איגוד המוסכים בישראל

הדרך לזהות מוסך מוסמך

לאחר שהוציאו קוד אתי* מחייב להתנהלות מקצועית והוגנת לעוסקים בשירות לרכב, החליטו באיגוד המוסכים כי זה לא מספיק. יוזמה חדשה של האיגוד תבדל מוסכים מוסמכים, מנותני שירות אחרים לרכב, לרבות אלו הלא חוקיים, ותנסה לספק לבעלי הרכב שקט נפשי בכניסה למוסך.

במסגרת היוזמה עוצב סמל "הפלוס הירוק", אשר ייתלה במוסכים מוסמכים בלבד (בעלי רישיון תקף מטעם משרד התחבורה, החברים באיגוד המוסכים ומחויבים לקוד אתי ואמנת שירות). את החדרתו ילווה מסע פרסום ארצי, שימליץ לציבור הנהגים לבחור במוסכים אלו בלבד, ויפרט אודות היתרונות הגלומים בכך, תחת הסיסמה: "הפלוס הירוק-הדרך לזהות מוסך מוסמך".

מסע הפרסום, בעלות של כחצי מליון ₪, ייצא לדרך ב-7 בדצמבר ויימשך כחודש. הוא יכלול תשדירי שירות בקריינות של אלי אילדיס שישודרו בתדירות גבוהה בתחנות הרדיו 'גל"צ' ו'גלגל"צ', פרסום באינטרנט (ynet, walla ועוד), מודעות בעיתונות המקצועית, אתר אינטרנט ייעודי וסימול תואם במאגר המוסכים הארצי השלם באתר איגוד המוסכים. בתוך כך, מופצות בימים אלו, ערכות "הפלוס הירוק" למוסכים המוסמכים. הערכות כוללות מדבקה גדולה הנושאת את סמל "הפלוס הירוק" ומיועדת לתליה במקום בולט בכניסה למוסך, וכן פוסטר הסבר ועלונים ללקוחות לאזור ההמתנה.

בשנים עברו נמנעו באיגוד המוסכים, עקב היותו הגוף היציג של כלל ענף שרותי הרכב, לצאת פומבי כנגד נותני שרות שסרחו והם טופלו נקודתית. בשנים האחרונות, ההנהלה החדשה נוקטת באמצעים קיצוניים כנגד מוסכים, לרבות שיתוף פעולה הדוק עם כלי התקשורת בחשיפתם, סיוע משפטי ללקוחות בתביעות, יצירת 'מלשינון' בשיתוף המשטרה, שותפות בחקיקה צרכנית דוגמת החוק למניעת גניבות, איסור תיקון כלי רכב בשטחים, גילוי נאות במכירת רכב ועוד. כעת, בצעד חריג, הוחלט לבדל באופן ברור ובולט מוסכים המחויבים לדרך החדשה.

מסביר רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל: "המוסכים שקיבלו על עצמם אמות מידה ברורות למקצועיות ואמינות, מעוניינים לבדל עצמם מעמיתיהם אשר אינם מחויבים להן. לאור תנאי השוק, ריבוי ה'חאפרים' בתחום** ואוזלת היד באכיפה, סמל הפלוס הירוק יאפשר לכל בעל רכב לזהות בקלות מוסכים מוסמכים ולקבל כתובת אמיתית לטיפול מהיר ויעיל בבעיות העלולות להתעורר. זהו עוד צעד המדגיש את מחויבותנו לשיפור השירות במוסכים ויקל עלינו להקיא מקרבנו נותני שרות שאינם פועלים על פי החוק וביושר מלא".

********************************** 

* מידע נוסף אודות הקוד האתי:

הקוד האתי לנותני השירות בענף הרכב בישראל, שאושר באסיפה הכללית של המוסכים בחודש מאי השנה, הינו התחייבות לשמירה על אתיקה מקצועית וכללי התנהגות ראויה, לרבות: עבודה עם רישוי והסמכה מתאימים בלבד, התנהלות בשקיפות ובגילוי מלא, אחריות לעבודות ולחלפים, איסור לתשלום עמלות ו/או טובות הנאה לכל גורם שהוא, עבודה ע"פ כללי הבטיחות ובהתאם להוראות היצרן, השבה לקדמות של הרכב בתיקוני תאונות דרכים, איסור מוחלט של תיקון רכבים מסוכנים והונאות ביטוח מכל סוג ומין, התחייבות לגביית תשלום הוגן ותואם לשעתון היצרן, שמירה על רכוש הלקוחות ועוד.

