איגוד המוסכים בישראל

3 חברות ביטוח מחלקות את שוק ביטוח הרכב של רבבות עובדי המדינה ומגלגלות ההנחות על כיסם של בעלי הרכב ונותני השרותים.

יו”ר “פורום התיקון הבטוח” של אגוד המוסכים בישראל, רונן לוי: “החשב הכללי מחלק את שוק ביטוחי הרכב של עובדי המדינה בין 3 חברות ביטוח ומגלגל את ההנחות העצומות שקיבל על האזרחים בעלי הרכב ונותני השרות לרכביהם”.
אגוד המוסכים באמצעות משרד עורכי דין פארן ושות’ פנה לחשב הכללי במשרד האוצר, בדרישה לשינוי המצב.

רכביהם של כ-70,000 עובדי המדינה בוטחו בשנת 2003 על ידי 3 חברות ביטוח אשר זכו במכרז שפרסם החשב הכללי באוצר. מניתוח המידע בחוזר שהעביר החשב הכללי עולה, כי לעובדי המדינה אשר ביטחו את רכביהם, ניתנו הטבות מפליגות, הן במחיר הביטוח הבסיסי והן בתנאים הנילווים. אגוד המוסכים בישראל, באמצעות פורום התיקון הבטוח פנה למשרד האוצר לפעול לאלתר לשינוי המצב. “טעם חמור לפגם וניגוד אינטרסים מובנה בכך שמשרד האוצר, האמור בין השאר, לפקח ולפי חוק על חברות הביטוח, מבצע עימן עסקאות ביטוח מרוכזות ורוכש חוזי ביטוח עבור עובדי המדינה. אם נאגד 70,000 משפחות רגילות לא נקבל תנאים כאלה משום שהם אינן כוח פוליטי” אומר רונן לוי, יו”ר הפורום.

שלוש חברות ביטוח סהר-ציון, הפניקס ומגדל מחלקות ביניהן את שוק ביטוח הרכב של עובדי המדינה.

חלוקת השוק הענק הזה של עובדי המדינה מאשרת לחברות הביטוח להעניק הטבות כמו :

– כיסוי נהג צעיר ללא תשלום נוסף, מול עלות של אלפי שקלים (עד 2,000) לאזרח מן השורה. – עלות נמוכה של הפוליסה.

– מחיר כיסוי גרירה במחיר מופחת.

– עלות נמוכה של השתתפות עצמית רגילה – 990 ₪ במקום כ- 1600₪ (לאזרח רגיל) למוסך רגיל ו/או 770₪ למוסך הסדר במקום כ- 1200₪ (אזרח רגיל).

– תיקון ע”י חלפים חדשים ומקוריים לתקופת אחריות היצרן של הרכב – במקום חלפים חדשים (ללא ציון המקור) לשנתיים מיום עליית הרכב לכביש , לאזרח רגיל.

מבוטח רגיל לא יכול לרכוש תנאי זה תמורת שום מחיר – רק עובדי המדינה יודעים איזה כיסוי הם מקבלים. עבורם זה בחינם והדבר אף מצוין במפורש.

– כיסוי שמשות ללא תוספת מחיר.

תנאים אלה יפים גם לגמלאים ביניהם.

התנאים המיוחדים הללו הם תוצאה של כוח הקניה המצטבר רחב ההיקף, הנובע מכמות המבוטחים הפוטנציאליים (עשרות אלפי מבוטחים!) ומהעובדה שהמדינה עצמה עומדת מעברו השני של המתרס.

בחוזר החשב מודגש אמנם, כי המדינה אינה צד בחוזה הביטוח שיעשה ישירות בין חברות הביטוח לעובדי המדינה, אך ניגוד האינטרסים ועצם המחשבה הקלוקלת העומדת אחר המכרז שפרסם משרד האוצר ורכישות מרוכזות ורחבות היקף עבור עובדי המדינה, וזאת מגוף האמור, לפי חוק, לפקח על אותן חברות.

המדינה אינה יכולה להיות צד בעיסקת ביטוח

עריכת הסדר קיבוצי רחב היקף בין המדינה לחברות הביטוח מאלץ, מטבע הדברים, את חברות הביטוח שהגישו את הצעתן למכרז להוריד באופן משמעותי את מחיריהן. אילוץ זה מחייב את איזון ההפסד ואיזון זה נעשה, מן הסתם בהעדר אפשרות אחרת, על חשבון ציבור המבוטחים שנדרש לשלם סכומי ביטוח גבוהים יותר.

כאשר מדובר בעסקות שגופים גדולים מצליחים להשיג במסגרתן תנאים משופרים לעובדיהם באופן מרוכז אין בכך פגם. ברם כאשר הצד הישיר לניהול המו”מ לעיסקה הינה המדינה עצמה, הענין פסול.

רונן לוי אומר כי מדובר בציבור של כ-70,000 עובדי מדינה, שההנחות שהוא מקבל, מגולגלות ישירות על נותני השירות לרכב, קרי: המוסכים ועל לקוחותיהם: בעלי הרכב, הנאלצים לספוג את סל ההטבות ‘המרשים’, שהמדינה מעניקה לעובדיה. “אם נאגד 70,000 משפחות שאינן עובדות בשרות המדינה והן בעלות רכב, לא נקבל את ההטבות המפליגות הללו, למרות ההיקף העצום של המבוטחים, משום שמשפחות אקראיות אינן כוח פוליטי. עובדי המדינה הם כוח שיש לחזר אחריו ולכן החשב הכללי באוצר פועל במרץ למענן”. אומר רונן לוי. “זו אפלייה של עובדי המדינה מול האזרח הפשוט , המשלם את משכורתו של המפלה.”

להגיע למצב של שוק חופשי

פורום התיקון הבטוח של אגוד המוסכים – הנו פורום להבטחת האיכות והבטיחות בתיקוני רכב, אשר שם לו כמטרה להלחם בחברות הביטוח המכתיבות וכופות את צורת תיקון הרכב, התעריפים וחמור מכך את סוג ואיכות החלפים.

יו”ר הפורום אומר כי מטרת הפורום והמאבק בחשב הכללי באוצר, בענין ביטוחי הרכב לעובדי המדינה, עיקרו לסייע לאזרחים בעלי הרכב לקבל תיקון בטוח, איכותי ומקצועי יותר ע”י נותני השירות ולהגיע לשוק חופשי בתחום ביטוחי הרכב. “אנו חותרים לכך שהמוסכים יתמודדו בסופו של התהליך באופן חופשי בגין האיכות, המחיר והנאמנות ללקוח ולא על בסיס הוזלות משונות שמכתיבות להם חברות הביטוח.”

“החברות מחלקות ביניהן את העוגה לפי סוג הרכב. בעל רכב מסוג רנו למשל, מחויב לבטח אצל סהר, בכך נמנעת תחרות בין המותגים ובין חברות הביטוח. חברת מגדל למשל משפה את לקוחותיה על בסיס מחירים מופחתים, ללא ידיעתם מראש, כי כך תנהג בהם בעת קרות מקרה הביטוח. כלומר, אם קרתה תאונה, עדיף למבוטח להיות בעל איסוזו, שהרי אז יקבל כיסוי בכל מוסך שיחפוץ להשתמש בו, ללא חשש מהפרשים בכיסוי התביעה, לעומת רכב למשל סובארו המבוטח במגדל, שם ישופה בעל הרכב על בסיס מחירי מגדל והוא צפוי לסיוט בהליך בכיסוי תביעתו”.

בנוסף, אומר לוי, איכות תיקוני הרכב בישראל נמצאת מזה שנים במגמת הרעה מסוכנת. “השתלטות חברות הביטוח על שוק תיקוני הרכב היא הגורם המרכזי לתופעה זו. חברות הביטוח, המרכזות בידיהן כ-70% מהערך הכספי של השוק, הפכו למעשה לגורם היחיד בשוק לפיו יישק דבר. כוח הקניה הבלתי מרוסן שלהן, מאשר להן להכתיב את מחירי השוק וחמור מכך גם את תקני האיכות שלו. כשהן הגורם הדומיננטי היחיד בשוק וכשהלחץ להשיג תוצאות עסקיות משופרות מרבעון לרבעון גובר, התוצאה היא ירידה דרסטית באיכות תיקוני הרכב הפוגעת בסופו של דבר באזרח הקטן.”

אגוד המוסכים באמצעות משרד עורכי הדין פארן ושות’ פנה לחשב הכללי במשרד האוצר, לשינוי המצב הלא הוגן שנוצר בשוק.

שבאי רביב

לצפיה בקובץ

אישורי תנועה ועבודה בהתאם לתקנות שעת חרום בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש

להורדה לחץ כאן