איגוד המוסכים בישראל

הרפורמה בענף הרכב

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: החוק הנוכחי נוגע בשולי כשלי התחרות בענף ואינומספק מענה הולם לציפיות שר התחבורה ולציפיות רוכשי הרכב והשירותים בענף.

ביום ראשון האחרוןאישרה הממשלה במסגרת חוק ההסדרים את הרפורמה בענף הרכב. רפורמה זאת מיועדת לשפר אתהתחרות בענף והיא כוללת את חוק הרישוי אשר אמור להחליף את צו הפיקוח ובו יוגדרוכלל מקצועות ענף הרכב שיוגבלו בחקיקה ראשית (התאמה לחוק יסוד – חופש העיסוק) וכןיכללו השינויים המינוריים שנשארו מהמלצות ועדת זליכה להגברת התחרותיות בענף הרכב.

באיגוד המוסכים קיבלואת הרפורמה בתחושות מעורבות

לטענת גורמים באיגוד, מצדאחד, החוק עצמו משלב שינויים חשובים מאד לענף בכל הקשור להסדרת מקצועות, לייבואהרכב והחלקים, לייבוא חלקי החילוף והפצתם ונראה כי שינויים אלה יפתחו פתח נרחבלהזדמנויות עסקיות רבות לעוסקים בתחום ולאחרים, ישפרו במעט את התחרות ויועילולעוסקים ולצרכן בעתיד.

עוד, טוענים באיגוד כיגם אם חקיקה ראשית להגבלת מקצוע היא דבר ראוי ונכון וגם אם אכן הגיעה העת להסדיראת מקצועות הרכב בצורה זאת, לא נהוג לבצע הליך חקיקה כה מורכב וכה דרמתי תחת מחטפיחוק ההסדרים  שהינו מין חוק- סל החוטף מכל הבא ליד.כבר נוכחנו בעבר, אומרים באיגוד המוסכים, כי ממעטפת חוק  זה יצאו בעבר כל מיני"עסקות חבילה" שהביאו את עם ישראל למצבו החברתי והכלכלי העגום הנוכחיוראוי להסדרת עיסוקים זו, לעבור בתהליך חקיקה רגיל.

רונן לוי, יו"ראיגוד המוסכים אומר כי: "החוק הנוכחי נוגע בחוליי הענף רק בדבריההסבר ואינו חד וחלק לגבי הפתרונות הנדרשים לטיפול בכשלי התחרות העיקריים בענףהרכב" 

לוי מסביר כי: "חבלשבחוק אין כמה תוספות שהן אקוטיות לפתיחת התחרות בענף  ומוטב היה שיהוו כבר עתהחלק מהחוק המורכב. למשל – יש התעלמות מההמלצות החשובות של וועדת זליכה בתחום הגבלתיבואני הרכב, חברות הליסינג וחברות הביטוח בכל הקשור לבעלות צולבת וכן התעלמות מהמלצתהוועדה האוסרת על אחזקת יבואן ביותר ממוסך אחד ואולם תצוגה אחד בכדי שלא תימשךשליטת יבואני הרכב – על ההפצה, על מיהות המפיצים על המחירים והתיקון במוסכים ועוד".

בהתייחסו לכשלי ענף ביטוח הרכב אומר לוי כי: "בנוסף לשאר הנושאים שנקברו, בולטת במיוחד ההתעלמותהכללית מכשלי ענף הביטוח ובעיקר מהכשל של מוסכי ההסדר שבהן חברות הביטוח שולטות (הן לא צריכות הסדרה ורישוי מקצועי בתחום הרכב..) על המהות המקצועית של תיקון הרכבלאחר תאונה ועל מיהות המתקן. כמו כן מתעלם החוק מהכשל של שמאי רשימות חברת הביטוח ,כלי נוסף ומשמעותי של חברות הביטוח המאפשר להן לשלוט על אופן תיקון הרכב ותעריפיהתיקון. הפן הכלכלי עדיין משחק תפקיד הרבה יותר חשוב מהצד הבטיחותי, ומשרד התחבורהנכנע ללחצי המבטחות (שיוצגו באופן יוצא מן הכלל על ידי נציגי המפקח על הביטוח)והאוצר. כך למשל התפתחה תופעת ה"אובדן להלכה" המחזירה עשרות אלפי רכביםלאחר תאונה בכל שנה לכביש בשעה שהם מהווים סיכון בטיחותי. תופעה זו, כידוע, מניעהאת תופעת גניבות הרכב בישראל וברוב המקרים נמכרים כלי הרכב המשוקמים הללו לאזרחיםתמימים כרכבים "נקיים" מתאונות. כלל הכשלים הללו נמלטו מזרועותה"רפורמה".

"בצורה כזאת", מסכם לוי, "מימוש חזונו של שר התחבורה להוזיל את מחירי הרכב ואת מחירי מוצרי התעבורה ייפגע ולא יושג והשליטה על תוצרי השוק ותעריפיהם תישאר בידישליטי השוק הנוכחיים ולא תעבור לידי הרגולטור כמתבקש. השר באמצעות חוק זה לאיצליח, להערכת חברי האיגוד, לקבל שליטה והאזרח הקטן ימשיך לשלם יותר ולקבל פחות".

בכדי לקבל שליטהולייצר רפורמה רדיקלית על הממשלה לאמץ את שיטת כחלון אשר כפה על חברות הסלולאר הגדולות לספק שירותים ולשתף פעולה עם החברות החדשות שנכנסו לשוק כמתחרות ושיצר במקביל מנגנון יישום ופיקוח אפקטיבי בכדי להשיג את היעד המבוקש. השיטה בה פעל משרדהתקשורת, שינתה באופן מיידי את שוק התקשורת הסלולארית בישראל וכל תסריטי האימיםשהופקו על ידי מי שהתנגד לתחרות לא התממשו – נהפוך הוא. 

גם טייקוני הרכב והביטוחכותבים ומפרסמים בימים אלה את תסריטי האימה להם נהיה צפויים אם "חלילה"תהיה כאן תחרות אמיתית וגם אלה לא יתממשו אם השר התחבורה יבצע רפורמה אמיתית ואמיצהבשוק זה – נהפוך הוא.

לעניין כשלי התחרותוהריכוזיות בישראל, יש לציין כי בעקבות קבלת ההצעה של הממשלה להחזיר את חוקהריכוזיות, הוחלט בלשכת העצמאיים (להב) להשיב לפעילות את וועדת הריכוזיות בראשותושל רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל. וועדה זאת ייצגה את כלל העסקיםהקטנים בוועדת ראש הממשלה לבחינת התחרות במשק וכן מול וועדת טרכטנברג, ובלהבמעוניינים להפעילה מחדש בכדי להמשיך ולהשפיע על הממשלה לבצע את הצעדים האופרטיבייםהנכונים אשר יצמצמו את שליטת המיעוט בענפים השונים במשק אשר מיוצגים בלהב.

קרא עוד...

מהוועידה לניהול מוסכים של איגוד המוסכים ומידע כנסים:

-הודעה לעיתונות-

מהוועידה לניהול מוסכים של איגוד המוסכים ומידע כנסים:

רונן לוי, יו"ר האיגוד: "מהרעש של ועדת זליכה לא נשאר כלום, המנגנון המוצע בחוק רישוי לטיפול בתחרות לא מספק, ואנו נשאר במצב הנוכחי לפחות עוד 5 שנים, אני מציע להחזיר את הממונה על ההגבלים להיות ממונה על ההגבלים".

ח"כ אראל מרגלית לבאי הכנס: "צריך לפתוח בשיח מולכם. אני מבטיח שברגע שנשים כמה בעיות על השולחן, נעשה כינוס בכנסת ונביא את האנשים הרלוונטיים שישמעו איך אתם תורמים לחברה מבחינת בטיחות בדרכים, העסקה ועוד".

אני מציע שהדברים האלה ישמעו לא רק בסקטור שלכם אלא גם בקרב הציבור ואנשים מהסקטור של הממשלה, אני מבטיח לכם להביא מספר רב של חברי כנסת כדי שזה יכנס להם לראש – שישמעו על הבעיות ועל האתגרים שעומדים בפניכם. 

אתמול (29.10) התקיימה בלאונרדו סיטי טאוור ברמת גן לראשונה וועידה לניהול מוסכים ביוזמת מידע כנסים, בזק ואיגוד המוסכים ובהנחיית דניאל שמיל, עורך מדור הרכב בדה מרקר.  

הצורך לקיום הוועידה הגיע מציבור בעלי המוסכים אשר נדרשים יותר ויותר להתמודד עם מציאות מורכבת של ניהול מוסך מול סוגיית הריכוזיות במשק הרכב. שר התחבורה בהבטיח שהוא יקדם את חוק רישוי שירותים לרכב שיטפל בבעיה, אבל המוסכים החליטו לא לשבת בינתיים בחיבוק ידיים.

בענף תחזוקת הרכב כל אחד רוצה לקבל את הנתח שלו – חברות הביטוח, חברות הליסינג ויבואני הרכב. לצד כל אלה, חלה התפתחות טכנולוגיית מידע המביאה עמה ערך משמעותי לעסקים וללקוחות לשיפור המצוינות התפעולית והשיווקי. באיגוד המוסכים הבינו שכאשר אין תכנון וניהול נכון, הרווחים הזעומים יכולים להפוך להפסדים בעיקר בעידן בו המוסכים מוצאים עצמם במלחמת הישרדות יומיומית מול הגופים הריכוזיים במשק ומול תדמיתם הבעייתית כפי שהיא נתפסת ע"י הצרכנים.

בין משתתפי הכנס: רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים, אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים, קובי אביטל, סמנכ"ל מחקר ופיתוח המכללה הטכנולוגית לרכב, מהנדס אבנר פלור, ראש ענף הרכב במשרד התחבורה, ח"כ אראל מרגלית, יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים, יוסי זיגמון, מנהל אגף מוצרים ושירותים בבזק, עופר סופר, מנהל מחלקת שירותי מידע ומנועי חיפוש בבזק , יעקב אלפסי, בעלים של רפאל פתרונות, אבי דיין בעלים של פטרוטק, דניאל אלהרר, סמנכ"ל לקוחות, ERN, נעמי הימיין רייש, מנהלת תחום חקיקה ורגולציה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה,  ארז מוספי, מומחה רכב, מדריך ראשי BOSCH ישראל ועוד.

המטרה של הוועידה היתה לספק כלים פרגמאטיים שיקדמו את מנהלי המוסכים ברמה המקצועית וישדרגו את יכולות וכישורי הניהול שלהם. הכנס יעסוק במגמות וחידושים בעולם הרכב מהפן הניהולי – עסקי. בוועידה דנו בנושאים כגון – הדרכים להצלחה בעסקים, ניהול המוסך בעידן האינטרנט, איך הממשלה עוזרת לעסקים בכלל ולמוסכים בפרט, יתרונות של שימוש בצ'קים, ניהול מוסך בתנאי תחרות, שימור לקוחות ועוד ובעצם יתייחס לכל מה שהמוסך צריך לכלול בארגז הכלים העסקי שלו לצורך ניהול נכון של העסק.

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים אמר בפתיחת הכנס כי: "לפני שנתיים הוקמה ועדת זליכה. כולם מכירים את ההמלצות ואת הרעש התקשורתי שהיא עוררה, ובסוף לא קרה כלום. במקום זה, יש חוק רישוי שירותים לרכב. הממונה על ההגבלים הסיר את ידיו מכל הקשור לחוק רישוי שירותים לרכב. משרד התחבורה עדיין לא גיבש מנגנון לטיפול בתחרות לענף, וגם המנגנון שמוצע בחוק רישוי הוא לא מספק, כך שאנחנו נשארים במצב שלנו לפחות לעוד 5 שנים. אני מציע להחזיר את הממונה על ההגבלים להיות ממונה על ההגבלים.

אם יש בעיה לאיזה מפעל הוא קורא לעייני שיכול לייצג אותו. לנו לאיגודים המקצועיים, אין מי שייצג את הפן הכלכלי. אם יש רגולציה שחוסמת מוסכים, אנחנו לא יכולים לבוא ולייצג את המוסכים האלה, אנחנו לא יכולים לבוא ולהמליץ על מחיר שעת עבודה כי יעמידו אותנו לדין פלילי כמו שקרה באיגוד השמאים. אנחנו מוגבלים כעצמאים, כעסקים קטנים וכאיגודים בכוח הייצוג שלנו.

לוי התייחס בדבריו גם למוסך המומחה ואמר: "בימים אלה, אנחנו מקדמים את עניין המוסך המומחה – מוסך ביניים בין כללי ליבואן, מוסכים שיתמחו בדגמים מסוימים, זה מהפכני גם יחסית לאירופה, לתת פתרונות ולהכפיל את הפתרונות לציבור בעלי הרכב כך שיוכלו לקבל שירות מקצועי וטוב ותהיה להם זמינות וגישה ליצרנים עצמם, למידע, לציוד, לתוכנות בעלויות סבירות ויספקו את אותה רמת מקצועיות ושירות כמו במוסכי היבואן", לסיכום הוסיף: "אני מאמין שבסוף נצליח במאבקים שלנו,  גם אם זה בהשבתה או בכל מאבק אחר שאנו עושים ועוד נעשה. המקצוע שלנו הוא מקצוע ייחודי ואחד היפים שיש מבחינת היומיום שלך".

ח"כ אראל מרגלית, יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים בכנסת אמר בכנס כי: "יצא לי לעבוד עם הרבה מאוד יזמים ועסקים קטנים, הקמתי את אחד הפרויקטים החברתיים הגדולים בירושלים. אני אוהב שחברה' יוצרים עסקים, מי שמנהל עסק, אחראי על עסק, משלם לעובדים, יודע איך זה לגמור את החודש – יזמים זה עם מיוחד והם מחזיקים 67% מהעובדים במדינת ישראל.

רונן לוי, היה אתנו כשהקמנו את השדולה לעסקים קטנים בכנסת וביחד צריך לחשוב איך לקדם את העסקים הקטנים.

אני יושב בוועדת כספים ויום יום אני רואה עוול מטורף שקורה במשק – 1% מהחברות מקבל היום אשראי ברמה של 700 מיליארד שקל, 350 מיליארד מהבנקים וסכום דומה מהגורמים המוסדיים בריביות של 2-3 אחוז ואילו כל השאר מקבלים רק 67 מיליארד שקל בריביות של 8-9 אחוזים בממוצע ולפעמים יותר.

לא פלא שעם ישראל חנוק! 450,000 עסקים ברחבי מדינת ישראל בכל פינה, בכל עיר, בכל אזור תעשייה, אלה האנשים שמחזיקים את מדינת ישראל, והאנשים האלה חנוקים, צריך הון חוזר, מסגרות נוחות בבנקים, צריך שיתייחסו אליך כמו בן אדם ומתייחסים אליך כאילו אתה בא לקחת ממישהו משהו.

בהתייחס לנושא הרגולציה –  3 ימים בשבוע מוקדשים בממוצע בכדי להתעסק עם הרשויות, איכות הסביבה, כיבוי אש, משרד הכלכלה וכדומה. ההתעסקות עם הדיווחים, רו"ח, עו"ד, מבזבזת המון משאבים ויוצרת מצב בו כל עסק קטן הוא כמו מועצת המנהלים של ג'נרל מוטורס.

באנגליה ובארה"ב הגיעו להבנה – עסקים קטנים עם מחזור של עד 12 מיליון ₪ בשנה, מקבלים מהממשלה מערכת אינטרנטית להגשת דו"חות מבלי שיחשדו בך כל הזמן. נותנים לך לעבוד, הכל אונליין ואתה חוסך המון בעלויות.

זה בסדר שיש רגולציה, אבל תנו לאנשים לעבוד בצורה סבירה יותר – ארנונה, שלטים, לא נותנים לאנשים לעבוד, ומצד שני יש מוסכים פיראטיים, שאליהם לא נטפלים. למה המדינה לא אוכפת את הבעיה הזאת ולא עושה סדר? ברגע שמטפלים ברכבים פארטאץ' זה גם פוגע בבטיחות.

אני אוהב מכוניות ומכבד אנשים שאוהבים לטפל בהם, התחלתי באופנוע וכל אחד יודע שמי שמתחיל באופנוע חולם להיות מוסכניק. יש בארץ כבוד גדול לענף הרכב ומצד שני התדמית של מי שרוצה להיכנס לתחום נפגעה ואנו צריכים לשקם אותה. פעם המדינה הייתה מכשירה עובדים והיום יש מחסור והמדינה הפסיקה את ההכשרה המסודרת, כך שהיום בעלי המוסכים מכשירים את העובדים.

אני רוצה לעבוד מול איגוד המוסכים ולראות איך ניתן לבוא כקבוצה שאין מי שייצג אותה ולפתוח את השיח, וברגע שנשים כמה בעיות על השולחן, נעשה כינוס בכנסת ונביא את האנשים הרלוונטיים שישמעו איך אתם תורמים לחברה- מבחינת בטיחות, העסקה ועוד.

אני מציע שהדברים האלה ישמעו לא רק בסקטור שלכם אלא גם בקרב הציבור ואנשים מהסקטור של הממשלה,  אני מבטיח לכם להביא מספר רב של חברי כנסת כדי שזה יכנס להם לראש – שישמעו על הבעיות ועל האתגרים שעומדים בפניכם.

דבר אחרון – נושא האשראי. אנו רוצים לעשות שינוי בתנאים לעסקם קטנים שמבקשים אשראי מהבנקים, יש לנו כבר 1,000 פונים, להב הוא ארגון הגג של זה ואתם גם חברים בו. אנו רוצים להגיע למצב שבו מנהלי הסניפים יפעלו ויעשו למען העסקים הקטנים ולא רק שהבנקים יצאו בסיסמאות ובהצהרות על עזרתם לעסקים הקטנים".

לדברי אבנר פלור, מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה: "החוק נמצא היום בהליך חקיקה בוועדת הכלכלה, השר מזרז ומריץ את תהליכי החקיקה. מוסכים פיראטיים זה בעיה, גובה הקנסות הולך וגדל, ביקשתי מפרקליטות מחוז ת"א לעשות שולחן עגול עם כל הגורמים הרלוונטיים- איכות הסביבה, רשות המיסים, אתגר ולראות איך אפשר להגביר הטיפול בבעיה. יש מספר כשלים בענף –  תחרותיות בכלי רכב חדשים, סבסוד צולב בענף, מיסוי שוק חלפים סגור, העדר מגוון מוצרים בקטגוריות רכב שונות עקב חסמי תקינה, ושליטת שוק החלפים המקוריים ע"י היבואנים. לגבי המוסך המומחה,  סיימנו את כל הליכי השימוע. ועדת הכלכלה נתנה אישור לשם מוסך מומחה ובתקופה הקרובה נפיץ את זה, מדובר פה בשירותי תחזוקה לכלי הרכב המתקדמים בהתבסס על מידע מהיצרן, ציוד ומכשור. אנו מקדמים גם את כל נושא הסדרת מוצרי התעבורה, עכשיו זה בהליך שימוע, מתוכננת מדיניות גדולה ומקיפה של הסדרת מוצרי התעבורה. לא כל דבר ייכנס בחוק בחקיקה ראשית, חלק ייכנס בתקנות, השר מעורה, מתעניין ומקבל דיווחים וכל דבר שמהווה חסם, כשל או פגיעה בתחרותיות, אנו נשתדל להסירו במסגרת החקיקה."

בהתייחסו לשוק הליסינג אמר פלור:  "נכון שגם שוק הליסינג מהווה בעיה, כיוון שרכבי הליסינג תופסים נתח שוק גבוה יחסית, אבל היתה ירידה בשנים האחרונות, בשנת 2006 למשל רכבי הליסינג תפסו 60% מהשוק ובשנת 2012 2011- 51% מהשוק".

קרא עוד...

הסוף לקומבינות סוחרי הרכב?

הסוף לקומבינות סוחרי הרכב?

נציגי איגוד המוסכים התלוננו בוועדת הכלכלה שדנה בחוק רישוי שירותים לרכב על כך שלא מחייבים את סוחרי הרכב ברישיון ויו"ר הוועדה ח"כ פרופסור אבישי ברוורמן דרש ממנכ"ל משרד התחבורה: " חייבו את סוחרי הרכב ברישוי"!

שני הישגים משמעותיים לטובת הצרכנים  נרשמו היום בוועדת הכלכלה בדיון על חוק רישוי שירותים לרכב, שמטרתו לפתוח את התחרות בענף הרכב. האחד –יקום סוג חדש של מוסך שייקרא "מוסך מומחה" על פי סטנדרטים שיקבע משרד התחבורה ויהווה תחרות הוגנת עבור בעלי הרכבים מול מוסכי היבואן מחד וישפר את האיכות הטכנולוגית של מוסכים עצמאיים מאידך. והשני – סוחרי הרכב יחויבו ברישיון, ורכישת רכב יד שנייה תהפוך בטוחה יותר. כך למעשה, כלל העוסקים בשיווק ובשירות של כלי רכב יחויבו ברישוי ובפיקוח.

בדיון שהתקיים היום בוועדת הכלכלה, עלתה היוזמה של משרד התחבורה להוסיף למוסכים הכללים ולמוסכי היבואן עוד סוג של מוסך שייקרא מוסך מומחה. עבור סוג זה של מוסך, יקבע משרד התחבורה סט חדש של סטנדרטים שרק מי שיעמוד בהם יקבל את אישור המשרד להיקרא "מומחה". זאת על מנת לפתוח את התחרות בענף תיקוני הרכב ולאפשר למוסכים עצמאיים לשרת ולתקן כלי רכב מודרניים.

נציגי איגוד יבואני הרכב התנגדו לרעיון המוסך המומחה והציעו לקרוא לסוג החדש של המוסכים "מוסך עצמאי ייעודי" ולא מוסך מומחה.

לדברי רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: "באירופה אין יבואנים, היצרן מפיץ את כלי הרכב ואת הזיכיונות לסוכני המשנה באופן ישיר. היצרנים שם מחויבים על פי חוק לספק מידע, ציוד והכשרות גם למוסכים עצמאיים. גם באירופה המוסכים העצמאיים המתמחים בסוג רכב ספציפי נקראים :"מומחה". בישראל אין נציגות עצמאית של יצרן הרכב אלא יבואני רכב ומשרד התחבורה מתאים את החקיקה לרפורמות שנכנסו לתוקף באיחוד האירופי החל מחודש ינואר בשנה זו (2013). המונח "מומחה" הוא לא מטעה, אלא להיפך –  הוא מספק העדפה מתקנת כי הציבור ידע שיש מוסכי ביניים שעומדים בסטנדרטים של משרד התחבורה והם לא מוסכי יבואן והם מפוקחים ישירות על ידי הממשלה והפיקוח עליהם יהיה אדוק יותר מהפיקוח של יבואן רכב. מוסך מומחה יצטרך לעמוד בסטנדרט ולהוכיח אותי מידי שנה כדי שמשרד התחבורה יחדש לו את הרישיון, זאת להבדיל ממוסך יבואן שלא צריך לחדש כל שנה אלא רק מחויב בהשתלמויות וברגולציה עצמית. לוי הוסיף: "למה כל עו"ד יכול לקרוא לעצמו מומחה בדינים מסוימים ומוסך לא? ודווקא פה מדובר בסטנדרטים מחמירים של משרד התחבורה ולא סתם כי מישהו החליט על עצמו שהוא מומחה כמו במקצועות אחרים".

לדברי אבנר פלור, מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה: "יש לנו כמשרד התחבורה אחריות מסוימת, אנחנו צריכים לוודא שהרמה של המוסך המומחה עומדת בתקן. אנחנו מוציאם נוהל שעובר הליך שימוע אצל כל הגורמים הרלוונטיים ותהליך אישור מסודר.

ח"כ פרופסור אבישי ברוורמן, יו"ר ועדת הכלכלה סיכם: " אין לי בעיה עם המומחה, אבל חשוב שברגע שיש עבירה תהיה אכיפה כמו שצריך."

בהמשך הדיון, משרד התחבורה הציג את נושא של סוחר ברכב מיבואן. כיום, סחר בכלי רכב מוסדר באופן וולונטרי בתקנות התעבורה. יש קבוצה ייחודית של סוחרים שקונים מיבואן, רכב שהוא לא יד ראשונה אבל הוא  "כמו חדש". כיוון שלמי שעוסק בתחום יש יכולת פיננסית, ביקשו במשרד התחבורה לחייב את אותה קבוצה ברישיון מיוחד שייתן לקונים את אותה הבטחה צרכנית כפי שנותן היבואן.

בשלב הזה, התרעמה היועצת המשפטית של איגוד המוסכים, עו"ד אינגריד הר –אבן: "למה הם צריכים רישיון? למה לא להסתפק בהסכם שלהם מול היבואן? יש פה הגבלה של התחרות, זה מצמצם את התחרות".

היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד שרית זוכוביצקי, ענתה: " להטיל חובות זה רק ע"י הטלת רישוי, ואז אפשר לאכוף ולהטיל סנקציות, הרישוי הוא לטובת הצרכן"

עו"ד הר – אבן טענה: "אם כך, אז מדובר באפליה. כי למה לא מחייבים גם את סוחרי הרכב ברישיון? הלא ידוע כי צרכנים רבים קונים רכב משומש כחתול בשק ונופלים בפח, זה פוגע הן בכיסם והן בבטיחותם. זאת הבעיה הכי גדולה בשוק. או שמחייבים את כולם ברישיון, או שלא"

בהקשר זה, ייאמר כי איגוד המוסכים נאבק שנים בתופעה של סוחרי רכב חאפרים שמפילים לקוחות תמימים בפח ושמתקנים את כלי הרכב לפני המכירה במוסכים שאינם חוקיים ובאמצעים בלתי כשירים ובטיחותיים.

ברוורמן, השתכנע וקבע: "חייבים להתייחס לזה בחוק ולהוסיף לזה סעיף". ברוורמן פנה לעוזי יצחקי מנכ"ל משרד התחבורה בדרישה: " תשבו עוד שבוע שבועיים ושיהיה חוק טוב, תוסיפו את זה!"

 

קרא עוד...

איך תתמודדו מול יבואני הרכב, חברות הביטוח וחברות הליסינג?באיגוד המוסכים נפתח קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים

מיוחד לבעלי מוסכים –
איך תתמודדו מול יבואני הרכב, חברות הביטוח וחברות הליסינג?
באיגוד המוסכים נפתח קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים

היום, נפתח במכללה הטכנולוגית של איגוד המוסכים קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים.

היוזמה החדשה נולדה בשנים האחרונות. לדברי גורמים באיגוד, לאור ההתמודדות היום יומית של המוסכים בניהול השוטף של המוסך מול סוגיית הריכוזיות במשק הרכב- חברות הביטוח, חברות הליסינג ומוסכי יבואן השולטים מבחינה מקצועית וכלכלית על מוסכים רבים. בנוסף, התפתחות טכנולוגיית-מידע הביאה עמה ערך משמעותי לעסקים וללקוחות לשיפור המצוינות התפעולית והשיווקית. מידי יום, בפני מנהל המוסך עומדים אתגרים המחייבים אותו לשיקול דעת ענייני ויצירתי במטרה להעניק פתרונות ניהוליים, עסקיים וטכניים בזמן אמת.

הניסיון המעשי בתחומי הניהול הופך להיות הפרמטר המרכזי בשימור וקידום תפקודו היעיל של העסק, לנוכח התפיסה המסורתית שהסתפקה בהתמחות מקצועית במערכות – רכב וציידה את בעל כתב ההסמכה בכלי ניהול אלמנטאריים בלבד.

במכללה הטכנולוגית יצאו לדרך רק לאחר ניתוח מעמיק ומיפוי הצרכים והכוחות הפועלים בשוק. הקורס הייחודי שנבנה לאחר מחקר זה, כולל 136 שעות אקדמאיות ממוקדות עם מיטב המומחים בתחום שיסייעו ויעניקו פרספקטיבה חדשה לבלי המוסכים בניהול המוסך שלהם וייקנו באמצעות סדנאות ומתודיקה מרוכזות ומצומצמות, כלים פרגמאטיים שיקדמו את משתתפי הקורס ברמה המקצועית וישדרגו את יכולות וכישורי הניהול שלהם. בנוסף, הלימודים כוללים 4 לילות בחו"ל: סיור לימודי באחד ממרכזי השירות הגדולים והמפוארים בגרמניה, הרצאה של מנכ"ל מרכז השירות ומנכ"ל איגוד המוסכים בגרמניה ו סיור במפעל AUDI ובמוזיאון החדש של PORSCHE.

לדברי קובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב:" גם בעידן הנוכחי, בו התאגידים הגדולים "חונקים" את המוסכים, אנו מאמינים כי לנהל מוסך מצליח ומשגשג זה לא מדע בדיוני וכל אחד יוכל לעשות זאת אם רק יקבל את ההנחיה והכלים הנכונים.ההזדמנות מגיעה לאלה שמוכנים לאזור אומץ ולהניע את השינוי הנדרש".

