איגוד המוסכים בישראל

קשרי עבודה

צה”ל- חיל הטכנלוגיה והאחזקה

איגוד המוסכים נמצא בקשרי עבודה ופעילות עם חיל הטכנולוגיה והאחזקה (חיל החימוש לשעבר) מזה מספר שנים. במסגרת קשרי עבודה אלה מכשיר האיגוד באמצעות המכללה הטכנולוגית לרכב שבבעלותו, נגדים של החיל. ההכשרה מתבצעת באמצעות קורס בילטראלי שתכניו הוכנו לצרכים ולדרישות של חיל טנ”א, הקורס הבילטראלי משותף לאיגודי המוסכים הן בישראל והן בגרמניה .

הקורס זוכה להערכה ויוקרה רבה בקרב משרתי הקבע בצה”ל חיל טנ”א .

משרד החינוך

איגוד המוסכים משת”פ עם משרד החינוך- מינהל מדע וטכנולוגיה בקידום החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל בתחום הרכב והתחבורה .

במסגרת שת”פ זה הקים משרד החינוך מגמת לימודים חדשה בשם המגמה לרכב ותחבורה חכמה :

 https://students.education.gov.il/studies-general-info/educational-frameworks/academic-majors/advanced-transportation

בנוסף, ישיבות עבודה והמפגשים עם אנשי משרד החינוך הניבו תכנית לימודים ייחודית שעיקרה שילוב תלמידים בתעשייה.

לפרטים אודות תכנית זו ניתן למצוא בקישור שלהלן :   

https://carcollege.co.il/שילוב-תלמידים-בתעשייה/

אור ירוק

שת”פ עם עמותת אור ירוק נוגע לנושא איכות כלי הרכב הנעים על הכבישים . במסגרת השת”פ פועלים 2 הגופים במאבק כנגד התופעות הפיראטיות הקיימות בענף תחזוקת הרכב הגורמות לנפגעים על הכבישים .

 הרלב”ד  

קשרי העבודה עם הרלב”ד נוגעים לקידום נושאים הנמצאים בתחום הבטיחות בדרכים . תחום הבטיחות הוא הגורם המרכזי המוביל את מקצוע תחזוקת כלי הרכב. במסגרת הפעולות המשותפות עם הרלב”ד  ניתן למנות את מבצע הכן רכבך לחורף המדוורר לציבור באמצעי התקשורת  בעיקר באמצעות תשדירים ברשתות הרדיו .

משרד העבודה

שת”פ עם משרד העבודה הנוגע לבניית מערך לימודים המותאם לעידן איחוד המקצועות .

אישורי תנועה ועבודה בהתאם לתקנות שעת חרום בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש

להורדה לחץ כאן