איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 402

גיליון מספר 402
עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 15 למאי 2015
IGA-LOGO
 רציפות וריכוזיות
עקבו אחרינו
עקבו אחרינו
בקרו באתר האיגוד
בקרו באתר האיגוד
color-forwardtofriend-96
כתבו לנו
ערוץ הרכב
ערוץ הרכב
 
עקבו אחרינו
עקבו אחרינו

אתמול הושבעה הממשלה החדשה שלמרות היותה צרה (במידותיה), התחייבה לקיים רציפות בשלושה עניינים עקרוניים החשובים לנו ולכל הציבור בישראל :

  1. ריכוזיות.
    2. רפורמה בענף הרכב.
    3. טיפול בעסקים הקטנים והבינוניים.ab998618-9e6b-4798-b205-a8fa3e82ff57

אנו יודעים כי נושאים אלה יזכו לתמיכה רחבה גם מצד גורמי האופוזיציה וכי בכל הקשור לאלה יש קונצנזוס חוצה מפלגות ומחלוקות וכי יש להאיץ את הפתרונות ולהמשיך לפעול באופן בהול על מנת להציל משהו מנזקי הריכוזיות ומנזקי יחסי ההון-שלטון ששלטו בארצנו בעשורים האחרונים.

תאגידי מים ועמותת מלר”ז

תאגידי המים מפעילים כיום בישראל תכניות ניטור ובדיקת מפעלים מכוח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד-2014. כללים אלה נוצרו בכדי למנוע ממפעלים להזרים שפכי תעשיה אסורים למערכת הביוב ובכדי להגן על מערכות טיהור המים הקיימות היום בישראל. תאגידי המים מפעילים תכנית ניטור בכל שנה ומודיעים מראש למפעלים, ובכללם המוסכים, על תהליך הדגימה שיבוצע אצלם במהלך השנה, וזאת בכדי להכין אותם להיערך ולהימנע מהזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב.

בשנת 2012 ולאחר שהבנו כי חוסר ההדרכה בנושא מצד רשויות החוק גורם למוסכים ל”להיכשל” בעל כורחם בתוצאות הניטור, האיגוד פרסם כללים ספציפיים למוסכים שאינם מוסכים יבשים (מוסך המנותק ממערכת הביוב העירונית ושמפנה את פסולת הביוב התעשייתית בעצמו).
db63ae7b-2d56-4575-91b8-83078920d2a7

במקביל לפעולת האכיפה השוטפת של תאגידי המים, פועלת עמותת מלר”ז  כנגד מפעלים שתוצאות הדגימה של תאגידי המים אצלם במפעל הראו כי המפעל הזרים כמות חריגה כזו או אחרת של שפכי תעשייה למערכות הביוב.

איגוד המוסכים קיבל תלונות רבות על אופן פעילות האכיפה של עמותת מלר”ז  החל משנת 2011 עת שאיימה לתבוע וגם תבעה מספר מוסכים מאזור חולון ויהוד. המאבק של האיגוד, בשם המוסכים, כנגד אופן הפעילות של מלר”ז כנגד מוסכים שחלקם שילמו ליועציה המשפטיים סכומי כסף בכדי להימנע מתביעות משפטיות, הוליד תביעת דיבה מטעמם כנגד האיגוד וכנגד מנכ”ל האיגוד. תביעה זו מתנהלת כיום בבית משפט השלום בראשון לציון.

