איגוד המוסכים בישראל

טפסים חשובים

ההסכם בין הלקוח למוסך בזמן הזמנת שירות:

הזמנת שירות ממוסך

 

כתב האחריות הניתן ע''י מוסכים ללקוחות המזמינים שירות/ חלקים מהמוסך:

כתב אחריות

 

על פי הוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח -2008:

טופס גילוי נאות

 

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital