איגוד המוסכים בישראל

הפעילות השוטפת

איגוד המוסכים בישראל הוא הארגון היציג של ענף שרותי תחזוקת הרכב והתחבורה מיום היווסדו בשנת 1942. האיגוד, המייצג ומשרת ציבור של מעל 60,000 איש העוסקים בתחום, מספק מענה לצרכי הענף על מגוון העיסוקים והמקצועות הקיימים בו,  וממלא תפקיד חשוב ומהותי בעיצוב דמותו של הענף ומדרישות העוסקים בו לאור האצת הקדמה הטכנולוגית בכלי הרכב על כלל סוגיהם.

חזון איגוד המוסכים שעל פיו מתבצעת פעילותו השוטפת נחלק לשני תחומים עיקריים:

 1. תחום המקצוע – שמירה וחיזוק ענף שירותי התחזוקה לרכב והפיכתו לענף איכותי יותר, מתקדם ומקצועי, המספק לעוסקים בו קיום כלכלי מכובד, גאווה מקצועית ותדמית תעסוקתית חיובית.
 2. תחום החינוך – קידום החינוך הטכנולוגי-מקצועי של ענף הרכב על מנת לאפשר יצירת תשתית וביטחון תעסוקתי לכוחות חדשים וצעירים.

על בסיס החזון, הפעילות השוטפת של  איגוד המוסכים עוסקת בנושאים הבאים:

1.    ייצוג כולל, שת”פ ופעילות ענפית

 • ייצוג ענפי שירותי הרכב ופעילות מול הרשות המחוקקת לרבות קידום חקיקה והרשות המבצעת- משרדי ממשלה, רשויות שלטוניות ורשויות מוניציפליות במטרה לסייע בפעילות השוטפת – מקצועית, מנהלתית ועסקית – של ענף המוסכים.
 • קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם מקבלי ההחלטות בענף, חברי כנסת ושרים, ועדות ממלכתיות, משרדי ממשלה, ההסתדרות, מכון התקנים, אגודים מקצועיים, חברות עסקיות ועוד.
 • ייצוג ושת”פ מקומי ובינלאומי בגופים ומוסדות רלוונטיים במטרה לקדם קשרי ידע, עבודה ואינטרסים מקצועיים ועסקיים של ענף שרותי הרכב (להב, CECRA, איגוד המוסכים הגרמני, מכללות בינלאומיות ועוד).
 • מבצעים ממלכתיים בתחום הבטיחות בדרכים בשיתוף גופים ומוסדות כגון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועמותת אור ירוק.

2.    תקשורת הסברה ויחסי ציבור

 • פעילות הסברתית, תדמיתית ואינפורמטיבית ענפה בכל ענפי התקשורת והמדיה.
 • הפעלת גורמים מקצועיים בתחום הפרסום וההסברה במטרה לקדם את ענף הרכב, תדמיתו והתמיכה הציבורית בו.
 • שקיפות לצרכני שירותי הענף ולעוסקים בענף.

3.    מכללה טכנולוגית לרכב

 • המכללה מספקת הכשרה, קורסים והשתלמויות מקצועיות הנדרשות ומוכרות ע”י משרד התחבורה ומשרד העבודה.
 • במכללה מגוון קורסי חובה וגם השתלמויות רשות מקצועיות בשת”פ עם גורמים מקצועיים מובילים בארץ ומחוצה לה בתחומים המתקדמים ביותר הקיימים בענף במטרה ללמד  ולהעשיר את הידע של העוסקים בענף.
 • שת”פ עם משרד החינוך והתאחדות התעשיינים בהפעלת תכניות לימוד שמטרתן קידום החינוך המקצועי-טכנולוגי  בבתי הספר התיכוניים.

4.    הוצאה לאור

 • הוצאה לאור של מגזין מוסכים הביטאון הרשמי של האיגוד, המופץ לכל המוסכים בישראל ולבעלי תפקידים שונים בענף הרכב.
 • הנפקת פנקסי תקינות, יומני עבודה וחלפים, תעודות מקצוע, תעודות חברות באגוד, שילוט למוסכים ועוד.

5.    הדרכה, הסברה ועדכון שוטף

 • הפצת מידע בנוגע לחוקים, נהלים ותקנות הקשורים לענף הרכב.
 • עריכת כנסים ארציים ואזוריים לבעלי המוסכים ועוסקים נוספים בענף הרכב, עריכת ימי עיון והרצאות בנושאים שונים הקשורים לענף ולעיסוק בו.

6.    מוסד בוררות ופתרון סכסוכים מקצועיים וצרכניים

 • הפעלת מוסד בוררות ארצי מקצועי מוכר וותיק, המספק פתרון משפטי לסכסוכים ומחלוקות מקצועיות בין מוסכים לבין לקוחות באמצעות בוררים מוסמכים המומחים בתחומם.

7.    גיוס והשמת וכ”א

 • שת”פ עם הסוכנות היהודית ומשרד העבודה בפרויקט קליטת עולים והכשרתם.
 • ביצוע הכשרות מקצועיות בענף הרכב בשת”פ עם משרד העבודה עבור גורמים חסרי מקצוע.
 • סיוע בגיוס עובדים מקצועיים וכלליים (שת”פ עם חברת כ”א, פרסום מודעות דרושים בעיתונות המקצועית ולוחות מודעות מקוונים באינטרנט).

8.    שת”פ עסקי, רווחה ופנאי

 • ייזום שיתופי פעולה עסקיים עם חברות, נותני שרות וספקים שונים במשק, על מנת לאפשר רכש מוזל, מבצעים והטבות לחברי האגוד במגוון תחומים.
 • ייזום פעילויות פנאי והעשרה מקצועית בארץ ובחו”ל

בפעילות השוטפת של איגוד המוסכים יש הקפדה ועמידה על העקרונות הבאים:

 • איגוד המשרת את חבריו ופועל לטובתם ולמענם.
 • איגוד המשרת את צורכי משתמשי שירותי חבריו – בטיחות, שקיפות, הגינות צרכנית.
 • איגוד הפועל במקצועיות, במסירות, ובהוגנות.
 • איגוד המייצג את ענף המוסכים בישראל ופועל לקידום תנאי פעילותו ולחיזוק מעמדו.
 • איגוד הזמין לרשות החברים בו ככל הנדרש, הפועל ביעילות ובמהירות.
 • איגוד הפועל לפיתוח שירותים והסדרים לתועלת החברים.