איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 446

גיליון מספר 446עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 23 למאי 2016
היעד – ביטול הסדרי השמאים והמוסכים
עקבו אחרינובקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
     

בחודש האחרון נערכו דיונים ומהלכים קדחתניים בכדי להגיע לפתרון רגולטורי מוסכם בסוגיית שליטת חברות הביטוח על שמאי רכב ומוסכים ובעצם – על מהות התיקון ומיהות המתקן.

משרד התחבורה, שקיבל את המשימה מיו”ר ועדת הכלכלה, קיים מספר דיונים (אותם ניהל  כ”שימועים”) בהם נכחו נציגי ממשלה אחרים, וגורמים מייצגים: צרכנים (המועצה לצרכנות), מוסכים (איגוד המוסכים בישראל) , שמאי הרכב (איגוד שמאי הביטוח בישראל) וחברות הביטוח (איגוד חברות הביטוח).

הדינמיקה המאפיינת את שוק תיקוני התאונות ברורה –  קיים כשל שוק רציני ומהותי בהתנהלות תיקוני נזקי התאונות במדינת ישראל :

הסדר השמאים שעודכן בשנת 2007 ושמהווה חלק בלתי נפרד מתקנות הפוליסה התקנית לרכב, אינו נאכף ושמאי הרכב נמצאים תחת בקרה ושליטה מלאה של חברות הביטוח שמודדות את “ביצועיהם” הכלכליים, מנחות אותם כיצד לכתוב שומת נזק ולמעשה באמצעות העובדה שפרנסת שמאי הרכב (שמאי חוץ)  תלויה לחלוטין בחברת הביטוח – אלה משפיעות על התוצר הסופי של שמאי הרכב – השומה הקובעת לפיצוי הנזק של המבוטח.

חברות הביטוח מייצרות במשך השנים רטוריקה “קורבנית” ובה הם קובלים על “התופעה” – לשיטתן –  שהמוסכים למעשה בוחרים לרוב את שמאי הרכב ולא המבוטח עצמו ומכאן הן מזדרזות ומקוננות כי השמאי למעשה תלוי במוסך (במקום בהן). רטוריקה זו היא כמובן שגויה וריקה ומתעלמת מהעבודה שאפילו המפקח על הביטוח שאיננו חושדים בו באהדה לציבור המוסכים או באי אהדה לחברות הביטוח – הואיל לפעול : חברות ביטוח שנערכה אצלם חקירה נקנסו בגין עבירות על הסדר השמאים.

הניסיון מלמד, שזה לא חשוב מי בוחר את השמאי – סוכן/מוסך/מבוטח/מבטח – השומה תמיד תבוקר ותוכתב בשלבי העריכה שלה על ידי מנגנון שמאות הבית של חברת הביטוח ולמעשה, רוב השומות אינן נערכות על ידי “שמאי החוץ” באופן עצמאי אלא על ידי בקרי חברת הביטוח.

יוצא אם כך, שברוב המקרים הידועים לנו, בהם בוחר המבוטח להשתמש בשמאי חוץ ששכרו משולם ע”י חברת ביטוח (ללא קשר לזהותו ולהליך הבחירה שלו)  ולא בשמאי פרטי מטעמו (“שמאי אחר” כהגדרתו בהסדר השמאים) – הוא מקבל פיצוי מופחת ! – ירידת ערך המופחתת מזו שתיגרם לו בפועל ועלות תיקון נמוכה (הנובעת בדרך כלל משימוש בחלקים זולים ולא בהכרח מתאימים לרכב) מזו שהוא זכאי לה על בסיס חוזה הביטוח.

הדרך הנוספת בה מפחיתות חברות הביטוח פיצוי למבוטח היא באמצעות מוסכי ההסדר איתם לחברת הביטוח יש הסכמים ושם השליטה של החברה היא גדולה לעין ערוך – מהות חלקי החילוף (לעיתים קרובות חברת הביטוח היא זו שבוחרת את החלקים ומספקת אותם למוסך), ערך מחיר שעת עבודה, כמות שעות העבודה לתיקון וכד’.

השליטה של חברות הביטוח במוסכי ההסדר התאפשרה רק על בסיס התמיכה הבלתי מסויגת של המפקח על הביטוח שמאשר להן, באופן בלתי חוקתי, לנתב לקוחות למוסכי ההסדר באמצעות “שוחד” או “ענישה” (שינוי עלות ההשתתפות העצמית על בסיס בחירת מוסך, מתנות/קנסות לסוכני ביטוח על בסיס הפניות למוסכי הסדר, “ויתור” על היסטוריית תביעות, “ויתור” על ערכי כינון וכד’) זאת למרות שהחוק מאפשר למבוטח לבחור באופן חופשי את המוסך המתקן.

מנגנון זה מווסת באופן “בטוח” את רוב המבוטחים למוסכי ההסדר ויחד עם ניצול השליטה על השמאי ועל השומה, מתאפשרת שליטה על העלות בפועל של תיקון הרכב במוסך ההסדר.

האבסורד בכל התהליך הזה הוא שחברות הביטוח מממנות את מנגנון הניתוב למוסכי ההסדר בעלות מוערכת של מעל 120 מיליון (!!!) בשנה וזאת על מנת להשיג סכום זהה ב”חיסכון” על התיקון של כלי הרכב של המבוטחים.

כידוע, תיק ביטוח רווחי מושג באמצעות חיתום טוב של מבוטחים ולא באמצעות פוליסות זולות לקבוצות “קולקטיב”, שם ברור כי אחוז הנזקים והתביעות יהיה גבוה יותר. זו הסיבה שחברות ביטוח כמו “אליהו” (שלא התקשרו עם מוסכי הסדר) וביטוח ישיר/ 9 מיליון רווחיות בתחום הרכב מאחר והן מוכרים פוליסה המותאמת ללקוח (יחסית להיסטוריית התביעות שלו ובשקלול מרכיבי סיכון אישיים אחרים), מבלי קשר לזהות המוסכים ולעלות התיקונים. חברות ביטוח אלו, ניתן לאמר בכל הזהירות המתבקשת, מצאו את הנוסחה לאתר מבוטחים זהירים ולנהל תיק לקוחות עם אחוזי תביעות נמוכים ואלה שאינם זהירים – משלמים בהתאם ואין ציפייה שמוסכים יממנו את חוסר זהירותם. זאת לעומת חברות הביטוח המוכרות פוליסות לקולקטיבים וללא חיתום הזקוקות לקומבינות מאחר ואחוז התביעות אצלן גבוה ועל בסיס כשל זה הם דוחפות את המוסכים ואת שמאי הרכב לממן, מכיסם ומתשתיות העסקים שלהם, את שיטות השיווק הבלתי רווחיות הללו.

כבר בשנת 2007 וזאת לאחר 4 שנות ניסיון ראשונות עם הסדר השמאים, קבע המפקח על הביטוח דאז שהפוגעים בזכויות המבוטחים הן דווקא חברות הביטוח ולא המוסכים ובעקבות כך תיקן את ההסדר. למרות האמור, חברות הביטוח המשיכו עם הפגיעה בזכויות המבוטחים ובימים אלה הוציאו למשרד התחבורה כתב עמדה מתחסד המאשים את המוסכים (ואולי גם את חברי וועדת הכלכלה של הכנסת שדרשו את השינוי) – בפגיעה בזכויותיהן (??).

