איגוד המוסכים בישראל

 יריד המגמות לבוגרי כיתות ט’