איגוד המוסכים בישראל

נוהל פנייה

להלן הנהלים להגשת תלונה רשמית למחלקת פנית הציבור של אגוד המוסכים. תלונות אשר יוגשו שלא כפי המפורט לעיל – לא יטופלו ולא תינתן הודעה למלין על כך. יש לצרף את כל המסמכים בעותקים/צילומים בלבד. אין לראות באגוד המוסכים אחראי על אובדנם:

  • פניות/תלונות מתקבלות בכתב ובאמצעות הדואר בלבד.
  • את התלונה חובה להגיש מודפסת וב-2 עותקים.
  • חובה לצרף את כל המסמכים הנוגעים למקרה: העתקי חשבוניות/קבלות, טפסי בדיקה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר, היכול/ים לתמוך בטענות המועלות בתלונה.
  • יש למלא את פרטי המוסך, לתאר את המקרה, ולפרט את התביעה במושגים כספיים או מושגים מדידים אחרים (תיקון חוזר, החלפת חלק וכיו”ב).
  • על התלונה יש לחתום בשם וחתימת המלין, לציין ת.ז. או ח.פ. (חברה), כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות מלאים.
  • את הפנייה/תלונה יש לשלוח אל מחלקת פניות הציבור של סניף האגוד המתאים, וזאת בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של המוסך המדובר (בלי כל קשר למיקום המלין).
  • עדכון לגבי מצב הטיפול בפנייה יישלח בדואר כ-14 ימי עסקים מיום קבלתה.
  • אנו מטפלים בפניות רשמיות וישירות בלבד (איננו מטפלים בפניות לגופים/גורמים אחרים, כאשר אגוד המוסכים מופיע בהן רק כמכותב/העתק). לחץ כאן לצפייה בטופס מילוי תלונה לדוגמא.

אלו הם הנהלים להגשת תלונה רשמית למחלקת פנית הציבור של אגוד המוסכים. תלונות אשר יוגשו שלא כפי המפורט לעיל – לא יטופלו ולא תינתן הודעה למלין על כך. יש לצרף את כל המסמכים בעותקים/צילומים בלבד. אין לראות באגוד המוסכים אחראי על אובדנם.

נשף פורים 2020
להרשמה לחץ כאן