איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 431

גיליון מספר 431עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 27 לדצמבר 2015
IGA-LOGO
ממשלה שפועלת נגד עמדותיה
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודcolor-forwardtofriend-96ערוץ הרכבעקבו אחרינו
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
     

גם השבוע התקיים בוועדת הכלכלה דיון על סעיפי הצעת חוק רישוי שירותי הרכב, הפעם נידונו סעיפי “הסטנדרט” לייצור ושיווק של כלי רכב.

שוב, בפעם המי יודע כמה, נאלצנו להתווכח עם נציגי משרדי הממשלה המקדמים את החוק ובראשם, נציגי משרד התחבורה שמתעקשים לנסח את סעיפי החוק באופן שימנע בעתיד ממוסכים כלליים וחופשיים נגישות לידע, לציוד ולהכשרות מקצועיות וחמור מכך – ללקוחות.

כך הופכת לה החלטת הממשלה לחוקק חוק “להגברת התחרות והסדרת הרגולציה בענף הרכב” לחקיקה שיישומה, על ידי נציגיה המשפטיים של הממשלה, מייצר את חוסר התחרותיות ואת חסמי הכניסה וההזדמנות. וכל זאת בכסות של תחרות וכשהחסמים עצמם הופכים להיות מעוגנים בחקיקה ראשית. לא ברור מה עומד מאחורי ההתנהלות הזו – להתחייב למשהו אחד ולעשות את היפוכו ואגב כך עוד להרע את המצב הקיים.

החלטת הממשלה מספר 79 משנת 2013 מתייחסת באופן ברור לעקרונות אותם מציג באופן עקבי איגוד המוסכים ולכאורה על פי המוצג  – אין כל פערי עמדות בין משרדי הממשלה לבין איגוד המוסכים בישראל. בפועל, אנו מוצאים את עצמנו ננזפים על ידי נציגי משרד התחבורה ועל ידי נציגי הוועדה (השבוע היה זה בגין הפרט “המהותי” של אי העברת העמדות שלנו בזמן – כביכול … !?). זאת, אך ורק בגין ההתעקשות שלנו שהממשלה תיישם את החלטותיה ואת המלצות הוועדות הציבוריות והממשלתיות שהיא מינתה ושהיא התחייבה לקיים וליישם.

גם הפעם במענה לנזיפה התמוהה אותה קיבלנו מנציגי משרד התחבורה, ביקשנו שוב לדעת מתי שינה משרד התחבורה את עמדותיו ביחס להחלטת הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבינמשרדי שמונה על ידי שר התחבורה בכדי להמליץ הכיצד ליישם את המלצות וועדת זליכה. שאלנו מתי התקבל אישור מהממשלה להתעלם מהמלצות הצוות הבינמשרדי והיכן פורסם דבר השינוי? מענה – לא קיבלנו.

ברור לנו כי “ברוני הרכב הביטוח והליסינג” לא מעוניינים בשינוי, והדוחות הכספיים מטעמם מסבירים היטב מדוע. יחד עם זאת, שר התחבורה כבר עמד בשנים האחרונות בכלל הלחצים שהופעלו עליו ועל סביבתו בכדי להניא אותו מחקיקה שתאפשר תחרות בשוק הרכב הישראלי ולראיה הוא התעקש לקבל מנדט גם מהממשלה הנוכחית בכדי להגביר את התחרות ועל בסיס אותן עקרונות.

אז מה קרה בדרך? האם השר מודע לשינויים ולתפריט הדיאטטי אותו הניחו פקידיו הבכירים ויועציו המשפטיים על שולחנות וועדת הכלכלה? לנו, כמובן אין את התשובות לשאלות אלה וגם הנשאלים באופן ישיר לא טרחו להשיב לנו על שאלות אלה.

למרות הנזיפות – מהן לא נרתענו כמובן, לנו כמובן אין מנדט לזנוח את השאיפה לתחרות ולצמיחה של רוב שחקני הענף אשר סובלים בשנים האחרונות מחסמי תחרות רבים ומהתעמרות הרשויות, מפרנסת דחק הישרדותית ומחוסר יכולת לפתח צמיחה ואיכות. ענף הרכב מתפתח בקצב מהיר וצרכן הרכב הישראלי משווע לפתרונות רב מערכתיים ובפריסה ארצית הולמת. אך הממשל הישראלי ממשיך, לצערנו, לטפח מיעוט ריכוזי ולהתעלם מהצרכן ומרוב השחקנים בשוק.