הצלחת חברות הביטוח למנף כשל ניהולי הנוגד כללי הביטוח הבסיסיים ולייצר ממנו רווח למנהליהן, יכול להתקיים רק במדינת ישראל ובה מתקיימים באין מפריע חקיקה ואכיפה המפלות בין גופים ואזרחים ומאפשרות לעסקים גדולים לעוול ללקוחותיהם ולספקי השירות שלהם ולייצר רווח עודף ללא כל מאמץ וללא צורך להתחרות ולספק שירות ותיקון התואם את חוזה הביטוח (מיותר לציין כי החוזים הנסתרים עם מוסכי ההסדר מהווים המחאת-חבות אסורה ופסולה למוסכים, שאינם צד לחוזה הביטוח שנערך בין מבטח למבוטח).

עוולות אלה מובילות לכך שהתחרות בין המוסכים ובין השמאים אינה מבוססת על האיכות ועל ליבו של הצרכן/מבוטח אלא על היכולת לספק לחברות הביטוח “ממוצע תביעות נמוך” המשרת את הכשל האמור.

יש לזכור כמובן שהתנהלות זו השותפה לניהול קומבינת “האובדן להלכה” אינה פועלת בחלל ריק ועל פי נתוני הלמ”ס נמדדה עלייה של כ-15% במספר הרוגי תאונות הדרכים בשנת 2015 ושנה זו התחילה עם מגמה שאינה מעודדת בכל הקשור לנפגעי תאונות הדרכים בישראל. השאיפה לצמצום הנפגעים מתאונות הדרכים היא שאיפה לאומית ואינה אמורה לעצור בפתחי האינטרסים של חברות ביטוח ו/או של בעלי הון אחרים והמדינה חייבת לתקן כל אלפית של כשל במסע התיקונים לצמצום ולביטול הנפגעים מתאונות הדרכים ובכלל זה – בטיחות כלי הרכב הנעים בישראל.

מבצע משותף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – בטיחות רכבי דו-גלגלי

רוכבי כלי הרכב הדו-גלגליים נפגעים יותר בתאונות דרכים ובשנת 2015 נפגעו יותר רוכבים ולמרות שהקטנועים והאופנועים מהווים נתח קטן מאד משוק הרכב הישראלי, כמות הנפגעים גדולה מאד. בכדי לתרום את חלקנו במאבק לצמצום הנפגעים בקרב רוכבי הדו-גלגלי, נרתמו מוסכי הדו-גלגלי החברים באיגוד ויצאנו ביחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים למבצע המשודר בימים אלה ברשתות הרדיו – בדיקת בטיחות חינם לבעלי כלי הרכב הדו-גלגלי. הבדיקה תבוצע ללא תשלום אצל כל המוסכים החברים באיגוד המוסכים והרשימה מפורסמת בדף הפייסבוק של האיגוד.

מוסכים שמעוניינים להשתתף במבצע יכולים ליצור קשר עם הנהלת האיגוד ופרטי המוסך יוספו לרשימה.

 

עושים שינוי בענף הרכב – כנס תערוכת טכנומוטור 2016

ב- 4.7.2016 תיפתח תערוכת הציוד והחלקים למוסכים ולכלי הרכב “טכנומוטור” ותימשך שלושה ימים, עד וכולל  ה 6.7.2016.

ביום השני לתערוכה – 5.7.2016 נערוך כנס לכלל המוסכים בו, בין היתר, נעדכן על השינויים הצפויים בענף בעשור הבא – שינויי חקיקה ושינויים מקצועיים, ונציג את החזון וההיערכות שלנו באיגוד לתת מענה לצרכי המוסכים והענף. אז … SAVE THE DATE

שבוע טוב,

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

המוסך שלא יקרע אתכם

נסיעה קטלנית: מה משרד התחבורה עושה מול סכנת כריות האוויר המתפוצצות

חמש בדרכים, 19.05.16

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
לרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

 
אתר השבוע
 מוסך שאפט
מוסך שאפט הוקם כמענה ללקוחות שחיפשו ועדיין מחפשים פתרון מקצועי איכותי ואמין.
התחלנו לפני מספר שנים כמוסך קטן ואיכותי ובמהלך השנים הרחבנו את מאגר לקוחותינו.
 
 

תיאור: תיאור: image06

‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל

כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות