איגוד המוסכים בישראל

טפסים

מקור: משרד התחבורה, 14.2.05

         

 מקור: משרד התחבורה, 13.2.05

תצהיר למנהל מקצועי המחזיק בכתב הסמכה – אישור ניהול

    

מקור: משרד התחבורה, 13.12.05

    יומן עבודה למוסכים

    

מקור: איגוד המוסכים, 13.12.05

כתב אחריות

מקור: איגוד המוסכים, 13.12.05

יומן חלפים משומשים

מקור: איגוד המוסכים, 13.12.05

אישור על תקינות כיול והתאמת טכוגרף לסוג הרכב

  

מקור: איגוד המוסכים, 13.12.05

טופס הזמנת תיקון

 

מקור: איגוד המוסכים, 13.12.05

מקור: איגוד המוסכים, 13.12.05

שטר מכר – למנוע מייבוא

מקור: איגוד המוסכים, 11.12.05