איגוד המוסכים בישראל

גיליון מספר 388

גיליון מספר 388


IGA-LOGO
עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה, 22 לינואר 2015
חוק רישוי השירותים לרכב –  ממשיכים ללחוץ

השבוע, שוב בוצע ניסיון מתוקשר לקדם את העברת החוק מבלי להתייחס לפגמים היסודיים בה ואף לא לבקשותינו החוזרות להסרת החסמים מהמוסכים. בשלב זה, ככל הידוע לנו – מפלגות הכנסת החליטו להמתין לכנסת הבאה ולבצע, כך אנו מקווים, דיון ראוי ומעמיק על החסר בהצעת החוק הנוכחית בכדי לקדם תחרות אמתית בשוק הרכב – כזו שגם תוביל לתוצאות.

השבוע פורסמה כתבה על התהליך הדומה שעברה רפורמת המזון החל מהמחאה הציבורית, דרך הוועדות הממשלתיות, ההכנה להצעת חוק, לחץ הטייקונים, הדיאטה והתוצאה הסופית – רק שליש מההמלצות התקבלו, החוק “מרוכך” והערכת גורמי המקצוע היא כי המחירים דווקא יעלו בסופו של דבר.

1JBvhJfvuBLjcgjAktSTMQiP06MwjA_AjZIVI4j1ssV-n_lsRmn6CJyqI_KR2ybqNGCSeFzvp17y1OxkfRyHfRu4TWSB74u9g0u_72_viH1qkfjNb_neLrbEmepg37fRTHBjjSNShWnUbIN2wjMIwWaYV913qOrrNzkFWqNlHZVy3Lul0

כלכליסט – ההבטחה הגדולה של חוק המזון תיגמר בזינוק מחירים

המלצות וועדת זליכה קשורות זו בזו  והצלחת הרפורמה של יצירת תחרות והוזלת מחירי הרכב והשירותים הנלווים תלויה בישומן הכולל. “שליפת” המלצות בודדות, שינוין, והכתרתן כ-“רפורמה” – אינה מועילה אלא רק מנציחה את העוול ומהווה תעודת עניות לכניעה ללחצים ולטייקונים ופספוס הזדמנות היסטורית לרפורמה אמתית.

על כן, עמדתנו כאזרחים וכאיגוד מוסכים ברורה וחד משמעית, על משרד התחבורה לנהוג בנו כנות ולהודיע לציבור ולנותני השירותים בענף כי אין כל סיכוי לשינוי ולרפורמה. על בסיס הודעה כזו, ישקלל כל בעל עסק בתחום את צעדיו. או! אופציה שאולי מופרכת באקלים ההון שלטון הנוכחי – יעמוד משרד התחבורה בהבטחותיו לממש בשורה ושינוי בהתאם להמלצות הוועדה להגברת התחרות.

מצב של הבטחות שווא הגורמות לציבור שלנו נזק בלתי הפיך בשל אי קיומן – הינו בלתי קביל בכל מדינה מתוקנת, ובוודאי שלא נוכל להסכים להתנהלות כזו אליה התוודענו רק בסוף הליך החקיקה.

ההבטחה השלטונית עליה הסתמך הציבור שלנו, התגלמה בכך שבכירי משרד התחבורה עצמם נטלו חלק פעיל בוועדות להגברת התחרות והשר הבטיח ליישם את ההמלצות, ואף התענגנו לתקופה קצרה על עקרונות עמדת הממשלה כפי שהוצהרה בפנינו לתמיכה בהמלצות וועדת זליכה וכפי שהובטח על ידי מי שהניע את הליך החקיקה.

השיירה בינתיים עוברת, ואנו מקבלים תלונות רבות של מוסכים שפעילותם נחסמת או מופסקת לחלוטין עקב המשך התנהגות טורפנית של החברות הריכוזיות בענף.

משרד התחבורה והממונה על ההגבלים, לדעתנו, מוסמכים גם היום על פי חוק, לטפל במניעת התנהגות טורפנית בשוק והימנעותם עד כה מלהפעיל את סמכותם לצורך הגנת העוסקים הקטנים – וזאת במקביל ללחץ שהם מפעילים לסיום חקיקה לטובת העסקים הגדולים – מטריד אותנו מאד.

DZNVue-LpiHHiu2cJgyWGlolsjRpemMyG

רגולציה והכבדה

השבוע, התמקדנו בסיוע לשני מוסכים בניסיונם לחצות את מסלול המכשולים של ההכבדות היומיומיות אותן עובר מוסך ממוצע בישראל בנושאים בירוקרטיים ורגולטוריים:

  1. תכנית ניטור של תאגיד מים.

  2. רישוי מוסך בשל מעבר מקום.

תכנית ניטור ותאגידי מים: מוסכים קיבלו בתחילת השנה הודעה כי תאגיד המים הפועל בשטחם, שילב אותם בתכנית ניטור במסגרתה תיערכנה במוסך בדיקות במערכות השפכים שלו, וכי עלות תכנית הניטור – תושת עליו. מכתבים אלה לא פירטו מדוע דווקא מוסך X שולב בתכנית ניטור ועל בסיס מה הוא יידרש לשאת בהוצאות מכבידות בשנת 2015 ? האם התאגיד מצא כי הוא מזהם בשנה הקודמת? האם מערכות הביוב האזוריות של אותו מוסך דורשות ניטור מיוחד ? לא ברור.

עקב כך, יועמ”ש האיגוד ערערה בשם מוסך אחד בירושלים (רצ”ב נוסח הערר, בו תוכלו להיעזר וללמוד ממנו) אודות שילובו בתכנית זו כמו גם אופן ביצוע הבדיקות וסוגיהן. במקביל נודיע לרשות כי זו עמדת כלל המוסכים באותו אזור וכי על התאגיד לפעול על פי חוק ועל פי שיקול דעת סביר והוגן ולא שרירותי בבואו להכביד על עוסק, לעיתים בדרישות בלתי סבירות ובלתי ניתנות ליישום שתכליתן רק הפקת קנסות ולא הגשמת ערכים של איכות הסביבה.

CQCxazNsZ-DT-9yoMAFu1NK5ntzRhE-ZnLyJVX6S--L9s0Yc3wcmfNFHaxHI07udR33gZpxIjbQPBhYKWSejL-R4SbGrj1b4_Ol1

שלילת רישוי מוסך וותיק בשל מעבר מקום: השבוע התחלנו לטפל בתלונת מוסך אשר לאחר שעבר מקום הרשות דרשה כי יבצע את כלל הליך הרישוי מחדש. המוסך, לטענתו, השלים את התהליך הדרוש לקבלת רישיון עסק ורישוי מקצועי למקום שעבר אליו ולאחר שנה, בה לא הצליח להבין מדוע התהליך מתעכב – קיבל כתב אישום על עיסוק ללא רישוי.

בעקבות העובדה כי שינויים מינוריים עלולים לעלות לכם בסגירת העסק ו/או בסיכון משפטי או כלכלי, מומלץ לפנות אל היועצות המשפטיות שלנו, במועד הראשוני בו התוודעתם לשינוי המגיע לפתח העסק וטרם קבלת קנסות וכתבי אישום.

QfmKMJpr8Pnzfh18Nj4HSfpDYvOSjBJY-CvDWRKprIA5a1srF6xlJ3yiE0gSUDKYrFZAjOUP9lW_zZ9ioyIxz_ryFKAYga1j-qmp
צילום באדיבות אתר מועצה אזורית עמק יזרעאל:

צילום באדיבות אתר מועצה אזורית עמק יזרעאל:

 

תהליך קליטת עובדים למוסכים גדולים – חקיקה חדשה שיש לדעת:

בסוף חודש ינואר נכנס לתוקפו תיקון לחוק הודעה לעובד ותיקון זה מתייחס לתהליכי מיון עובדים ולזכויות מועמדים לעבודה בעסקים המעסיקים יותר מ- 25 עובדים.

p3LJlbEc5QM-WTb_0Qgqr2mD_Yxt4B6BXYmOz-unz5XsPKmPRWCGZLhqbmy_fLgzWWtS6S_860jL--Kpz7VbcEmXsrm7d9sRM1d1

צילום באדיבות פורטל הגרפולוגיה בישראל:

התיקון מחייב את המעסיק (הפוטנציאלי) להודיע למועמד על אלה:

  1. אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון – הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה.

  2. הודעה על אי קבלתו לעבודה – לא יאוחר מ-14 ימים שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו תהליכי המיון.

החובה הנ”ל לא חלה במקרים הבאים:

  1. עבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על 30 ימים

  2. עבודה בענף ההסעדה;

  3. עבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים;

  4. סוגי עבודות או מקומות עבודה שיקבע שר הכלכלה באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

לידיעתכם.

שבת שלום.

 
 :כתבות נבחרות השבוע
המכללה הטכנולוגית לרכבלרשימת הקורסים המלאה של המכללה הטכנולוגית לרכב, לחצו כאןהרשמה

servicesmid1

אתר השבוע 

מרכז שירות נעמה הינו מורשה מטעם חברת דלק מוטורס יבואנית מכוניות מאזדה-פורד. מרכז השירות אשר הינו בבעלותה של משפחת נעמה נוסד בשנת 1929, ממוקם בלב העיר חיפה ומנוהל ע”י הדור השלישי של המשפחה, בעלי הסמכה מטעם משרד התחבורה בענף הרכב ובניהול מוסכים, והם מעניקים שירות מקצועי ויחס אישי לכל לקוח