איגוד המוסכים בישראל

מוסך מורשה ופירוט מחיר שעת עבודה במוסך

מוסך מורשה ופירוט מחיר שעת עבודה במוסך

על פי הוראות משרד התחבורה חובה על כל מוסך להציג בשלט (מאושר ע”פ התקן) את מחיר שעת העבודה במוסך ומספר הרשיון של המוסך.