איגוד המוסכים בישראל

בוטל המתווה בין חברות ביטוח ללשכת סוכני הביטוח לטיפול “הסדרי” בתביעות צד ג’

מקור: אגוד המוסכים בישראל | מדור: הודעות הדובר | תאריך פרסום: 29/08/2013 17:08:22

הממונה על ההגבלים לאיגוד המוסכים: המתווה שסוכם בין חברות ביטוח ללשכת סוכני הביטוח לטיפול “הסדרי” בתביעות צד ג’ – בוטל. כזכור, איגוד המוסכים התלונן לממונה על ההגבלים כי מתווה זה אינו חוקי ופוגע בתחרות החופשית.

לשכת סוכני הביטוח החליטה לוותר על המתווה החדש שהציעה לטיפול בתביעות צד ג’ ושעורר עליה את זעמם של חברי איגוד המוסכים וחברי איגוד השמאים.

לפני כחצי שנה, יצאה לשכת סוכני הביטוח בפרסום לחברי הלשכה על מתווה חדש לטיפול בתביעות צד ג’. על פי המתווה, בעל רכב מבוטח הפותח בהליך תביעה, יופנה למוסך אשר לוהסדר עם חברת הביטוח בו מבוטח בעל הרכב בלבד והסדרי תשלום הנזק יתבצעו על בסיסשמאות שתעשה על ידי שמאי חברת הביטוח המבטחת את הרכב ועל פי שומה זו בלבד ישולם ב”הליך מהיר” עלות הנזק לניזוק.

על פי הפרסום,  מתווה זה אמור היה לייצר לסוכן הביטוח הפועל לפי “הסיכום” – חסכון בעבודה המשרדית הנדרשת לטיפול בלקוח וכן “שיפור” תיק הסוכן היות ובאופן זה לא תירשם תביעה למבוטח ובהקבלה לכך, מופחתות עלות התביעות של לקוחות סוכן הביטוח לאותה שנה, עובדה המזכה בתגמול ובהוקרת חברת הביטוח אותה הוא מייצג . וכך ע”פי פרסום הלשכה: “הטיפול בתביעות צד ג’ מהווה מעמסה יום יומית על משרד הסוכן. תהליך הטיפול בתביעת צד ג’ לא פעם הוא תהליך המתסכל את הלקוח וגורם לחיכוך שלילי בין הלקוח הסוכן וחברות הביטוח. עובדתית, בסופו של אותו תהליך מייגע התביעה נסגרת אך משאירה טעם מר, שלא לדבר על העלויות המיותרות הכרוכות ביישוב התביעה “.

בעקבות הפרסום הגיש איגוד המוסכים תלונה לרשות להגבלים עסקיים בסוברו כי פעילות זו הינה אסורה על פי חוק ההגבלים העסקיים . הרשות להגבלים החלה בבדיקה ולשכת סוכני הביטוח החליטה לחזור בה מההצעה ומהפעלת המתווה והסיכומים עם חברות ביטוח, כפי שהוצג לחברי הלשכה ביום 3.3.2013.

לטענת איגוד המוסכים ואיגוד השמאים, התכנית שרקמה הלשכה פגעה בתחרות ובפרנסתם של מוסכים חופשיים ושל שמאי רכב חופשיים, כיוון שהיא אמורה הייתה לכוון ניזוקים (להבדיל ממבוטחים) שרכבם עבר תאונה רק למוסכים ולשמאים שעובדים עם חברות הביטוח של המבוטח המזיק. נוסף לכך, לשכת סוכני הביטוח הציעה כי מוסכי ההסדר יתקנו את הרכב של הניזוק על בסיס חוזה הפוליסה באופן מותנה תוך פגיעה חמורה בזכותו של הניזוק ליהנות מתיקון על בסיס חלקי חילוף מקוריים ודיני הנזיקין (השונים מתנאי דיני הביטוח) ומשמאי שאינו תלוי בחברת הביטוח. מתווה זה, עפ”י שני האיגודים עלול היה לפגוע בזכויות הניזוקים הן בבחינת אופי התיקון והן בשווי כספי.

לדברי רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים: “אנו שמחים כי בלשכת סוכני הביטוח החליטו בסופו של דבר לפעול על פי צו החוק והשכל הישר ולבטל את ההצעה ואת הסיכומים שהוצגו עם חברות ביטוח, אם אכן היו כאלה כפי שהוצג בפרסום. בעלי הרכב זכאים על פי חוק לבחור את בעל המקצוע שיתקן את רכבם וזכאים להשבה לקדמות מלאה של מצב הרכב ושל ערכו טרם קרות הנזק.”

לדברי יהודה יגן, יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים: ” אנו מברכים את לשכת סוכני הביטוח על החלטתה, אולם בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, עולה בלב שמאי הרכב החשש שאצל הממונה על ההגבלים העסקיים קיים דין אחד לחזקים ודין אחר לחלשים. אנו התלוננו לא פעם כי חברות הביטוח כופות מחיר “אחיד” וגלובלי לכלל שמאי הרכב ולכלל הנזקים מקטן עד גדול והממונה לא טרח לפעול כנגד התנהלות זו בתירוץ נפסל של “חוסר כוח אדם”. הנהלת האיגוד מצרה על העובדה כי הממונה בוחר לבצע אכיפה סלקטיבית. כשמדובר באיגוד עסקי המפוקח ע”י המפקח על הביטוח וכן בחברות ביטוח שהסכימו למתווה – הממונה בוחר שלא לאכוף את סמכותו ולהתנהג כמשקיף סביל. במקרה של פעילות איגוד שמאי הביטוח כביכול, שגם הייתה “תיאורטית” ולא יצאה אל הפועל הממונה בחר להגיש כתבי אישום פליליים על “כוונה” ונכון להיום מתנהל משפט פלילי כנגד יו”ר איגוד השמאים והאיגוד עצמו על שהעזו לבדוק רק את עלות ההוצאות (ללא שכר טרחת השמאי) המשרדיות להכנת חוות דעת ושבפועל לא בוצעה כל פעולה הסותרת את חוק ההגבלים העסקיים. כאזרח “שווה זכויות” לא נותר לי אלא להגיע למסקנה העגומה ש: “הכוח הוא החוק” או ש”החזק תמיד צודק” אצל הרגולטור הישראלי המודרני אשר פועל לטובת הגופים הריכוזיים במשק בכדי להחליש ולהטיל אימה ופחד על החלש. איגוד השמאים מנוע היום לייצג את האינטרס הכלכלי של חבריו וזאת להבדיל מאיגודי עובדים אחרים הפועלים בישראל. הזכות להתאגד ולפעול לקידום אינטרסים באופן מאוגד אינה שוויונית בישראל ואנו בטוחים שבית המשפט ישיב לנו את זכויות היסוד הבסיסיות של כל אדם בחברה נאורה ודמוקרטית.”