איגוד המוסכים בישראל

נהלים וחוקים

 טיוטת חוק רישוי שירותים לרכב ,2013
מקור: מדינת ישראל, 28.4.13


תזכיר חוק חוק – הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים
מקור: משרד התחבורה, 20.2.12


תו סוחר (רישיון סחר), הקצאת שלט במבחן, רישיון מיוחד למפעל
 7.1.2010 ,מקור: משרד התחבורה


הנחיות חדשות לקבלת אישורי תו סוחר למוסכים
 10.12.2009 ,מקור: משרד התחבורה


הוראה 520 – סידורי בטיחות אש במוסכים


מקור: איגוד המוסכים בישראל, 24.1.2009


הוראות נוהל 0707 – רישוי יבוא חלקי פח ומרכב לרכב – רענון
מקור: משרד התחבורה, 20.1.2008


חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב ומניעת גנבות
מקור: מדינת ישראל, 26.4.2007


חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס”ז
מקור: מדינת ישראל, 24.4.2007


הוראת נוהל 93 – תיקון רכב, תקנה 309
מקור: משרד התחבורה, 29.3.07


בדיקה ורישום החלפת מנוע
מקור: משרד התחבורה, 30.1.07


הנחיות בנוגע לטיפולים שונים ברככב המונע באמצעות גפ”מ
מקור: משרד התחבורה, 7.12.06


תקנות מחמירות לבדיקת הגזים הנפלטים מכלי רכב
מקור: משרד התחבורה, 16.5.06


הנחיות כלליות לבדיקות זיהום אויר בכלי רכב המונעים בבנזין ואיתור תקלות
מקור: איגוד המוסכים, 15.5.2006


היתר נהיגה לבדיקת כלי רכב ייעודיים במוסך באמצעות נסיעת מבחן – עדכון תקנה 190 190 א’ לתקנות התעבורה, כולל טפסי בקשה
מקור: משרד התחבורה, 14.5.06