איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 428

גיליון מספר 428 עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 06 לדצמבר 2015
IGA-LOGO
ניגודי עניינים וסירוב לתת שירות
עקבו אחרינו בקרו באתר האיגוד color-forwardtofriend-96 ערוץ הרכב עקבו אחרינו
עקבו אחרינו בקרו באתר האיגוד כתבו לנו ערוץ הרכב עקבו אחרינו
         

השבוע חזרנו מהטקס המרגש ובו הוסמכו נגדי חימוש לאבחן ולתקן כלי רכב היברידיים וחשמליים וחזרו ארצה דיפלומת המייסטר היוקרתית לחשמל ולאלקטרוניקה ברכב.

 

image001

 

מיד עם חזרתנו, פתחנו את השבוע בדיון נוסף אודות הצעת חוק רישוי השירותים לרכב. הדיון הפעם נסב על סוגיות עקרוניות במקצועות ההסמכה אליהם מתייחס החוק – מנהלים מקצועיים במוסך, שמאי רכב, מתווך רכב.

הסוגיות העקרוניות שעלו ביום הדיונים ואישורי הסעיפים לפרקים א' וב' להצעת החוק הינם : התנהלות בניגוד עניינים. סירוב לתת שירות.

 

image002

 

הפעם, בניגוד לישיבות הקודמות נכחו בישיבה יותר חברי כנסת מסיעות שונות של הבית וניהל את הדיון במקום ח"כ כבל, ח"כ יעקב פרי מסיעת "יש עתיד".

להפתעתנו, שמאי הרכב הוחרגו מחובת ניגוד העניינים הכללית החלה על כלל בעלי המקצועות החייבים רישוי בהצעת החוק החדשה וכן מהחובה לספק שירות. דווקא עניינם של שמאי הרכב וניגוד העניינים בו הם מצויים, נידון ארוכות בבית המשפט העליון וכך הגדיר זאת השופט זמיר אז :

"עקרון יסוד הוא כי מי שפועל למען אינטרס של אחר, חייב להימנע מניגוד בין אותו אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס אחר כלשהו. זהו העיקרון בדבר האיסור על ניגוד עניינים. תחולתו של עיקרון זה כעניין מוסרי שבין האדם לבין עצמו. לימים הוא הפך – מכוח הקונסנזוס החברתי העומד ביסודו – כעניין של משפט החל ביחסים שבין אדם לבין זולתו… בישראל הכירו בתי המשפט בשורה ארוכה של פסקי-דין, כי העיקרון בדבר איסור על ניגוד עניינים אינו אך עניין מוסרי שבין אדם לבין עצמו, אלא הוא הינו עיקרון משפטי המשתרע על כל תחומי המשפט. הוא חל בתחומי המשפט הפרטי והמשפט הציבורי גם יחד".

"…בהתאם לכך ניתן לטעון, כי אם חברת ביטוח מתנה תשלום תגמול למבוטח בשומה של שמאי המצוי במצב של ניגוד עניינים, היא מפרה את החובה החוזית שלה לנהוג בתום לב כלפי המבוטח…"

 

image003

 

כידוע, לאחר פסיקת בג"צ בשנת 2002 כי על המפקח על הביטוח לייצר הסדר שיאזן בין צרכי המבוטחים לבין כוחן של חברות הביטוח, נוצר מנגנון הסדר השמאים שהפך להיות חלק בלתי נפרד מתקנות הפוליסה התקנית לרכב פרטי. מאז שייצא ההסדר בדק המפקח על הביטוח את פעילותן של חברות ביטוח רבות ומצא ליקויים והפרות רבות של חברות ביטוח שחלקן אף נקנסו בשל ממצאים אלה. רוב הפרות חברות הביטוח הקשורות להסדר שכבר פועל אצלנו מעל ל 12 שנים, הינם על העיקרון היסודי ששמאי רכב חייב להיות אובייקטיבי ובלתי תלוי בבואו לישום נזק של כלי רכב – ביטוח מקיף או צד ג'. עיקרון זה כידוע במחוזותינו מופר, לפי מיטב ידיעתנו והיכרותנו, באופן יומיומי ושיטתי על ידי כל חברות הביטוח ושמאי החוץ מושפעים מאד מחברות הביטוח להם הם נותנים שירות. בנוסף, חברות ביטוח, ככל הידוע לנו, מפעילות רשימות "נסתרות" של שמאים פרטיים העורכים שומות נגדיות לתיקונים של ניזוקי צד ג' ובאופן לא מפתיע – רוב השומות הללו מפחיתות את הפיצוי של הניזוק וחברות הביטוח ברוב המקרים משלמות לניזוק על פי השומה הנגדית ולא על פי השומה של השמאי שבדק את הרכב וליווה את התיקון בפועל.

ניגוד עניינים נוסף הוא שיטת מוסכי ההסדר ובה חברות הביטוח משפיעות על האופן המקצועי של התיקון באמצעות השפעה על מהות חלקי החילוף (שלחלקם אינטרסים עסקיים בשיווק והפצת החלקים) ובאמצעות החלטות מקצועיות הקשורות לאופן ההשבה לקדמות של הרכב. כזכור, הוועדה הממלכתית להגברת התחרות בענף הרכב המליצה (המלצה 41) : "לבטל השימוש הבלעדי של חברות הביטוח ב"מוסכי הסדר". כמו כן, לאסור הפנייה של הלקוח למוסך הסדר או מוסך כלשהו( בדרך של הטבות או כל דרך אחרת )כגון רכב חילופי וכיו"ב)."

 

image004

 

ניגוד עניינים זה נדחק אל השוליים ומשרדי הממשלה האמונים על הצעת חוק שירותי הרכב בישראל השמיטו המלצה זו והמלצות אחרות הקשורות לענף הביטוח ברכב מהצעת החוק ונראה כי השתדלנות של חברות הביטוח במסדרונות הממשל שלנו ממשיכה להיות חזקה ומשפיעה (לפחות, כך נדמה, כמו שהיא משפיעה על עבודת שמאי החוץ של חברות הביטוח).

כאמור, כנסת ישראל, לצערנו, אינה מעוניינת לדון על ניגודי העניינים בענף תיקוני התאונות במדינת ישראל למרות שענף זה מייצר עשרות אלפי "פצצות מתקתקות" בשנה – כלי רכב המשוקמים באופן לא מקצועי וחלקו גם לא מפוקח, המסכן את המשתמשים בהם ואחרים בכביש.

סירוב לתת שירות :

סוגיה חשובה לא פחות היא סוגיית החובה של בעל רישיון לספק שירות. חובה זו מעוגנת בדינים רבים והיא באה בכדי לאסור אפליה מכל סוג שהוא – דת, גזע, מין, השתייכות איזורית וכד'.

 

image005

 

מסעדות, מוסכים, חברות ביטוח ובעלי עסקים רבים כפופים לדין זה והם חייבים לספק שירות לכל המעוניין בכך ולא להפלות אף אזרח המעוניין לקבל שירות ולשלם תמורתו.

חברי הכנסת בדיון האחרון הסכימו להחרגת שמאי חברות הביטוח מחובה זו וזוהי למעשה החרגה של חברות ביטוח מאחר ושמאי החוץ הינם הזרועה הארוכה של חברת הביטוח לבירור חבות. אנו מכירים שמאי רכב רבים הנמנעים לספק שירות למבוטחים הבוחרים במוסכים חופשיים מסוימים בתירוצים ובהתחמקויות שונות ומשונות (אנו שומעים מהם את הסיבה האמתית – אם השמאי יערוך שומה על בסיס הצעת מחיר של אותו מוסך חופשי – שמאי הבית יזהיר אותו ואף עלול לגרום להוצאתו מן הרשימה של שמאי החוץ של אותה חברת ביטוח ובכף תיפגע פרנסתו באופן אנוש). סירוב זה, מוכיח כי שמאי החוץ אינם שמאים אובייקטיבים וכי הם פועלים על בסיס הוראות והשפעה של המבטחות ומאידך, סירוב זה משפיע על הבחירה של הלקוח בבחירת המוסך שיתקן את רכבו והוא מובל לעיתים תוך כדי כך למוסך ולשמאי הנמצאים בניגוד עניינים. חמור מכך, נתקלנו גם בשמאי רכב שנבחרו על ידי לקוח לביצוע שומה במוסך מסוים והשמאי, לאחר שנקרא למוסך, ניסה להשפיע על המבוטח להחליף מוסך מתקן שזו כמובן פעולה האסורה על שמאי הרכב על פי דין ואנו ננסה ככל יכולתנו לשכנע את חברי הכנסת לשנות את ההחלטה המשונה – היתר גורף לשמאי חוץ לסרב לספק שירות לצרכנים מסוימים ולהפלות אותם ולפגוע בחופש העיסוק של מוסכים חוקיים בישראל.

