השבוע ברכב

 תיאור: תיאור: image01

גיליון מס 381

עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה

4.12.2014


 

חוק רישוי השירותים לרכב - חמש שנות תעתוע

השבוע, בתרחיש המוכר לנו מלפני שנתיים, ראש הממשלה מפזר את הכנסת ערב ההצבעה על תקציב המדינה וטרם סיום הדיונים ברפורמות שהיו מיועדות לענפים רבים ובפרט, מבחינתנו, הרפורמה עליה עובדים כבר מספר שנים בשוק הרכב.

קשה לדעת, בעת הזאת, האם פיזור הכנסת ועיכובה הצפוי של הרפורמה תועיל לצרכני המוסכים אם לאו מאחר ובדיונים האחרונים בוועדת הכלכלה חזינו בנסיגה משמעותית של משרד התחבורה מעמדתו הבסיסית והמקורית להביא לשינוי בתחום צרכנות הרכב והתחזוקה בישראל. בשבועות האחרונים, דיווחנו כי שר התחבורה ביקש להאיץ את הליך החקיקה ואכן כך קרה. האצה זו גרמה לכך כי משרד התחבורה מוציא את נוסח הסעיפים להצבעה בסמוך מאד לדיונים, עובדה הגורמת לכלל הגורמים האמורים להיות מושפעים מדבר החקיקה לפגיעה קשה ביכולת להתארגן ולהתכונן - בין אם לתמוך ובין אם להתנגד ובין אם לבקש דיון רציני ויסודי יותר בשל ההשלכות הרבות של כל סעיף וסעיף. כרגע,  סעיפי חקיקה רבים נוגדים וסותרים את החלטת הממשלה ואת נוסח החקיקה שעבר בקריאה ראשונה ויוצא מכך כי אנו עלולים למצוא את עצמנו עם חוק ראשי ומסמיך שלא רק שלא ישפר את המצב הנוכחי בשוק הרכב אלא ירע אותו.

בשלב זה, משרד התחבורה מסרב להכניס לחוק את המלצות זליכה המהותיות לפתיחת התחרות שגם אושרו לאימוץ על ידי וועדת היישום של כלל משרדי הממשלה : המלצה מספר 11 הקובעת  שלא יותר ליבואן רכב ישיר להיות בעל החזקות (במישרין או בעקיפין) ביותר ממוסך אחד, במטרה למנוע מצב בו הבעלות הצולבת של יבואן במוסך יוצרת הסדרים כובלים ובמטרה לעודד את התחרות בענף הרכב.

 

סירוב משרד התחבורה לאמץ את ההמלצות (שנציגיו הבכירים, שכיום מריצים את הצעת החוק, היו שותפים לדיוני הוועדה ולהמלצותיה) ולהביאה לחקיקה הינו תמוה ביותר. שימו לב כי המלצות וועדת היישום של המלצות זליכה שכללה כבר את נציגי כלל משרדי הממשלה, הינה (ציטוט) : "בנושא מוסך אחד בבעלות של יבואן ממליץ צוות היישום ליישם את ההמלצה."

אז מה קרה מאז? מי לחץ על מי ואיך קרה שכלל ממשלת ישראל נכנעה ללחצי הון-שלטון והורידה מסדר היום את ההמלצות המהותיות לפתיחת התחרות בשוק הרכב? איך קרה שנציגי המשרדים השכירים משתפים פעולה לסיכול החלטות הממשלה?

נושא התחרות בשוק הרכב החל לידון בכנסת ובמשרדי הממשלה כבר בשנת 2004 ובשנת 2009 הוכנס הנושא לחוק ההסדרים כשהנימוק העיקרי להבאת הרפורמה לחקיקה היה :

 

"פתיחת שוק הרכב לייבוא מקביל תוביל לחסכון לציבור בהיקף של בין 500 מליון ש"ח ל-1.2 מיליארד ש"ח בשנה. חיסכון זה נובע מהצמצום הצפוי במרווחי הרווח של היבואנים השונים. בנוסף, ירידת המחירים בשוק והגדלת ההיצע של רכבים חדשים, תוריד את ממוצע גיל הרכב בישראל. לירידה זו בגיל הרכבים, תועלות חיצוניות חיוביות למשק בדמות הורדת רמת הזיהום, הקטנת היקף תאונות הדרכים וחומרתן ואף הורדה בעלויות התפעול. אי לכך, אנו צופים כי התועלות החיוביות למשק יהיו אף גבוהות יותר מההערכה הכספית האמורה לעיל."

 

מאז, עשה שר התחבורה פעולות רבות בכדי להביא ליישום שינוי בשוק והכוחות שפועלים נגדו מנצחים אותו שוב ושוב ואנו מתרשמים, לצערנו, כי עיקר הכוחות הפועלים לנטרל את שאיפתו של השר ושל הציבור באים דווקא מקרב משרדו שלו , ולאו דווקא מבחוץ.

 

נוסח הצעת החוק שעובר בימים אלה בכנסת בהליך מוזר ומואץ, ללא הליך שימוע אמיתי ורציני הראוי לחוק כה מהותי ובעל השלכות רוחב בל תשוערנה, הוא נוסח "מרוכך", משונה, מסובך ועתיר סתירות פנימיות, ובאקלים הארגוני הנוכחי של משרד התחבורה - בלתי ישים ובלתי אכיף.

 

חלק ניכר מאכזבתנו מהליך החקיקה מקורו בכך שהאיגוד משקיע משאבים רבים ורציניים בעבודה וביישום השותפות עם כלל פקידי הממשל לצורך הגשה של חוק ראוי, הוגן וישים אך בכל פעם ובכל דיון מופתע מחדש מניסוחי החוק המוגשים על ידי היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה והכנסת באופן שנחזה כמו "מחטף" ולא כמו הליך חקיקה והגרוע מכל - נותק כבר מזמן הקשר הלוגי והמהותי בין העבודה שבוצעה בוועדות הבדיקה והיישום לבין נוסחי החוק.

 

הצעת חוק רישוי השירותים לרכב שאמור היה להביא תקווה וחזון לענף הרכב, לעוסקים בו וללקוחותיהם הפך להיות חוק נטול חזון ומשאיר אצלנו את הטעם המר שכבר הורגלנו אליו - אי-שקיפות בתהליך, מחטפי חקיקה, ריח חריף של הון-שלטון מאחורי הקלעים ועוד רעות חולות שרצינו כבר לנער מאיתנו.

 

אנו מקווים שפיזור הממשלה (זו הפעם השנייה תוך כדי ניסיון לחוקק שינוי בענף) טרם התקציב וטרם סיום החקיקה, יביא לקיצו הזמני של החוק ואולי נזכה בכנסת הבאה להתעשתות, חשיבה מחדש, ולהליכים שקופים וראויים שישלבו חזון ואור בקצה מנהרת החושך אליה מנותב ענף הרכב על כל שלוחותיו - ייבוא רכב, תיקון רכב, מידע לתיקון, הכשרות מקצועיות, חופש תחרות, חופש חוזים, אכיפת חוזים, עידוד עסקים קטנים ועוד.

 

כל הללו הובטחו לנו ולציבור, אך לא יושמו ע"י הממשלה והאופוזיציה גם יחד, ונוכחנו גם שנושא עלות הרכב ותחזוקתו אינה מעניינת וברוב הישיבות ישב יו"ר הוועדה לבדו והצביע לבדו ב"רוב קולות" אודות ניסוחי סעיפי החוק. אנו מניחים כי לולא חברי הכנסת היו נהנים מרכב חינם ודלק חינם, היו אולי יותר חברי כנסת נוכחים. מצד שני, אנו חוששים מהכרותינו את הפעילות בכנסת, כי סיעות הבית נתנו הוראות לחבריהם שלא להשתתף בדיונים, שמא ישתכנעו, "חלילה", בצורך ליישם רפורמה אמיתית ואמיצה בענף.

