איגוד המוסכים בישראל

פניות לדוגמה

להלן מבחר של פניות לדוגמה. פניות אלו נלקחו ממקרים יום יומיים מתוך מבחר הפניות המגיעות למחלקות פניות הציבור של אגוד המוסכים בישראל:

תעריפי שעות העבודה במוסכים

·         שאלה: “מה המחיר המומלץ לטיפול החלפת רצועת טיימינג? האם המוסך יכול לגבות עבור העבודה ככל העולה ברוחו? 

תשובה: בהתאם לתנאי “השוק החופשי” שהנהיגה ממשלת ישראל, הוסר הפקוח על תעריפי שעות העבודה במוסכים. כל מוסך יכול לגבות תעריף שונה על שעות עבודה, המשקף את עלויותיו. חובה על המוסך לפרסם בשילוט ברור את מחיר שעת העבודה. מומלץ לך כצרכן נבון, לבצע סקר שוק והשוואת מחירים, לפני בצוע עבודת שרות קבועה, תחזוקה, תיקון וכדומה.

חיוב עבור שרות לרכב, עדכון הלקוח וזכות העיכבון

·         שאלה: “הכנסתי את רכבי לטיפול 10,000, נאמר לי סכום מסוים. כאשר באתי לאסוף את הרכב בסוף היום, דרשו ממני סכום אחר. כעסתי מאוד ושאלתי מדוע לא הודיעו לי ושאלו לרשותי? – התשובה שקיבלתי היתה כי בגלל שהסכום אינו עובר 20% מהסכום שנאמר לי בתחילה – אין צורך להודיע לי, ואני חתום על כך בהזמנת התיקון בה הוחתמתי שמסרתי את הרכב. לפיכך, המוסך אינו אחראי על כך. אני סירבתי לשלם את ההפרש מכיוון שלדעתי צריך להודיע ללקוח על כל שינוי במה שנאמר בתחילה, לא קראתי את כל ההזמנה עליה חתמתי. בעל המוסך סרב לתת לי את מפתחות הרכב והציע לי להזמין משטרה. אחרי יום עבודה לא היה לי כח לזה. שילמתי את ההפרש והלכתי. האם יש לו זכות בכלל לא להודיע לי ולא לשחרר לי את הרכב? אני דורש חזרה את ההפרש.”

·         תשובה: במקרה זה היתה אפשרות לנציג מהמוסך להודיע לך על ההפרש בעלויות ואולי לעשותך לקוח מרוצה יותר, אך עדיין הוא אינו חייב להודיע לך על ההפרש בעלות הטיפול וזאת בהתאם להזמנת התיקון מהמוסך (לינק אל חוקים ותקנות/הזמנת שרות ממוסך). למותר לציין, כי יש לקרוא כל מסמך עליו מתנוססת חתימתך.

·         לגבי אי שחרור הרכב, יש לציין כי מחלוקת הנעה סביב גובה התשלום עבור שרות אשר מוסך מבצע ברכב עלולה להגיע למצבים קיצוניים יותר. אך לצורך העניין בא חוק חוזה הקבלנות (המתייחס לכל ספקי השירותים והמוצרים והמוסכים בכללם) – ונותן לנו תשובה לשאלה זו: כדי להסיר ספק, מותר למוסך לעכב רכב עד לתשלום המלא של העבודה המבוצעת, כאשר בעל רכב מסרב לשלם (סעיף 5 בחוק). יש לשלם את סכום העסקה, לשחרר את הרכב ורק לאחר מכן להגיע לבירור עם המוסך באמצעות מח’ פניות הציבור ומוסד הבוררות של אגוד המוסכים או בכל אמצעי משפטי אחר העומד לרשותך כאזרח.

חוקים ותקנות רלוונטיים:
חוק חוזה הקבלנות (תשל”ד 1974) – סעיף 5: “לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות.”

·         אחריות על עבודת שרות לרכב

·         שאלה (1): “לפני שמונה חודשים הוחלף ברכבי הקלאץ’ (מצמד). הוא נקרע לאחרונה.
האם המוסך בו בצעתי את התיקון חייב להחליף אותו שוב? ואם כן למשך כמה זמן אמור המוסך להיות אחראי?

·         שאלה (2): “ברכבי הורכב חלק הקשור למערכת הקירור ברכב (במקום חלק שהיה בלוי ופגום). לאחר חודשיים וחצי, הרכב התחיל להתחמם. מהן זכויותי בנושא? מכיוון שהפגם הנו באותו החלק אשר הוחלף בזמנו במערכת הקרור של רכבי.

·         שאלה: “קיבלת תעודת אחריות על החלק שהוחלף?

·         תשובת הלקוחה: (לאחר הבעת תמיהה) “יש לי אחריות ?”.

·         תשובה (1-2): בשורות לכל מי שלא ידע. כן – יש אחריות וישנן גם תעודות אחריות. וכמו בכל מקום אחר בו רוכשים מוצר או שירות, כך גם במוסך מורשה, ניתן ורצוי לבקש תעודת אחריות על כל עבודה או מכלול ברכב אשר בוצעו או הורכבו על ידי המוסך. אחריות זו תקפה, לפי תנאים מסוימים (אין תוקף במקרים של רשלנות, טיפול ותחזוקה שגויים או נזק תאונתי). האחריות תקפה לתקופה של 90 יום או 5000 ק”מ. יש לציין גם כי חילוקי דעות מקצועיים בקשר לאחריות מתבררים בפני הוועדות הטכניות של אגוד המוסכים בישראל ובמסגרת מוסד הבוררות הארצי שלו.

חוקים ותקנות רלוונטיים:

הוראותיו של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ”ג-1983*, הן הקובעות בעניין : ” לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור מוצר תעבורה אלא אם כן נתן לקונה בעת המכירה אחריות לפעילותו התקינה של המוצר, לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים או לנסיעה של 5000 ק”מ, לפי המוקדם”.

         סוף סיפור (2):

המוסך, המודע לחוק, כמובן הסכים ברצון לקבל את הלקוחה ולבדוק ולתקן את החלק באחריות, ללא כל עלות. הלקוחה (“המופתעת”) הודתה למוסך ולאגוד, על הטפול והצהירה כי מעתה והלאה תדע לדרוש את האחריות. סוף טוב הכל טוב.

אחריות מכוני רישוי ובדיקת רכב

·         שאלה: “רכבי נבדק ונמצא תקין לפני שקניתי אותו, בבואי למכור אותו, לאחר כשנה וחצי של שימוש, נתגלו ליקויים המקשים עליי במכירת הרכב כאשר לא אני גרמתי להם. כלומר הם היו קיימים עוד כשרכשתי את הרכב. אני רואה במכון הרישוי והבדיקה אחראי על תוצאות הבדיקה ומבקש פיצוי.”

·         תשובה: לאחר תקופה של שנה וחצי של שימוש ברכב, לא ניתן להכיר באחריות המכון.
אבי גלנצר, יו”ר אגוד מכוני הרישוי מסביר: אין חוק מפורש בנושא. כל מכון רישוי מעניק, לפי שיקול דעתו, אחריות של 3 או 6 חודשים על מכלולי רכב אשר נסקרו במהלך הבדיקה. עליהם חלה אחריות נקודתית. יש לבדוק את טופס הבדיקה עליו חותם הלקוח, כדי להבין את כל תנאי הבדיקה, תוקף וזמן האחריות.

אחריות המוסך על הרכב

·         שאלה: “במהלך טיפול במוסך נגנב לי תיק עם מסמכים מהמושב האחורי. נאמר לי כי המוסך אינו אחראי על כך. אני טוען שיש רשלנות מכיוון שהרכב חנה ליד המוסך ולא בפנים. והדלתות היו פתוחות ולא ננעלו ע”י המוסך בתום העבודה. לדעתי, המוסך צריך לפצות אותי.”

·         תשובה: במקרה זה אין רשלנות מצד המוסך. על הלקוח להוציא מהמכונית את החפצים והמטלטלים שאינם חלק מהמכונית, לפני הכנסת הרכב למוסך. בייחוד כאשר לא ידוע באיזה שלב נעלם התיק מן הרכב. מעבר לכך, יש ללכת אל כיוון ההיגיון והסבירות של הטענה (בייחוד כאשר מדובר בתיק או ארנק היכולים להכיל כל סכום כסף).