איגוד המוסכים בישראל

הודעה על דמי חנייה

הודעה על דמי חנייה

חובה לתלות את השלט במשרדי המוסך, כדי שהלקוחות יסדירו את נושא התשלום ויעודכנו בדבר העלות היומית עבור חנייה בשטח המוסך. את עלות החנייה קובע המוסך.