איגוד המוסכים בישראל

הודעות הדובר

תיקון ללא תיקון

מקור: אגוד המוסכים בישראל | מדור: הודעות הדובר | תאריך פרסום: 11/07/2013 17:06:21

איגוד המוסכים: תיקון החוק להגבלת השימוש ורישום פעולות בחלפים משומשים לא מתקן בעצם שום דבר מהותי – לא את הסמכות ולא את הרכב. 

השבוע תמכה הממשלה בטיוטת החוק להגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (תיקון), התשע”ג-2013 (more…)

בוטל המתווה בין חברות ביטוח ללשכת סוכני הביטוח לטיפול “הסדרי” בתביעות צד ג’

מקור: אגוד המוסכים בישראל | מדור: הודעות הדובר | תאריך פרסום: 29/08/2013 17:08:22

הממונה על ההגבלים לאיגוד המוסכים: המתווה שסוכם בין חברות ביטוח ללשכת סוכני הביטוח לטיפול “הסדרי” בתביעות צד ג’ – בוטל. כזכור, איגוד המוסכים התלונן לממונה על ההגבלים כי מתווה זה אינו חוקי ופוגע בתחרות החופשית.

לשכת סוכני הביטוח החליטה לוותר על המתווה החדש שהציעה לטיפול בתביעות צד ג’ ושעורר עליה את זעמם של חברי איגוד המוסכים וחברי איגוד השמאים. (more…)

שני בעלי מוסכים בבני ברק ואיגוד המוסכים הגישו עתירה מנהלית כנגד עריית בני ברק על פעילותה לפינוי מוסכי העיר מאזור קניון איילון

שני בעלי מוסכים בבני ברק ואיגוד המוסכים הגישו עתירה מנהלית כנגד עריית בני ברק על פעילותה לפינוי מוסכי העיר מאזור קניון איילון

איגוד המוסכים: הגישה של סילוק גורף לפיה עשרות מוסכים יסולקו מהאזור ללא תכנון אלטרנטיבה – לא סבירה ולא הגיונית ולא קיימת בשום מקום אחר”

דני לוי, ממוסך מרום צמרת וממגישי העתירה: “השרירות בהתנהלות של עריית בני ברק שולח משפחות שלמות הביתה ללא פרנסה”

איגוד המוסכים, מוסך מרום צמרת בניהולו של דני לוי ומוסך נע אור בע”מ בניהולו של משה דיין, הגישו השבוע עתירה מנהלית באמצעות ב”כ עו”ד אברהם פורז נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שבמחוז ת”א ויו”ר שלה ונגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה בעריית בני ברק על כוונת העירייה לפנות את מוסכי אזה”ת הסמוך לקניון איילון בכדי לבנות במקום מגדלי מגורים ואזור תעסוקה.

עיריית ב”ב יזמה את תוכנית בב 566 שקיבלה תוקף בשנת 2001 . התוכנית מייעדת את אזור התעשייה הקיים לאזור תעסוקה ומגורים ומתוכננים בו כ – 10 מגדלים רבי קומות. בעקבות התכנית, בשנתיים האחרונות קיבלו כ –30 מוסכי האזור הודעה כי רישיון העסק שלהם הוא זמני ולא יחודש. ואכן, בשנה האחרונה לחלק רב מן המוסכים לא חודש רישיון העסק העירוני והם הפכו לעבריינים בעל כורחם. רבים מהם כבר קיבלו הזמנה לבית המשפט ולחלקם הוצאו צווים לפינוי מידי.

לטענת מוסכי האזור, עריית בני ברק מקדמת את תוכנית תב”ע 566 (מרחוב ז’בוטינסקי ובן גוריון לכל האורך ועד עד אמצע רחוב ברוך הירש), ללא התחשבות בענף המוסכים בעיר, אין הקצאת שטחים חלופיים למוסכים, צווי הפינוי ניתנים ללא תכנון חלופי עתידי לענף המוסכים, אין תוכנית כיצד לשמר ענף כה הכרחי לצרכי התושבים בתחומי העיר. בנוסף, על פי העותרים, לא היו פרסומים על לוחות המודעות כמתחייב בחוק וכתוצאה מכך, מוסכי בני ברק לא הגישו התנגדויות לתכנית.

באיגוד המוסכים אומרים כי המוסכים מעסיקים מאות עובדים והושקעו בהם בשנים האחרונות מיליוני שקלים ע”פ תקני בטיחות, איכות סביבה ועוד בכדי לעמוד בקריטריונים הנדרשים לקיום מוסך  ע”י הרשויות השונות ובחלקם ע”י היבואנים הרשמיים. בעלי המוסכים באזור זה חרדים לפרנסתם ולעתידם. הגישה של “סילוק גורף” לפיה עשרות מוסכים יסולקו מהאזור לא סבירה ולא הגיונית ולא קיימת בשום מקום אחר. בנוסף לכך יש לזכור שלא היו פרסומים לציבור בעלי המוסכים כיאות כך שהיו יכולים להיערך לכך בהתאם.

לדברי דני לוי ממוסך מרום צמרת וממגישי העתירה: “נראה כי בצע כסף ושרירות מנהלתית של עריית בני ברק תגרום למשפחות שלמות הביתה ללא פרנסה ופגיעה גורפת גם לתושבי האזור שיצטרכו לנדוד לערים אחרות בכדי לקבל שירות לרכב”

לדברי רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים: “בפגישות שערכנו במנהל מקרקעי ישראל עם מנהל המחוז ובמשרד הפנים עם יו”ר הועדה המחוזית בת”א ובפניות נוספות לעריית בני ברק, הצגנו פתרון תכנוני הולם למוסכים כפי שהדבר קיים גם בחו”ל –  הקמת קריית מוסכים, מבנה אחד ובו מספר קומות שלתוכו ירוכזו מוסכים באזור , מבנה שייתן מענה לכלל הצרכים בשירות התיקון לרכב ונושאים נוספים כמו נראות ואסתטיקה, איכות סביבה וכד’. אין בעיה להוציא מוסכים אל מחוץ למרכז הערים ובתנאי שיסומנו שטחים על ידי המינהל לכך. עקב פנייתנו לראשי ערים מרכזיות בישראל – רוב הערים משלבים את המוסכים בתוכניות המתאר העתידיות”.

לדברי עו”ד אברהם פורז, המייצג את מוסכי בני ברק בעניין זה: “לפי החוק, כאשר עירייה מפרסמת תב”ע, עליה להוציא פרסומים בשלושה עיתונים שאחד מהם לפחות הוא עיתון נפוץ וכן על לוחות המודעות באזור המדובר. על פי בדיקה בוועדה המחוזית, הפרסומים היו בעיתוני האזור (יתד נאמן, המודיע, הצופה) ובעיתון מעריב בלבד.  לא היו פרסומים על לוחות המודעות. כתוצאה מכך, מוסכי בני ברק לא הגישו התנגדויות. פנינו לקבלת לתשובות מיו”ר וועדת התכנון המחוזית ומעריית בני ברק, אך לצערנו נתקלנו באטימות ובחוסר נכונות להציע פתרון הולם לבעלי המוסכים וכלן נאלצנו להגיש עתירה מנהלית בכדי שבית המשפט יכריז על ביטול התוכנית והמוסכים יוכלו להמשיך ולפעול בצד בנייני המשרדים החדשים שיוקמו באזור”.

 

תיקון ללא תיקון

תיקון ללא תיקון

איגוד המוסכים: תיקון החוק להגבלת השימוש ורישום פעולות בחלפים משומשים לא מתקן בעצם שום דבר מהותי – לא את הסמכות ולא את הרכב.

השבוע תמכה הממשלה בטיוטת החוק להגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (תיקון),

התשע”ג-2013

לצערנו, טיוטת הצעה זו הוגשה לעיוננו רק בבוקר הגשתה לועדת השרים ולא כפי שנדרש בהליך חקיקה תקין: היוועצות  עם גורמים רלוונטיים (לא ברור אם קולם של רוכשי הגרוטאות נשמע ושל המוסכים – בטוח שלא נשמע לפני הגשת הטיוטה), איסוף עובדות, כללי הצדק הטבעיים וכד’.

בשנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים, שנועד לטפל בנושא גניבות הרכב בישראל. טיוטת התיקון לחוק שאושרה בממשלה השבוע מבקשת לתקן ולשפר את החוק על מנת לייעל את אכיפתו ואת יישומו האופטימאלי. כיום, יחידת אתגר במשטרת ישראל אמונה על אכיפת החוק, אך פעילותה איננה אפקטיבית דיה וזאת בגלל פרצות הקיימות בחוק ושמונעות ממנה לשפר את תוצאות הפעילות.

באיגוד המוסכים מאוכזבים מהעובדה שמשרדי הממשלה (בט”פ ותחבורה) האמונים על החוק גוררים רגליים במשך 6 שנים ומתקנים את שידוע היה ככשל עוד בהליך החקיקה שהתחיל בשנת 2005 ובנוסף, לטענת האיגוד, רבים מסעיפי התיקון וניסוחם מהווים “תיקון קוסמטי” ולא מהותי בלבד. חלק ניכר מהתיקונים הם תיקונים אנמיים ועקיפים שלא יפתרו את בעיית האובדן להלכה, לא את בעיית הסוחרים הלא מורשים, לא באמת יתקנו את האפליה הקיימת כיום בין חובות חברות הביטוח לחובות חברות הליסינג, וחלקם אפילו “מעודדים” ,שלא במכוון אולי, פעילות של מוסכים פיראטיים.

החוק מציע שרכב טוטאל לוס המיועד לפירוק יעבור רק לסוחר “מורשה על פי דין לפרק רכב”. זאת, למרות שאין הגדרה חוקית ו/או ישות משפטית לעסק מן הסוג המוצע. באיגוד אומרים שחשוב להגדיר מיהו סוחר רכב שמורשה לפרק רכבים ולסחור בחלקיו (כולל מתן אחריות אישית ומשפטית על חלקי החילוף הנסחרים) ולהתאים הגדרה זאת לחוק המוצע. משרד התחבורה, לצערנו, נמנע בימים אלה ממש, עת הוא מקדם את חוק רישוי השירותים לרכב, מלעשות כן והוא מציע לטפל בזה בעתיד ובכך יוצר מערכת חקיקה לא קוהרנטית ולא אפקטיבית.

בהקשר של אובדן להלכה (רכבים שעברו תאונה קשה, משוקמים באמצעים לא בטיחותיים וחוזרים לכביש כשלרוב רוכש הרכב איננו מודע לכך), מתייחסים באיגוד לסעיף בחוק המציע לקבוע שרוכש הרכב יחויב להעביר את הבעלות על שמו מיד עם קבלת רישיון הרכב מהמבטח. אך באיגוד טוענים כי כיום מוגשות הרבה תביעות משפטיות כנגד סוחרים שאינם עסקים מורשים והם נחשבים ל”פרטיים” מאחר ואינם מדווחים על עיסוקם זה לרשויות המס ושאין להם כל רישום כעוסק כדין. לכן, מציעים באיגוד כי רכבי אובדן להלכה יורדו מן הכביש כדין ושיושבו לאחר שיקום רק בתנאי שעברו מבחן רישוי שנתי מקיף מחודש הכולל חובת הצגת מסמכים ללא הבדל בין פרטי לעסקי – כידוע, הצורך בבטיחות חיי האדם אינו מבדיל בין עוסק לבין אדם פרטי.

עוד אומרים באיגוד המוסכים כי גם כאשר יש כבר סעיף בחוק שמטיל עונש על רוכש רכב שלא העביר למבטח או לחברת הליסינג שממנה רכש את הרכב, חוות דעת שמאי שמציינת כי הרכב תוקן בהתאם לאמור בה, הסעיף אינו מגובה בחקיקה והוא ריק מתוכן כיוון שאין בכלל סעיף בחוק שדורש כיום לתקן את הרכב על פי חוות הדעת הספציפית של השמאי שהכריז על נזק הרכב – “אובדן להלכה”. 

באיגוד מזועזעים מסעיף נוסף בחוק שלטענתם מציע לחייב אדם שרכש רכב שניזוק שלא לשימוש עצמי מחברת ביטוח או מחברת ליסינג לתקן רק במוסך מורשה. אבל מה עם אדם שרכש רכב לשימושו העצמי? בכך למעשה, החוק מתיר לאדם פרטי לתקן את הרכב במוסך פיראטי שאין לו רישיון ממשרד התחבורה ובכך מסכן את חיי בעל הרכב המתוקן בו וסביבתו ומפר באופן בוטה את האמור בדין הקיים וכן בדין המוצע לרישוי השירותים ברכב. שוב אין קוהרנטיות בין הצעות החוק – האחד אוסר והשני מתיר.

באיגוד מרוצים שהתיקון לחוק מנסה לתקן את האפליה שבין חברות הביטוח לחברות הליסינג. עם זאת, אומרים באיגוד כי תיקון האפליה לא יהיה ישים ללא חיוב חברות הליסינג לביצוע הערכת שמאי לכל נזק תאונתי. דבר שכרגע לא מופיע כלל בתיקון לחוק. 

לדברי נציגי האיגוד: “אין כאן שום בשורה ומתיקונים אלה לא יגיע כל שינוי דרמתי באופן בו מתנהל השוק הזה כיום ובעבר וכנראה שגם בעתיד. אין כל קשר בין הבעיות לפתרונות המוצעים, למעט נושא השוויון בנטל שיחול גם על חברות הליסינג, וגם זאת – באופן חלקי ולא מהותי. חוק חובת רישוי השירותים ברכב שעבר לאחרונה בקריאה טרומית, אינו קוהרנטי עם חלק ניכר מהאמור בהצעת חוק זו. התיקון לחוק לא מציע כלי עבודה נוספים משמעותיים למאבק בגניבות ברכב ולצמום נזקי הבטיחות וההונאות הנלוות לסחר הגרוטאות הנ”ל. קיימת אופציה לתיקון החוק באופן שיקנה ליחידת אתגר כלי עבודה נקודתיים ויעילים וגם סמכות חוקית לצמצום ניכר של תופעת האובדן להלכה וגנבות הרכב. ניתן לייעל את סמכות האכיפה ובמקביל לאפשר גילוי נאות לרוכשים התמימים של הפצצות המתקתקות הללו, שהם ללא ספק, חשובים יותר מהצורך להקל על חברות פיננסיות לסחור בגרוטאות הללו.”

 

בעקבות גידול מסיבי של רכבים עם מערכות בטיחות –

בעקבות גידול מסיבי של רכבים עם מערכות בטיחות –

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואיגוד המוסכים יוצאים בקריאה משותפת לציבור הנהגים לבדוק את הרכב לפני החורף תוך מתן דגש על תקינות אותן מערכות: ” תחזוקה לקויה של הרכב מגדילה הסיכוי לפגיעה במערכות אלה שהינן קריטיות עוד יותר בתקופת החורף”

במהלך מבצע “הכן רכבך לחורף” מטעם פורום ארגוני הרכב ובשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מתבקשים בעלי הרכב לערוך לרכב בדיקת תקינות כוללת (בחינם) במוסכים החברים באיגוד המוסכים המשתתפים במבצע. כל רכב שעבר את הבדיקה מקבל מן המוסך את תווית המבצע הרשמית,המעידה על תקינות הרכב ומהווה אסמכתא לביצוע הבדיקה. בנוסף, בתאריכים 10.11 ועד 15.11 יעמדו ניידות משרד התחבורה בעורקי תנועה ראשיים לרשות הציבור על מנת לבצע בדיקות תקינות לצמיגים. בקרוב יוכל הציבור להתעדכן בפרטי המבצע באמצעות קמפיין שתעלה הרשות ברדיו.

 על פי נתוני איגוד המוסכים, כ– 25% מהרכבים שעלו על הכביש ב– 3 השנים האחרונות הינן בעלות מערכות בטיחות. נתון זה הנו תוצאה של החוק שיצא ב 2010 שמאפשר לייבא לארץ רק דגמי רכב פרטיים הכוללים שתי כריות אוויר לפחות ודגמי רכב פרטיים הכוללים מערכתABS. סיבה נוספת לנתון זה היא ככל הנראה העובדה שהחל מהרבעון השני של 2012 ניתנת הנחה בדמי ביטוח רכב חובה, למבוטחים שברכבם קיימות מערכות בטיחות מצילות חיים (מערכת לבקרת יציבות,ESP – מערכת למניעת נעילת גלגלים,ABS –מערכת התראה על אי שמירת מרחק ומערכת התראה על סטייה מנתיבFCW,LDW -.) .

בעקבות נתון זה, ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובאיגוד המוסכים מזהירים את הנהגים לבדוק את הרכב לפני החורף ובמיוחד את מערכות הבטיחות השונות, שיעילותן הופכת להרבה יותר רלוונטית במזג אוויר חורפי. מערכות הבטיחות ברכבים החדשים הם חלק ממערכת ממוחשבת טכנולוגית מקיפה ברכבים אלה שמחוברת גם לשאר המערכות ברכב, כך שהסיכוי לתקלות שונות ברכב, ולאו דווקא כאלה הקשורים ישירות לאותן מערכות, גדל. יש להקפיד על תקינות מערכות הבלמים, הצמיגים וההגה על מנת שמערכות הבטיחות תפעלנה כראוי. לדוגמה – כיום, מהירות הרכב קשורה לרמת העוצמה בה ייפתחו כריות האוויר במקרה של תאונה, דבר שלא היה בעבר, וזאת על מנת למנוע פגיעה אפשרית בנהג כתוצאה מפתיחת הכריות.

החורף הישראלי, מצליח תמיד להפתיע את הכביש (ואת הנהגים). המרווחים הגדולים בין הגשמים גורמים לכך שהגשם הוא כמעט תמיד ‘גשם ראשון’, שמערבב בין שמן מנועים (שהצטבר ע הכביש) לבין מים, תערובת חלקלקה ומסוכנת. כלי רכב לא תקינים, או ‘כמעט תקינים’, מתקשים להתמודד עם תנאים כאלה. הזנחה של מערכות בטיחותיות, כמו צמיגים, בלמים, או מגבים, יכולה להפוך גם את המכונית החדשה ביותר – למסוכנת בפוטנציה, לכן מחייב החוק משאיות, אוטובוסים, ורכב כבד בביצוע בדיקות תקינות לקראת החורף. לגבי רכב פרטי, האחריות הינה של הנהג. החוק אמנם מחייב

את הנהגים לנסוע ברכב תקין כל ימות השנה, אך בתקופת החורף, הופך הנושא ליותר משמעותי לאור תנאי הכביש ומספר התאונות הגבוה בתקופה זו.

פורום ארגוני הרכב גיבש מפרט מקצועי מקיף לבדיקה אשר קיבל את אישור משרד התחבורה, והחלה פעילות הסברתית רחבת היקף לכלל העוסקים בתחום. פעילות זו הוכתרה בהצלחה ויבואני רכב רבים, מוסכים וסוכנויות, ארגוני תחבורה ואף חברות השכרה לוקחים בו חלק. אלו, יציעו ללקוחותיהם לבדוק את רכבם ולנהוג בטוח! לא כל נותני השרות בענף הרכב הסכימו לספק את הבדיקות בחינם (בעבר עלות הבדיקה עמדה על 40 ₪), אך למרות זאת, רבים נרשמו למבצע. זו השנה החמישית בה המוסכים החברים באיגוד המוסכים לא גובים תשלום על הבדיקה, בשנה הקודמת הצליחו להעלות באופן משמעותי את מספר הבדיקות, אך לדברי נציגי הפורום זה לא מספיק.

לדברי רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים: “חברי איגודי הרכב ממשיכים במסורת רבת השנים של בדיקות הרכב לפני החורף ללא תשלום. חשוב לוודא כי כלי הרכב שלנו מוכן למשימת אתגרי תנאי החורף. המוסכים, ככל שנה, ממתינים לכם ולאחר הבדיקה יעניקו גם את המדבקה המאשרת את הבדיקה. רוב המוסכים מעניקים הטבות והנחות לעידוד בעלי הרכב להגיע ולבדוק את הרכב.”

לדברי רון מוסקוביץ, מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: תנאי הכביש עם תחילתו של החורף דורשים הכנה של הרכב לעונת הגשמים וכן מיומנויות והקפדה יתרה על כללי הבטיחות. לדבריו חשוב לזכור כי הגשמים והרוחות הופכים את הנהיגה ליותר קשה ופחות בטוחה. מוסקוביץ מדגיש כי בחורף הראות מוגבלת, מערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת וקשה יותר להבחין בהולכי הרגל. “אני ממליץ לתת תשומת לב לתנאי הדרך ולתקינותו של הרכב והכנתו לקראת החורף וקורא לכל ציבור הנהגים לגשת בהקדם למוסכים המשתתפים במבצע ולבצע בדיקת בטיחות מקיפה בכדי שיהיה לכולנו חורף ובטוח בכבישים”.

בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר – הראות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן, הנהגים נדרשים למיומנויות מיוחדות ולשמירה על כללי זהירות ייחודיים.

קרן יפה גדיש, דוברת

יהונתן סבן, דובר

הממונה על ההגבלים לאיגוד המוסכים: המתווה שסוכם בין חברות ביטוח ללשכת סוכני הביטוח לטיפול “הסדרי” בתביעות צד ג’ – בוטל.

הממונה על ההגבלים לאיגוד המוסכים:

המתווה שסוכם בין חברות ביטוח ללשכת סוכני הביטוח לטיפול “הסדרי” בתביעות צד ג’ – בוטל.

כזכור, איגוד המוסכים התלונן לממונה על ההגבלים כי מתווה זה אינו חוקי ופוגע בתחרות החופשית.

לשכת סוכני הביטוח החליטה לוותר על המתווה החדש שהציעה לטיפול בתביעות צד ג’ ושעורר עליה את זעמם של חברי איגוד המוסכים וחברי איגוד השמאים.

לפני כחצי שנה, יצאה לשכת סוכני הביטוח בפרסום לחברי הלשכה על מתווה חדש לטיפול בתביעות צד ג’. על פי המתווה, בעל “רכב מבוטח” רכב מבוטח הפותח בהליך תביעה, יופנה למוסך אשר לו הסדר עם חברת הביטוח בו מבוטח בעל הרכב בלבד והסדרי תשלום הנזק יתבצעו על בסיס שמאות שתעשה על ידי שמאי חברת הביטוח המבטחת את הרכב ועל פי שומה זו בלבד ישולם ב”הליך מהיר” עלות הנזק לניזוק.

על פי הפרסום,  מתווה זה אמור היהלייצרלסוכן הביטוח הפועללפי “הסיכום” – חסכוןבעבודה המשרדית הנדרשת לטיפול בלקוח וכן “שיפור” תיק הסוכן היות ובאופן זה לא תירשם תביעה למבוטח ובהקבלה לכך, מופחתות עלות התביעות של לקוחות סוכן הביטוח לאותה שנה, עובדה המזכה בתגמול ובהוקרת חברת הביטוח אותה הוא מייצג . וכך ע”פי פרסום הלשכה: ” הטיפול בתביעות צד ג’ מהווה מעמסה יום יומית על משרד הסוכן. תהליך הטיפול בתביעת צד ג’ לא פעם הוא תהליך המתסכל את הלקוח וגורם לחיכוך שלילי בין הלקוח הסוכן וחברות הביטוח. עובדתית, בסופו של אותו תהליך מייגע התביעה נסגרת אך משאירה טעם מר, שלא לדבר על העלויות המיותרות הכרוכות ביישוב התביעה”. 

בעקבות הפרסום הגיש איגוד המוסכים תלונה לרשות להגבלים עסקיים בסוברו כי פעילות זו הינה אסורה על פי חוק ההגבלים העסקיים . הרשות להגבלים החלה בבדיקה ולשכת סוכני הביטוח החליטה לחזור בה מההצעה ומהפעלת המתווה והסיכומים עם חברות ביטוח, כפי שהוצג לחברי הלשכה ביום 3.3.2013.

לטענת איגוד המוסכים ואיגוד השמאים, התכנית שרקמה הלשכה פגעה בתחרות ובפרנסתם של מוסכים חופשיים ושל שמאי רכב חופשיים, כיוון שהיא אמורה הייתה לכוון ניזוקים (להבדיל ממבוטחים) שרכבם עבר תאונה רק למוסכים ולשמאים שעובדים עם חברות הביטוח של המבוטח המזיק. נוסף לכך, לשכת סוכני הביטוח הציעה כי מוסכי ההסדר יתקנו את הרכב של הניזוק על בסיס חוזה הפוליסה באופן מותנה תוך פגיעה חמורה בזכותו של הניזוק ליהנות מתיקון על בסיס חלקי חילוף מקוריים ודיני הנזיקין (השונים מתנאי דיני הביטוח) ומשמאי שאינו תלוי בחברת הביטוח. מתווה זה, עפ”י שני האיגודים עלול היה לפגוע בזכויות הניזוקים הן בבחינת אופי התיקון והן בשווי כספי.

לדברי רונן לוי, יו”ר איגוד המוסכים: “אנו שמחים כי בלשכת סוכני הביטוח החליטו בסופו של דבר לפעול על פי צו החוק והשכל הישר ולבטל את ההצעה ואת הסיכומים שהוצגו עם חברות ביטוח, אם אכן היו כאלה כפי שהוצג בפרסום. בעלי הרכב זכאים על פי חוק לבחור את בעל המקצוע שיתקן את רכבם וזכאים להשבה לקדמות מלאה של מצב הרכב ושל ערכו טרם קרות הנזק.”

לדברי יהודה יגן, יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים: “אנו מברכים את לשכת סוכני הביטוח על החלטתה, אולם בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, עולה בלב שמאי הרכב החשש שאצל הממונה על ההגבלים העסקיים קיים דין אחד לחזקים ודין אחר לחלשים. אנו התלוננו לא פעם כי חברות הביטוח כופות מחיר “אחיד” וגלובלי לכלל שמאי הרכב ולכלל הנזקים מקטן עד גדול והממונה לא טרח לפעול כנגד התנהלות זו בתירוץ נפסל של “חוסר כוח אדם”. הנהלת האיגוד מצרה על העובדה כי הממונה בוחר לבצע אכיפה סלקטיבית. כשמדובר באיגוד עסקי המפוקח ע”י המפקח על הביטוח וכן בחברות ביטוח שהסכימו למתווה – הממונה בוחר שלא לאכוף את סמכותו ולהתנהג כמשקיף סביל. במקרה של פעילות איגוד שמאי הביטוח כביכול, שגם הייתה “תיאורטית” ולא יצאה אל הפועל הממונה בחר להגיש כתבי אישום פליליים על “כוונה” ונכון להיום מתנהל משפט פלילי כנגד יו”ר איגוד השמאים והאיגוד עצמו על שהעזו לבדוק רק את עלות ההוצאות (ללא שכר טרחת השמאי) המשרדיות להכנת חוות דעת ושבפועל לא בוצעה כל פעולה הסותרת את חוק ההגבלים העסקיים. כאזרח “שווה זכויות” לא נותר לי אלא להגיע למסקנה העגומה ש: “הכוח הוא החוק” או ש”החזק תמיד צודק” אצל הרגולטור הישראלי המודרני אשר פועל לטובת הגופים הריכוזיים במשק בכדי להחליש ולהטיל אימה ופחד על החלש. איגוד השמאים מנוע היום לייצג את האינטרס הכלכלי של חבריו וזאת להבדיל מאיגודי עובדים אחרים הפועלים בישראל. הזכות להתאגד ולפעול לקידום אינטרסים באופן מאוגד אינה שוויונית בישראל ואנו בטוחים שבית המשפט ישיב לנו את זכויות היסוד הבסיסיות של כל אדם בחברה נאורה ודמוקרטית.”

משרד התחבורה יקיים שימוע לאיגוד המוסכים בנוגע לחוק רישוי רכב

משרד התחבורה יקיים שימוע לאיגוד המוסכים בנוגע לחוק רישוי רכב

איגוד המוסכים: “אין לאפשר לגורמים אינטרסנטיים להשפיע על המנהל המקצועי במוסך להתקין חלקי חילוף שאינם מתאימים לרכב”

בשבוע הבא (1.7), יקיים משרד התחבורה שימוע לאיגוד המוסכים על חוק רישוי שירותים לרכב שעבר בקריאה ראשונה.

באיגוד המוסכים תומכים בהסדרת הענף תחת חוק ראשי, בהגברת התחרות ובהגדלת סמכויות שר התחבורה בכל תחומי העיסוק בענף.

עם זאת, לדברי גורמים באיגוד, ישנם חסרים שונים שאינם נכללים בחוק והם צורך השעה, כמו למשל: הסדרת הכלליםוהחובותלמגרשי פירוקרכבשסוחרים בחלקי החילוף ובכלירכב פגועיםלאחרתאונה כיוון שתקנה 309 האמורה לוודא תקינות רכב שתוקן לאחר תאונה איננה יעילה, הכנסת תקנות “תו-סחר” וחוק “גילוי נאות” לחוק רישוי רכב, יישום איחוד המקצועות המתוכנן בענף שכל עוד הוא לא קורה מעמיס הוצאות מיותרות על המוסכים ועל ציבור בעלי הרכב, אכיפה יעילה יותר של מוסכים פיראטיים שמתנהלים בחצרות הבתים מבלי שיידרש צו בית משפט שמסרבל את התהליך ועוד.

בנוסף, התחושה באיגוד המוסכים היא כי תזכירהחוק מפלה לרעה איגודים המייצגים את השמאים ואת המוסכים  ומאפשר ייצוג והשפעה מיידית רק לחברות הביטוח ולגורמים כלכליים ריכוזיים וחזקים בתוך המועצות המייעצות לשר. נזכיר רק כי איגוד חברות הביטוח לחץ על משרד התחבורה לבטל חובת רישום רכבי האובדן להלכה ברישיון הרכב ועד היום אין פתרון להסתרת המידע מהציבור בנושא מהותי ובטיחותי זה.

איגודי המוסכים והשמאים אינם מוזכרים בחוק.  באיגוד גורסים כי תזכיר החוק צריך לבטא שוויון בין כלל המייצגים את כלל המקצועות והגופים המוזכרים בו.

איגוד המוסכים דורש נציגות במועצה המייעצת לשמאי הרכב  מאחר וכלל השומות מבוצעות בשטח המוסך ועל בסיס הצעת התיקון המקצועית של המנהל המקצועי במוסך וכן נציגות במועצה המייעצת ליבוא רכב והסחר בו, כיוון שליבואני הרכב השפעה עצומה על מוסכי השירות שלהם.

בפרק האכיפה בחוק ידרוש איגוד המוסכים להכניס את נושא הסדרי המוסכים עםחברות מסחריות כגון ביטוח, ליסינג, מנהל הרכב וכדומה. הווה אומר לכלול בחוק את כלהחובות החלים על יבואן רכב בכל הקשור לאספקת חלקי חילוף, איסור מוחלט להשפיעעל בעל המוסך להתקין מוצר תעבורה שאינו מתאים לרכב והחלת עיצומים כספיים על כל חברה שמשפיעה על המנהל המקצועי להתקין מוצר תעבורה כאמור, עד להתליית רישיוןוקובלנה פלילית וכד’.

בנוסף, ידרוש האיגוד ממשרד התחבורה כי יקיים את הבטחתו למבקר המדינה ולוועדות הכנסת בכל הקשור לאכיפה מוגברת כנגד מוסכים ומתקנים פיראטיים – הבטחה שלא קוימה עד עצם היום הזה.

מיוחד לבעלי מוסכים

איך תתמודדו מול יבואני הרכב, חברות הביטוח וחברות הליסינג?

באיגוד המוסכים נפתח קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים

היום, נפתח במכללה הטכנולוגית של איגוד המוסכים קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים.

היוזמה החדשה נולדה בשנים האחרונות. לדברי גורמים באיגוד, לאור ההתמודדות היום יומית של המוסכים בניהול השוטף של המוסך מול סוגיית הריכוזיות במשק הרכב- חברות הביטוח, חברות הליסינג ומוסכי יבואן השולטים מבחינה מקצועית וכלכלית על מוסכים רבים. בנוסף, התפתחות טכנולוגיית-מידע הביאה עמה ערך משמעותי לעסקים וללקוחות לשיפור המצוינות התפעולית והשיווקית. מידי יום, בפני מנהל המוסך עומדים אתגרים המחייבים אותו לשיקול דעת ענייני ויצירתי במטרה להעניק פתרונות ניהוליים, עסקיים וטכניים בזמן אמת.

הניסיון המעשי בתחומי הניהול הופך להיות הפרמטר המרכזי בשימור וקידום תפקודו היעיל של העסק, לנוכח התפיסה המסורתית שהסתפקה בהתמחות מקצועית במערכות – רכב וציידה את בעל כתב ההסמכה בכלי ניהול אלמנטאריים בלבד.

במכללה הטכנולוגית יצאו לדרך רק לאחר ניתוח מעמיק ומיפוי הצרכים והכוחות הפועלים בשוק. הקורס הייחודי שנבנה לאחר מחקר זה, כולל 136 שעות אקדמאיות ממוקדות עם מיטב המומחים בתחום שיסייעו ויעניקו פרספקטיבה חדשה לבלי המוסכים בניהול המוסך שלהם וייקנו באמצעות סדנאות ומתודיקה מרוכזות ומצומצמות, כלים פרגמאטיים שיקדמו את משתתפי הקורס ברמה המקצועית וישדרגו את יכולות וכישורי הניהול שלהם. בנוסף, הלימודים כוללים 4 לילות בחו”ל: סיור לימודי באחד ממרכזי השירות הגדולים והמפוארים בגרמניה, הרצאה של מנכ”ל מרכז השירות ומנכ”ל איגוד המוסכים בגרמניה ו סיור במפעל AUDI ובמוזיאון החדש של PORSCHE.

לדברי קובי אביטל, מנכ”ל המכללה הטכנולוגית לרכב:” גם בעידן הנוכחי, בו התאגידים הגדולים “חונקים” את המוסכים, אנו מאמינים כי לנהל מוסך מצליח ומשגשג זה לא מדע בדיוני וכל אחד יוכל לעשות זאת אם רק יקבל את ההנחיה והכלים הנכונים.ההזדמנות מגיעה לאלה שמוכנים לאזור אומץ ולהניע את השינוי הנדרש”.

מי יכשיר את המוסכניקים של העתיד בתל אביב?

ביוזמת איגוד המוסכים, נפתח קורס חונכים לבעלי מוסכים בתל אביב

קובי אביטל, מנכ”ל המכללה הטכנולוגית לרכב: “קורס החונכים עונה על המטרה לשלב את הלימודים עם התנסות בתעשייה, תוך פיתוח הון אנושי לעבודה במוסכים לטווח הארוך”.

אמיר מלול, מנהל תחום פדגוגיה במשרד הכלכלה: ” אנו מאוד שמחים שעלינו מדרגה בשיתוף הפעולה עם איגוד המוסכים שלנו למען שיפור איכות כוח האדם בענף הרכב”.

השבוע הסתיים המחזור הראשון של קורס מיוחד לבעלי מוסכים בתל אביב שיחנכו בני נוער הלומדים את מקצועות ענף הרכב בביה”ס התיכוניים של משרד הכלכלה. מסיימי הקורס יצאו לסיור מודרך בתיכון מקס פיין בתל אביב בליווי שלמה שקד, המפקח הארצי למקצועות הרכב במשרד הכלכלה, אמיר מלול, מנהל תחום פדגוגיה במשרד הכלכלה, אבי גינת, כותב תוכניות הלימודים במשרד הכלכלה וקובי אביטל, מנכ”ל המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים. ולאחר מכן התכנסו הבוגרים בבית האיגוד לחלוקת תעודות גמר. 

תעסוקת בני נוער במסגרת ההכשרה המקצועית מהווה אמצעי ולא מטרה, בשונה מסקטור המבוגרים. המטרה המרכזית בתעסוקת בני נוער הינה להכיר לנער העובד את עולם העבודה באופן הדרגתי על היבטיו השונים, לפתח מיומנויות וכישורים בתחום העבודה במוסך. מתוך אמונה ביצירת מודל הכשרה איכותי, גובשה תכנית הכשרה מקצועית למנהלי המוסכים ע”י מחלקת המחקר והפיתוח של המכללה הטכנולוגית לרכב שבאיגוד המוסכים.

המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים “הרימה” את הכפפה שהובאה לפתחה ע”י האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה ויזמה את הקורס. תוכנית ההכשרה הייחודית מציגה את עקרונות ותהליך החניכה, סגנונות חניכה , שלבי החניכה, שלבי תהליך הקליטה, תקשורת בינאישית בעבודת חונך-חניך, מחסומי תקשורת, זיהוי צורכי החניך, מאפיינים ותחומי התמודדות של גיל ההתבגרות, מתן משוב בחניכה, מאפיינים של למידת מבוגרים, זיהוי פוטנציאל חניכים, זיהוי פערי התקדמות בלמידה ובתפקוד חניכים, זיהוי סיבות לקשיי תפקוד ועוד.

קובי אביטל, מנכ”ל המכללה הטכנולוגית לרכב אמר כי : “קורס החונכים נולד כמענה לצורך נחוץ ביותר עבור מוסדות ההכשרה המקצועית בתחום הרכב בביה”ס התיכוניים של משרד הכלכלה הלומדים במסלול הדואלי – שילוב הלימודים עם התנסות בתעשייה, לצד הצורך בפיתוח הון אנושי לעבודה במוסכים לטווח הארוך”.

אמיר מלול, מנהל תחום פדגוגיה במשרד הכלכלה אמר בטקס כי: “אנו רואים חשיבות רבה בקליטה נכונה של חניכים ובוגרים במוסכים. מניסיוננו, הצלחה או כישלון בהשמה תלויים במידה רבה באופן בו נקלטים חניכים ובוגרים בשבועות הראשונים. אנחנו מאוד שמחים שעלינו מדרגה בשיתוף הפעולה בין איגוד המוסכים לאגף ההכשרה שלנו למען שיפור איכות כוח.