איגוד המוסכים בישראל

דבר היו"ר

גולשים נכבדים,

איגוד המוסכים בישראל, פועל בישראל מאז שנות ה-40 ומלווה מאז את פעילות תיקון הרכב בישראל על כל גווניה.

בעשור האחרון, חלו שינויים רבים בעולם המודרני אשר חייבו את יצרני הרכב לשפר את סטנדרט ייצור הרכב ולהתאימו לדרישות כגון: יעילות וניצול מרבי של אנרגיית הנעת הרכב, הפחתת זיהום האוויר, אספקת בטיחות אקטיבית ובטיחות פסיבית לרכב ולנוסעיו, התאמת ביצועי הרכב ליכולות האנושיות השולטות בו, חיסכון באמצעים ובאנרגיה, שימוש בחומרים ממוחזרים, שימוש בחומרים סינטטיים לשימון וקירור, הטמעת אמצעים טכנולוגיים לשימושים שונים ומודרניים, התאמה למהפכה הטכנולוגית ולמהפכת הלקוח שנוצרו בד בבד עם מהפכת האינטרנט בעולם ועוד.

בשל ההתפתחות הטכנולוגית המהירה בעולם המערבי, הצליחו מירב יצרני הרכב לשפר את מערכות הרכב ולהתאימם לדרישות אלה.

על מנת שעובדי המוסכים בישראל, יוכלו להתאים את יכולותיהם, לתקן ולתחזק את הרכבים המודרניים –  איגוד המוסכים בישראל מתחדש ומשפר את פעילותו לטובת עובדי/בעלי המוסכים ולטובת כלל ציבור הנוהגים ברכב בישראל.

הפעולות אותן אנו מבצעים לטובת צרכן תיקוני הרכב בישראל כוללות:

הכשרות מקצועיות.

התאמת סטנדרטים לתיקון בטוח של הרכב.

קידום מערכות האכיפה כנגד שימוש בחלקים שאינם מתאימים לרכב המתוקן.

קידום חקיקה בנושאים צרכניים ובטיחותיים.

העלאת מודעות הצרכן לאחזקה ולצרכנות אחראית בתחום תיקוני הרכב.

הקמת מטות מאבק כנגד עוולות המייצרות תיקונים לקויים וכשלים טכניים ברכב.

קידום מבצעים ארציים (כגון – מבצע חורף ואחרים).

כנסים מקצועיים.

ועדים מקצועיים והקמת ועדות אד-הוק לטיפול בכשלים מערכתיים.

ועדות בוררויות המתמחות בפתרון מחלוקות על בסיס מקצועי ומתנהלות על בסיס זה, ללא משוא פנים.

אתר האינטרנט שלנו כולל מידע רב וניתן להשתמש בו לצרכים רבים הנוגעים לבעיות היומיומיות בהן נתקל בעל רכב בישראל המתחזק את רכבו בקרב חברינו: מידע כללי, מידע חוקי, פסקי דין רלוונטיים, ריכוז כתבות ופרסומים שונים, השמת עובדים ועוד.

פעילי האיגוד המתנדבים, עובדי האיגוד מבית ואנשי המקצוע הכפופים לנו, זמינים לבעלי המוסכים ולציבור בעלי הרכבים למתן סיוע והדרכה לפתרון הבעיות ולמתן שירותים שוטפים.

השתמשו בנו.

אל תתפשרו – דרשו תיקון בטוח לרכבכם.

גלישה מהנה ופורייה,

רונן לוי, יו”ר האיגוד