איגוד המוסכים בישראל

משרד התחבורה יקיים שימוע לאיגוד המוסכים בנוגע לחוק רישוי רכב

משרד התחבורה יקיים שימוע לאיגוד המוסכים בנוגע לחוק רישוי רכב

איגוד המוסכים: “אין לאפשר לגורמים אינטרסנטיים להשפיע על המנהל המקצועי במוסך להתקין חלקי חילוף שאינם מתאימים לרכב”

בשבוע הבא (1.7), יקיים משרד התחבורה שימוע לאיגוד המוסכים על חוק רישוי שירותים לרכב שעבר בקריאה ראשונה.

באיגוד המוסכים תומכים בהסדרת הענף תחת חוק ראשי, בהגברת התחרות ובהגדלת סמכויות שר התחבורה בכל תחומי העיסוק בענף.

עם זאת, לדברי גורמים באיגוד, ישנם חסרים שונים שאינם נכללים בחוק והם צורך השעה, כמו למשל: הסדרת הכלליםוהחובותלמגרשי פירוקרכבשסוחרים בחלקי החילוף ובכלירכב פגועיםלאחרתאונה כיוון שתקנה 309 האמורה לוודא תקינות רכב שתוקן לאחר תאונה איננה יעילה, הכנסת תקנות “תו-סחר” וחוק “גילוי נאות” לחוק רישוי רכב, יישום איחוד המקצועות המתוכנן בענף שכל עוד הוא לא קורה מעמיס הוצאות מיותרות על המוסכים ועל ציבור בעלי הרכב, אכיפה יעילה יותר של מוסכים פיראטיים שמתנהלים בחצרות הבתים מבלי שיידרש צו בית משפט שמסרבל את התהליך ועוד.

בנוסף, התחושה באיגוד המוסכים היא כי תזכירהחוק מפלה לרעה איגודים המייצגים את השמאים ואת המוסכים  ומאפשר ייצוג והשפעה מיידית רק לחברות הביטוח ולגורמים כלכליים ריכוזיים וחזקים בתוך המועצות המייעצות לשר. נזכיר רק כי איגוד חברות הביטוח לחץ על משרד התחבורה לבטל חובת רישום רכבי האובדן להלכה ברישיון הרכב ועד היום אין פתרון להסתרת המידע מהציבור בנושא מהותי ובטיחותי זה.

איגודי המוסכים והשמאים אינם מוזכרים בחוק.  באיגוד גורסים כי תזכיר החוק צריך לבטא שוויון בין כלל המייצגים את כלל המקצועות והגופים המוזכרים בו.

איגוד המוסכים דורש נציגות במועצה המייעצת לשמאי הרכב  מאחר וכלל השומות מבוצעות בשטח המוסך ועל בסיס הצעת התיקון המקצועית של המנהל המקצועי במוסך וכן נציגות במועצה המייעצת ליבוא רכב והסחר בו, כיוון שליבואני הרכב השפעה עצומה על מוסכי השירות שלהם.

בפרק האכיפה בחוק ידרוש איגוד המוסכים להכניס את נושא הסדרי המוסכים עםחברות מסחריות כגון ביטוח, ליסינג, מנהל הרכב וכדומה. הווה אומר לכלול בחוק את כלהחובות החלים על יבואן רכב בכל הקשור לאספקת חלקי חילוף, איסור מוחלט להשפיעעל בעל המוסך להתקין מוצר תעבורה שאינו מתאים לרכב והחלת עיצומים כספיים על כל חברה שמשפיעה על המנהל המקצועי להתקין מוצר תעבורה כאמור, עד להתליית רישיוןוקובלנה פלילית וכד’.

בנוסף, ידרוש האיגוד ממשרד התחבורה כי יקיים את הבטחתו למבקר המדינה ולוועדות הכנסת בכל הקשור לאכיפה מוגברת כנגד מוסכים ומתקנים פיראטיים – הבטחה שלא קוימה עד עצם היום הזה.