרכב הנעים על גבי הכבישים  כדי לסייע בהפחתת תאונות דרכים והפחתת מספר הנפגעים. דווקא בישראל הרגולציה בנושא – טובה יותר מהרגולציה באירופה וגם ארגוני הבטיחות באירופה הוציאו מספר פרסומים בנושא , אותם ניתן לקרוא ברחבי רשת האינטרנט .  

 

 1. זיהום אוויר
 • מדינת ישראל נוקטת במדיניות שונה בכל הקשור לזיהום אוויר יחסית למדינות האיחוד האירופי. ההמלצה לדחות את תדירות בדיקות הרישוי לכלי הרכב לא תסייע להפחתת זיהום האוויר מכלי רכב אשר רמת התחזוקה שלהם לא ברורה בכל הנוגע להחלפת שמנים, מסנני שמן /אוויר/ דלק ושאר האביזרים הנלווים למערכות הקיימות ברכב שמטרתם הפחתת זיהום אוויר והפחתת רעש. 
 • מציאות התחזוקה בישראל מצביעה על כך שבהעדר "תמריץ" לבעלי כלי הרכב לשמירה על זיהום האוויר באמצעות מבחן רישוי ובדיקות פתע בכבישים, המשימה הלאומית לא תתבצע והתוצאה תהיה הגברה או חוסר שיפור בהפחתת זיהום האוויר והסביבה.
 • רצוי לקבל את נתוני עיריית חיפה והמשרד לאיכות הסביבה שהחלו בחודשים האחרונים לבצע בדיקות פתע לכלי רכב בנושא זה.

 

image007

 

לסיכום

 

השינוי המוצע על אף שנחזה להיות מקל על הציבור, ועל חברות הליסינג וההשכרה (הפחתת עלויות ו"שחרור" מסוכן של סטנדרטים לסחר ברכב משומש),  טומן בחובו פוטנציאל לגרימת נזק ולהשבה לקדמות של תופעות לוואי חמורות שדרשו טיפול ותיקון דחוף בעבר.

 

משרד התחבורה, יחד עם גופים שונים ומחוקקים, עמל במשך שנים רבות בכדי לייצר מנגנוני מניעה ואכיפה לתופעות השליליות המצוינות לעיל ושפגעו בבטיחות, בבריאות ובאמון הציבור.

 

"ההקלות" המוצעות במכתבך, ללא כל צל של ספק, עלולות להוריד לטמיון את התוצאות החיוביות שהושגו לאחר שנים רבות של מאמץ משותף במאבק הסיזיפי להפחתת התאונות בדרכים ולמיגור תופעות לוואי חמורות.

 

ביום שלישי 29/12/15 בשעה 14:00 יתקיים כנס של השדולה למאבק בתאונות דרכים בכנסת בנושא "סיכום שנת 2015 בדרכים" ואנו מעריכים כי שדולה זו המלווה את פעילות כלל השותפים במאבק במשך שנים רבות, תתמוך בהתנגדותנו להקלת דרישות הבטיחות מרוב כלי הרכב הנעים על כבישי ישראל.

 

אשר על כן , כפי שנכתב ברישא, עמדת איגוד המוסכים היא שלא לבצע כל שינוי בתקנה 273 ולהשאיר את המצב הנוכחי ואף להחמיר את סטנדרט הבדיקה על מערכות מסוימות ברכב במבחן השנתי.

 

שבוע טוב ואיחולי שנה אזרחית פורייה ומוצלחת

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

357 הרוגי תאונות בשנה – 2015 הייתה קטלנית במיוחד

שיא חדש: 256 אלף מכוניות חדשות עלו על הכבישים ב־2015

מערכת מיסוי הרכב בישראל היא מהמנופחות והמעוותות בעולם

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכב לרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
חשמל ומיזוג אויר נהריה לכל סוגי הרכב בהנהלת יוסף חזבון

חשמל ומיזוג לרכב הינו עסק בעל 25 שנות מוניטין, העסק הוקם ומנוהל על ידי יוסף חזבון .

אנו מאמינים ודוגלים שלקוחותינו הם בראש העסק, ותפקדינו לשרתם על הצד הטוב ביותר.

 
Ecar-Red-Banner YouTube-Logo FACEBOOK-LOGO GreenP-iga4u  

IGA
IGA תיאור: תיאור: image06 המכללה הטכנולוגית לרכב

'השבוע ברכב' הינו עיתון דוא"ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-'ערוץ הרכב', מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-"אגוד המוסכים") לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא"ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא"ל לפניות

כניסה לחברים