איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 433

גיליון מספר 433עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 11 לינואר 2016
IGA-LOGO
2016 CARS – איכות והתאמה
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודcolor-forwardtofriend-96ערוץ הרכבעקבו אחרינו
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
     

בסוף השבוע האחרון נפגשנו באילת, במסגרת הועידה השנייה שמארגן איגוד לשכות המסחר ת”א- יפו, עם נציגים מכל ענף הרכב (איגוד יבואני הרכב, איגוד מכוני הרישוי, איגוד שמאי הרכב, איגוד קציני הבטיחות, חטיבות החלקים והליסינג בלשכת המסחר ועוד) ובכירי משרד התחבורה ורשות המיסים בישראל.

ועידה זו אמורה להציף את הבעיות בענף ולשמוע את כלל הצדדים המעורבים וכן את עמדות המשרדים הממשלתיים ואת הצעדים שמתכנן הממשל לעתיד הקרוב והרחוק.

הפעם התמקדה הועידה במספר נושאים : תאונות הדרכים – מניעה ותיקון, תחבורה ציבורית, חוק רישוי שירותי הרכב והבשורות שהוא אמור לשאת בחיקו ועוד.

מעבר לדיונים הרשמיים, ההשתתפות בוועידה מספקת הזדמנות לבעלי עסקים רבים לפנות באופן בלתי אמצעי וישיר אל נושאי התפקידים הממשלתיים (הפעם השתתפו – ערן יעקב – סמנכ”ל רשות המיסים, עוזי יצחקי – מנכ”ל משרד התחבורה, אבנר פלור – סמנכ”ל בכיר במשרד התחבורה, משה ויצמן – מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה).

בפאנל בו השתתפתי, דנו על מניעת תאונות דרכים בכל הקשור להתקנת מערכות למניעת תאונות המספקות התראה לשמירת מרחק ונתיב מהיבטים שונים – חברות ביטוח שלא ממש עודדו את התקנות המערכות הללו. משרד התחבורה שבימים אלה מנסה למצוא דרך לחייב את בעלי הרכב משנת ייצור 2000 ומעלה להתקין מערכות מסוג זה. הניסיון של המוסכים בהתקנת מערכות ובתיקון  כלי רכב הניזוקים בתאונות דרכים.

בנוסף לכך, הדיון נסוב על איכות החלקים בהם משתמשים המוסכים על פי דרישות שמאי הרכב/חברות הביטוח בתיקון התאונות – סמנכ”ל משרד התחבורה, מר אבנר פלור סיפר בפאנל, כי המשרד משחרר לייבוא חופשי (ללא צורך בתקינה ובקרה על איכות והתאמה לרכב) מספר רב של סוגי ומקור חלקי חילוף בכדי לפתוח את התחרות ולנסות לגרום להפחתת מחירים בשוק זה. אני כמובן דרשתי ממנו לשחרר במקביל את בעלי המקצוע מהלחצים הכלכליים – שמאים ומנהלים מקצועיים במוסכים. במענה לדרישתי מר פלור  השתמש לצערי במנטרה הישנה (של נושאי התפקידים במשרד התחבורה לדורותיהם, החוששים, ככל הנראה, להתעמת עם ברוני הרכב) : המנהל המקצועי אחראי על התיקון.

נכון הוא שהחוק היבש מחיל את האחריות על טיב ואיכות התיקון על המנהל המקצועי במוסך, ונכון הוא שהחוק מחייב את שמאי הרכב לבצע שומה אובייקטיבית ונטולת לחצים והשפעות. אך גם נכון הוא הדבר שבמשך שנים רבות, בהם החוזים של מוסכי ההסדר מחייבים את המנהל המקצועי לתקן את הרכב על פי הנחיות שמאי  ההסדר. חובה חוזית זו כוללת גם הסכמה שהשמאי יבחר את מהות חלקי החילוף ולעיתים החובה גם מפנה לספקים ספציפיים ; וזה גם נכון שמשרד התחבורה התבקש על ידינו לבדוק ולהנחות את חברות הביטוח לשנות את סעיפי החוזים הסותרים את החובה המקצועית החוקית של המנהלים המקצועיים ושל השמאים : והאם זה גם נכון שנציגי משרד התחבורה, לרבות היועמ”שים של המשרד – נמנעו מלעשות כן ואפשרו ב”שתיקתם” זו, להפוך את המנהלים המקצועיים ואת השמאים הנמצאים ברשימות הסדרי המוסכים והסדרי השמאים ל”עבריינים”?! ואת חברות הביטוח ל”משדלים”?!

המאבק הנוכחי שלנו, במסגרת החקיקה החדשה, לעגן את חופשיות ואובייקטיביות בעלי המקצוע עדיין לא זכה להסכמת משרד התחבורה ונראה כי לרגולטורים שלנו קל לעשות “רפורמות” על מוצרים דוממים ובמיוחד כשזה משרת את ברוני הרכב (שלא התנגדו, כמובן, ל”רפורמת” החופש באיכות והתאמת החלקים לרכב) וקשה להם לפעול כנגד גרעיני השליטה של התאגידים הגדולים במשק הגורמים לפגיעה אנושה בשיקול הדעת המקצועי של בעלי המקצוע והרישוי.

עסקים קטנים בירושלים ובתל-אביב – ירידה בהכנסות

בסוף השבוע שעבר, פרסם משרד האוצר, דרך הרשות לפיתוח ירושלים, את התכנית לסייע לעסקים הקטנים שהכנסותיהם נפגעו עם חידוש הפיגועים ועת הורע המצב הביטחוני החל מחודש ספטמבר 2015 . הפרסומים אודות כוונות הסיוע של משרד האוצר בתחילה סייגו את הסיוע רק לעסקים העוסקים בתיירות וכד’ אך בסופו של דבר, הוחלט לפזר את הסיוע לכלל העסקים הקטנים בירושלים על בסיס פרמטרים שווים.

רצ”ב הקישור לפרסום שעושה הרשות לפיתוח ירושלים בנושא: http://www.jda.gov.il/News/news.aspx?Nid=66

תל-אביב :

בדיון האחרון שנערך במסדרת ועידת הרכב, שוחח נשיא איגוד לשכות המסחר עם מנכ”ל משרד התחבורה בפנאל של “אחד על אחד” ובמסגרתו, העלה שוב את נושא פיצוי העסקים הקטנים בתל-אביב שהכנסותיהם ירדו עקב עבודות התשתית של הרכבת הקלה. האחרון הבטיח להעלות את הנושא שוב מול משרד האוצר בכדי לקדם פיצוי על בסיס פרמטרים שווים לאלה שכבר בוצעו בעבר ושמבוצעים בירושלים על רקע המצב הבטחוני. בנוסף לאמור, גם אנו העלנו דרישה דומה לעיריית ת”א והשבוע אמורה להתקיים פגישה בנושא ואני מקווה שגם העסקים בת”א יזכו למעטפת ביטחון דומה.

אובדן להלכה

בשבוע שעבר הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חדשה המנסה למגר את תופעת ה”אובדן להלכה” – להלן דברי ההסבר להצעת החוק החדשה:

                                                                                                  דברי הסבר

כלי רכב רבים שניזוקו באופן קשה לאחר תאונת דרכים מוערכים על ידי שמאי הביטוח בשיעור של נזק קטן מ-60 אחוזים מערך הרכב, במטרה שיהיה ניתן לסחור בהם לאחר שיקומם לטובת רווחי חברות הביטוח וסוחרי הרכב. כלי רכב אלו אינם מוגדרים כ”אובדן גמור”, בעוד כלי רכב המוגדר “אובדן גמור” מושבת וניתן לפרקו מחלפיו ולהפקיד את רישיונו במשרד הרישוי. במקרה של “אובדן להלכה” קיימת האפשרות לחברת הביטוח לרכוש את הרכב ולמוכרו לאחר השיקום לסוחר, במטרה להעלותו מחדש על הכביש. תופעה זו של שיקום וסחר כלי הרכב שניזוקו באופן קשה היא בעלת השלכות הרסניות על שלום הציבור ובטיחותו ובעלת השפעה ישירה על היקף הפשיעה במדינת ישראל. כלי הרכב שנקנים על ידי חברות הביטוח נשלחים לתיקון שתוצאותיו אינן הולמות את רמת הבטיחות הראויה ואת חוות דעת השמאי הראשון מטעם אותה חברת ביטוח, שהגדיר את צרכי התיקון ועלותו לאחר התאונה שגרמה לנזק, ונמכרים על ידי סוחרי רכב לצרכן שכלל אינו מודע לקרות התאונה, לשיעור הנזק ולליקויי הבטיחות הקיימים ברכב. פרקטיקה זו מהווה סכנה ממשית לחיי הנוסעים ברכב ולחיי שאר המשתמשים בכביש. 
יתרה מכך, לעתים תיקון כלי רכב אלו מתבצע באמצעות שימוש בחלקים גנובים ומשומשים, במתקנים שאינם מורשים ואשר לרוב נמצאים בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה. יצוין, כי תיקון כלי רכב בשטחי הרשות הפלסטינית אסור גם לפי חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ”ח–1998.

בהיבט הצרכני, הצרכן רוכש רכב שניזוק בתאונה קשה ושופץ באופן שתואר לעיל, בלי לדעת על כך כלל ובניגוד להוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס”ח–2008. לעיתים מתגלה הבעיה כאשר הרוכש פונה לחברות ביטוח, וזו מודיעה לו כי רכבו לא יבוטח על ידה בשל נזק כבד שנגרם לו בעבר. בנוסף, מדובר בפגיעה קשה בבעלי כלי רכב בכלל, משום שהדרך השכיחה לספק חלקים משומשים לצורך שיקום רכבים המצויים במצב של “אבדן להלכה” היא באמצעות גניבות רכב לפי “הזמנה”. בהיבט הפלילי, מדובר בהרחבת היקף הסחר הפלילי בחלקי חילוף גנובים וביצוע תיקונים במתקנים שאינם מורשים במקום במוסכים הפועלים כחוק.

שיעור הנזק שנגרם לרכב הוא מידע בעל חשיבות רבה שיש לו השלכה על בטיחות הרכב ועל ערכו המסחרי; רכב ששיעור הנזק שלו גבוה, מחייב נקיטת צעדים אשר יבטיחו כי הרכב תוקן במקצועיות בהתאם להוראות היצרן. על מנת לאפשר פיקוח על רכבים שניזוקו באופן קשה, יש חשיבות לקבלת המידע על הנזק והגילוי לציבור; בדרך זו יהיה ניתן לפקח על חברות הביטוח הרוכשות רכב ב-“אובדן להלכה”, לאפשר לצרכן לקבל החלטה מושכלת בדבר רכישת הרכב ולמנוע את המצב הנוכחי של תיקון לא מספק.

לפיכך מוצע לרשום ברישיון הרכב כי הרכב נמכר או נסחר עם נזק על ידי חברת ביטוח או תאגיד שבבעלותו 25 כלי רכב והוא עוסק בסחר רכבים וחלפים. יודגש שהוראת נוהל מס’ 22 מיום 22.12.2011 של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ניסתה לתקן עיוות זה, אולם נוהל זה בוטל וברישיון הרכב אין אזכור כי הרכב עבר תאונת דרכים קשה ושופץ והוא מוצג למכירה כרכב חדש.

ומבלי קשר לכך אך בדומה לתהליך הסחר שעובר רכב שהוגדר כ”אובדן להלכה” הגיע למערכת החדשות של ערוץ 2 תלונה על ניסיון מכירה של רכב שעבר תאונה קשה במחיר הקרוב למחירון.

במסגרת זו, התבקשתי על ידי מחלקת החדשות לחוות את דעתי על הנזק שנגרם לרכב ועל הקף התופעה של סחר בכלי רכב שעברו תאונות קשות ושנסחרו במצבן התאונתי וכתבה בנושא שודרה בחדשות ערוץ 2 ביום ה’ , 6.1.2016.

אנו יכולים רק לייחל כי זו הפעם, תעבור החקיקה החדשה ושהמשימה החשובה לצמצם באופן משמעותי את הקף “הפצצות המתקתקות” שנעות על כבישי ישראל – תצליח.

שבוע טוב,

רונן

 
 

כתבות נבחרות השבוע:

מענק סיוע לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים בירושלים

בכיר במשרד התחבורה: “אם נצליח לחייב התקנת מערכות בטיחות ברכב, זה יקרה ב-2016”

בשורה לרוכשי רכב חדש: 3 שנים בלי טסט

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכבלרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
 מוסך אברהם אשר פינטה
 מוסך אברהם – פינטה אשר הינו מרכז שירות מתקדם הפועל כ- 25 שנה, ותק זה מקנה ניסיון וידע רב, המוסך מטפל ומתמחה בכל סוגי הרכבים הפרטיים, מסחריים ושטח, בעלי מנוע בנזין או דיזל.
מוסך אברהם הינו עסק משפחתי אוהב המעניק מכלול נרחב של שירותים מקצועיים לכל הרכבים, המוסך משתמש בטכנולוגיות מחשוב מתקדמות ומשרת לקוחות פרטיים ועסקיים המעונינים בטוב ביותר עבור הרכב שלהם.
בין היתר השירותים אנו נותנים שירות של העברת רישוי שנתי (טסט) ויעוץ מקצועי.
במוסך 4 מחלקות מיקצועיות והם:מכונאות
חשמל
דיאגנוסטיקה
מיזוג אוירהצוות המקצועי של המוסך עושה הכול כדי להעניק לכל רכב את הטיפול הטוב ביותר, במסירות ובמהירות. לקוחותינו זוכים ליחס אישי ואדיב, ומקבלים בחזרה רכב – כמו חדש.
Ecar-Red-BannerYouTube-LogoFACEBOOK-LOGOGreenP-iga4u 

IGA
IGAתיאור: תיאור: image06המכללה הטכנולוגית לרכב

‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות