איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 452

גיליון מספר 452עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 02 לאוקטובר 2016
IGA-LOGO
שנה טובה !
בקרו באתר האיגודcolor-forwardtofriend-96ערוץ הרכבעקבו אחרינו
בקרו באתר האיגודכתבו לנוערוץ הרכבעקבו אחרינו
    

image001

שמעון פרס ז”ל (1923-2016)

חברי איגוד המוסכים מרכינים ראש ומשתתפים באבל המשפחה ובאבל העם על לכתו בשיבה טובה של נשיא מדינת ישראל לשעבר, מר שמעון פרס שזכויות רבות לו בתקומת העם בארצו ובשמירה על חוסננו ועל עתידנו. יהי זכרו ברוך.

FOREIGN MINISTER SHIMON PERES. ôåøèøè ùø äçåõ ùîòåï ôøñ.

חוק רישוי השירותים לרכב – תם ולא נשלם

חוק רישוי שירותים ומקצועות לרכב נכנס לתוקף ב 18.10.2016 . אנו העלנו לדף הפייסבוק של האיגוד חומרים רבים אודות החוק וכן מצגת קצרה עם עיקרי החוק . חשוב מאד להיות בקיאים בשינויים המהותיים בחוק אליהם צריכים להיערך עד כנסית החוק לתוקף כגון :

חובת מתן שתי אלטרנטיבות חלפים בהצעת המחיר לצרכן, מבנה הצעת המחיר, מבנה החשבונית, חובות תיוק ותיעוד של הצעות מחיר, מתן אחריות, הכשרת תפקיד מ”מ מנהל מקצועי במוסך, איסור התקנת חלק שאינו מתאים לדגם הרכב ועוד.

מומלץ למי שטרם התכונן, לקרוא ולהיות בקי בסעיפי החוק ולהתנהל בהתאם. בכל מקרה, הנהלת האיגוד זמינה עבורכם לקבלת הבהרות והנחיות בכל הקשור לחובות החוק ודרכי היישום שלו.

image003

הבהרה: חלק מסעיפי החוק טרם נכנסו לתוקף מאחר וטרם אושרו התקנות ליישום סעיפים אלה וכאשר התקנות הנוספות יאושרו, אנו נעדכן בהתאם.

עסקים קטנים

השבוע נערך כנס להשקת מרכז ליווי לעסקים קטנים בהשתתפות להב, בנק הפועלים, קרן שכ”ל והמכללה למנהל. הטקס התקיים במוסך שמואל סומך ובניו בבני-ברק ונכחו בו חברי כנסת, בכירי בנק הפועלים, בכירי וחברי איגודי המעסיקים בישראל ועוד.

image004

הבעיה העיקרית של העסקים הקטנים בישראל היא שככל שחברי הכנסת אוהדים את העסקים הקטנים ומבינים כי הם מנוע הצמיחה היחיד שנותר במדינה – אין להם כל יכולת וכוח לשנות מאומה מאחר והפקידות השלטת בישראל אינה “סופרת” אותם.

עד כה, כלל הרגולציה במדינת ישראל בכל הקשור לעסקים קטנים ובינוניים ובכלל זה ל”עצמאי” – היא רגולציה מפלה ושמעודדת מוסדות פיננסיים ועסקים ריכוזיים ושמכבה את היזמים הקטנים ואת כלל השוק היצרני במשק, בשיטתיות וביסודיות.

image005

על כן, עד שלא יקומו שרי הממשלה ונבחרי הציבור הנבחרים על בסיס הבטחותיהם לשינוי, וייקחו פיקוד אמתי על ניהול ונוהלי ההתנהלות לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים – לרוב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לא תהיה תקומה והצמיחה הכלכלית של ישראל תמשיך לדשדש (בעוד הרגולטורים הישראלים ימשיכו “למכור” לנו סלוגנים ללא כיסוי).

image006

אנו בעלי המוסכים (שירות יבואן ועצמאיים), חווים על בשרנו בימים אלה את מדיניות הפגיעה בעסקים ואת העידוד לסגירת עסקים קטנים ובינוניים רבים שאינם עומדים בנטל הרגולציה מחד ומהעדר זמינות לציבור לקוחות מאידך.

בדיונים הממושכים מול הצוות המקצועי של משרד התחבורה אודות תקנות יישום התחרות בענף הרכב אנו “מופתעים” בכל פעם מחדש עד כמה חזקה ומעוגנת השפעת העסקים הגדולים על הפקידות ועד כמה דלה השפעת השרים על מדיניות משרדיהם. אנחנו נתפסים כ”נודניקים” וכנטולי זכויות וזאת למרות שאנו (מרכזי השירות והמוסכים שאינם בבעלות יבואן רכב/ליסינג/ביטוח/מעצמות גרר וכתבי שירות) מספקים את רוב השירות ואחראים על בטיחות הרכב במדינת ישראל.

מדיניות זו גם משתקפת מול סוחרי החלקים המצליחים לקדם את האינטרסים שלהם באופן “יעיל” יותר מאתנו וכך מעדיפה הממשלה שבעלי המוסכים יתקינו חלקי חילוף באופן עיוור בהעדר אפשרות של בעלי המוסכים לעקוב ולהכיר את מקור הייצור של חלקי החילוף ואת איכותם היחסית. הדרך היחידה שלנו להכיר את איכות החלק היא בחזרת הלקוח (שאינו מרוצה ומאשים כמובן את המוסך…) ולאחר ההתקנה ודרך המניעה לרוב אינה קיימת – טל”ח.

המשך יישום מדיניות מפלה ומעוותת – מעודדת את בעלי המקצועות הטובים להיפלט מן הענף, מעודדת את הגברת השימוש במוסכים לא חוקיים ובחלקי חילוף מאיכות ירודה ובעיקר –  מעקרת את עקרונות וכבוד המקצוע ופוגעת לבסוף גם בצרכן.

image007

בדיון האחרון בכנסת אודות תקנות החוק שהתייחסו לייבוא רכב, הצלחנו לדחות יישום הצעה של משרד האחרונה להתנער מחובתו לייצר ולשמר תחרות הוגנת וח”כ איתן כבל שלח את הצוותים המשפטיים והמקצועיים של משרדי הממשלה לכתוב מחדש את התקנות מחדש ולהתאימם לרוח החוק ולכוונותיו. אנו מקווים כי זו הפעם, נציגי הממשלה יפנימו כי שוק הרכב כולל גם אלפי עוסקים שאינם בחזקת מיעוט “טייקונים”  מיוחס וכי על המדינה חלה חובה לשמור על זכויותיהם ועל יכולתם להתמודד, להתחרות ולהתפרנס בכבוד.

 

מוסכים מומחים

השבוע הסמיך משרד התחבורה שני מוסכים נוספים לפיילוט המוסך המומחה והפעם אלה מוסכים שקיבלו הסמכה למומחיות בדגמי “לנד-רובר” (מוסך ש.ח לוי ובניו מהעיר פ”ת) ובדגמי פיאט וסניאנג (מוסך ליליאן מהעיר רחובות).

image008

image009

 

קול קורא למוסכים

אנו שמחים לבשר לכם שמשרד החינוך קיבל את עמדתנו המקצועית והערכית לאופן הכשרת דור העתיד בענף הרכב במדינת ישראל וקורא לך לקחת חלק פעיל להשפיע ולעצב את דמותו המקצועית של טכנאי שירותי הרכב בישראל בעתיד.

image010

החל משנת הלימודים הקרובה תשע”ז, כל תלמידי מגמת רכב בתיכון ובמכללה ישולבו ליום עבודה – אחת לשבוע במוסכים ומרכזי שירות ברחבי המדינה, כחלק בלתי נפרד מהדרישות להכשרתם המקצועית. על מנת שגם אתה תוכל לתת ביטוי בתהליך ההכשרה המובנה, אנו קוראים לך לקחת חלק פעיל בקליטת התלמידים אצלך במוסך.

כדי שנוכל לממש הזדמנות זו, אנא הירשם עוד היום.

  • קליטת והכשרת התלמידים פטורה מכל תגמול מצד המוסך

ביטוח רכב – הסדרי ביטוח

כזכור, במסגרת הסדרת התחרות ומתן האפשרות לעסקים להתפרנס בכבוד, ביקשנו להכליל גם את ענף תיקוני התאונות הנשלט על ידי חברות הביטוח בישראל שהינם מפוקחות על ידי משרד האוצר ולא על ידי משרד התחבורה. חברי ועדת הכלכלה השתכנעו כי המצב בשוק זה אינו סביר וכי יש לתקן אותו ובמסגרת זו, תחת חסותו של יו”ר ועדת הכלכלה מר איתן כבל חתמו אבנר פלור סמנכ”ל משרד התחבורה ואסף מיכאלי הממונה על ענף הביטוח הכללי במשרד האוצר על עקרונות להסדרת השוק ועל התחייבות להגיע להסדר מוסכם עד תחילת חודש נובמבר 2011. במהלך ההידברות והדיונים על הנושא בוועדת הכלכלה הוציא משרד התחבורה נייר עמדה ובו הוא תומך בביטול הסדרי המוסכים ובביטול הסדר השמאים (להבדיל מהפיכת רשימות השמאים לרשימה אחת). לעת עתה אנו עדים ליוזמות חדשות של חברות ביטוח אשר מנסות לשפר עמדה ולייצר “הסדרי מוסכים” יצירתיים ובהם ללקוח יהיו מספר מועט של אפשרויות בחירה במתקן ו/או פוליסות ייחודיות לרשת מוסכים ספציפית.

image011

מעבר לעובדה שחברות הביטוח אימצו בשנים האחרונות את כל טקטיקות הקומבינה ואף שכללו אותן, אנו הבענו את מחאתנו בפני נציגי הארגונים העסקיים ובפני שרים בכירים על הצביעות של עסקים גדולים המקטרים יומם ולילה על קשיי הבירוקרטיה ועל פעולות הרגולטור כנגדן בעוד הן כבעלות שליטה על השוק שלנו מתנהגים גרוע מכך ופוגעים בפרנסתם של אלפי בעלי מוסכים הנחסמים באופן בוטה מלקבל לקוחות ופרנסה.

בשנים האחרונות התממשו כלל ההערכות שלנו שהתנהגות מעין זו לאורך זמן פוגעת גם באדון  הכורת את הענף ממנו הוא מתפרנס – ראו את דוגמת הליסינג התפעולי שפגע אנושות ביסודות המקצועיים והכלכליים של ענף תיקוני הרכב בישראל (וגם זה נעשה בחסות הממשלות ובחסות ההטבות של רכבי הליסינג של חברי הכנסת ושל עובדי הכנסת בישראל).

image012

אנו מקווים שזו הפעם, חברות הביטוח ייקחו אחריות ויחדלו מההתנהגות וההתנהלות הבוטה שאחזה בהן בעשורים האחרונים ושנזקי התאונות יתוקנו על בסיס בחירת בעל הרכב ללא כל השפעה של סוכן הביטוח או חברת הביטוח. הוגנות עסקית מטעמן ומטעם שאר הקבוצות הריכוזיות בענף הרכב מתחייבת בימים אלה בכדי לשמר ולהניף את ענף הרכב לעתיד טוב ומקצועי יותר. במידה ומשרד התחבורה ומשרד האוצר ישתפו עימם פעולה ויעניקו שוב יתרונות תחרותיים לקבוצות אלה – יגדל הסיכון לחוסנו לעתידו המקצועי והכלכלי של הענף.

אנקדוטה – השבוע, בעקבות מותו של שמעון פרס ז”ל הושמעו ראיונות רבים בהם שמעון פרס ז”ל פרס את תפיסת עולמו ואת התשתית עליה נבנתה תפיסה זו, שהובילה אותו להקדיש את רוב חייו לשליחות ציבורית ובעיקר למשימת ההגנה העכשווית והעתידית של עם ישראל בארצו.

מספר מאמרותיו בראיון שערך עמו שלמה ארצי באוקטובר 1987 תפסו את אוזננו וראויות להיטמע אצל “המנהיגות” העסקית במדינת ישראל :

“הטכנולוגיה היא אוניברסאלית – הערכים הם סגוליים.”

“… הדרגה העליונה של חוכמה זה להיות אדם מוסרי…”

“העם היהודי עבר את ההיסטוריה כשהוא הקפיד על שלושה כללים : כלל אחד הוא לעולם לא להסכים להיות עבד לא כאדם ולא כעם ולא אחד שהוא עבד ולא עם שהוא עם עבדים. הכלל השני – לעולם לא להיות אדון…והכלל השלישי – כשאנחנו מגיעים לרוב : זכור כי גר, כי מיעוט היית בארץ מצריים… מי שהשלים להיות עבד – התנוון. מי שהסכים להיות אדון – התפוצץ…”

 

הכשרות מקצועיות

הפעילות שלנו בתחום ההכשרות ממשיכה וחולשת על מגוון תחומים ומקומות. בשבוע שעבר סיימנו הכשרה נוספת של 20 מבעלי מקצועות הרכב אשר למדו את בסיסי המערכות של כלי הרכב חשמליים והיברידיים במכללת TTA  בדורדרכט הולנד ואלה משלימים הכשרה דומה של כ-100 בעלי מקצוע שכבר הוכשרו במכללות שונות באירופה.

image013

בחודש נובמבר השנה תצא משלחת נוספת אשר תוכשר במכללת איגוד המוסכים בפרנקפורט, גרמניה :

image014

בנוסף לכך,  אנו נוציא בחודשים הקרוב משלחת מורים להכשרות מורים העובדים במשרד החינוך להכשרות טכנולוגיה מתקדמת ברכב למכללה בבאדן ויטמברג בגרמניה.

image015

הכשרות אלה מתווספות למגוון הכשרות שאנו מניעים ויוזמים – מהכשרות למתחילים המעוניינים להיכנס לענף ועד להכשרות המשפרות את היכולת המקצועית של ותיקי הענף במגוון מקצועות ובמגוון מיוחד ומעניין על פי התאמה וצורך. חשוב לעקוב אחר האינפורמציה הדינמית באתר המכללה הטכנולוגית לרכב.

פסגת הרכב 2016 – SAVE THE DATE

ביום ד’ 23.11.16 יתקיים כנס “פסגת הרכב 2016” שיעסוק ברובו על השינויים הצפויים בענף הרכב עקב הרפורמה החדשה של השר ישראל כץ ועקב שינויים טבעיים שקורים לאחרונה בענף. הכנס ייערך במרכז האירועים והקונגרסים “אווניו”, קרית שדה התעופה. הנכם מוזמנים לעיין באתר הכנס להירשם.

image016

 

בטיחות כערך עליון – בעבודה ובדרכים

במדינת ישראל נפגעים כ- 69,000 בני אדם מידי שנה מתאונות עבודה וכ- 22,000 בני אדם מתאונות דרכים.
פגיעות מיותרות משנות ברגע אחד את חיי הנפגע ואת חייהם של כלל הסובבים אותו לתקופות ממושכות. ההתמודדות היומיומית לשיקום נפגע ולבניית מערכת משפחתית חדשה בבית בו נפגע אחד או יותר מבני המשפחה, היא התמודדות אינסופית בתחומים רבים ומגוונים הסובבים את חיי היום יום.
אירוע קריסת החניון ברחוב הברזל בתל-אביב גבה קרבנות בנפש והעלה שוב את נושא הבטיחות ואת מדיניות ההשקעה/אי-השקעה ברכיב זה בישראל והתקשורת זכתה לאייטם ממושך שהפיג קמעה את נמנום בטלת חופשות הקיץ.
לצערנו, המודעות לבטיחות אינה גבוהה בקרב הציבור ובפני נבחריו ואין מחיר פוליטי או אחר לאי-מניעת נפגעים מתאונות ולפיכך – אין תוחלת בפעולות למימוש מניעת סיכונים “מיותרים”, ואין מדיניות שיטתית, רציפה ומתואמת בכדי לצמצם את הפגיעות באזרחי המדינה (למעט האספקט הביטחוני).
רוב פעילות הכנסת והממשלה בתחום זה מסתכמת בדיונים, בהסברה ובראיונות של נבחרים “מזועזעים” לאחר קרות מקרה הרשלנות והחפיף ו… למרות שאם נסכם את תוצאות הרשלנות היומיומית בתחום זה – נמצא שבכל שנה אנו חווים ומסכמים “פיגוע המוני” רב נפגעים הנגרם על ידינו ולא על ידי אויב – מעל ל 90,000 פצועים בשנה !!!
למרות שיש לנו יכולת לשלוט בצמצום מספר הקרבנות בפיגועים הללו – אנחנו ממשכים לדבוק בנוהל הקיטורים והטלת האשמות הדדיות ובוחרים, באדישותנו כעם וכפרטים, שלא לשנות מאומה מדפוס הפעילות המנהיגותית הנבחרת שלנו, שאינה נדרשת לשאת באחריות.
כמי שיש לו היכרות אישית עם תוצאות פגיעות גוף ונפש במשפחה כתוצאה מתאונה “מקרית”, פעלתי משנת 2003 במסגרת איגוד המוסכים בישראל ובמסגרות שונות אחרות לקדם את המודעות לבטיחות ונכחתי בדיונים רבים ומתסכלים הקשורים לבטיחות ולאי-הרשות לפעול למענה ולמעשה למען כולנו.

ממשלות ישראל, והציבור הבוחר בהן ממשיכים לדבוק בנוהל קבלת הטל”ח ונדמה כי כולנו שמים יהבנו באלילת המזל ומתנחמים כשנפגענו באלילת הגורל או בוועדת חקירה ובדיקה ממלכתית !

וועדות החקירה והבדיקה לעתים אף מובילות לדברי חקיקה. באולמות הכנסת ממתינים לנושאים הללו ח”כים ופקידי ממשל ורשויות מקומיות (שבגבם לוביסטים המייצגים בעלי מניות) ובסיום העבודה, בד”כ, קמות רשויות שאין להם רשות.

image017

הדוגמאות להתנהלות המעדיפה את ערך המניה על ערך חי האדם וערך איכות חיי האדם הן רבות (ראו את כמות הוועדות למניעת תאונות דרכים ואת יצירתן – הרשות הלאומית שאינה מורשית לבטיחות בדרכים ועוד).