 

לסיום, כרגיל, כוחות השוק הכלכליים הצליחו שוב ל"פזר את ההפגנה" ולהשאיר בשלב זה את המצב העכור של הפוליטיקה הישראלית ואת השליטה בכסף הציבורי בידיהם.

 

בשלב זה, החקיקה המואצת ממשיכה ואני מקווה שנצליח לשכנע את סיעות הבית לעצור את הליך הא-רפורמה עד שתקום ממשלה חדשה שתחליט סופית ובאופן ברור אם יש לה עניין ברפורמה בענף ואם לאו. עוסקי ענף הרכב זכאים לפחות לוודאות בניהול עסקיהם ותכנון עתידם ואנו סבורים כי חמש שנות תעתוע הן די ויותר ושהגיע הזמן שהממשלה תספק תשובה הגונה וחותכת בכל הקשור לכוונותיה בנושא זה.

 

 

תקנה 309

 

בשבוע שעבר נערך כנס הסברה של איגוד השמאים אודות החידושים בתקנה 309 המחייבים רישום הערה ברישיון הרכב לרכב שניזוק באופן בטיחותי. שמאי הרכב שהשתתפו בכנס הסבו את תשומת ליבנו לכך שעדיין מוסכים רבים אינם מודעים לשינוי ועל כן אני מצרף שוב את הוראת נוהל 126 למוסכים ובה נדרשים המוסכים למלא טפסים השונים מאלה שהורגלו אליהם עד כה. רצ"ב לשימושכם הוראות הנוהל במלואה ושימו לב כי ניתן לרכוש את הטפסים החדשים בסניפי האיגוד ברחבי הארץ. 

 

 

אובדן להלכה

 

כזכור, תקנה 309 החדשה הייתה אמורה לתת מענה ופיתרון לתופעת האובדן להלכה וכידוע, וועדת הכלכלה של הכנסת נכנעה בזמנו לחברות הביטוח והחריגה את רכבי האובדן להלכה מהצורך לרישום הערה ברישיון הרכב. השבוע, קיבלנו תזכורת דומה גם מבית המשפט הישראלי שזיכה בוחני רכב שנחשדו  כי "הציגו בפני הלקוחות מצגי שווא בדבר מצבן של המכוניות", וזאת בשל "מחדלי חקירה קשים".

כשלי הממשל הנוכחיים, כפי שאנו רואים אינם רק בתפיסת העולם הקלוקלת אלא נמצאים גם בתחום המשפטי. בין אם החשד נכון ובין אם לאו, האופן הרשלני בו טופל העניין ע"י רשויות החוק והחקירה, שזכה בבית המשפט לביקורת קשה משתלב עם המסר הכללי שעולה מאוזלת היד הממשלתית והמשפטית.

 

עד כה, ככל הידוע לנו, אין כמעט כלי רכב שהוכרזו כ"רכב עם נזק בטיחותי" לצורך רישום הערה ברישיון. חוק "חדש" זה שבא לפתור בעיה שלא נפתרה כלל, והמשך ההפקרה של ביטחון הציבור, מאפיין גם הוא את פעולת הממשל עד כה בענף ואת יחסו הבלתי אוהד לצרכן ולאזרח לעומת יחסו האוהד למיעוט תאגידי הענק המייצרים את כשלי השוק והבטיחות.

 

 

מועדון לקוחות

 

בשבוע הבא תיכנס לתוקף ההתקשרות של האיגוד עם חברת מרקטינג אנד מור וזו האחרונה תציע למוסכים לשווק את מרכולתם בקרב וועדי עובדים שונים המאגדים מאות אלפי עובדים שכירים במשק. אנו נצרף לשוברי התשלום לשנת 2015, את הקומוניקט של ההצעה ותוכלו לבחור אם להצטרף למועדוני הלקוחות כחלק ממאמצי השיווק וההגעה לציבור פוטנציאלי נוסף של לקוחות. בהצלחה.

 

 

הכשרות מקצועיות

 

ביום א' השבוע תגיע משלחת מסמינר מורים בגרמניה, אותה אנו מארחים ושאת הגעתה יזם ומימן משרד החוץ הישראלי, למיפוי צורכי הכשרות המורים בענף הרכב בישראל.

 

חברי המשלחת הינם אורחי מכללת איגוד המוסכים בישראל ושהייתם תולווה על ידי קובי אביטל, מנהל פיתוח ההכשרות באיגוד ותכלול סיורים בבתי ספר של משרד החינוך ושל משרד הכלכלה וכן במכללות למבוגרים.

 

אנו מקווים כי בעוד מספר חודשים יחל תהליך הכשרות חדש למורים בתחום מקצועות הרכב בשיתוף פעולה עם הסמינר הגרמני כצעד מקדים לקידום הקמה של בתי ספר נוספים לנוער ולבוגרים ברחבי הארץ.

 

אנו גם שמחים לדווח כי התחלנו בתהליך קבלת רישיון לפתיחת סניף של המכללה בירושלים וכי אנו מתקדמים בקצב מואץ למציאת פיתרון לחידוש פעילות ההכשרות שלנו באזור הצפון והדרום.

 

שבת שלום

 רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל ופורום התיקון הבטוח. שלח דוא"ל       תיאור: תיאור: joinus.jpg  

חוזרים ופרסומים רשמיים ● הכשרה והעשרה מקצועית

לחץ לצפייה


חדשות אחרונות ● כתבות ומאמרים ● פינה משפטית ● השבוע בתקשורת

לחץ לצפייה

 

 ערוץ הרכב: חדשות וידאו ● אתר בשבוע

תיאור: תיאור: image035.gif תיאור: תיאור: image008.jpg

 

ערוץ הרכב 

מדוע תאונות קשות לא נרשמות ברישיון הרכב?

עו"ד אינגריד הר אבן, היועצת המשפטית של איגוד המוסכים, מדברת על הקומבינה של חברות הביטוח עם רכבים שעברו תאונות קשות ומוכרזים "אובדן להלכה", חשיבות הגילוי הנאות וניגוד העניינים שבין השמאים לחברות הביטוח.

 

תיאור: תיאור: image032.jpgאתר השבוע jklmn

דירוג שבועי לאתר מתחום הרכב והתחבורה

 

מרכז שירות סרוסי הוא מרכז שירות מורשה לרכבי "מאזדה" ו"פורד" בישראל מטעם היבואן "דלק מוטורס".

 

מרכז השירות מטפל בכל סוגי מקצועות הרכב. מכונאות, חשמל, מיזוג אוויר ודיאגנוסטיקה מתקדמת.

 

לחץ לקישור לאתר

המגזין הדיגיטלי

 

 
E-carתיאור: תיאור: image035.gif

תיאור: תיאור: image035.gif

תיאור: תיאור: facebook logo-04.jpg

תיאור: תיאור: image03

תיאור: תיאור: image04

תיאור: תיאור: image05

תיאור: תיאור: image021.jpg

תיאור: תיאור: image06

תיאור: תיאור: image07

לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

מסונף למועצה האירופית המשותפת לסחר ושרותי רכב

איגוד המוסכים בישראל ®

חבר פורום ארגוני

ענף הרכב בישראל ®

הפורום להבטחת תקינות

ובטיחות בתיקוני רכב ®

המכללה הטכנולוגית

לרכב בע"מ ®

'השבוע ברכב' הינו עיתון דוא"ל (Newsletter), המופץ לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-'ערוץ הרכב', מידע צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-"אגוד המוסכים") לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.

אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור. הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד. אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר./span>

אתר www.iga.co.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.co.il  

להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא"ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה.  ט.ל.ח.   © כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא"ל לפניות