איגוד המוסכים בישראל

איגוד המוסכים ממליץ לאמץ את המלצות האיחוד האירופי להפחתת הנפגעים בתאונות עקב כשל טכני

8 אוגוסט  2012

-הודעה לעיתונות-

איגוד המוסכים ממליץ לאמץ את המלצות האיחוד האירופי להפחתת הנפגעים בתאונות עקב כשל טכני

איגוד המוסכים פנה לעוזי יצחקי – מנכ"ל משרד התחבורה ולמהנדס אבנר פלור – מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה, בהמלצה לשלב את המוסכים בבדיקות הרישוי השנתיות. לטענת האיגוד, הבדיקות המתבצעות כיום במכוני הרישוי אינן מקיפות ומעמיקות דיין בשל חוסר יכולת מקצועית ובהעדר מכשור מתאים.

כדוגמה לכך שהבדיקות אינן מספקות  מובאות ע"י האיגוד מספר דוגמאות: בדיקת הבלמים אינה מצביעה על תקינות הבלמים לאורך זמן –  קיים היום מכשור המאפשר בדיקת הבלמים על בסיס לחץ בלימה ועומס אשר יכול לשקף גם את מצב הרפידות צלחות הבלימה באופן יחסי טוב יותר, בשום מכון רישוי אין יכולת לבצע ברכב כבד בדיקת תקינות של מערכת האטה , המצאות ותקינות כריות אוויר אינו נבדק במכון הרישוי וגם איננו  יכול להיבדק בהעדר מכשור בדיקה מתאים.

באיגוד החליטו לפנות למשרד התחבורה לאחר שבמהלך חודש יולי 2012 פורסמו נתוניCECRA (הארגון האירופי לסחר ושרותי רכב שאיגוד המוסכים חבר בו) באשר לתרומת הכשל הטכני לתאונות דרכים עם נפגעים באירופה שעל בסיסן אומצו כללים חדשים שנועדו להרחיב ולהקשיח את בדיקות הרישוי לרכב מתוך כוונה שהן יסייעו להגברת הבטיחות בדרכים. עוד נאמר בפניית האיגוד: "התאונה הטראגית בה קיפחו את חייהם 8 בני משפחת אטיאס, חידדה את נושא הכשל הטכני כגורם אשר יש לייחס לו משמעות רבה ועמוקה יותר בתאונות דרכים במדינת ישראל".

בפנייתו ממליץ האיגוד על ביצוע בדיקות נרחבות יותר של כלי הרכב בטרם מבחן הרישוי השנתי, כולל אמצעים אלקטרוניים המשפיעים על בטיחות הרכב. כל זאת תוך שילוב המוסכים המורשים של משרד התחבורה בבדיקות אלה ע"י חיוב כלי הרכב לבצע בדיקת תקינות במוסכים המורשים בטרם הגעה למבחן הרישוי השנתי וכחלק ממבחן זה. עוד המליצו באיגוד על הגדלת תדירות הבדיקות לכלי רכב שיוגדרו (כפי שיקבע) ברמת סיכון גבוה או בעל רמת מינוע גבוהה ועל שיפור איכות בדיקות הרכב ע"י קביעת סטנדרטים מחמירים יותר בפרמטרים הבטיחותיים. 

לטענת האיגוד, ככל שתהיה העמקה של רמת הבדיקה טרום המבחן ובמהלכו, הדבר יגרום לשקיפות רבה יותר של המצב המכני של הרכב, ומאידך ככל שתהיה "מעורבות" של גורמים נוספים שיבדקו את כלי הרכב שיש בהם סיכון, וכן תתבצע "בדיקה כפולה" שתמנע הימשכות של טעות או כשל בבדיקה של גורם אחד בלבד. לכן, אימוץ ההמלצות האלה יגדיל את מספר כלי הרכב התקינים הנעים  על הכבישים ויפחית את כמות הנפגעים בתאונות דרכים בצד הפחתה של תופעות שליליות המלוות את תחום רישוי הרכב בישראל.

לדברי אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים: "נקיטת הפעולות הללו ישפרו את פעילות משרד התחבורה ופעילות ההסברה של המשרד בכל הקשור לבטיחות וישקפו את הנחישות של הממשל בישראל לצמצם את כמות הנפגעים בתאונות דרכים. בנוסף, הן יקדמו את ענף הרכב בכל הקשור לאימוץ תקני בטיחות מתקדמים כפי הנהוג במדינות האיחוד האירופי. אנו בדעה שכלל הפעילות המוצעת תגרום לשיפור תדמית הענף כולו וכן לתמיכה רחבה בקרב ציבור הצרכנים וארגוני הרכב השונים".

לדברי רונן לוי, יו"ר האיגוד: " הנתונים הרשמיים בישראל מצביעים על כך שרק 0.2% מסך תאונות הדרכים עם נפגעים הם תולדה של כשל טכני. זאת, כיוון שהמשטרה אינה חוקרת מספיק תאונות ולכן אין בידיה נתונים מספקים. נקודת ההתייחסות שלנו כגורם המקצועי בתחום השרות והתחזוקה לרכב, מחייבת ראיה לאומית  רחבה שהשיקול העיקרי בה הינו כיצד ניתן לצמצם את סיכוני הבטיחות ואת הכשלים הנובעים משימוש ברכב לא תקין."

נספחים מצורפים:

  • הודעה של הארגון האירופאי CECRA
  • מכתב איגוד המוסכים למשרד התחבורה

לפרטים נוספים:

קרן יפה – גדיש, דוברת

איגוד המוסכים בישראל

keren-pr@bezeqint.net

054-3456441

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital