איגוד המוסכים בישראל

יו”ר איגוד המוסכים בישראל בראיון על טיוטת ההוראות החדשות

יניר קוזין מערוץ 99 מראיין את רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים בישראל על טיוטת הוראות חדשות שרשות שוק ההון פרסמה בכל הקשור לביטוחי הרכב. יו”ר איגוד המוסכים, מציג את הבעיה ואת הפער בין המלל והשיווק לבין המוצע כהוראה/חקיקת משנה.
אורחים נוספים בתכנית בדיון והצגת תכניות תעסוקת חרדים : עו”ד הרב אברהם יוסטמן ואביטל ביר.