איגוד המוסכים בישראל

רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים בישראל על פעילות איגוד המוסכים והכנת הענף לעתיד – טכנולוגיה, תעסוקה ועוד