איגוד המוסכים בישראל

הקמת איגוד המוסכים בישראל

איגוד המוסכים היא אגודה של בעלי מקצוע העוסקים באותו תחום, שמטרתה להגן על האינטרסים המשותפים שלהם, לקדם את המקצוע ולקיים כללי אתיקה בין החברים .

האיגודים התפתחו מאגודות עזרה הדדית או אגודות עסקים קטנים, שכל חבר בהן היה אומן או בעל מלאכה עצמאי או בעל סדנה או חנות, האיגודים התפתחו לפני מאות בשנים ונודעו (באירופה) בשם גילדות. האיגודים  הוקמו  בימי הביניים, התפתחו עם חלוף השנים ונודעו (בעיקר במערב אירופה) בשם גילדות. איגודים אלה ממשיכים להתקיים בתחומי מקצוע שונים גם בימינו אלה.

הקמת האיגוד

איגוד המוסכים בישראל הוקם בשנת 1942 כארגון  בעלי מוסכים .האיגוד הוקם באותם ימים, כדי לאגד בתוכו באופן מקצועי את המוסכים הראשונים שקמו בישראל המנדטורית ולימים במדינת ישראל וכדי  לתת מענה לצרכים הגדלים של צי הרכב הצנוע של המדינה שבדרך. מטרות היסוד עליהן החליטו מייסדי הארגון  היו בעיקרן לצרכי הגשת סיוע מקצועי לחברים. הוכן ועובד תקנון מפורט התקף עד עצם היום הזה. מטרות האיגוד כפי שצוין בתקנון הם כדלקמן:
“לאגד ולייצג את חברי האגוד לשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של האינטרסים הכלכליים, המקצועיים,
החברתיים והתרבותיים של חברי האגוד ולשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של המוסכים בישראל.”
היוזמה להקמת האיגוד

יושבי ראש האיגוד משנת 1942 ועד היום

 • וויסברוט (ז”ל) 1942- 1956   
         מנכ”ל חברת  FORD.
 • פליק גורבן (ז”ל) 1956 – 1958
         בעל מוסך “אוניברסל”
 • חיים קינצלר (ז”ל) 1958- 1964 
         
  מבעלי מוסך “אחים קינצלר”
 • ראובן סולל (ז”ל) 1964- 1979
         בעל מפעלי “מתלם”
 • אריה מטוס (ז”ל) 1979- 2003 
         בעל מוסך “אוניברסל”
 • דני וולמן 2003- 2006 
         
  בעל מוסך ד.ר. וולמן בע”מ (מוסך גבע).
 • רונן לוי – משנת 2006  
         
  בעלים ומנכ”ל משותף בחברת  “חיים לוי” המאגדת רשת מוסכים וסוכנות מכירת רכ