איגוד המוסכים בישראל

מוסד הבוררות

 1. מוסד הבוררות הארצי.
 2. הליך הבוררות.
 3. אופן הטיפול בתיק.
 4. המלצות לאזרח.
 5. שאלות ותשובות נפוצות.

 מוסד הבוררות הארצי של אגוד המוסכים הוא הגוף המקצועי היחיד בישראל, המביא לידי סיום מחלוקות משפטיות ופרטיות בתחום שרותי הרכב והתחבורה. מוסד הבוררות בודק, מברר ופוסק במחלוקות וסכסוכים בין אזרחים פרטיים בעלי רכב לבין מוסכים, מכוני רישוי/בדיקה וכן בין גופים, חברות וארגונים, כאשר המחלוקת ביניהם קשורה לתחום זה. המוסד הגדול והוותיק פעיל מאז שנות ה-40.

הבוררויות עצמן מתנהלות בכל אחד מסניפי אגוד המוסכים ברחבי הארץ. המוסד וצוותו המקצועי צברו במשך השנים נסיון רב ביישוב מחלוקות ונתינת פתרונות מקצועיים לסכסוכים שונים. עקב כך, זכ המוסד למוניטין חיובי והערכה מקצועית רבה הן מהצדדים עצמם והן מעורכי דין ובתי המשפט בישראל. כדבר שבשגרה, בתי המשפט מסתייעים רבות בחוות דעת מקצועיות מטעם מומחים, חברי הועדות הטכניות של מוסד הבוררות.  במקרים בהם בתי המשפט אינם יכולים לפסוק (בתביעות בהן נדרש ידע מקצועי/טכני והבנה בתחום הרכב), מופנים התיקים להמשך טיפול במוסד הבוררות של אגוד המוסכים. תיקים רבים מופנים מידי שנה על ידי בתי המשפט השונים. לבוררות מעמד ותוקף משפטי מחייב. מוסד הבוררות הארצי בכללותו מטפל במאות תיקים כל שנה.

את הבוררות מנהלות וועדות טכניות המורכבות ממיטב בעלי המקצוע בתחומי הרכב והתחבורה. הוועדות מחולקות לפי תחומי התמחות (כגון מכונאות רכב, חשמל ומיזוג אוירפחחות וצבעצמיגים ואבוביםאופנועיםקטנועים וטרקטורוניםמשאיות ומלגזות וכדומה) ולפי התמחות ספציפית בסוגי רכבים. בתפקידי הבוררים מכהנים בורר אחד או שלושה בוררים מוסמכים, חברי הוועדות הטכניות, חלקם בעלי מוסכים בעצמם (בעבר-בפנסיה, או בהווה) או מנהלים מקצועיים/בעלי כתבי הסמכה במקצועות המתאימים. באגוד המוסכים פעילים בהתנדבות מעל 90 בוררים מומחים.

כדי לשמש כבוררים עוברים חברי הועדות קורסים מקצועיים המקנים להם את הידע והכישורים לניהול בוררות (מההיבט המשפטי שלה). אחד מקורסי הבוררים הגדולים ביותר, הועבר ע”י עו”ד שפירא חיים שופט ונשיא (בדימוס) בתי משפט השלום מחוזות ת”א. בסיום הקורס קיבלו התלמידים תעודת בורר מוסמך.

יתרונותיו הבולטים של ההליך במוסד הבוררות של האגוד באים לידי ביטוי בידע המקצועי, בנסיון הרב וביכולת המוכחת ליישב חילוקי דעות מקצועיים-טכניים וכמובן בבוררים עצמם, הנחשבים מומחים בתחומם. לא פלא הדבר, כי מוסד הבוררות של אגוד המוסכים הפך לשם דבר בענף, וזו בזכות ולא בחסד.

כך, כאשר האזרח הפשוט (שאינו מבין מקצועית/טכנית ברכבו), חש כי נעשה לו עוול ומעוניין כי יעשה צדק בתלונתו יכול להיות בטוח כי ענינו מטופל ע”י אנשי המקצוע הטובים בתחום, המסוגלים לנתח ולבדוק את טענות הצדדים, בהיבט המקצועי, ולהוציא פסיקה “נכונה” מבחינה מקצועית.

 הליך הבוררות

הליך הבוררות הנו אקט בו הצדדים מוסרים בידי אדם נייטראלי, מקצועי בתחום הרלוונטי, את הסמכות להכריע במחלוקת ביניהם. להבדיל מהליך משפטי רגיל, אשר לרב אורך זמן רב ומצריך שמוש בחוות דעת מקצועיות ולהבדיל מגישור אשר למעשה אינו מאפשר הכרעה מחייבת בסכסוך, בוררות הינה הליך קצר יחסית, אשר בו בסופו של דבר – מוכרעת המחלוקת בין הצדדים. זוהי בפרוש הדרך היעילה והקצרה לסיום מחלוקת.