קרא עוד...

רונן לוי, מונה לקדנציה נוספת ליו"ר איגוד המוסכים

רונן לוי, מונה לקדנציה נוספת ליו"ר איגוד המוסכים

רונן לוי (50) נבחר ברוב קולות לקדנציה רביעית כיו"ר איגוד המוסכים. איגוד המוסכים בישראל הוא הארגון היציג היחיד של המוסכים המורשים במדינה ועובדיהם, מאז שנות ה-40. האיגוד מייצג ומשרת ציבור של מעל 35,000 איש העוסקים בתחום, וממלא תפקיד חשוב ומהותי בעיצוב דמותו של ענף התחבורה ושירותי הרכב.  

האיגוד מונה ארבעה סניפים: תל אביב והמרכז, ירושלים והאזור, חיפה והצפון ובאר שבע והדרום. לאחרונה, הסתיימה מערכת הבחירות למועצת האיגוד (אשר נערכת כל שלוש שנים), במסגרתה נבחרים נציגי כל סניף. לאחר הבחירות התכנסה המועצה הכוללת את כל הנציגים הנבחרים והיא החליטה על מינויו של לוי לקדנציה רביעית כיו"ר האיגוד.

לוי, נשוי +3, הינו בעלים ומנכ"ל של מוסך חיים לוי בע"מ בירושלים. עוד לפני מינוי לקדנציה הראשונה כיו"ר האיגוד, הקים בשנת 2003 את "פורום התיקון הבטוח" במטרה לרכז את הפעילות בנושא הבטחת האיכות והבטיחות של תיקוני הרכב בישראל. הפורום מביא לסדר היום הציבורי ולתודעת הקהל, לרבות מוסדות השלטון, נושאים רבים ואף חולל שינויים מהותיים, באמצעות חינוך והסברה, פרסום ואף הליכים משפטיים. כיום לפורום מאגר מידע עצום (ייתכן והגדול במדינת ישראל)בנושא תחזוקה ותיקון רכבים העומד לרשות בעלי המוסכים ולרשות הציבור הרחב בכל נושא הקשור לתחום.

לוי הקים במשותף עם ראשי הארגונים בשנת 2007 את "פורום ארגוני הרכב" הכולל את איגוד קציני בטיחות בתעבורה, איגוד המוסכים בישראל, איגוד מכוני הרישוי,ארגון מנהלי תחבורה, איגוד שמאי הביטוח ואיגוד יבואני הרכב.הפורום מתכנס מעת לעת ודן בנושאים שונים הקשורים לבטיחות כלי הרכב ואחזקתם השוטפת וחבריו פועלים במשותף לקידום הנושאים והמטרות הנוגעים לכל הארגוניםהחברים בו, מאחד עמדות ומציג חזית משותפת, חזקה יותר, אל מול משרדי הממשלה ומוסדות השלטון וגופים אחרים בעלי השפעה על שוק הרכב והתחבורה.

לוי ידוע כמי שהביא את איגוד המוסכים לקדמת ענף תחזוקת הרכב בפרט וענף הרכב בישראל בכלל. לאורך שנות פעילותו, הקפיד שהאיגוד יהיה פעיל ומעורב בייזום פעילות לקידום ציבורי בתחום ענף שירותי הרכבשנועדה לקדם את מטרות הענף והעוסקים בו וכפועל יוצא מכך להעלות את קרנו של מקצועות הרכב.

הפעילות הענפה והמעורבות העמוקה בתחום הרכב והתחבורה בארץ וכן קשריו המסועפים של האגוד בעולם, מאז שהתמנה לוי לקדנציה הראשונה שלו, מציבים את האיגוד כאוטוריטה המקצועית הגדולה, החזקה והמשפיעה ביותר בענף.

בין השאר קידם לוי את הרפורמה של שווי השימוש ברכבי הליסינג, חקיקת חוק רישום חלקי חילוף משומשים,  המאבק במוסכים הפיראטים, המלחמה בתופעת ה"אובדן להלכה" (קידום חוק גילוי נאות ברכישת רכב משומש שנחקק בשנת 2008 וכן קידום הקמת מאגרי מידע, ורישום הערה ברישיון הנמצאים בתהליכים בימים אלה), שקיפות ומאגרי מידע אודות היסטוריית התיקונים בכלי הרכב ונגישות המידע לציבור, ובעיקר הוביל את מאבק האיגוד בריכוזיות בענף הרכב במסגרתה משתלטות קבוצות ריכוז במשק על פעילותם המקצועית והכלכלית של המוסכים (במסגרת ועדת זליכה, חוק רישוי שירותים לרכב ועוד) ואף מונה ליו"ר ועדת הריכוזיות של להב – לשכת ארגוני העצמאים בישראל.

לדברי רונן לוי, היו"ר הנבחר: " אני מודה לחברים על האמון הרצוף שניתן לי ומאמין כי העקביות שלנו תוביל לבסוף לכך שהעוסקים בענף יתאימו את עצמם לטכנולוגיה המתקדמת, לצרכים הכלכליים ולכלל צרכי הציבור – בטיחות, הוגנות, נגישות למידע, שקיפות ומקצועיות עדכנית".

אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים בירך על המינוי ואמר כי: "אין ספק כי רונן לוי הפך במהלך שנות כהונתו כיו"ר האיגוד לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בענף, הביא לשינוי חיובי ביחס הרשויות והציבור לענף תחזוקת הרכב ופעל רבות לטובת בעלי המוסכים, עובדיהם וציבור בעלי הרכב. אני סמוך ובטוח כי הוא ימשיך את תנופת העשייה בכל התחומים בהם עוסק איגוד המוסכים למען ייצוג הולם של חבריו ולמען הבטיחות ושיפור השירות, ההוגנות וההסברה הנדרשת לציבור בעלי הרכב בישראל המקבלים מאתנו שירות."

קרא עוד...

-מחסור חמור בעובדים במוסכים-

אוהבי הרכב היכונו: המחזור הבא יוגדל ל-24 באדיבות שגרירות ישראל בגרמניה.

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: הבוגרים, בהצטיינותם, העניקו לכולנו גאווה ואת התחושה כי בזכותם ובזכות בני נוער כמותם, מאבקנו להשבת החינוך הטכנולוגי לרכב – יצליח וישגשג.

 

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בענף הרכב בשנים האחרונות, העדר חינוך טכנולוגי ותדמית נמוכה של המקצוע הביאו למחסור חמור בעובדים איכותיים במרכזי השירות לרכב, המסוגלים להתמודד עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות ומערכות ממוחשבות מתוחכמות. עפ"י נתוני איגוד המוסכים אם המצב יימשך כך, הצפי הוא שבעוד כ – 5 שנים לא יהיה מי שיטפל לנו ברכב ובעיקר ברכבים החדישים, החשמליים וההיברידיים.

 

בעקבות המצב הבעייתי, החליטו באיגוד המוסכים "לייבא" את תואר המייסטר היוקרתי מגרמניה לארץ וכך, לפני כשנה נחתם כתב אמנה בין איגוד המוסכים בגרמניה לאיגוד המוסכים בישראל שכחלק ממנו הובא התואר היוקרתי לארץ וקיבל את אישורם של משרד החינוך, משרד התמ"ת ומשרד התחבורה. התואר הינו ברמה גבוהה ודורש בחינות קבלה. חלק מהזמן, התלמידים לומדים בגרמניה ובסוף המסלול מגיעים לארץ בוחנים מגרמניה לבחון את התלמידים, זה מחייב את המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים שבה נלמד המסלול הייחודי לעמוד בקריטריונים וסטנדרטים מחמירים (נראות, אסתטיקה, הצטיידות, כיתות, ספרייה וכו').הלימודים בגרמניה מתקיימים במכללה הגבוהה לרכב בפרנקפורט. 

 

למיונים באיגוד המוסכים בת"א הגיעו כ – 100 סטודנטים מכיתות י"ג במגמת הנדסת מכונות-רכב ממכללות טכנולוגיות מרחבי בארץ,  בכדי לתת לעצמם הזדמנות לתפוס מקום בנבחרת הארצית של לימודי המייסטר בגרמניה.

 

השבוע, התקיים באיגוד המוסכים טקס סיום של המחזור הארצי הראשון הישראלי של בוגרי המייסטר. הטקס התקיים במעמד רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים, קובי אביטל, סמנכ"ל מחקר ופיתוח הדרכה וניהול במכללה הטכנולוגית לרכב, אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים, חברי מועצת איגוד המוסכים, משה קירמאייר ראש תחום הדרכה ופיתוח ממשרד התחבורה, יורגן קרפינסקי נשיא איגוד המוסכים הגרמני, דר' יחיאל שילה מנהל המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, דר' עופר רימון מנהל המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, דר' בנדיקט הלר סגן שגריר גרמניה בישראל ופאבה רייבשטיין מנכ"לית עליית הנוער גרמניה.

 

לדברי רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: "מה שעומד מאחורי המייסטר היא שיטת לימוד דואלית שנותנת לתלמיד יותר מידע על הטכנולוגיה של הרכב החדשני הנוכחי והעתידי: תאי דלק, רכב חשמלי ומערכות בקרה אלקטרוניות.  יש כיום פער בין תדמית המוסכניק לרכב החדיש והפער בתדמית פוגע בביקוש למקצוע. אנו רוצים לצמצם ולתקן את הפער הזה. התעשייה משוועת לנוער באיכות גבוהה ואנו פועלים בצורה נחושה להקים מחדש את החינוך הטכנולוגי בישראל בהתאמה לרכב המודרני. ישנם כ –  3 מיליון רכבים שנעים על הכבישים וכמיליון כניסות למוסכים בחודש עם רכבים המיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת שרק טכנאים ברמה גבוהה יכולים להתמודד איתם. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבעוד כעשור לא נוכל לתחזק את הרכב במדינת ישראל בצורה נאותה בגלל מחסור בהון אנושי מתאים. בני הנוער, בהצטיינותם הקבוצתית, העניקו לכולנו גאווה ואת התחושה כי בזכותם ובזכות בני נוער הדומים להם, מאבקנו להשבת החינוך הטכנולוגי לרכב – יצליח וישגשג."

 

לדברי קובי אביטל, סמנכ"ל מחקר ופיתוח ומנהל המכללה הטכנולגית לרכב מבית איגוד המוסכים: " המייסטר זה פרויקט בילטרלי שנרקם משנת 2005 עקב בצד אגודל וקרם עור וגידים חרף כל המכשולים. רק לאחר שהוכחנו את האמינות והרצינות שלנו בפני הגרמנים, הצלחנו לרקום את הפרויקט הזה ולהרכיב את המודל הזה שמשלב לימודי טכנאים והנדסאים טרום גיוס לצה"ל יחד עם מערכות לימודים ששייכות למיסטר הגרמני שכולם מכירים אותו כרב – אומן. זוהי אחת הדרכים לצמצם את הדיסוננס שבו הטכנולוגיה התקדמה בצעדי ענק וחלק מהמוסכים נשאר מאחור – לייצר מסלול הכשרה לא תיאורטי מידי ולא מעשי מידי שישלב את הכל לדמות אחת שתיתן מענה. היא ממותגת גבוה, היא פועלת ברמה ההייטקסיטית, היא מכירה גם את הלואוטק הטכנולוגי הנדרש והיא נותנת מענה באפקט המידי והקצר. המצב הנוכחי של פער בין רצוי למצוי, עלול משפיע בצורה ישירה –  ברגע שמישהו בא לקבל שירות והאוטוריטה המקצועית לא מבינה את המהות ולא מסוגלת להדביק את הטכנולוגיה, הצרכן יסבול מזה. ברגע שנתמקצע,  השירות יהיה יותר קצר, יעיל, בטיחותי ואפקטיבי."

לדברי דר' בנדיקט הלר, סגן שגריר גרמניה בישראל: "לגרמניה מסורת ארוכה בייצור מכוניות ובהכשרה מעשית בענף הרכב. ההכשרה המעשית היא הדבר העיקרי שיועיל במקרה זה לישראל, כי היא מבוססת על מותגים רבים של תעשיית הרכב הגרמנית  ולכן, זהו אחד האמצעים להבטיח תו תקן איכותי במותגים שונים של תעשיית הרכב.  זהו סיפור הצלחה שמדינות רבות בעולם לוקחות בו חלק ואני חושב שזוהי ברכה שגם ישראל מעוניינת לחלוק בניסיון זה".

לדברי משה קירמאייר, ראש תחום הדרכה, פיתוח ושמאים במשרד התחבורה: "כלי הרכב המגיעים בשנים האחרונות לישראל מאופיינים בטכנולוגיות מאוד מפותחות וזה דורש בעלי מקצוע בעלי מיומנות גבוהה ביותר שעברו לימודים ברמה גבוהה והגיעו להישגים גבוהים. אנו מקבלים תלמידים רק ברמה כזאת שמתחרה ברמה של מגמות המדעים בבתי הספר. דרושות לנו ידיים עובדות ברמה גבוהה כדי להחזיק את הרכב הטכנולוגי – חשמלי, היברידי, רכבים עם שמונה ועשרה הילוכים וכדומה וכלים שאחזקתם מבחינה מקצועית מאוד מסובכת".

אחד מבוגרי המייסטר, מארק קושרוב אמר כי: "אני לומד את המקצוע בארץ מכיתה י', אבל הלימודים בגרמניה היו הרבה יותר מלחיצים. זאת רמה שלא הכרתי בארץ. למדתי שם דברים שאם לא הייתי שם, לא הייתי נחשף אליהם"

בוגר נוסף, ליאון זילברג אמר כי: "למדתי עד כיתה י"ב מכונאות רכב והמשכתי לטכנאי מכונות והתמחות ברכב ואז נבחרתי בין עוד מספר תלמידים מצטיינים להיבחן ללימודי המייסטר והתקבלתי. היינו בגרמניה קרוב לחודשיים, והרמה של הלימודים הרבה יותר גבוהה שם. המורים בגרמניה מאוד אוהבים את המקצוע ולכן צורת הלימוד שלהם מעניינת יותר. אני בתחום הזה כי זה בגנים, סבא שלי היה מהנדס ואבא שלי טכנאי מכונות. כרגע אני כבר עובד במוסך הונדה ובעתיד אני רוצה להמשיך למהנדס. אני ממליץ למי שלומד את המקצוע להמשיך להנדסאי ולא להסתפק בטכנאי".

אם אתם מאוהבי הרכב, נמשכים לתחום הדינאמי והמרתק הזה ורוצים להיות חלק מההייטק בענף –  איגוד המוסכים קורא לכם להצטרף למחזור הבא של המייסטר בגרמניה שיוגדל הפעם מ – 13 תלמידים ל – 24 תלמידים בחסותה של שגרירות ישראל בגרמניה. מהן הדרישות? עליך להיות בוגר י"ב עם תעודה של 14 יחידות לימוד המורכבות מאנגלית, מתמטיקה ומכונאות רכב שהתקבל לעתודה הטכנולוגית (י"ג – י"ד). אם עמדת בתנאים אלה, עליך לעבור בדצמבר הקרוב את יום המיונים שכולל: בחינה עיונית בעברית ובאנגלית וריאיון קבלה בעברית ובאנגלית.

קרא עוד...

מי יכשיר את המוסכניקים של העתיד בבאר שבע?

ביוזמת איגוד המוסכים, נפתח קורס חונכים לבעלי מוסכים בבאר שבע

שרונה בלוך, הממונה על ההכשרה המקצועית  במשרד הכלכלה במחוז דרום: "לצד העשייה המקצועית, נדרשים בוגרי הקורס לאחריות חברתית ומחויבות להכשרת דור העתיד בענף".

קובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב: "קורס החונכים עונה על המטרה לשלב את הלימודים עם התנסות בתעשייה, תוך פיתוח הון אנושי לעבודה במוסכים לטווח הארוך".

השבוע נפתח המחזור הראשון של קורס מיוחד לבעלי מוסכים שיחנכו בני נוער הלומדים את מקצועות ענף הרכב בביה"ס התיכוניים של משרד הכלכלה. המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים "הרימה" את הכפפה שהובאה לפתחה ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה ויזמה את הקורס.

תעסוקת בני נוער במסגרת ההכשרה המקצועית מהווה אמצעי ולא מטרה, בשונה מסקטור המבוגרים. המטרה המרכזית בתעסוקת בני נוער הינה להכיר לנער העובד את עולם העבודה באופן הדרגתי על היבטיו השונים, לפתח מיומנויות וכישורים בתחום העבודה במוסך. מתוך אמונה ביצירת מודל הכשרה איכותי, גובשה תכנית הכשרה מקצועית למנהלי המוסכים ע"י מחלקת המחקר והפיתוח של המכללה הטכנולוגית לרכב שבאיגוד המוסכים.

תוכנית ההכשרה הייחודית מציגה את עקרונות ותהליך החניכה, סגנונות חניכה , שלבי החניכה, שלבי תהליך הקליטה, תקשורת בינאישית בעבודת חונך-חניך, מחסומי תקשורת, זיהוי צורכי החניך, מאפיינים ותחומי התמודדות של גיל ההתבגרות, מתן משוב בחניכה, מאפיינים של למידת מבוגרים, זיהוי פוטנציאל חניכים, זיהוי פערי התקדמות בלמידה ובתפקוד חניכים, זיהוי סיבות לקשיי תפקוד ועוד.

קובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב אמר כי : "קורס החונכים נולד כמענה לצורך נחוץ ביותר עבור מוסדות ההכשרה המקצועית בתחום הרכב בביה"ס התיכוניים של משרד הכלכלה הלומדים במסלול הדואלי – שילוב הלימודים עם התנסות בתעשייה, לצד הצורך בפיתוח הון אנושי לעבודה במוסכים לטווח הארוך".

לדברי שרונה בלוך, הממונה האזורית על ההכשרה המקצועית ופיתוח כ"א במחוז באר שבע והדרום: "האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה בשיתוף איגוד המוסכים יזם מהלך ייחודי לפתיחת קורס חונכים בדרום. הקורס מיועד לבעלי מוסכים ומנהלים אשר מעסיקים תלמידים הלומדים בתיכונים המקצועיים של משרד הכלכלה. הקורס נולד מתוך צורך משותף ויכשיר את הלומדים בו הכשרה חינוכית מעניינת אשר תאפשר לקלוט נכונה את הנערים העובדים, תוביל להתמדה בהכשרה המקצועית המעשית ותהפוך את החונכים לדמויות משמעותיות עבורם. לצד העשייה המקצועית, נדרשים בוגרי הקורס לאחריות חברתית תוך מחויבות להכשרת דור העתיד בענף הרכב".

קרא עוד...

מי יכשיר את המוסכניקים של העתיד בתל אביב?

ביוזמת איגוד המוסכים, נפתח קורס חונכים לבעלי מוסכים בתל אביב

קובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב: "קורס החונכים עונה על המטרה לשלב את הלימודים עם התנסות בתעשייה, תוך פיתוח הון אנושי לעבודה במוסכים לטווח הארוך".

אמיר מלול, מנהל תחום פדגוגיה במשרד הכלכלה: " אנו מאוד שמחים שעלינו מדרגה בשיתוף הפעולה עם איגוד המוסכים שלנו למען שיפור איכות כוח האדם בענף הרכב".

השבוע הסתיים המחזור הראשון של קורס מיוחד לבעלי מוסכים בתל אביב שיחנכו בני נוער הלומדים את מקצועות ענף הרכב בביה"ס התיכוניים של משרד הכלכלה. מסיימי הקורס יצאו לסיור מודרך בתיכון מקס פיין בתל אביב בליווי שלמה שקד, המפקח הארצי למקצועות הרכב במשרד הכלכלה, אמיר מלול, מנהל תחום פדגוגיה במשרד הכלכלה, אבי גינת, כותב תוכניות הלימודים במשרד הכלכלה וקובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים. ולאחר מכן התכנסו הבוגרים בבית האיגוד לחלוקת תעודות גמר. 

תעסוקת בני נוער במסגרת ההכשרה המקצועית מהווה אמצעי ולא מטרה, בשונה מסקטור המבוגרים. המטרה המרכזית בתעסוקת בני נוער הינה להכיר לנער העובד את עולם העבודה באופן הדרגתי על היבטיו השונים, לפתח מיומנויות וכישורים בתחום העבודה במוסך. מתוך אמונה ביצירת מודל הכשרה איכותי, גובשה תכנית הכשרה מקצועית למנהלי המוסכים ע"י מחלקת המחקר והפיתוח של המכללה הטכנולוגית לרכב שבאיגוד המוסכים.

המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים "הרימה" את הכפפה שהובאה לפתחה ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה ויזמה את הקורס. תוכנית ההכשרה הייחודית מציגה את עקרונות ותהליך החניכה, סגנונות חניכה , שלבי החניכה, שלבי תהליך הקליטה, תקשורת בינאישית בעבודת חונך-חניך, מחסומי תקשורת, זיהוי צורכי החניך, מאפיינים ותחומי התמודדות של גיל ההתבגרות, מתן משוב בחניכה, מאפיינים של למידת מבוגרים, זיהוי פוטנציאל חניכים, זיהוי פערי התקדמות בלמידה ובתפקוד חניכים, זיהוי סיבות לקשיי תפקוד ועוד.

קובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב אמר כי : "קורס החונכים נולד כמענה לצורך נחוץ ביותר עבור מוסדות ההכשרה המקצועית בתחום הרכב בביה"ס התיכוניים של משרד הכלכלה הלומדים במסלול הדואלי – שילוב הלימודים עם התנסות בתעשייה, לצד הצורך בפיתוח הון אנושי לעבודה במוסכים לטווח הארוך".

אמיר מלול, מנהל תחום פדגוגיה במשרד הכלכלה אמר בטקס כי: "אנו רואים חשיבות רבה בקליטה נכונה של חניכים ובוגרים במוסכים. מניסיוננו, הצלחה או כישלון בהשמה תלויים במידה רבה באופן בו נקלטים חניכים ובוגרים בשבועות הראשונים. אנחנו מאוד שמחים שעלינו מדרגה בשיתוף הפעולה בין איגוד המוסכים לאגף ההכשרה שלנו למען שיפור איכות כוח.

קרא עוד...

מיוחד לבעלי מוסכים

איך תתמודדו מול יבואני הרכב, חברות הביטוח וחברות הליסינג?

באיגוד המוסכים נפתח קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים

היום, נפתח במכללה הטכנולוגית של איגוד המוסכים קורס מנהלי עסקים המיועד לבעלי מוסכים.

היוזמה החדשה נולדה בשנים האחרונות. לדברי גורמים באיגוד, לאור ההתמודדות היום יומית של המוסכים בניהול השוטף של המוסך מול סוגיית הריכוזיות במשק הרכב- חברות הביטוח, חברות הליסינג ומוסכי יבואן השולטים מבחינה מקצועית וכלכלית על מוסכים רבים. בנוסף, התפתחות טכנולוגיית-מידע הביאה עמה ערך משמעותי לעסקים וללקוחות לשיפור המצוינות התפעולית והשיווקית. מידי יום, בפני מנהל המוסך עומדים אתגרים המחייבים אותו לשיקול דעת ענייני ויצירתי במטרה להעניק פתרונות ניהוליים, עסקיים וטכניים בזמן אמת.

הניסיון המעשי בתחומי הניהול הופך להיות הפרמטר המרכזי בשימור וקידום תפקודו היעיל של העסק, לנוכח התפיסה המסורתית שהסתפקה בהתמחות מקצועית במערכות – רכב וציידה את בעל כתב ההסמכה בכלי ניהול אלמנטאריים בלבד.

במכללה הטכנולוגית יצאו לדרך רק לאחר ניתוח מעמיק ומיפוי הצרכים והכוחות הפועלים בשוק. הקורס הייחודי שנבנה לאחר מחקר זה, כולל 136 שעות אקדמאיות ממוקדות עם מיטב המומחים בתחום שיסייעו ויעניקו פרספקטיבה חדשה לבלי המוסכים בניהול המוסך שלהם וייקנו באמצעות סדנאות ומתודיקה מרוכזות ומצומצמות, כלים פרגמאטיים שיקדמו את משתתפי הקורס ברמה המקצועית וישדרגו את יכולות וכישורי הניהול שלהם. בנוסף, הלימודים כוללים 4 לילות בחו"ל: סיור לימודי באחד ממרכזי השירות הגדולים והמפוארים בגרמניה, הרצאה של מנכ"ל מרכז השירות ומנכ"ל איגוד המוסכים בגרמניה ו סיור במפעל AUDI ובמוזיאון החדש של PORSCHE.

לדברי קובי אביטל, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית לרכב:" גם בעידן הנוכחי, בו התאגידים הגדולים "חונקים" את המוסכים, אנו מאמינים כי לנהל מוסך מצליח ומשגשג זה לא מדע בדיוני וכל אחד יוכל לעשות זאת אם רק יקבל את ההנחיה והכלים הנכונים.ההזדמנות מגיעה לאלה שמוכנים לאזור אומץ ולהניע את השינוי הנדרש".

קרא עוד...

משרד התחבורה יקיים שימוע לאיגוד המוסכים בנוגע לחוק רישוי רכב

משרד התחבורה יקיים שימוע לאיגוד המוסכים בנוגע לחוק רישוי רכב

איגוד המוסכים: "אין לאפשר לגורמים אינטרסנטיים להשפיע על המנהל המקצועי במוסך להתקין חלקי חילוף שאינם מתאימים לרכב"

בשבוע הבא (1.7), יקיים משרד התחבורה שימוע לאיגוד המוסכים על חוק רישוי שירותים לרכב שעבר בקריאה ראשונה.

באיגוד המוסכים תומכים בהסדרת הענף תחת חוק ראשי, בהגברת התחרות ובהגדלת סמכויות שר התחבורה בכל תחומי העיסוק בענף.

עם זאת, לדברי גורמים באיגוד, ישנם חסרים שונים שאינם נכללים בחוק והם צורך השעה, כמו למשל: הסדרת הכלליםוהחובותלמגרשי פירוקרכבשסוחרים בחלקי החילוף ובכלירכב פגועיםלאחרתאונה כיוון שתקנה 309 האמורה לוודא תקינות רכב שתוקן לאחר תאונה איננה יעילה, הכנסת תקנות "תו-סחר" וחוק "גילוי נאות" לחוק רישוי רכב, יישום איחוד המקצועות המתוכנן בענף שכל עוד הוא לא קורה מעמיס הוצאות מיותרות על המוסכים ועל ציבור בעלי הרכב, אכיפה יעילה יותר של מוסכים פיראטיים שמתנהלים בחצרות הבתים מבלי שיידרש צו בית משפט שמסרבל את התהליך ועוד.

בנוסף, התחושה באיגוד המוסכים היא כי תזכירהחוק מפלה לרעה איגודים המייצגים את השמאים ואת המוסכים  ומאפשר ייצוג והשפעה מיידית רק לחברות הביטוח ולגורמים כלכליים ריכוזיים וחזקים בתוך המועצות המייעצות לשר. נזכיר רק כי איגוד חברות הביטוח לחץ על משרד התחבורה לבטל חובת רישום רכבי האובדן להלכה ברישיון הרכב ועד היום אין פתרון להסתרת המידע מהציבור בנושא מהותי ובטיחותי זה.

איגודי המוסכים והשמאים אינם מוזכרים בחוק.  באיגוד גורסים כי תזכיר החוק צריך לבטא שוויון בין כלל המייצגים את כלל המקצועות והגופים המוזכרים בו.

איגוד המוסכים דורש נציגות במועצה המייעצת לשמאי הרכב  מאחר וכלל השומות מבוצעות בשטח המוסך ועל בסיס הצעת התיקון המקצועית של המנהל המקצועי במוסך וכן נציגות במועצה המייעצת ליבוא רכב והסחר בו, כיוון שליבואני הרכב השפעה עצומה על מוסכי השירות שלהם.

בפרק האכיפה בחוק ידרוש איגוד המוסכים להכניס את נושא הסדרי המוסכים עםחברות מסחריות כגון ביטוח, ליסינג, מנהל הרכב וכדומה. הווה אומר לכלול בחוק את כלהחובות החלים על יבואן רכב בכל הקשור לאספקת חלקי חילוף, איסור מוחלט להשפיעעל בעל המוסך להתקין מוצר תעבורה שאינו מתאים לרכב והחלת עיצומים כספיים על כל חברה שמשפיעה על המנהל המקצועי להתקין מוצר תעבורה כאמור, עד להתליית רישיוןוקובלנה פלילית וכד'.

בנוסף, ידרוש האיגוד ממשרד התחבורה כי יקיים את הבטחתו למבקר המדינה ולוועדות הכנסת בכל הקשור לאכיפה מוגברת כנגד מוסכים ומתקנים פיראטיים – הבטחה שלא קוימה עד עצם היום הזה.

קרא עוד...
כניסה לחברים

הקליקו להרשמה