איגוד המוסכים בישראל

הנחיות בטיחות בשתוף המוסד לבטיחות וגיהות

הנחיות בטיחות בשתוף המוסד לבטיחות וגיהות

שלט חובה להצגה במספר מקומות בולטים בשטח המוסך (כל אזורי העבודה) על מנת לשמור על בטיחות הלקוחות.