איגוד המוסכים בישראל

שאלות ותשובות נפוצות

מחלקת פניות הציבור

רישיון משרד התחבורה, תעודת חבר, שילוט מתאים (המפרט גם את עלות שעת העבודה במוסך) הזמנת תיקון מסודרת, תעודות אחריות לחלקים/עבודות וכיו”ב. מעבר לכך, יש פשוט לשאול בהנהלת המוסך.

מוסך מורשה כחוק החבר באגוד המוסכים עובד תחת פקוח, ולפי החוקים, הנהלים והתקנות של משרד התחבורה ואגוד המוסכים, ומחויב להם. אלו מבטיחים כי רכבך יטופל במקצועיות ובאופן הטוב, הבטיחותי והאמין ביותר. ויתרה מכך, מספקים כתובת לפתירת בעיות אשר עלולות להתעורר בזמן השרות במוסך.
אזהרה: הטיפול במוסכים הפועלים ללא רישיון כחוק עלול לגרום נזקים חמורים לרכבך והוצאות כספיות ניכרות/מיותרות !!!

בוררות כרוכה בתשלום דמי טיפול עבור פתיחת תיק. יש לבקש את דמי הבוררות ו/או הוצאות נוספות בחזרה, במעמד הבוררות. הוצאות ייפסקו לפי החלטת הועדה היושבת בתיק ותוצאות הבוררות.

לחצ/י כאן לפרטים נוספים על מוסד הבוררות הארצי.

כחלק ממדיניות השרות לאזרח, הגשת תלונה לאגוד אינה כרוכה בתשלום.

  • כאשר אגוד המוסכים מופיע בתלונה כמכותב בלבד (התלונה אינה מופנית רשמית לאגוד).
  • סיבות אחרות (ביטול התלונה ע”י המתלונן, נושא שאינו רלוונטי, המלין אינו מוסך מורשה, פשרה וכיו”ב).
  • התלונה נדונה בזמן הנתון מול גופים/מוסדות אחרים כגון בתי המשפט, משרד התחבורה או נחקרת במשטרה.

כעקרון, הגשת תלונה, הטיפול בה, תכתובות הביניים וההחלטות נעשות בכתב בלבד. עם זאת, ניתן לקבל מידע, הבהרות ופרטים על מצב הטיפול בתלונה באמצעות הטלפון, ולפי שעות המענה לציבור בסניפי האגוד השונים.

האגוד אינו מספק ייעוץ משפטי/מקצועי לאזרחים ולא בודק סבירות תלונות באמצעות שיחה טלפונית.

המתלונן והמלין מקבלים תכתובות שוטפות על מצב הטיפול בתלונה באמצעות הדואר.

בהחלט, תלונות כנגד מכוני רישוי ובדיקה מטופלות בשיתוף פעולה הדוק עם אגוד מכוני הרישוי בישראל.

תלונות כנגד יבואני ומשווקי רכב חדש (הנמצא ומטופל במוסך במסגרת אחריות היבואן) יש להפנות ישירות אל משרד התחבורה.

כל מקרה נבדק לגופו, וישנן דרכים שונות לטיפול בבעיות שונות המתעוררות בזמן שהרכב עדיין ברשות המוסך. כעקרון, מומלץ לשלם את עלויות התיקון ו/או להפקיד בנאמנות (במזכירות סניפי האגוד) את סכום הכסף הנמצא במחלוקת, להוציא את הרכב ואז להגיש תלונה רשמית ולהמתין עד לקיום בירור במחלוקת.

תלונות יתקבלו אך אך ורק בכתב באמצעות הדואר ולפי נוהל הגשת תלונה וזאת כדי לבדוק את פרטי המקרה ביסודיות ובתשומת לב, תוך קבלת אסמכתא מהמסמכים המצורפים, וכדי להציג בצורה הטובה ביותר, את התלונה כלשונה ובדרך שהתכוון המתלונן בפני המוסך הנילון.

התלונה מוגשת באמצעות דואר המופנה אל מחלקות פניות הציבור של סניפי אגוד המוסכים בישראל
יש לבחור את הסניף אליו יש להפנות את התלונה בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של המוסך עליו מתלוננים ובלי כל קשר למקום מגוריו של המתלונן.
לחץ כאן לקבלת רשימת סניפי האיגוד.

בכתב ובאמצעות הדואר בלבד. יש להגיש את התלונה מודפסת (מחשב) וב-2 עותקים, בצירוף העתקי חשבוניות/קבלות, טפסי בדיקה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר למקרה, היכול/ים לתמוך בתלונה. את התלונה יש לשלוח אל מחלקת פניות הציבור של סניף האגוד המתאים, וזאת בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של המוסך עליו מתלוננים.
בתלונה יש לפרט בקצרה ובאופן ענייני את פרטי המקרה ופרטי המוסך המלאים. יש לסיים את התלונה בפירוט הדרישה/ות מהמוסך, במושגים כספיים או מושגים מדידים אחרים (תיקון חוזר, החלפת חלק וכיו”ב).
בסוף התלונה יש לחתום בשם וחתימת המתלונן ופרטי התקשרות מלאים.

ניתן להתלונן על כשל מקצועי בשירות או בביצוע עבודת טיפול, תיקון, תחזוקה, בדיקה וכדומה, במוסכי רכב מורשים כחוק ברחבי הארץ.

ניתן להתלונן כנגד כל מוסך מורשה כחוק בישראל, העוסק בכל ענפי המקצוע של תיקוני ושירותי רכב (כגון יבואני ומשווקי רכב חדש, מכוני רישוי ובדיקה , מוסכים חברי אגוד).

זוהי זכותך המלאה לבקש את אישורי ורישיונות המוסך לפני הכנסת רכבך למוסך , ולוודא כי הוא מורשה כחוק מטעם משרד התחבורה וכי הנו חבר באגוד המוסכים. כמו כן יש לבדוק אם המוסך מתמחה בטיפול בסוג הרכב שברשותך ובתחום בו נדרש השירות לרכב.
אלו יתנו לך את השקט הנפשי כי המוסך עובד תחת פקוח, ולפי כל החוקים, הנהלים והתקנות, ואת הביטחון כי רכבך יטופל במקצועיות ובאופן הטוב ביותר.
אזהרה: הטיפול במוסכים הפועלים ללא רישיון כחוק עלול לגרום נזקים חמורים לרכבך והוצאות כספיות ניכרות/מיותרות !!!

אגוד המוסכים בישראל משרת את צבור בעלי הרכב במדינה, במתן הדרכה, מידע אמין ועדכני ושירותים ממוקדים שונים, הכוללים הפעלת מחלקת פניות ציבור ומוסד בוררות ארצי (המשמשים כגוף אשר בודק, מטפל, בורר ופוסק במחלוקות בין בעלי רכב לבין מוסכים), תוך פעילות נרחבת להגברת המודעות לזכויותיו ולחובותיו הן של המוסך והן של הלקוח, וזאת בכדי לאפשר לכל אזרח בעל רכב לבחור את המוסך המתאים ולקבל ממנו את השרות האמין, המקצועי והטוב ביותר.

אגוד המוסכים הוא הארגון היציג היחיד של המוסכים המורשים במדינה ועובדיהם, מאז שנות ה-40. האגוד הנו מלכ”ר (מוסד ללא כוונת רווח), המייצג ציבור של מעל 35,000 איש העוסקים בתחום, ופועל במטרה לשמור את תחום השרות במוסכים פורה, בטיחותי, מתקדם ומקצועי – למען המוסכים, לקוחותיהם וענף שרותי הרכב כולו.

מוסד הבוררות הארצי

בפרוש לא! מוסד הבוררות הארצי שליד אגוד המוסכים בישראל פועל ללא משוא פנים ומספק בחינה מקצועית של העניין לצד מקצועיות הבוררים ויושרם האישי. לעדות היא כי תיקים רבים מופנים מידי שנה על ידי בתי המשפט השונים ועל כן לא פלא הדבר, כי מוסד הבוררות של אגוד המוסכים הפך לשם דבר בענף, וזו בזכות ולא בחסד. 
לעיונך מכתבי תודה, מתוך מאגר של מאות מכתבי תודה מאזרחים בעלי רכב, עורכי דין, חברות וארגונים, אשר נעזרו בשרותי מוסד הבוררות של אגוד המוסכים.

חסכון בזמן- ניתן לקבוע מראש את המועדים לדיון והכרעה.
בחינה מקצועית של העניין – ניתן לבחור בורר מקצועי אשר יבין יותר טוב את הפרטים בדיון.
שמירה על מקצועיות הדיון לצד מקצועיות – מתנהל דיון משפטי לכל דבר ועניין בצורה יעילה ומהירה.
סופיות המחלוקת – ההחלטה הינה סופית, למעט עילות ביטול עפ”י החוק ויצירת ודאות משפטית.

הפניה לבורר יכולה להיעשות ע”י בית המשפט עצמו או מתוך הסכם בוררות שעורכים הצדדים בינהם. בד”כ כאשר מדובר במחלוקת מקצועית מוכחת ומקובלת על הצדדים או על בית המשפט. עובדה זו הינה יתרון עצום שכן הצדדים למעשה “מדברים בשפתו” של הבורר ויכולים להבהיר את עמדותיהם באופן מקצועי יותר כדי להבהיר ולהבין את המחלוקת. אחד השלבים העיקריים בפתרון והכרעה במחלוקות והבנת טענות הצדדים. בהליכי גישור או אפילו בהליך משפטי לפעמים אין בידי המגשר או השופט את הכלים המקצועיים להבין את מהות הויכוח או את טענות הצדדים. במיוחד כאשר מדובר בסכסוך הנושא אופי מקצועי (הנדסי, חשבונאי, טכני וכו’), או המצריך ידע של תנאי השוק, תנאי עבודה ומנהגי השוק, יש מקום לתת את ההכרעה בפני גורם מקצועי אשר יבין את המחלוקת ואת הטענות עצמן.

נדרש תשלום דמי טיפול לפתיחת תיק בוררות. 
במקרים מסויימים בתיקים המגיעים מבית המשפט, קובע בית המשפט את שכ”ט הבוררות, המתחלק בין הצדדים.

בורר/ים נבחר/ים, בשל מומחיותם בתחום הנדרש ויושרם המקצועי. הבוררים נבחרים מתוך הוועדות הטכניות של אגוד המוסכים, בהם חברים מיטב בעלי המקצוע בתחומי הרכב והתחבורה. הוועדות מחולקות לפי תחומי התמחות (כגון מכונאות רכב, חשמל ומיזוג אוירפחחות וצבעצמיגים ואבוביםאופנועיםקטנועים וטרקטורוניםמשאיות ומלגזות וכדומה) ולפי התמחות ספציפית בסוגי רכבים. בתפקידי הבוררים מכהנים בורר אחד או שלושה בוררים מוסמכים, חלקם בעלי מוסכים בעצמם (בעבר-בפנסיה, או בהווה) או מנהלים מקצועיים/בעלי כתבי הסמכה במקצועות המתאימים. באגוד המוסכים פעילים בהתנדבות מעל 90 בוררים מומחים.

אגוד המוסכים מספק חוות דעת מקצועיות על פי בקשת בתי המשפט. הצדדים רשאים לבקש מבית המשפט לקבל חוות דעת מקצועית ממומחי הוועדות הטכניות של אגוד המוסכים בישראל. הפנייה נעשית מטעם בית המשפט ובתאום עם הצדדים.

בדרך כלל (וע”פ בקשת הצדדים), הדיון מתעכב בבית המשפט, לקבלת חוות דעת מומחה מאגוד המוסכים או עובר להכרעה במוסד הבוררות שליד האגוד. בסוף הליך הבוררות יכול בית המשפט לאשר את פסיקת הבורר (ע”פ בקשת אחד הצדדים לביטול או אישור), מה שמקנה תוקף של פסק דין להחלטה (יצויין כי גם ללא אישור בית המשפט ההחלטה מחייבת).

גישור ע”פ חוק בתי המשפט, הינו הליך אשר כל כולו אמור להתבצע בהסכמת הצדדים וצד מסויים יכול להפסיקו באמצע, ההחלטה בגישור הינה פרי רצונם המשותף של הצדדים והמגשר אינו בעל סמכות לכפות החלטה מסוימת על הצדדים. בבוררות יש לבורר סמכות להכריע בסיכסוך – הכרעה אשר יוצרת יציבות סופית בתיק.

תביעה היא תוצאה של סכסוך. סכסוכים גורמים לנזקים, מתחים, הפסדים כספיים, פגיעה ביחסים ובעיקר עוגמת נפש רבה. הגשת תביעות לבתי משפט גורמות לביזבוז זמן יקר וכסף ולעיתים רק מחריפה את הסכסוך עוד יותר. במחלוקות מקצועיות הדרך הנכונה לפתרון הסכסוך היא דרך הבוררות. דרך זו זולה יותר, מהירה יותר, הוגנת ויעילה.

לבוררות מעמד משפטי מחייב ע”פ חוק הבוררות, תשכ”ח – 1968. 
צדדים יכולים לקבוע את רצונם לפנות לבוררות גם לפני שקיים תיק משפטי המתנהל בבית המשפט וגם תוך כדי דיון משפטי. בית המשפט עצמו יכול אף הוא להורות על העברת הסוגייה להכרעת בורר.

הבוררות היא דרך מתאימה ליישוב רוב סוגי הסכסוכים והמחלוקות בין לקוח לבין מוסך, כאשר המדובר בפניות/תלונות הנוגעות לטיב הביצוע והאיכות המקצועית של שרות (עבודת טיפול, תיקון או תחזוקה) הניתן ע”י מוסך מורשה כחוק לכלי רכב, מכל הסוגים והדגמים. להלן דוגמאות למחלוקות נפוצות בין צדדים אלו:

 איכות ומקצועיות: לקוח אינו מרוצה מאיכות הטיפול והתיקון ברכבו.

 אחריות: מחלוקת לגבי תיקון באחריות.

 נזק תוצאתי: לקוח טוען לנזק תוצאתי ברכבו הנובע מרשלנות מצד המוסך.

 עלויות השרות: לקוח בדק ומצא כי המחיר שנגבה ממנו אינו מחיר ריאלי.

ההליך עצמו קצר יחסית, מקצועי ותכליתי ומאפשר וודאות באשר לתוצאה ע”י הכרעה מהירה ומקצועית ללא עוררין. בשונה מהליכי גישור, אשר בהם אין לאף גורם סמכות להכריע (ובמצב של חוסר הכרעה נאלצים הצדדים לחזור לבית המשפט תוך בזבוז זמן יקר) – הליך הבוררות הינו סופי, כאשר המחלוקת מוכרעת ע”י איש מקצוע מהתחום אשר מקבל החלטה באופן מחייב. לפסק הבוררות עצמו תוקף משפטי לכל דבר ועניין.

בוררות (מאנגלית: Arbitration) הנו אקט בו הצדדים מוסרים בידי אדם נייטראלי, מקצועי בתחום הרלוונטי, את הסמכות להכריע במחלוקת ביניהם. להבדיל מהליך משפטי רגיל, אשר לרב אורך זמן רב ומצריך שימוש בחוות דעת מקצועיות ולהבדיל מגישור אשר למעשה אינו מאפשר הכרעה מחייבת בסכסוך, הליך הבוררות הינו הליך קצר יחסית, אשר בו בסופו של דבר – מוכרעת המחלוקת בין הצדדים.

בוררות (מאנגלית: Arbitration) הנו אקט בו הצדדים מוסרים בידי אדם נייטראלי, מקצועי בתחום הרלוונטי, את הסמכות להכריע במחלוקת ביניהם. להבדיל מהליך משפטי רגיל, אשר לרב אורך זמן רב ומצריך שימוש בחוות דעת מקצועיות ולהבדיל מגישור אשר למעשה אינו מאפשר הכרעה מחייבת בסכסוך, הליך הבוררות הינו הליך קצר יחסית, אשר בו בסופו של דבר – מוכרעת המחלוקת בין הצדדים.

פורום שאלות ותשובות בחסות Ynet