איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 385

גיליון מספר 385


IGA-LOGO
עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 01 לינואר 2015

הפקרות ואנטי תחרותיות בשוק הרכב

שר התחבורה פתח עוד בקדנציה הקודמת בהכרזות  כי המדינה תטפל באמצעותו בריכוזיות בשוק הרכב וכי הציבור ייהנה מכך שיוזלו מחירי המכוניות והתחזוקה באחוזים ניכרים. כבר אז התרענו כי חלק ניכר מבעיות הענף נובע גם מחסמי הגבלים עסקיים וכי הממונה על ההגבלים לא מטפל בבעיית הריכוזיות בשוק מאז שנכנס לתוקף הצו המוסכם בתחילת שנת 2002.

787753

מאז עברו חלפו להן חמש שנים במהלכן ה”רפורמה” עברה לתהליך חקיקה ראשית. או אז, התנער הממונה על ההגבלים בגילוי לב ובגלוי, מענף הרכב – הפצה ותחזוקה, והעביר את “המקל” לשר התחבורה.

המקל אינו מקל והגזר אינו גזר, החקיקה תקועה וממילא הצליחו יבואני הרכב, חברות הליסינג והביטוח לייצר לה  “דיאטת-כסאח” בכל הקשור להמלצות הועדה בה ישבו מלבד מר זליכה, בכירי משרד התחבורה שהיו שותפים מלאים ושווים לבדיקה ולהמלצות שיצאו ממנה.

בעקבות הוואקום שנוצר בשוק יבואני רכב מסוימים המשיכו במלוא התנופה בניצול ה- “חופש” המלא שנותנים להם הרגולטורים. לאחרונה, התחזק זרם התלונות והמידע שמתקבל אצלנו אודות יבואני רכב ספציפיים המבצעים פעולות אנטי תחרותיות ואסורות בעליל: חודרים למחשבי מוסכי השירות ללא רשות; מאיימים ומטעים לקוחות מוסכים שאינם מוסכי שירות כי אם לא יבצעו את הטיפולים השוטפים ברשת היבואן – יאבדו את האחריות על הרכב; מחייבים מוסכי שירות לרכוש מהם חלקי חילוף ליישום חוזי תחזוקה של יבואני הרכב עם ציי רכב הכוללים גם רכבי מנהל הרכב. ועוד.

בדקנו עם בעלי מוסכי רשתות שונות ורבים מדי מספרים שיבואן הרכב איתו הם עובדים מושך נתונים ממחשבי המוסך שלהם ללא רשות ולאחר מכן מפקח על רכישות החלפים והשמנים שלהם.

לנוכח ההפקרות והזילות הגואה, התחלנו להעביר נתונים לממונה להגבלים העסקיים. נודע לנו כי יבואן אחד כבר נבדק ואנו ממתינים לפתיחת חקירה או בדיקה שיבצע הממונה על ההגבלים גם על האחרים. אם כך אכן יפעל, לפחות ייושמו סעיפי הצו המוסכם שפג תוקפו אך סעיפיו נובעים מחובות חוק ההגבלים העסקיים ושחלים, כמו שאנו מבינים, גם היום.

בהמשך לכך אנו מעוניינים לקבל מידע אודות חסמים כגון אלה גם ממוסכי רשת וגם ממוסכים כלליים אשר לקוחותיהם מעידים כי נטשו אותם בשל איומי יבואן רכב כי לא ניתן יהיה לממש את האחריות אם הרכב יטופל אצלם.

העדויות יאספו תוך שמירת חיסיון המתלונן, אם יחפוץ בכך. המעוניינים להעיד יכולים לפנות ישירות למנכ”ל האיגוד במשרדי הנהלת האיגוד – טלפונית או באמצעות תיאום פגישה.

הפקרות בהפעלת שמאים ע”י חברות ביטוח

גם חברות ביטוח מסוימות חשות חופשיות עקב מדיניות א-האכיפה של הרגולטורים הישראליים ואנו עדים לחידוש תופעות מהן סבלו המוסכים ולקוחותיהם בעבר – וזאת לאחר תקופה ארוכה של מתינות.

image00

מוסכי פחחות רבים התלוננו על שחברות ביטוח שולחות שמאי נגדי לשמאי חוץ שלהן בעת עריכת אומדן נזק ו/או לאחריו בכדי לערער על שווי נזק שערך שמאי החוץ מרשימת שמאי החוץ שלהן מבלי להפעיל את המנגנון הקבוע בחוק. אקט זה הינו מופרך מעיקרו וגם אסור לפי הדין.

למבטח מספר חובות עיקריות כשהוא מעוניין לערער על הערכת נזק ראשונית או על שומה :

 1. הודעה בכתב למבוטח על רצונו לערער.
 2. הערכת הנזק הנגדית תבוצע תוך 24 שעות מהערכת הנזק של שמאי החוץ.
 3. שומה נגדית תצא לאחר שבוע מיום קבלת השומה של שמאי החוץ.
 4. פניה לשמאי מכריע.

 

במקרים שהועברו לנו, שלח המבטח שמאי לבצע שומה נגדית, הפיק אותה מספר שבועות לאחר קבלת השומה של שמאי החוץ ושילם למבוטח על בסיס השומה הנגדית.

 

התנהלות זו אינה רק עוולתית אלא גם לא חוקית – המבטח הפר מספר חובות : לא הודיע למבוטח בכתב על רצונו לערער, חרג מהמועד הקבוע בפוליסה ולא פנה לשמאי מכריע בכדי לקבל שומה קובעת לצורך תשלום הפיצוי למבוטח.

 

הרי לכם חברות ביטוח שאינן חושבות שהן חייבות למלא אחר חוק חוזה הביטוח ומשוכנעות שהן רשאיות לנהוג כרצונן ולפצות מבוטחים כראות עינם וללא פיקוח. ומדוע שתנהגנה אחרת, אם אין פיקוח ואין אכיפה ואין כל מורא של הדין עליהן?

 

תופעה נוספת שמטרידה אותנו מאד היא שמאים פרטיים שהתקשרו עם חברות ביטוח בכדי לבדוק ולבקר שומות של תובעי מזיקים המבוטחים בכיסוי – צד ג’.

 

קיבלנו שתי תלונות על שני שמאי רכב שנדרשו לבצע בקרה לגיטימית על שומות תובעי צד ג’ ואלה החליטו שהגדרת תפקידם “צרה מדי” והם צריכים לתפקד גם כמסלקי תביעות, והפגינו “יוזמה” לצורך סילוק מהיר וזול של התביעה מול המוסכים המתקנים. שמאי אחד אף גולל בחוות דעתו את אי שביעות רצונו מהעובדה שהתקשר לבעל המוסך שתיקן את נזק הרכב ושזה לא סיפק הנחה לחברת הביטוח ושעקב כך הוא נאלץ לקבוע כי חברת הביטוח תשלם פחות לניזוק מאחר ובעל המוסך “הסורר” לא סיפק לו הנחה. שומת רכב, להזכירכם, אינה “מאסחרה” ואינה תלויה בשיחה ספציפית בין בעל מוסך לשמאי. היא נגזרת מהנזק האובייקטיבי לרכב.

 

ברור שזו עבירה אתית חמורה ביותר של השמאי ששכח שהוא מחזיק ברישיון שמאי רכב המחייב אותו לספק חוות דעת אובייקטיבית ולא לדאוג להנחות מסחריות עבור שולחיו. תלונות נגד שמאים אלה נשלחו למשרד התחבורה ותלונות נגד חברות ביטוח ששילמו על פי חוות דעת אלה, נשלחו למפקח על הביטוח.

 

בנוסף לאמור צריך לזכור כי אם השמאי שערך את חוות הדעת ושבדק פיזית את הרכב במהלך התיקון הינו שמאי מתוך הרשימה של חברת הביטוח מטעם המזיק (צד ג’)– שומתו קובעת ועל פיה יש לפצות את הניזוק.

במידה וחברת הביטוח של המזיק אינה מעוניינת לשלם על בסיס שומה זו, עומדת לה הזכות לערער על המנגנון שנקבע בהסדר השמאים משנת 2007 שהינו חלק בלתי נפרד מהפוליסה התקנית לרכב.

 

אירועים קרובים:

 

 1. ישיבת מועצת האיגוד שלא מן המניין שתערך ביום 6.1.2015 בשעה 19:00 בבית האיגוד בת”א. הישיבה תתחיל בטקס פרידה משמעון אלקיים – ראש תחום תחזוקה ודוד אסל, המפקח המיתולוגי של תחום התחזוקה ומכוני הרישוי בדרום הארץ. שניהם פורשים לגמלאות ושירתו את הענף ואת עוסקיו במשק עשרות שנים. המעוניינים להשתתף באירוע הפרידה יירשמו מראש במזכירות האיגוד (שירלי סופר).

  image05
  יום עיון בנושא : ” יישום נוהל 23 “ שיתקיים ביום 7.1.2015 בשעה 16:00 במכון מופת, רחוב שושנה פרסיץ 15 ת”א. יום העיון מאורגן על ידי איגוד שמאי הביטוח וההשתתפות כרוכה בתשלום של 30 ₪ למשתתף. יש להרשם מראש במזכירות איגוד שמאי הביטוח בטלפון : 03-5615516/76 או בכתובת המייל : igud@shamaeim.co.il

  image02

  ועידת הרכב 2015 שתערך באילת בארגון איגוד לשכות המסחר 8.1.205 ועד 10.1.2015. ניתן לקבל פרטים על הועידה ולבדוק אם עדיין נותרו מקומות בקישור הבא : http://www.chamber.org.il/Category.aspx?cat=4605&mn=10
  2d7bec25-5a67-4f04-9860-9f37a8451011

  שנה חדשה – 2015

  אאחל בשם כל פעילי האיגוד ועובדיו לחברינו ולמצטרפים החדשים – שנה אזרחית טובה, שנת עסקים חופשית ומוצלחת.

  image04

 

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<

המכללה הטכנולוגית לרכב

לרשימת הקורסים המלאה של המכללה הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

Ecar-Red-Banner

87787343-b01c-41c2-8e82-445c5a5078c9

אתר השבוע 

נגררי הצפון בע”מ הוקמה ב-1994 על-ידי בעליה הנוכחיים, דני האוסהלטר, ומאז רכשה מוניטין רב בכל הקשור לתיקוני נגררים, לשינויי מבנה, לייצור נגררים עם סרנים מרכזיים ולייצור והתקנת ארגזים עם וילונות צד למשאיות, וכן ארגזים סגורים – התקנת מנופים – שינוי מבנה לנגררים ומשאיות.