איגוד המוסכים בישראל

אבני דרך בחיי האיגוד

בראשית

איגוד המוסכים היא אגודה של בעלי מקצוע העוסקים במתן שרותי תחזוקה לרכב, שמטרתה להגן ולמקסם את האינטרסים המשותפים שלהם, לקדם את המקצוע ולקיים כללי אתיקה בין החברים.

האיגודים התפתחו מאגודות עזרה הדדית או אגודות עסקים קטנים, שכל חבר בהן היה אומן או בעל מלאכה עצמאי או בעל סדנה או חנות.  האיגודים התפתחו לפני מאות בשנים ונודעו  באירופה)  בשם גילדות.  הגילדות היו חלק מהמשטר הקורפורטיבי, לכל גילדה בימי הביניים היה מכתב זיכיון שהעניק לה שליטה בלעדית בתחום מקצועה במדינה בה פעלה. על בעלי המלאכה נאסר על פי חוק להפעיל עסק אלא אם כן הם חברים בגילדה ורק לאומנים הותר להיות חברים בגילדה. לפני קביעתם בחקיקה נקראו אגודות בעלי מלאכה אלו פשוטאגודות בעלי מלאכה”.

הקמת האיגוד

איגוד המוסכים בישראל הוקם בשנת 1942 כארגון מקצועי יציג של בעלי מוסכים, במטרה לאגד בתוכו באופן מקצועי את המוסכים הראשונים שקמו בישראל המנדטורית כדי לתת מענה לצרכים הגדלים של צי הרכב הצנוע של המדינה שבדרך.

מטרת היסוד עליה החליטו מייסדי הארגון עדכנית ונכונה לעצם ימינו אלה:

לאגד ולייצג את חברי האגוד לשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של האינטרסים הכלכליים, המקצועיים, החברתיים והתרבותיים של חברי האגוד ולשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של המוסכים בישראל.”

יושבי ראש איגוד המוסכים

א. ליבני )זל( יור בשנים 1942-1956 מנכל חברת .FORD

פליק גורבן )זל( יור בשנים 1956-1958 בעל מוסךאוניברסל

חיים קינצלר )זל( יור בשנים 1958-1964 מבעלי מוסך האחים קינצלר

ראובן סולל )זל( יור בשנים 1964-1979 בעל מפעלימתלם

אריה מטוס )זל( יור בשנים 1979-2003 בעל מוסךאוניברסל

דני וולמן יור בשנים 2003-2006 בעל מוסך ד.ר. וולמן בעמ )מוסך גבע(.

רונן לוייור האיגוד משנת 2006 בעלים ומנכל משותף בחברת “חיים לוי המאגדת רשת מוסכים וסוכנות מכירת רכב

פעילות בתחום המקצועי

לאורך שנות פעילותו, איגוד המוסכים הקפיד להיות פעיל ומעורב בייזום של פעילות לקידום ציבורי בתחום ענף שירותי הרכב, שנועדה לקדם את מטרות הענף והעוסקים בו וכפועל יוצא מכך להעלות את קרנו של מקצוע הרכב.

איגוד המוסכים היה הגוף היציג שהעניק תעודות הסמכה ואומן. עד לשנת ,1958 פתיחת מוסך במדינת ישראל הצעירה, התאפשר ללא כל הגדרה ודרישה מדויקת לבעל מקצוע מכונאי/חשמלאי רכב. בהיעדר קריטריונים מקצועיים, אמות מידה להסמכה וגוף רגולטורי, פנה איגוד המוסכים ביוזמתו למשרד התחבורה לקדם תהליך מובנה תחת אחריותו.

עוד באותה שנה, נקבע ותוקן “צו הפיקוח על המוסכים” וכל הפונים לקבלת כתב הסמכה נדרשו להיבחן כדי לזכות ביוקרתה של התעודה שקבלה תוקף והוענקה בטקס מרשים על ידי איגד המוסכים עצמו.

הקמת קריית מוסכים בירושלים

באוגוסט 1970 הפקיע פנחס ספיר שר האוצר שטח קרקע של כ 100- דונם באזור המכונהמתחם ממילאהממוקם במרכז הגיאוגרפי של העיר ירושלים. בעקבות מלחמת העצמאות הפך המתחם לאזור ספר מוזנח בסמוך לקו העירוני, שבו התרכזה אוכלוסייה בתנאי דיור ירודים ,בצד מוסכים ובתי מלאכה שונים. ההפקעה באה בעקבות איחודה מחדש של העיר לאחר מלחמת ששת הימים, ונועדה לאפשר את שיקום האזור ופיתוחו לצורך מגורים, תיירות ומסחר.

איגוד המוסכים נרתם ופעל נחרצות למתן פיצוי ראוי והוגן לבעלי המוסכים שפונו ממתחם ממילא וניהל מומ עם הקבלנים לבניית מתחם חדש כקריית המוסכים באזור תלפיות בירושלים.

פעילות ציבורית ושיתופי פעולה לאורך השנים

תערוכות וכנסים מקצועיים

 

לאורך כל שנות פעילותו כחלק ממשימתו לעמיתיו ואחריותו הכוללת לקידום הענף,  יזם וארגן האיגוד תערוכות וכנסים בתחום המקצועי במטרה לחשוף מידע וציוד חדיש מהעולם.

מועדון התחבורה המוטורית

מועדון התחבורה המוטורית הוקם על ידי חברי אגוד המוסכים ליצירת נקודת מפגש של כלל העוסקים בענף הרכב להשמעת דעות מקצועיות, כלכליותפוליטיות ולגיבושם החברתי, תוך ביסוס מעמדו של האיגוד ברמה הערכית והארגונית.

להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל, הוקמה בשנת 1983 על מנת לייצג, לקדם ולפעול בעניינו של מגזר העובדים העצמאיים, המהווה את מנוע הצמיחה המרכזי במשק. להב פועלת להגנה על זכויות העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בתחום הכלכלי, תיקון אפליות עבר ונאבקת למניעת עיוותים חדשים, טיפוח והגנה על תדמיתם של העצמאים בקרב הציבור, הממשל ומקבלי ההחלטות.

בשנת ,1983 הצטרף איגוד המוסכים לארגון להב, פועל ומשמש נציג ודובר של סקטור העצמאים והעסקים הקטנים ופועל להחדיר לתודעה הציבורית את תרומתם למשק ולחברה. רונן לוי, יו”ר האיגוד משמש כראש וועדת הריכוזיות בלה”ב העוסקת בבחינת התמודדותם של עסקים קטנים ובינוניים עם כפיית התעריפים, ע”י המונופולים והמונופסונים בישראל. כיום פועלים במסגרת להב כ– 40 ארגונים שונים ומתבצעת פעילות אינטנסיבית שהאיגוד שותף פעיל בה.

פורום התיקון הבטוח

פורום התיקון הבטוח“, הוקם בשנת 2003 , במטרה לרכז את הפעילות בנושא הבטחת האיכות והבטיחות של תיקוני הרכב בישראל. עיקר הפעילות הציבורית ההסברתית והמשפטית בתחום מתבצעת בשנים האחרונות על ידי הפורום הפועל לקיום עניינם המשותף של ציבור בעלי הרכבים ונותני השירות בענף, מתוך הבנה ואמונה מלאה כי האינטרס הינו משותף (לצורך מימוש טובת הצרכן בעל הרכב ושמירה על ערך רכושו, תוך הבטחת האיכות והבטיחות בתחזוקה ובתיקונים).

הפורום מביא לסדר היום הציבורי ולתודעת הקהל, לרבות מוסדות השלטון, נושאים רבים ואף חולל שינויים מהותיים, באמצעות חינוך והסברה, פרסום ויחסיציבור ואף באמצעות הליכים משפטיים.

כיום לפורום מאגר מידע עצום (ייתכן הגדול במדינת ישראל ( בנושא תחזוקה ותיקון רכבים העומד לרשות בעלי המוסכים ולרשות הציבור הרחב בכל נושא הקשור לתחום.

עד כה סיפק הפורום ייעוץ מקצועי ומשפטי ראשוני לאלפי בעלי רכב, מוסכים ומנהלים מקצועיים והיה מעורב באופן ישיר או עקיף בתיקים משפטיים רבים וזכה להצלחות משמעותיות ורבות חשיבות. הפורום זוכה לתקשורת אוהדת רבה ולמכתבי תודה

רבים על סיועו להנהגת סטנדרטים מקצועיים לתיקון בטוח.

פורום ארגוני הרכב

בשנת ,2007 יזם איגוד המוסכים את הקמתו של פורום ארגוני הרכב הכולל את הארגונים הבאים: איגוד קציני בטיחות בתעבורה, איגוד המוסכים בישראל, איגוד מכוני הרישוי, איגוד שמאי הביטוח ואיגוד יבואני הרכב.

הפורום מתכנס מעת לעת ודן בנושאים שונים הקשורים לבטיחות כלי הרכב ואחזקתם השוטפת, כגון: תאונות דרכים, איכות תיקוני הרכב, רישוי, גניבות רכב, סחר בחלפים, זיהום אויר וקרקע ועוד.

כמו כן, חברי הפורום פועלים במשותף לקידום הנושאים והמטרות הנוגעים לכל הארגונים.

החברים בו, מאחד עמדות ומציג חזית משותפת, חזקה יותר, אל מול משרדי הממשלה ומוסדות השלטון וגופים אחרים בעלי השפעה על שוק הרכב והתחבורה.

אחת ההמלצות של הפורום עוסקת בשיטת האובדן להלכה” של חברות הביטוח בישראל ותקנה 309 לתקנות התעבורה. טענת הפורום היא כי לנוכח מיעוט בדיקות תקנה 309 המתבצעות בפועל, אל מול ריבוי הרכבים המוכרזים כאובדן להלכה והמתוקנים כפי הנראה במוסכים לא חוקיים, ובנוסף ריבוי נזקי תאונות הדרכים המתוקנים במוסכים החוקיים אך ללא ביצוע הבדיקהיש לבצע שורת תיקונים בתקנות התעבורה.

שיתופי פעולה בישראל

לאורך שנות פעילותו של איגוד המוסכים במדינת ישראל קשר הארגון קשרי עבודה הדוקים ויצר שיתופי פעולה עם מקבלי ההחלטות ועם הגורמים המובילים בענף ומחוצה לו.

על חברינו לעשייה ניתן למנות: משרדי ממשלה לרבות משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד התמת והמשרד להגנת הסביבה, ועדות הכנסת השונות ונציגי ציבור בתחום החקיקה רשות המיסים, רשויות ומוסדות שלטון כרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, איגודן, המועצה הישראלית לצרכנות, גופים ציבוריים כעמותת אור ירוק ואמון הציבור, איגודים מקצועיים כהתאחדות התעשיינים והתאחדות בעלי מלאכה ועוד.

כמו כן, האיגוד פועל להרחבה וביסוס של קשרי עבודה עם גופים מסחריים, חברות עסקיות וגורמים אחרים היכולים לספק שירותים והטבות לחברי האיגוד ולסייע לענף תחזוקת הרכב.

שיתופי פעולה בחו”ל

.I. O. M. T. R

בשנת ,1958 התקבל האיגוד כחבר מן המניין בארגון הבינלאומי הייצוגי של יבואני, מפיצי ו טיפולי רכב  – International .Organization of Motor Trades and Repairs I. O. M. T. R שהיה ארגון בינלאומי לענף הרכב והמוסכים ובו היו חברים כ– 30 ארצות אירופה, המזרח הרחוק וארצות הברית שימש עד   1999כגוף הייצוגי של ענף הרכב בעולם.

החברות ב– I.O.M.T.R תרמה תרומה רבה לעבודת האיגוד בישראל, באמצעות המידע הרב שהאיגוד קיבל מכל האגודים ברחבי העולם, עובדה שאפשרה להתעדכן ולעדכן את חברי איגוד בכל המידע המקצועי והכלכלי של ענף הרכב.

CECRA

ב 2002- התקבל אגוד המוסכים הישראלי כמשקיף בארגון האירופי CECRA

 European Council for Motor Trades and Repairs, ארגון הגג היציג באיחוד האירופאי של כלל האיגודים המקצועיים, המייצגים מפיצים ומוסכים המטפלים ברכב במדינות האיחוד האירופי. מטרת הארגון היא לקדם את האינטרסים של עמיתי הארגון ולשמור על מסגרת רגולציה אירופאית נוחה ל 380,000- המיזמים הענף באירופה, הארגון משמש חוד החנית בכל מה שקשור למניעת תאונות דרכים באיחוד האירופאי.

שת”פ עם איגוד המוסכים הגרמני

בשנת 1998 חתם אגוד המוסכים על הסכם איגודים תאומים עם אגוד המוסכים הגרמני ZDK  שנחשב לגורם רב העוצמה ביותר בענף הרכב הגרמני. עוצמתו נובעת בין השאר מהיקפומאגד בתוכו 48,000 בעלי מוסכים מהם 24,000 בעלי מוסכים עצמאיים.

מטרת ההסכם: שיתוף פעולה בין האגודים לצורך הדרכת בעלי מוסכים מישראל במרכז הדרכה של האגוד בגרמניה בסוגי מכוניות חדישות, כחלק מהחתירה של האגוד הישראלי לשכלל ולשפר את רמת הידע המקצועי של חבריו.