הפצת ידע וציוד ע”י יצרנים ויבואנים

נושא אחד שהעלינו וזכה לתמיכה גורפת מצד חברי הוועדה, חרף התנגדות מקדמית של נציגי משרד התחבורה, היה החובה הכללית להפיץ בקרב כל מוסך שירצה בכך, את המידע והציוד, על מנת שכל מוסך יוכל לדעת כיצד לתקן כל אוטו. יו”ר הוועדה ח”כ איתן כבל הורה למשרד התחבורה להטמיע עקרון זה באופן רוחבי בכלל סעיפי הצעת החוק  הרלוונטיים.

 

תמיכת חכ”ים בעמדותינו

לשמחתנו, עמדו השבוע לצדנו חברי הכנסת נוספים שהחליטו להיות מעורבים בחקיקה. הראשון הוא עיסאווי פרג’ שמגלה עניין רב בקידום העסקים הקטנים והבינוניים בכנסת הנוכחית. ח”כ פרג’ היה עצמאי בעבר (רו”ח) ונראה כי הוא מבין עד כמה חשוב שלעסקים תהיה נגישות ללקוחות בכדי לשגשג ולצמוח. ח”כ פריג’ בקיא בהצעת החוק ובה שמסתתר בה והחליט ביחד עם ח”כ יעקב פרי שתומך אף הוא בפתיחת השוק לתחרות, לבקש לפתוח מחדש את הסעיף עליו הצביעה הוועדה בדיון הקודם, שהוציא את שמאי הרכב מהחובה לספק שירות ללקוחות חברות הביטוח ואחרים, חרף התנגדותנו העזה.

גם ח”כ דוד ביתן ממפלגת הליכוד התגלה במהלך הדיונים האחרונים כמי שלקח את המשימה לפתוח את שוק הרכב לתחרות באופן רציני והשינוי החד שערך בניסוח הגדרת “המוסך המומחה” פותח ליותר מוסכים את האפשרות להיות חלק ממצבת המוסכים שיוכלו בעתיד למקסם את הידע ואת היכולות שלהם לתקן מותג רכב ספציפי במומחיות כשל מוסכי השירות של יבואני הרכב.

אנו שמחים שיחד עם התקדמות החקיקה מצטרפים חברי וועדה נוספים לדיונים, מתעמקים בחוק ובמהותו ומתעמתים עם היועמ”שים של משרדי הממשלה שכאמור, לא ברור מתי  ועל דעתו של מי, החליטו לשנות את מהות החוק ואת מטרתו שהיא, אני שוב מזכיר – לפתוח את שוק הרכב לתחרות בכל תחומיו  – יבוא רכב וחלקים, שירותי מוסך, שמאות רכב, סחר ברכב משומש, ייצור כלי רכב ומוצרי תעבורה ועוד.

מוסך אחד ליבואן

בדיון הבא שטרם נקבע מועדו, ידונו ככל הנראה הסעיפים אודות הקשר בין יבואני הרכב ומוסכי השירות. כזכור, לפי כשבועיים הפצנו קמפיין שנועד להביא למודעות ולתמיכה ציבורית בהמלצה מספר 11 של וועדת זליכה. והיא:

“לא יותר ליבואן רכב ישיר להחזיק במניות של חברת ליסינג ו/או השכרה וכן לא יותר ליבואן רכב ישיר להיות בעל החזקות (במישרין או בעקיפין) ביותר ממוסך אחד. מוסך זה ישמש כמרכז שירות והדרכה עבור כלי רכב המיובאים על ידו. במקרים חריגים שבהם יבואן המייצג מספר תאגידים יצרניים כהגדרתם בהמלצה 10 , ירצה להחזיק במוסך נוסף, יהיה עליו להגיש בקשה מתאימה לידי מנהל אגף הרכב אשר ישקול הבקשה בהתאם לטובת הצרכן ועידוד התחרותיות בענף הרכב. החלטתו תהיה על דעת הממונה על המחירים לאחר שיבחנו השניים את ההשלכות על רמת התחרותיות בתחום החלפים והמוסכים. בכל מקרה יהווה המוסך הנוסף מרכז תיקונים נבדל לתאגיד יצרני המיוצג על ידי היבואן, כך שלא יינתן שירות לשני תאגידים יצרניים באותו המוסך. תקופת המעבר ליישום המלצה זו 24 חודש.”

הקמפיין שכלל ריאיון שלי בתוכנית “לילה כלכלי” בטלוויזיה, זכה לתפוצה גדולה והגיע לכמאה אלף מנויים ברשתות החברתיות וכלל התגובות היו של תמיכה ביישום ההמלצה אשר תגרום להיפוך התלות בין היבואן לבין מוסכי השירות שלו – אקט שיעצים את התחרות הפנימית ויבזר את הכוחות הפועלים בשוק הרכב.

 

דיון על החינוך הטכנולוגי

השבוע נערך דיון רב משתתפים אודות עתידו של החינוך הטכנולוגי בענף הרכב במשרדו וביוזמתו של מנהל אגף הרכב מר משה וויצמן. בדיון נכחו נציגי רשתות חינוך, נציגי משרד חינוך, נציגי חיל התחזוקה והטכנולוגיה (חימוש), נציגי משרד התחבורה, נציגי איגוד המוסכים ונציגי יבואני רכב.

מטרת הדיון הייתה לבצע חלוקת עבודה לצורך טיוב ההכשרות ולאיתור הדרך הטובה ביותר לסינכרון כלל תעודות המקצוע בענף הרכב בכדי ליצור שפה משותפת בהכשרות השונות ולהכניס תוכן וערך בתעודות המקצועיות השונות של בוגרי הלימודים במערכות השונות (חימוש, כלכלה, חינוך ותחבורה).

נכון להיום, תעודות מקצועיות שונות ומגוונות לא מקבלות את הכרת משרדי הכלכלה והתחבורה ובעלי התעודות נדרשים לעיתים לבצע השתלמויות חוזרות ונשנות בכדי להפיק  ערך מקצועי וכלכלי מתעודות המקצוע שבידיהם.

הדיון נערך באופן כזה שנציגי החימוש, החינוך והמוסכים העבירו מצגות בהן פורט אופן ההכשרה הקיים היום והתעודות הנלוות לכל מקצוע ושלב ולאחר מכן נערך דיון חופשי. לסיכום הדיון, החליט מר משה וויצמן להקים וועדה מצומצמת שתמליץ לו הכיצד יוכל משרד התחבורה לגבש הנחיות וסטנדרטים לכלל “קבלני הביצוע” – חימוש, משרד הכלכלה ומשרד החינוך – ובכך לייצר מסלול ברור, פיקוח וערך לכל שלב לימודי – לימודי התיכון, לימודי טכנאי והנדסאי, הכשרות חיל החימוש, הכשרות בוגרים עליהם אחראי משרד הכלכלה.

המשתתפים כולם ברכו על המהלך ואנו כמובן נהיה שותפים להתוויית הדרך ונציגינו, קובי אביטל שמנהל את רשת המכללות שלנו ושאחראי על פיתוח כלל מערך ההכשרות המקצועיות באיגוד, יהיה שותף לוועדה אותה הקים מנהל אגף הרכב.

אנו, כמובן מאחלים הצלחה רבה לצוות ומקווים כי העבודה תבוצע מהר וביעילות לאור רמת החשיבות והדחיפות של הענף לשלב בתוכו כוח חדש ואיכותי.

מלר”ז – סוף לבריונות המשפטית

מידי פעם אנו מעדכנים בפעילותנו ביחס לאכיפה על המוסכים  בגין הזרמת שפכי התעשייה לביוב הציבורי.

הנושא עלה לפני מספר שנים עת המשרד להגנת הסביבה גיבש סטנדרטים לבדיקה ונהלים לאכיפה על מפעלים ובכללם המוסכים. עמותת מלר”ז שלה הוענקו סמכויות אכיפה מסוימות בחוק המים ההיסטורי פעלה, על פי דעתנו ודעת אחרים, בניגוד למהות ולשון החוק וחלק מהמוסכים נפגעו מאופן פעולתה. נערמו אצלנו בזמנו, תלונות רבות ממוסכים על אופן התנהלותה של העמותה מולם. לאחר שיצאנו להתעמת עם העמותה לגיבוש שינוי הדרך לטובת המטרה העיקרית של החוק, תבעה העמותה את האיגוד בטענת “לשון הרע”  והדיונים במשפט זה עדיין בעיצומם.

השבוע נתבשרנו כי שר ההגנה על הסביבה זימן את נציגי העמותה לשימוע בגין ההתנהלות עליה מחינו גם אנחנו, והחליט, לאחריו, להמליץ על הסרת שמה של העמותה מהחוק.