חג החנוכה

הנהלת האיגוד מאחלת לחברינו, חג אורים שמח.

 

image006

 

שבוע טוב,

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

משרד התחבורה: הצמיג והטיפול בו – חוברת הנחיות 2015

שיא מסירות הרכב השנתי נשבר כבר בנובמבר; הדגם המוביל – קיה פיקנטו

משרדי הממשלה זורקים זה על זה את הטיפול בדיזלגייט

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכב לרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
מרכז שירות מאזדה פורד אדיב א.ארמוזה
 
מרכז שירות לרכבי מאזדה ופורד, שהחל את פעילותו בשנת 1962. בשנת 1996 הוסמך רשמית כמרכז שירות לרכבי מאזדה ובשנת 2007 הוסמך אף לרכבי פורד מטעם היבואן דלק מוטורס. שטח המרכז הוא כ-2,000 מ"ר ובו ממוקמות בנפרד מחלקות המרכז השונות העושות שימוש בציוד מתקדם וחדיש ונותנות שירות מקצועי בתחומים: דיאגנוסטיקה ממוחשבת, מכונאות, פחחות, צבע, חשמל ומיזוג אוויר.

צוות המרכז מיומן במתן פתרונות לכל התקלות במהירות וביעילות ומעניק יחס אישי ואדיב לכל לקוח. מרכז השירות אדיב א. ארמוזה עובד בהסדרים עם חברות הביטוח השונות.
 
קצת עלינו
 

אין דבר גרוע יותר מלהיכנס לרכב בשעות הבוקר, כשאתה ממהר לעבודה, ולגלות שהרכב שלך שבק חיים ושאתה לא יכול להניע אותו ולנסוע לעבודה. כולנו היינו רוצים שבמקרה כזה נוכל להגיע במהירות אל מוסך קרוב, אשר יענה על כל הפרמטרים הבאים:

    שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד
     
    שירות מעולה ויחס אישי
     
    פתוח בדיוק בשעה שאנו זקוקים לו
     
    מוסך מרכזי ונוח לגישה

מדוע הרכב שלך בידיים טובות?
 

    המוסך המרכזי בעל שנים רבות של ניסיון תוך מקצועיות והתמחות במתן שירות לרכבי מאזדה ופורד.
     
    השירות הינו שירות מהיר ויעיל, הניתן על ידי צוות מיומן ומקצועי.
     
    אבחון מדויק, טיפול נכון – במוסך נמצא כל הציוד המקצועי הדרוש לאבחון נכון של התקלה וכל האביזרים הדרושים לתיקונה בצורה שתבטיח את נסיעתו התקינה והבטוחה על הכביש.
     
    מחירים נוחים והוגנים על כל מגוון השירותים !

 
Ecar-Red-Banner YouTube-Logo FACEBOOK-LOGO GreenP-iga4u  

IGA
IGA תיאור: תיאור: image06 המכללה הטכנולוגית לרכב

'השבוע ברכב' הינו עיתון דוא"ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-'ערוץ הרכב', מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-"אגוד המוסכים") לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.

אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא"ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא"ל לפניות

כניסה לחברים