ההליך עצמו קצר יחסית, מקצועי ותכליתי ומאפשר וודאות באשר לתוצאה ע”י הכרעה מהירה ומקצועית ללא עוררין. בשונה מהליכי גישור, אשר בהם אין לאף גורם סמכות להכריע (ובמצב של חוסר הכרעה נאלצים הצדדים לחזור לבית המשפט תוך בזבוז זמן יקר) – הליך הבוררות הינו סופי, כאשר המחלוקת מוכרעת ע”י איש מקצוע מהתחום אשר מקבל החלטה באופן מחייב. לפסק הבוררות עצמו תוקף משפטי לכל דבר ועניין.

 אופן הטיפול בתיק

תלונות המטופלות בידי מוסד הבוררות 
תלונות מגיעות למוסד הבוררות במספר אופנים:

 • מחלוקת מקצועית אשר לא נפתרה/הובאה לסיומה (בידי מח’ פניות הציבור) ולפיכך הועברה לבוררות.
 • בקשה יזומה לבוררות ע”י צדדים אשר ביניהם מחלוקת מקצועית-טכנית (אזרח, מוסך, חברה/ארגון).
 • הפניית תיקים מבתי המשפט לקבלת חוות דעת מקצועית ו/או לבוררות מסכמת.

פתיחת תיק בוררות

מחלקת פניות הצבור בכל סניף שומרת על קשר עם הצדדים ואחראית על הכנת תיק הבוררות:

 • גביית דמי טיפול (על ידי המזכירות) עבור פתיחת תיק בוררות.
 • קבלת כתבי טענות הצדדים/כתב תביעה, כתב הגנה והחלטת השופט/ת (תיקים המופנים מבתי המשפט).
 • קבלת חומר ראיות – חשבוניות, דוחות שמאי, חוות דעת וכל מסמך רלוונטי אחר (צילומים בלבד).
 • בחירת וועדת בוררות מתאימה על פי סוג הרכב, האופי הטכני של המחלוקת והמומחה המקצועי הנדרש.

דיון / בוררות

לאחר פתיחת תיק הבוררות, מוזמנים הצדדים לדיון ונתינת עדות.

 • כל צד רשאי להביא עמו לדיון עדים וראיות כרצונו.
 • הצדדים רשאים להגיע מיוצגים ע”י בא כוח אחר או עו”ד ובתנאי שהנ”ל מצוייד בייפוי כח חתום ע”י התובע/נתבע וציךום תעודת הזהות שלו.
 • נציג חברה חייב להגיע עם חותמת החברה וכתב מינוי המייפה את כוחו לייצג את ענייניה.
 • במידה וקיימת הכרות מקדימה בין הבוררים לצדדים, אשר מתגלה – חובה על הנוכחים לציין זאת ולקבל את אישור כל הנוכחים.
 • הצדדים חותמים על שטר בוררות, המסמיך את הבוררים לדון בעניינם ומתאר את נוהל הבוררות במוסד הבוררות שליד אגוד המוסכים בישראל.

נערכת בדיקה מקיפה עם כל הגורמים המעורבים, כולל שליחת הרכב לבדיקות טכניות, במידת הצורך.  הבוררות מתנהלת תוך הסתמכות על החוק (הוראות חוק הבוררות, תשכ”ח – 1968). לעיתים בוררות מסתיימת בפשרה בהסכמה כבר במהלך הדיון הראשון. במידה ונצרכים דיונים נוספים, הצדדים מוזמנים שוב. הצדדים מיודעים ומקבלים עדכונים (בדואר) במשך כל התהליך.  ההליך עצמו קצר יחסית ותכליתי (תלוי במהות התיק, זמינות הצדדים והבוררים, עומס עבודה וגורמים נוספים). לפסק הבוררות עצמו תוקף משפטי לכל דבר ועניין.

 המלצות לאזרח

 • הכר את זכויותיך ואת חובות נותני השרות בענף.
 • לפני הגשת תלונה/בקשת בוררות, עליך לבדוק, במידת האפשר, את צדקת טענותיך ( התייעצות עם מביני דבר, מוסכים, שמאים וכדומה).
 • יש להצטייד בכל המסמכים המתאימים כדי לתמוך בטענותיך.
 • קרא היטב את המידע המופיע באתר זה.

 שאלות ותשובות נפוצות

לחץ כאן לקבלת שאלות ותשובות נפוצות לגבי מוסד הבוררות של אגוד המוסכים בישראל.

* אגוד המוסכים שומר לו את זכות ההחלטה האחרונה לגבי קיום בוררות במחלוקות בנושאים שונים.

* האמור לעיל אינו סותר גביית דמי טיפול / אגרות ו/או שונות עבור שירותים שונים הניתנים לציבור.

* המלל בכתבות להלן הינו לרב תקציר. בחלק מהחומרים המלאים ניתן לצפות בקישור המופיע. החומרים במלואם נמצאים ברשות מערכת האתר.

* טל”ח