אביא את הדוגמה שאנו, פעילי איגוד המוסכים מכירים היטב והיא : הטיפול הממשלתי בפרקטיקת ה”אובדן להלכה” אותה מנהיגות חברות הביטוח והליסינג בישראל בחסות פקידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר ותקנות התעבורה.
פרקטיקה זו מייצרת ב”מפעל” כיסוי נזקי תאונות הדרכים עשרות אלפי “פצצות מתקתקות” הנשלחות לכבישי ישראל מידי שנה מאחר ו”אובדן להלכה” רווחי יותר לחברות ביטוח ולחברות ליסינג תפעולי מהשבתה מלאה של רכב ניזוק ופירוקו.
פרקטיקה זו נידונה לבקשת משטרת ישראל בכנסת ישראל בתדירות זו או אחרת ותחת חקיקה כזו או אחרת כבר למעלה משני עשורים.
ברוב הדיונים, עד לדקות ההצבעות החשובות לבעלי המניות – הנוכחות של נציגי הכנסת היא זניחה ואלה שמגיעים להצבעות, לרוב, אינם בקיאים בנושא ומצביעים על פי הנחיות קואליציה או השפעה אחרת או מכל טעם אחר שהוא.
נציגי משטרת ישראל המתחלפים מעידים באופן סיסטמתי כי הפרקטיקה הנ”ל מסכנת חיים.
אנחנו, בעלי הניסיון וההכרות עם סוג ה”שיקומים” שמתבצעים לכלי הרכב החוזרים לכבישי הארץ מעידים ומתריעים ולא פעם “הועפנו” מדיונים בכנסת בשל התעקשותנו לשקף את המציאות המתוארת לעיל.
נציגי בעלי ההון טוענים לעניין השמירה על הבטיחות : …” רק צריך לוודא קיומו של מסמך. לא צריך לעשות בדיקה…” (הציטוט מישיבה של ועדת הכלכלה בתאריך כ”ז טבת תשע”ד, 30/12/2013 10:30 – “תקנות התעבורה (תיקון מס”…), התשע”ד-2013, בדבר הסדרת השימוש ברכב שניזוק”)
סעיפי הצעות החקיקה או התקינה מקבלים לפי כך, ועל פי בקשת בעלי המניות, תספורת הוגנת המעקרת את מהות הטיפול בבטיחות.

וכך נבחרי הציבור ומקבלי שכר המסים שלנו (פקידי הפקידות הממשלתית והעירונית) ממשיכים, כך נראה,  לוודא כי ערך המניה יישמר ואינם ערים מספיק לעובדה שהערך הכמותי של נפגעי פיגועי הפקרת הבטיחות בישראל נשמר בהתאמה ובא לציון גועל וליוקר המחיה של בעלי המניות – גואל.

שנה טובה ומוצלחת,

רונן

 

כתבות נבחרות השבוע:

ועדת הכלכלה אישרה את תקנות הרפורמה בענף הרכב

עושות חשבון 3 – תחקיר הרכב

להפסיק את ניגוד העניינים של השמאים: האם ייתכן שהנתבע יהיה גם השופט?

>>>>>נוהל פתיחת מוסכים מומחים<<<<<
 
המכללה הטכנולוגית לרכבלרשימת הקורסים המלאה של המכללה, הטכנולוגית לרכב, לחצו כאן

הרשמה
 
אתר השבוע
מרכז שירות הבירה
מוסך הבירה בע”מ נוסד בשנת 1965 ונמנה עם המוסכים המובילים באזור ירושלים וסביבתה.
מרכז שירות הבירה מספק את כל השירותים והטיפולים לרכב במהירות ובמקצועיות, וכן מעניק הטבות רבות לחברי מועדון הלקוחות של המוסך.
למרכז שרות הבירה הכרה בתו התקן והאיכות ISO9002. מדי שנה אנו זוכים בתעודת הצטיינות 5 כוכבים.
 
Ecar-Red-BannerYouTube-LogoFACEBOOK-LOGOGreenP-iga4u 

IGA
IGAתיאור: תיאור: image06המכללה הטכנולוגית לרכב
‘השבוע ברכב’ הינו עיתון דוא”ל (Newsletter), המופץ
לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב
ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח
וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-‘ערוץ הרכב’, מידע
צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-“אגוד המוסכים”) לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור.הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד.אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר.אתר iga.org.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל
כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל admin@iga.org.il להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא”ל.חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה. ט.ל.ח.©כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא”ל לפניות

נשף פורים 2020
להרשמה לחץ כאן