איגוד המוסכים בישראל

סוגי הפניות

אנו מטפלים בפניות/תלונות הנוגעות לטיב הביצוע והאיכות המקצועית של שרות (עבודת טיפול, תיקון או תחזוקה) הניתן ע”י מוסך מורשה כחוק לכלי רכב, מכל הסוגים והדגמים ולפי הפרמטרים הבאים:

  • איכות ומקצועיות – לקוח אינו מרוצה מאיכות הטיפול והתיקון ברכבו.
  • אחריות – מחלוקת לגבי תיקון באחריות.
  • נזק תוצאתי – לקוח טוען לנזק תוצאתי ברכבו הנובע מרשלנות מצד המוסך.
  • עלויות השרות – לקוח בדק ומצא כי המחיר שנגבה ממנו אינו מחיר ריאלי.
  • תלונות כנגד מכוני בדיקה ורישוי מטופלות יחד עם אגוד מכוני הרישוי בישראל.
  • תלונות כנגד יבואני ומשווקי רכב חדש (במסגרת האחריות) – יש להפנות ישירות אל משרד התחבורה.

הפסקת טיפול בתלונה, תעשה כתוצאה מהסיבות הבאות:

  • כאשר אגוד המוסכים מופיע כמכותב (התלונה אינה מופנית רשמית לאגוד).
  • התלונה נדונה בזמן הנתון מול גופים/מוסדות אחרים כגון משרד התחבורה, בית משפט או נחקרת במשטרה.
סיבות אחרות (ביטול התלונה ע”י המתלונן, נושא שאינו רלוונטי, הנילון אינו מוסך מורשה וכדומה).