החלטה זו של השר (שהתקבלה בתחילת חודש דצמבר 2015) היא ההוכחה כי טענותינו ופעילותנו כנגד אופן פעילותה של העמותה היו צודקות ואנו מברכים את השר על החלטה זו ושמחים שאכיפת חוקים תשוב להיות מבוצעת על ידי מי שראוי לכך ולא על ידי אינטרסנטים.

 

עיסוק לא חוקי

בדיוני הכנסת הקודמת אודות הצעת חוק רישוי השירותים לרכב נתקלנו בהתנגדות לא ברורה מצד נציגי משרד התחבורה להכליל סמכויות אכיפה מנהליות כנגד מתקנים פיראטיים של כלי רכב, והם אף הגדילו לעשות ומחקו מיוזמתם סעיף שהם עצמם הציעו בנדון.

השבוע ראינו הכיצד מטפל משרד התיירות במי שאין לו רישיון לעסוק בהדרכת תיירים :

“קבוצת מטיילים עמדה והאזינה לדבריו של מדריך בית ספר שדה כפר עציון, רון גוטל, כשפניהם אל טחנת הרוח במשכנות שאננים בירושלים. את הדברים קטעה גברת שהציגה את עצמה כמפקחת מטעם משרד תיירות. “היא אמרה ‘מה שאתה עושה זו עברה על החוק. אני נאלצת להטיל עליך קנס או שאתה מפזר את ההדרכה'”, משחזר גוטל. “עניתי לה: ‘אני מכבד אותך, אבל עברתי הכשרה מעמיקה ומקיפה. ההדרכה שאעביר תהיה ברמה זהה, אם לא יותר טובה מזו של מי שמחזיק בתעודת מורה דרך. לא אפזר את ההדרכה’. הלכתי על קו מצפוני”. גוטל קיבל את הקנס בסך 3,000 שקל והמשיך בהדרכה. “

גם אנחנו מכירים את הטענה של מתקנים פיראטיים רבים ושל לקוחותיהם, כאילו אלה הבלתי חוקיים, אינם פחות מומחים מאלה שנטל סעיפי החקיקה והרישוי חל עליהם. לצערי שמעתי טענות אלה בעבר גם ממפקחי רשות המיסים וגם מנציגי משטרה שהצדיקו עיסוק פיראטי בענף הרכב מטעמי “אידיאולוגיה” ובכך נתנו יד לעבור על החוק ולפגוע באמון הציבור בחוק ובמי שאמון להגן על השומרים על החוק.

לא מותר לציין כי הדרכת קבוצות תיירים ללא רישיון ופיקוח אינה מסכנת חיי אדם בדרכים ולא ברור מדוע בתחום כה מסוכן כשלנו – משרד התחבורה, בניגוד למשרד התיירות, אינו שש לקבל סמכויות אכיפה נרחבות כנגד העיסוק המתפשט של תיקונים לא חוקיים בכלי רכב בישראל.

משרד התיירות לא מוותר על ההגנה של מי שהחליט כי עיסוקו דורש רישוי ולא נותר אלא לקנא בעוסקים המפוקחים על ידי משרדי ממשלה אחרים המקבלים את ההגנה הברורה והנדרשת של המפקח על תחומם.

ועידת הרכב 2016 באילת

בתאריכים ה 7-9 לחודש ינואר 2016 יתכנסו עוסקים רבים מתחומים שונים ומגוונים בענף הרכב, במלון “הרודס” באילת לדיונים בנושאים שמעסיקים את הענף.

ביום ו’ 8.1.2016 , בין השעות  9:30-10:20  יתקיים דיון ראשון על ענף תיקון תאונות הדרכים בישראל שיכלול שיח על תחרות, שמאות רכב, זכויות בחירה, איכות תיקון, שווי רכב לפיצוי ועוד :

“תאונת שרשרת – כיצד משפיעות תאונות הדרכים על ענף הרכב ועל הצרכן הישראלי”

משתתפים : מאיר שביט, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, לוי יצחק, מנכ”ל ובעלים לוי יצחק חברה לשמאות וסקרים, רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים, גדעון רייס, חבר איגוד החלפים לרכב באיגוד לשכות המסחר, עו”ד אורי גורביץ, יו”ר וועדה מקצועית ארצית, איגוד השמאים.

מנחה: רון שטיין, כתב ביטוח ושוק ההון, גלובס

בכנס יערכו דיונים רבים ובהם מגוון מעניין של משתתפים, עמדות ודעות וגם נציגי הממשלה יהיו שם.

נותר עוד מספר מצומצם של מקומות להשתתפות בכנס ואנו כמובן נשמח שחברים נוספים יצטרפו אלינו – לתמיכה ולגיבוש.

להלן קישור לפרטים ולהרשמה

חג מולד שמח ושנה טובה

אנו שולחים מכאן איחולי חג מולד שמח לחברינו הנוצרים ואיחולי שנה אזרחית טובה לכל החברים.

שבוע טוב,

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

“חברות הליסינג הפסיקו לפחד”: 2015 ניפצה שיאים בזכות מחירים נמוכים – מה יקרה ב-2016?

מכוניות שאסור לקנות לנהגים צעירים

שוברים את מונופול מכון התקנים: הממשלה אישרה בדיקות יבוא על ידי מעבדות מתחרות

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכבלרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
2015-27-12-Auto-Ran

מוסך אוטו רן – אודות

מוסך אוטו רן שבאשדוד הינו המוסך האמין והמקצועי ביותר באזור הדרום בפרט ובין המוסכים המתקדמים והאמינים ביותר ברחבי הארץ. תודות ל – 40 שנות הניסיון בתחום, מוסך אוטו רן גאה להעניק שירותים אמינים ואיכותיים לכל לקוח המגיע למקום – מגדול ועד קטן

.
שירות מקצועי

עבודת צוות המוסך מתבססת על ניסיון של 40 שנה בתחום המכונאות. ניסיון זה מאפשר הענקת שירותים אמינים, המבוססים על ידע רב היקף, על ביצוע עבודות איכותיות ועל השקעה מרבית בכל עבודה וטיפול המבוצעים במסגרת המוסך. הניסיון בתחום הוא זה המאפשר לצוות המוסך לאבחן בתוך זמן קצר את הבעיה המרכזית ולתת את המענה המקצועי והאיכותי ביותר בתוך מינימום הזמן הנדרש לשם כך.

שימוש בחומרי גלם וחלקי חילוף איכותיים

צוות המוסך מעניק שירותים מקצועיים ואמינים לרכבים פרטיים ולרכבי דיזל. השירותים מוענקים ללקוח תוך שמירה על יחס אישי וסבלני, אדיב ואכפתי. במסגרת הטיפולים המבוצעים ברכב, מקפידים במוסך אוטו רן על שימוש בחומרים האיכותיים ביותר, כמו גם על בחירת חלקי חילוף מקוריים ואיכותיים בלבד. האמינות והאדיבות מהוות ערכי יסוד במוסך אוטו רן, ומאפשרות לצוות המוסך לתת לכל לקוח את השירות המקצועי ביותר – הן עבור מכוניות פרטיות והן עבור מכוניות מסחריות.

עקרונות שירות מתקדמים

תודות לאמינות ולאדיבות המאפיינות את המוסך, הלקוחות המגיעים אליו הינם ברובם לקוחות חוזרים ולקוחות מרוצים. בניגוד למוסכים רבים אחרים, במוסך אוטו רן נשמרים עקרונות של עמידה בזמנים, מחויבות אישית לכל לקוח, שקיפות מקסימלית בעבודה מול כל לקוח באשר הוא, שימוש אך ורק בחומרים איכותיים ובחלקי חילוף מקוריים וכמובן – מחירים הוגנים לכל לקוח, בכל סוגי התיקונים הקיימים. ערכים אלו הם ההופכים את מוסך אוטו רן למוסך הבית של נהגים רבים באזור הדרום וכאלה המגיעים מרחבי הארץ.

אמינות מרבית ושירות מקצועי

כדי להבטיח את שביעות רצונם המלאה של לקוחותינו, צוות המוסך מתבסס על יצירת קשר ארוך טווח עם הלקוח. קשר זה מבוסס על יושרה מלאה על מנת לבנות אמון מלא בקרב לקוחותינו. במסגרת ערכים אלו נוהג צוות המוסך בשקיפות מלאה וכן באדיבות אנושית. הטיפולים המבוצעים במוסך אוטו רן זוכים לאחריות מלאה מטעם המוסך. כל שאלה או בעיה, בקשה או הארה יתקבלו בהערכה ובסבלנות בקרב צוות מוסך אוטו רן.

 
Ecar-Red-BannerYouTube-LogoFACEBOOK-LOGOGreenP-iga4u 

IGA
IGAתיאור: תיאור: image06המכללה הטכנולוגית לרכב
‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות