איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 457

גיליון מספר 457עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 05 לפברואר 2017
IGA-LOGO
הספין של רשות ההון – חבלה ברפורמה שמובילים שר התחבורה ויו”ר וועדת הכלכלה
בקרו באתר האיגודcolor-forwardtofriend-96ערוץ הרכבעקבו אחרינו
בקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
    

שר התחבורה מר ישראל כץ ויו”ר ועדת הכלכלה, מר איתן כבל הניעו רפורמה בענף הרכב ועמלו עליה ביחד עם נציגי משרד התחבורה ועם נציגי הארגונים הרלוונטיים, כולל איגוד המוסכים, במשך חודשים ואף שנים.

בשבוע שעבר יצא ספין פתאומי ובלתי מתואם לעיתונות מטעם רשות ההון הביטוח והחיסכון (“המפקח על הביטוח”) המתיימר לשקף “רפורמה” בענף המוסכים והשמאים. הרשות מנסה לנכס לעצמה קרדיט, בעוד במציאות פועלה בנידון היה כולו בגדר חבלה. לאחר תגובות נזעמות, הודיעה הרשות כי המדובר בטיוטה בלבד ששוחררה “בטעות”.

הפרסום החד צדדי של הטיוטה ע”י הרשות מהווה זלזול בוטה בחברי וועדת הכלכלה ובשר התחבורה ובסדרי השלטון באופן כללי – נציגי הרשות התחייבו ליישם את האמור במסמך המשותף והמוסכם בין נציגי משרד התחבורה לבינם, אותו הגישו לח”כ איתן כבל לפני כחודש. אין כל קשר בין הטיוטה ש”הודלפה” ב”טעות” לבין מסמך ההסכמות הבינמשרדי.

ה-“טיוטה” שפורסמה מהווה “רפורמה” אנטי צרכנית ואנטי חוקתית בעליל, שכל כולה מכוונת לטובת מיעוט מנהלי/בעלי השליטה בחברות הביטוח בישראל המנהלות/ים את כספי הציבור של כולנו.

 

תובנות מניסיון-העבר לגבי “יישום רפורמות” ע”י רשות ההון שהיא גם המפקח על הביטוח:

אנו – בעלי המוסכים והציבור, כבר חווינו את נחת זרועה של “רפורמה” קודמת של הרשות הנ”ל – “הסדר השמאים”

שיצא לדרך כבשורה גדולה בשנת 2003, ובפועל לא הביא כל בשורה, להיפך:

 • אכיפה רפה, סלקטיבית, ולא אפקטיבית.
 • נזק רב ומהותי לציבור ולרוב העוסקים בתחום.
 • עומס בלתי מידתי על בתי המשפט המלאים בתביעות פח כנגד חברות ביטוח וליסינג למרות השירות “המצוין” שמספקת הרשות/המפקח על הביטוח לאזרחי המדינה. האזרח משלם המסים נאלץ לממן תוספת שכירויות של מבנים רבים ותוספות של תקני שופטים, שברובם מתפקדים כמסלקי תביעות של חברות ביטוח וליסינג הנתבעות על נזקי צד ג’ ופוליסה ושאינם משולמים גם בתביעות צודקות.
 • עדויות שמאי הרכב  על  לחץ מתמיד ושיטתי מצד בקרי חברות הביטוח להוזיל תביעות ולהנמיך “פיצוי” (נזק + ירידת ערך). נציגי הרשות, לרוב, התעלמו מעדויות אלה וגרמו בכך להשארת המצב על כנו.
 • עלות הביטוח (פרמיות) המתייקרת באופן שיטתי
 • עלות חידוש ביטוח לאחר תביעת כיסוי נזק גבוהה ואפשרית רק לציבור נבחר : עובדי מדינה או משתמשי מוסכי הסדר.
 • כיסוי המבוסס על ברירות מחדל נחותות (חלקים מועתקים, חלקים משומשים, מוסכי הסדר, שמאי הסדר, חומרי עזר נחותי רמה, אובדן להלכה, “חיבוק” נזקי צד ג’, הפרטת סילוק תביעות צד ג’ למוסכים או לחברות מסחריות חיצוניות, חילופי עמלות סתר, רכב חלופי על חשבון המוסך ולא על חשבון המבטח, עידוד ריכוזיות בתחום מוסכי ההסדר – העתקת שיטת “שרברב הסדר” המופעל על ידי מיעוט חברות שיקום בתחום ביטוחי הדירות – ועוד).

הודאת הרשות כיום כי הסדר שמאי החוץ כשל – אינה מועילה לנו רבות. האופן בו מתכוונת הרשות לתקן עוול בעוול חמור יותר – תזיק לנו ולציבור כולו באופן בלתי הפיך.

 

תזכורת מצערת:

נציגי המפקח על הביטוח בעשור האחרון תמכו ועדיין תומכים בפרקטיקת ה”אובדן להלכה” המסכנת ציבור רחב של נהגים ושל משתמשים אחרים בדרך – הדבר השתקף בגלוי ובבוטות בכלל הדיונים לתיקוני חקיקה בתחום.

המשטרה כבר קבעה באופן נחרץ כי שיטה זו היא המניע העיקרי של גניבות הרכב בישראל. המידע הנ”ל טרם מצא דרכו למגדל השן של פקידי הרשות.

ההסבר והנתונים:

“רפורמות” שמאי חוץ ו”מוסכים מוסכמים” אינן רפורמות לטובת הצרכן אלא לטובת חברות הביטוח.

ולראייה, נתוני העשור האחרון –

 • צי הרכב בישראל צמח בכ- 1 מיליון כלי רכב בעשור האחרון ובכך גולמה תוספת הכנסה משמעותית לחברות הביטוח.
 • מספר “המתחרים” (=חברות ביטוח) על המבוטחים לא השתנה מהותית.
 • גניבות הרכב פחתו בכ – 66% .
 • עלות ממוצעת של תיקון רכב ירדה, נומינלית, בכ- 32%.
 • עלות ממוצעת של פוליסת הרכב המקיף – עולה באופן רציף בכ- 4% בשנה.
 • עלות הפוליסה המשוקללת (חובה + רכוש) בישראל היא מהגבוהות בעולם.
 • שעור ההוצאה של חברות הביטוח על תיקון רכב חלקי (להבדיל מאובדן מוחלט/אובדן להלכה/גניבות רכב/הוצאות שיווק/העמסות שונות) יורד באופן רציף משנה לשנה ממגוון סיבות (מעבר לייצור חלפים באסיה, לחץ על שמאי רכב, מוסכי הסדר ועוד) ועומד על כ – 20% להערכתנו, מסך הכנסות מוצרי ביטוחי הרכב (חובה, מקיף, צד ג’).
 • מרכיבי “העמסת” ההוצאות של חברות הביטוח שמייצרות מצג כאילו הן מפסידות מביטוחי רכב (הן נוהגות להעלים מהנתונים את הכנסות ורווחי ביטוחי החובה וכן את מרכיבי הוצאות השיווק, ההפצה, התפעול הבזבזני ועוד) – אינם מפוקחים כלל.

כלל הנתונים משתקפים בדוחות הרשות עצמה, במקורות נוספים וכן רצ”ב קישור לכתבה בנידון.

סיכול ממוקד:

הפרוטוקולים של הדיונים בוועדת הכלכלה בנושא חוק לרישוי שירותים ומקצועות לרכב מציגים את עמדות נציגי הרשות ואת מסע ההפחדה שערכו בקרב חברי הכנסת הרלוונטיים והציבור, כאילו ביטול הסדרי המוסכים והפיכת שמאי הרכב לבלתי תלויים יביאו לעליית מחירי הפוליסות.

תיאטרון האבסורד :

המחוקק מורה לנציגי הרשות להגיע להסכמות אודות שינוי המצב הנוכחי. לפי הפרסום בתקשורת, מי מנציגי הרשות ממתין “שתעבור השיירה” ומרגיע במקביל את “המפוקחים”.

לאחר שככל הנראה, “נרגעו הרוחות” – יצאה הטיוטה (המוכנה- מראש אך השגויה-בדיעבד) ששווקה לעיתונאים כ”רפורמה” של המוסכים והשמאים (המכונים מעתה: “ספקים”), אך בפועל מגלמת הרעת מצב קיצונית למבוטחים ולעוסקים, ואף סותרת חזיתית את חוק הרישוי ואת התשתית עליה מתבסס מקצוע תיקון הרכבים:

 • נציגי חברות ביטוח ולא בעלי הסמכה ורישוי (מוסך), יבחרו את סוג החלקים בהם יתוקנו כלי הרכב;
 • מבוטח “לא ממושמע” שיבחר לתקן רכבו במוסך “לא מוסכם” לא יקבל פיצוי במקרה הרע או שיחווה סנקציה בדמות השתתפות עצמית מוגדלת, אפליה בעלות כינון, אפליה ברישום היסטוריית תאונות (בחלק מחברות הביטוח, אם המבוטח מתקן במוסך הסדר לא תיכלל  התאונה ברישום התביעות לאותה שנה).
 • “שליפת”  השמאי שיטפל בתאונה ספציפית תיעשה על ידי חברות הביטוח ה”אובייקטיביות”;
 • המצאת “מודל עסקי” מעוות וחסר הגיון (המנוגד למודל פעילות המוסכים בעולם המערבי), המרשה לחברות הביטוח לשלם למוסכים לפי תעריף שייקבע על ידן ורק לאחר (!) מתן השירות בפועל. התעריף החד צדדי דנן, אפילו לא יכלול רווח עבור החלפים שמספקת חב’ הביטוח. כלומר המוסך עובד עבור חב’ הביטוח באחסנה, עבודה ושינוע – בחינם.
 • המוסכים “ידורגו” ע”י חברות ביטוח ולפי קריטריונים עלומים, כשברור ששיטת ההדרגה תהיה כלי לסילוק מוסכים מה”רשימה”.

פרופגנדה:

הופצו לתקשורת נתונים מטעים, לא מדויקים, חלקיים ומגמתיים לביסוס ה”רפורמה” -. נבחן כמה מ”הנחות היסוד”:

 • “לפי נתוני הרשות, סך התביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח על נזקים לרכבים ב–2015 נאמד ב–5.5 מיליארד שקל … “

5.5 מיליארד ₪ – אולי, אבל על כלל נזקי הרכב, כולל גניבות, אובדן להלכה וטוטאל לוס !!!

הקורא התמים עלול לקבל את הרושם כי הסכום האדיר הזה נכנס ישירות לכיסי המוסכים. למה באמת לבלבל את הציבור בעודף עובדות שהוא לא זקוק לו? המוסכים חייבים בשקיפות. פקידי המדינה – לא !

 •  “60% מהתיקונים התבצעו במוסכי הסדר”; לנו ידוע על 90% .
 • “לפי נתוני הרשות, מתוך כ–1,400 מוסכים בעלי התמחות בפחחות, לכ–900 יש כיום הסדר עם חברות ביטוח.”

מובן, שנתון זה חסר משמעות ללא פילוח לפי מבוטח ולפי שנה. למבוטח בביטוח ישיר, לדוגמא, יש כמה עשרות מוסכי הסדר ורוב הלקוחות מופנה כברירת מחדל למוסכי ה”ריידרים” (שגריר, ד”ר פח וכד’) כלומר, למבוטחי ביטוח ישיר אין אפשרות בחירה בין 900 מוסכים! אלא בין שלושה למספר עשרות מוסכים בלבד ! זה הנתון הרלוונטי. המוסכים חייבים בשקיפות. פקידי המדינה – לא !

נתונים דומים וחסרים או חלקיים מעין אלה שסופקו לתקשורת – סופקו ע”י נציגי הרשות גם לחברי וועדות הכנסת השונות – דבר חמור לכשעצמו. כידוע – עובד מדינה חייב על פי דין לספק נתונים מלאים למחוקק בכדי לסייע בידו.

מסמך המתווה המוסכם שהוגש ע”י יו”ר וועדת הכלכלה, אך נשאר “במגירה”:

בתהליך גיבוש המתווה הושם דגש מיוחד על שיתוף והסכמה של הגורמים המעורבים לרבות איגוד חברות הביטוח איגוד המוסכים ואיגוד השמאים. זאת על מנת לייצר מחויבות הדדית ואיזונים בין האינטרסים השונים כשמטרת-העל ברורה ונתמכת על ידי נציגי המועצה לצרכנות:

ביטול הסדרי המוסכים והשמאים בפורמט הקיים ושיפור המצב לעוסקים  ולציבור. השיפור אמור להיות מושג באמצעות הגברת השקיפות, שיפוי הולם ומותאם לבטיחות הרכב, ופיקוח על מחירי החלקים העיקריים הנפגעים בתאונת דרכים.

בכך תושג גם המטרה של הרחבת מעגל העוסקים בתחום, וייצור תחרות על השירות ועל האיכות, בכדי לוודא כי מחירי התיקונים והחלפים יהיו הוגנים לכלל הצדדים ובכדי להבטיח בטיחות לכלי הרכב המתוקנים ופגיעה מצומצמת ככל הניתן לערכם לאחר התיקון ולהבטיח פיקוח ובקרה.

העקרונות שסוכמו על ידי נציגי משרד התחבורה ונציגי הרשות, ואושרו ע”י יו”ר וועדת הכלכלה, וכן על ידי מועצת האיגוד הינם :

 1. תימחק רשימת מוסכי ההסדר הקיימת (של כל חברות הביטוח).
 2. תיפתח האופציה לכלל המוסכים החוקיים, ללא אפליה, להיכלל ברשימות ההסדר החדשות של חברות הביטוח על בסיס כללי אמנה משותפים.
 3. המוסכים וחברות הביטוח יחתמו על אמנת שירות והגינות הדדית מחייבת:

חובות מוסך:

 • רישיון בתוקף כדין.
 • מוצרי תעבורה שיותקנו לרכב ניזוק יהיו באיכות ובתכונות המתאימות לחלק המקורי של הרכב.
 • תיקון הרכב יהיה באיכות מעולה ובכפוף להוראות היצרן, הוראות משרד התחבורה וכל דין.
 • המוסך לא יתחיל לתקן את הרכב ללא אישור בעל הרכב והמבטחת. מנגנון הקבלה ובירור החבות – המצמצם את המחלוקות ויהפוך את השומה לקובעת מיד עם סיום התיקון והדבר יסייע למוסכים (שחלקם הגדול מממן כבנק את זמן הליך העברת המסמכים והאישור לתשלום ללקוח) וכן למבוטחים – סיום תיקון = סיום התעסקות בתביעה.
 • הליך זה יחייב גם את המוסכים שאינם בהסדר ואת חברות הביטוח בהתאמה.
 • התיקון יבוצע ביושר, הוגנות וללא ניגוד עניינים.
 • מוסך לא יהיה מעורב בהונאת ביטוח כהגדרתה בתקנות ביטוח רכב מנועי.
 • איסור התערבות על עבודתו של שמאי רכב בכפוף לחובות המקצועיות של המוסך.

 

 

חובות המבטחים :

 • כל מוסך שיחתום על התחייבות לחובות המוסך יחשב “כמ          וסך הסדר” לכלל המבטחות המורשות בישראל.
 • המבטחות יפרסמו את שמות המוסכים המאושרים לתיקון בכללי “הסדר מוסכים”.
 • התשלום לתיקון כלי רכב שיתוקן במסגרת הסדר מוסכים ישולם ישירות למוסך ובאופן הבא :

לאחר הפקת החשבונית – תוך 30 יום.

 • השתתפות עצמית לנזק תהיה אחידה ולא תהיה שונה בין מוסך למוסך – יותר הפרש של עד 20% מעלות ההשתתפות הנמוכה.
 • איסור הפנייה של סוכן ביטוח או מבטח למוסך ספציפי ובכלל זה איסור מתן הטבות/מתנות/טובות הנאה וכל פעולה אחרת לצורכי ניתוב למוסך ספציפי ושתחבל בבחירה חופשית של מבוטח במוסך.
 • הדרישות להכרה למוסך הסדר לא יתייחסו להגבלה על גובה עלות התיקונים הנדרשת מהמוסך.
 • מבטחת לא תתערב ולא תשפיע על עבודתו המקצועית של המוסך.
 • מבטחת לא תתערב בעבודת שמאי רכב ולא תשפיע על בחירת השמאי.
 1. שמאי רכב, בעריכת השומה, יחשב את עלות העבודה על בסיס מחיר שעת העבודה המפורסם שגובה המוסך המתקן בפועל את הרכב. מפקחי משרד התחבורה יפקחו ויוודאו כי תעריף המוצע לתיקוני ביטוח לא יעלה על תעריפי המוסך הכלליים לפי מדד מוסכם.
 2. אנו הצענו בנוסף כי במקביל לאיסור החל היום על סוכן ביטוח לקבל עמלה או טובת הנאה ממוסך בעבור הפנייה, ייאסר על מוסך לשלם לסוכן ביטוח, גרר, חברות סילוק תביעות וכד’ בעבור הפניית מבוטחים אליו וזאת בכדי לשמר תחרות הוגנת ובחירה חופשית של מבוטח/ניזוק במוסך.
 3. בחירת שמאי רכב – ביטול רשימות השמאים ומעבר למאגר ארצי אחד. טרם סוכם הליך הבחירה ומנגנון הבחירה בשמאי רכב ובכל מקרה אנו הצענו כי משרד התחבורה ינהל את מוקד מאגר השמאים ויחליט על שכרם. הומלץ על ידינו כי שכר השמאי ישולם לשמאי באופן ישיר על ידי המבוטח וזאת בכדי למנוע את התופעות העכשוויות הנובעות מהתלות הכלכלית של שמאי הרכב בחברות הביטוח.
 4. משרד התחבורה, אם ימצא לנכון, יפעיל מנגנון פיקוח על מחירי החלקים העיקריים (בהתאם לחלפים המנויים בתקנה 10 לחוק הגבלת השימוש בחלקים משומשים – מניעת גנבות).

לצד כל אלה הוצע על ידינו שיוקם צוות מקצועי ומהיר לסילוק מחלוקות טרם סיום התיקון ובכך לצמצם את הטורח של אלפי מבוטחים וניזוקים המעמיסים את בתי המשפט בתביעות פח מיותרות.

אימוץ המתווה המוסכם יפסיק את הליכי ההתעמרות וה”חינוך” כנגד מבוטחים הבוחרים במוסכים חופשיים שאינם בהסדר עם חברת ביטוח.

זהו מתווה הגיוני מאוזן וראוי, שיספק שירות לציבור ויאפשר ביזור תעסוקתי רחב לאלפי משפחות בישראל.

התועלת לציבור, עידוד תחרות ועידוד עסקים קטנים ובינוניים

כאמור – היקף הכנסות ורווחי חברות הביטוח בפרט אם כספיהן ינוהלו ברציונליות ובפיקוח – מאפשרים השקעה נוספת, קטנה יחסית, בשיפור השירות ואיכות התיקון לרכבי הציבור.

בכך יינתן פתרון צרכני ובטיחותי לציבור בעלי הרכב הכולל הוזלה משמעותית בעלות הביטוח לרכב (חובהומקיף) ונדרש רק מפקח/ממונה/שר אמיץ בעל עניין בטובת הציבור ובטובת ציבור בעלי העסקים הקטנים בישראל (תעסוקה, צריכה, צמיחה, שגשוג, השקעות בהון חוזר, שיפור מקצועיות ועוד).

בנוסף לאמור – איגוד המוסכים השפיע והצליח להפוך את עיסוק הסחר ברכב המשומש לעיסוק מוגבל החייב ברישוי – אנו בטוחים כי לאחר התקנת התקנות בתחום – הסחר בכלי הרכב הפגועים (במצבם הפגוע – אובדן להלכה) – יצטמצם ובהתאמה תצומצם תופעת ההונאות בתחום השיווק של כלי הרכב הללו לציבור הרחב.

קריאה לשר האוצר:

משה כחלון, שר האוצר הנוכחי שפועל בימים אלה ובצדק, לטפל במצוקת עובדי הקבלן (תופעה מבישה לכשעצמה) לא שם לב ככל הנראה כי הוא מטפח במשרדו פקידי ציבור הפועלים במרץ להפוך ציבור כה רחב של עוסקים עצמאיים בעלי מקצועות החשובים למשק ולביטחון המדינה (מוסכים, שמאים, רופאי שיניים, שרברבים, כירורגים, בנאים ועוד) לעובדי קבלן מסוג אחר.

הפגיעה הכלכלית בציבור כה רחב שמעודדת על ידי עובדי משרדו כבר פוגעת במשק ומייצרת חוסר עכשווי ועתידי בכוח אדם מקצועי בתחומים רבים. לדאבוננו, רוב הנוער בוחר להיות “פקיד” ומוותר מראש על בחירת מקצוע ועל ההזדמנות להפוך לעצמאי.

את המקצועות החשובים לחוסנה של המדינה ושל צבאה – הפריטה/הפקירה המדינה. חוסנה של ישראל מבוסס על כך שיש לנו נוער (הרבה נוער באופן יחסי). אי ניצול משאב מהותי וחשוב זה מהווה הפקרות צינית לחוסנו העתידי של המפעל הציוני.

ראוי כי מילותיו של השר בטקס האחרון בבי”ח החולים שיבא יהיו נר לרגליו בכלל התחומים וכי “ירד מהגדר” בכל הקשור לפיקוח על עסקי חברות הביטוח ולפיקוח על חברות ריכוזיות אחרות וראוי שישים דגש על צמצום תופעות הלוואי שמייצרות פעילותן הכלכלית הכוחנית:

“יש הרבה אוכלוסיות בישראל שנשכחו מאחור ואני מתכוון עד סוף הקדנציה להחזיר אותם לקדמת הבמה. אין שום סיבה בעולם שישבו שני אנשים אחד ליד השני כאשר אחד שווה פחות מהשני. מדינה חזקה נמדדת בערכים שלה ולמדינה שלנו יש ערכים חברתיים. יש עוד הרבה מה לתקן בחברה שלנו אבל המהלך הזה הוא צעד גדול בכיוון הנכון…”

תכני “הרפורמה” שניסתה ל”הגניב” רשות ההון ב”שגגה”, בניגוד לזו שסוכמה עמה, סותרת מילים יפות אלה ויש לבטלה מן העולם ולאמץ את הרפורמה של כץ/כבל שתוביל לשגשוג עסקי להרבה אנשים ולביטחון כלכלי ותעסוקתי לעשרות אלפי אזרחים ולצמיחת אמת במשק הישראלי וזאת מבלי לערער את יציבות חברות הביטוח ואת חוסנן הכלכלי החשוב שיוגן ויופנה לטובת הציבור (ולא לטובת מיעוט של “יחידי סגולה”) – תמורה לכסף, מתן שירות מיטבי, תחרות ענפה והוגנת, איכות ובטיחות.

שבת שלום

 

כתבות נבחרות השבוע:

הרפורמה במוסכים: החתולים ימשיכו לשמור על השמנת

כבל: לא יהיו רשימות שמאי ומוסכים

האם חברות הביטוח יצליחו למנוע מהמבוטחים שומת רכב נקייה מאינטרסים?

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
 
 
אתר השבוע
 גז חיש
 
גז חיש הוקמה בשנת 2005 ושמה לה למטרה להוביל בתחום הסבת רכבים להנעה גז על מנת להשתתף במאבק לשמירה על איכות הסביבה .

הידעת?

הסבה בעלות חד פעמית של מערכת התדלוק למערכת תדלוק בגז חוסכת לך כ-50% מעלויות התדלוק!

אנו מציעים שירותי המרה מקצועיים של מערכות התדלוק בבנזין למערכות תדלוק בגז, במחירים נוחים במיוחד ששווים
את התוצאה – עלות תדלוק פחותה ושמירה על איכות הסביבה.

גז חיש מפעילה תחנת תדלוק בגז , הפתוחה 24 שעות ביממה (לא בשבתות ובחגים), למען כל מי שזקוק לתדלוק גז באמצע הדרך.

 
Ecar-Red-BannerYouTube-LogoFACEBOOK-LOGOGreenP-iga4u 

IGA
IGAתיאור: תיאור: image06המכללה הטכנולוגית לרכב
‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות

נשף פורים 2020
להרשמה לחץ כאן