כפי שעולה מהתלונות הרבות המופנות אלינו בשל פעילות העמותה כנגד מוסכים שממילא שילמו קנסות לתאגידי המים בגין החריגות – העמותה עושה שימוש מנתוני הדגימות של תאגידי המים האזוריים ועל בסיסן מקבל מוסך שדגימות השפכים במפעלו חורגות מהנורמה הקבועה בכללים, מכתב אתראה מן העמותה. בעבר כאמור, מוסכים שילמו לעמותה (באמצעות היועמ”ש המייצג אותה) או נתבעו על ידה וזאת ללא קשר להתנהלות המוסך מול תאגידי המים לביצוע פעולות מתקנות ובנוסף לקנסות שכבר שולמו עבור אותן “עבירות”. תאגידי מים רבים, שחשו כי פעולת מלר”ז רק מפריעה להסדרת המטרה הפסיקו בעבר לספק לה נתונים אודות תוצאות הדגימה שביצעו והעמותה בעקבות כך, פנתה לבתי המשפט בישראל מכוח “חוק חופש המידע”. בחלק מהמקרים, בתי המשפט הורו לתאגיד מים מקומי לספק לעמותה את המידע וזאת למרות שעולה מכלל פסקי הדין כי לא נחה דעתם של בתי המשפט מאופן השימוש שעושה העמותה בנתונים אותם היא מקבלת (ניתן לקרוא את פסקי הדין באתר העמותה עצמה).לאור התרבות התלונות על אופן שימוש שעושה העמותה בתוצאות הפעילות השוטפת של תאגידי המים כשומר הסף על תקינות מתקני הטיהור, פרסם העיתון דמרקר כתבת תחקיר על העמותה.

כלל הפעולות הללו של תאגידי המים ושל איגודי עסקים אחרים וכן של מפעלים שנתבעו על ידי העמותה לא גרמו לעמותה להפסיק ולפעול כנגד מפעלים והמכתבים למוסכים לא פסקו – בשנת 2013 התקבלו תלונות ממוסכים באזור הרצליה, בשנת 2014 התלוננו מוסכים באזור בני ברק ובשבועות האחרונים מתלוננים מוסכים מאזור ירושלים.

מאחר והנהלת האיגוד הבינה כי במקביל להדרכה ולחינוך המוסכים על אופן הזרמת השפכים למערכות הביוב, יש גם לפעול ולהגן על המוסכים החברים באיגוד הסובלים מכפל אכיפה ומתשלומי “פשרות”. כפועל יוצא מכך, הנהלת האיגוד הסמיכה את עובדיה לסייע למוסכים החברים בכל אותם מקומות בהם ניסתה מלר”ז לפעול כנגד אותם מוסכים לצרכי “פשרות כספיות” ולא לצרכי סיוע והסברה.

האיגוד פועל בשיתוף תאגידי המים המקומיים למציאת פתרון למוסכים שאינם יכולים מסיבות תשתיות אזוריות (לא פעם הוכיח המוסך כי הזרמת שפכי התעשייה שנדגמו נעשו על ידי אחרים המשתמשים באותו קו) לעמוד במבחני הניטור ולמציאת פתרון פרטני המבוסס על הוגנות מחויבת מצד גורם אכיפה ושמבוסס על הצורך לפעול למען אותה מטרה – שמירה על מתקני הטיהור האזוריים ולא בכדי להעשיר עמותה או תאגיד זה או אחר.

הניסיון שלנו מלמד כי ניתן לפתור כל בעיה פרטנית של מוסך וכי השימוש בצוות האיגוד מונע תביעות מיותרות ומאפשר למוסך להתנהל ללא חשש בכל הקשור להזרמת השפכים או הפינוי העצמאי של שפכי התעשייה לצרכי מחזור. השימוש בצוות המקצועי של האיגוד גם מונע את החשיפה לתשלומי “פשרות” על ידי מי שאינו מוסמך ושממילא אינו פועל בשטח לתיקון יסודי של הבעיות.

מומלץ אם כן, להשתמש בצוות האיגוד, כמו עשרות המוסכים שכבר טופלו בהצלחה, ככל שיש בעיה פרטנית הדורשת את המעורבות ואת השימוש בניסיון ובידע הנצבר שלנו.

ענף הצמיגים

לאחר שכבר דיווחנו בשבועות האחרונים על הפעולות המתגבשות למען הייצוג ההולם של ענף הצמיגים, אנו ממשיכים ומעדכנים. לשמחתנו, קבוצת הפעילים שהתגבשה לאחרונה לטיפול בבעיות השוטפות בענף, מתכנסת ופועלת בתדירות גבוהה ופועלת יחד עם נציגי יבואני הצמיגים ויחד עם נציגי משרד התחבורה למציאת פתרונות מידיים וכן לתכנון עתידי.

השבוע נערך דיון ארוך בהשתתפות נציגי הצמיגיות על העתיד המקצועי של העוסקים בענף ועל הצורך להעמיק את ההכשרות המקצועיות בכל הקשור לטכנולוגיה המתקדמת וכן על תכניות הלימודים ועל האופק התעסוקתי לדורות הבאים שיפעלו ושיועסקו בתחום.

הדיונים הללו מלמדים כי יש צורך דחוף באיחוד הכוחות של כלל הפועלים בענף, גם אם יש מחלוקות הקשורות לניהול ולהנהגה וזאת מאחר ובעיות הענף הפכו לקרדינליות ואלה דורשות טיפול דחוף ומאורגן.

אנו פועלים באופן מאומץ למצוא גם את הנוסחה המיטבית לחלוקת העבודה בין כלל הנציגים השונים ושבה נוכל גם לספק את הרצון ואת הצורך של הפעילים שלנו – ועד ענפי חזק ומאורגן תחת כנפי איגוד המוסכים בישראל שיפעל במרוכז ובאופן הרמוני למען הענף ולמען הבטיחות בדרכים בישראל.
a1705d04-3d02-45ea-8ec9-4871379d758a

זכרו – כשל בצמיגי הרכב הוא גורם רב משקל בתאונות דרכים עם נפגעים ועדיין במדינת ישראל הנתונים מוכיחים כי כשליש מהצמיגים המורכבים בכלי הרכב (נתון : מעל 12 מיליון צמיגים הנעים באופן יומי שוטף בכבישי ארצנו) אינם תקינים מסיבה כלשהיא ומהווים סכנה למשתמשים בדרך – נוסעים והולכי רגל.

כשל טכני ברכב

רבות כתבנו על אופן הטיפול בגורם הרכב למניעת נפגעים בתאונות הדרכים והשווינו את הגישה הישראלית לגישה האמריקאית בכל הקשור לצורך ולשאיפה כי ינועו על הכבישים רק כלי רכב תקינים. הבוקר (15.5.15) פורסם מאמר מערכת קצר ונוקב הנשלח כ”ניוזלטר” על ידי כתבי מערכת בעיתון האינטרנטי TheCar וזו לשונו :

“השבוע הרחיבו שלוש יצרניות הרכב הגדולות ביפן את הקריאות לתיקון של כריות-האוויר הפגומות מתוצרת טקאטה גם ליפן, אירופה וישראל, וכך למעשה מגיעה “פרשת טקאטה” גם אלינו.

אלא שמנכ”ל משרד התחבורה והמדען הראשי של המשרד, לפחות במבחן התוצאה, לא סבורים שהם צריכים להיות אקטיבים ולדרוש את אותה פעולה מכל 11 יצרני הרכב שהתקינו כריות אוויר דומות ומסוכנות.
f6940114-f06a-48d8-8e78-4334453c212b

המשמעות היא שבמכונית שלך – אם מותקנת בה כרית אוויר מתוצרת טקאטה, מסתתר רוצח שקט אשר עלול להרוג אותך בירי של חתיכות מתכת לוהטות. מהרבה בחינות מדובר ב”פרשת רמדיה 2″, ולא מן הנמנע שיש כבר מי שנפגעו בישראל מכריות פגומות כאלה. אלא שה”יופי”, מנקודת מבטם של המנכ”ל, השר, והכפופים להם, הוא שיש להם סיכוי טוב לחמוק מאחריות.

הסיבה?

בישראל לא חוקרים תאונות, ואם כבר חוקרים אותן יש חשש סביר לטיוח שמונע הגעה אל גילוי האמת.

המשמעות, מבחינתך, היא שגם אם חלילה וחס מישהו קרוב לך ייפגע בתאונה בגלל כרית תקולה – אף אחד לא יבדוק את זה, אף אחד לא יידע על כך. “

איגוד המוסכים פועל במשך שנים רבות ונוקט בפעולות רבות ומגוונות בכדי להעלות את המודעות לתחזוקה נכונה של הרכב ולהסברה אודות התוצאות הקשות של אי חקירת הכשל הטכני כגורם לנפגעים בתאונות הדרכים. אי החקירה לעומק של גורמי תאונות הדרכים בישראל יוצרת אצלנו, למרבית הצער, גם פעולות יזומות של הממשל לגרימת כשלים נוספים כדוגמת עידוד הסחר ברכבי ה”אובדן להלכה” המשוקמים באופן פיראטי וכן סחר נרחב בחלקי חילוף פגומים ו/או שאינם מתאימים לכלי הרכב ועוד.

יש לזכור כי גורמי כשל כגון אלה (רכב ותשתיות) קלים יותר לפתרון יחסית לכשל “הגורם האנושי” שאינו ניתן לצפייה מראש ולא ברור מדוע מדינת ישראל נמנעת מלהשקיע משאבים דלים יחסית לבירור ולמניעת כשלים אלה.

 73b84cfc-f7bc-4c3d-bb3d-d1218a9b52e8

הריקול הנוכחי ורב ההיקף בכל העולם, של כריות האוויר מתוצרת “טקאטה” הינו תוצר של פעילות עיקשת מצד הרשות הלאומית למניעת תאונות דרכים בארה”ב ושאמור להוות דוגמא לאופן הטיפול והגישה לטיפול בגורמי כשל בהם ניתן לטפל באופן מוסדר ומסודר.

מועדון הלקוחות – הפלוס הירוק

מזה כשנה ומחצה אנו מסייעים לחברת M לשלב את המוסכים חברי האיגוד כמציעי שירותים לוועדי עובדים גדולים במשק. השבוע, לאחר עבודת תשתית מרובה, יחלו עובדי קופת החולים הכללית ליהנות מהטבות שהציעו מוסכים ספציפיים לחברי הארגון.
הפלוס הירוק

מועדון העסקים יפעל באמצעות אתר האינטרנט-  /הפלוס-הירוק/ . בהמשך יוכלו ליהנות מההטבות של המוסכים גם עובדים של גופים וחברות נוספות בהיקף חשיפה של כ- 250 אלף צרכנים. פרטים אודות המועדון ניתן לקבל אצל קרן-אור רטמן : 052-8354920 , kerenors@gmail.com 

שבת שלום,

רונן.

:כתבות נבחרות השבוע
 
 
המכללה הטכנולוגית לרכבלרשימת הקורסים המלאה של המכללה
הטכנולוגית לרכב, לחצו כאןהרשמה
מקור הצמיג והפרונט

אתר השבוע

הצוות של מקור הצמיג והפרונט הוא כבר מזמן משפחה. אנו מאמינים כי השקעה במשאב האנושי מעניקה תוצאות לאורך זמן  ולכן חלק ניכר מהצוות הולך עימנו תקופה .ארוכה של שנים
הצוות שלנו עובר השתלמויות וקורסים מקצועיים על מנת להימצא תמיד בקו .הראשון של הענף בו אנו עוסקים
כאן בחרנו להציג 8 בעלי תפקידים מובילים על מנת שגם אתם תכירו את האנשים אשר עוסקים במלאכה ומעניקים שירות אכפתי ואדיב ללקוחות שלנו

 
 
Ecar-Red-Banner ערוץ הרכב YouTube-Logo FACEBOOK-LOGO GreenP-iga4u 
תיאור: תיאור: image04IGA תיאור: תיאור: image021.jpg תיאור: תיאור: image06 המכללה הטכנולוגית לרכב

‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).
אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים“) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.
אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.
הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.
אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.
אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.
חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.
©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות

 

נשף פורים 2020
להרשמה לחץ כאן