נותני שירות אשר לא יעמדו בהתחייבויות הקוד האתי עלולים להיתבע על ידי בעלי רכב ולהישפט בפני ועדת משמעת ואתיקה, אשר יכולה לפסוק קנסות, השעיות, סילוק המוסך מהאיגוד ואף הגשת תלונות למשרד התחבורה. רק מוסכי 'הפלוס הירוק' יהיו מחוייבים לקוד החדש. אלו שאינם חברים באיגוד יוכלו להיתבע במוסדותיו, אך דרושה הסכמתם להליך.

את הקוד המלא וכן אופן הגשת תלונות ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד: iga.org.il

** על פי הערכות אחרונות ודיווחים למשרד התחבורה מ'מלשינון' איגוד המוסכים: מעל 2,000 חאפרים, עוסקים ללא רשיון מפעל ו/או תעודת הסמכה מתאימה.

דורון אובזנק, דובר

לצפיה בקובץ

קרא עוד...

בית המשפט העליון יכריע: חופש בחירה לצרכנים בבחירת שמאי ומוסך או שליטה של חברות הביטוח בהליך?

בג"צ שהוגש אתמול כנגד איגוד חברות הביטוח והמפקח על הביטוח טוען לניגוד עניינים חמור בשוק תיקוני הרכב שעברו תאונות דרכים. העותרים, המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד השמאים ואיגוד המוסכים, בגיבוי גופים נוספים, טוענים: "שליטתן של חברות הביטוח על השמאים, בניגוד לאמור בהסדר השמאים מחד ובעיית האכיפה של המפקח על הביטוח מאידך, מחייבת התערבות בית המשפט באופן שימנע לחלוטין את ניגוד העניינים של חברות הביטוח באמצעות ביטולן המוחלט של "רשימות השמאים" והותרת הבחירה בזהות השמאי בידיו של המבוטח".

המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד שמאי הביטוח, ואיגוד המוסכים בישראל, הגישו אתמול בג"צ כנגד חברות הביטוח (המאוגדות באיגוד חברות הביטוח) וכנגד המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ידין ענתבי, בבקשה למתן צו על תנאי שיורה למפקח לתקן את הסדר השמאים באופן אשר יאזן את השיקולים הצרכניים של ציבור המבוטחים עם אלו של חברות הביטוח, ברוח "בג"צ השמאים" הראשון אשר קבע כי שמאי הבית מצויים במצב של ניגוד עניינים. העתירה הוגשה ע"י משרד עורכי הדין יוסף תוסיה כהן ושות'.

בעתירה מתבקש בית המשפט העליון להורות למפקח על הביטוח לבטל את רשימות שמאי החוץ של חברות הביטוח ולהחליפן ברשימה הכוללת את כלל השמאים בעלי הרישיון בישראל. רק כך, טוענים העותרים, יימנע ניגוד העניינים המובנה אשר נוצר כתוצאה מן המתח הבלתי נסבל בין האובייקטיביות לה מחויב שמאי החוץ, לבין המצב הנוכחי בו חברות הביטוח שולטות על רשימות השמאים, ולמעשה על פרנסתם של שמאים אלה. ביטול רשימות השמאים, טוענים העותרים, יאפשר לכל מבוטח לבחור שמאי הרצוי לו ללא התערבות המבטחים, ויספק לו הגנה על האינטרסים הצרכניים, תוך שמירה על אובייקטיביות השמאי והשומה.מהמסמכים שצורפו לעתירה עולה כי בעמדה זו של העותרים תומכים גם הרשות להגבלים עסקיים וגם משרד התחבורה. רק חברות הביטוח תומכות בהותרת ההסדר במתכונתו הנוכחית וזאת מטעמים ברורים.

בנוסף טוענים העותרים כי על פי המידע הנמצא בידם, המבוסס על תלונות ועדויות רבות שהצטברו משך השנים האחרונות, השמאים ברשימות חברות הביטוח פועלים מתוך חשש ואיום על פרנסתם. כיוון שכל אחד מהם נמדד ביחס לממוצע כלשהו של חברת הביטוח המפנה אליו לקוחות. אם הוא חורג מהממוצע ומאשר שומות בהיקפים גבוהים ממנו, הוא "מוזהר" על-ידי הממונה עליו. כך נוצר מעגל אימה: השמאים לוחצים על המוסך להקטין את עלויות התיקונים כדי לא לאבד את הפרנסה שלהם, המוסכים נאלצים להיכנע לשמאים, כי הם מצידם פוחדים שלא תהיה להם עבודה. כך תיקונים של רכב לאחר תאונות דרכים חייבים להתבצע מתחת לרמה המקצועית הנדרשת ועד כדי סיכון בטיחותי של ממש. כל המערכת למעשה דוחפת את אנשי המקצוע ונותני השירות לרמות, ולא בשביל להרוויח יותר כסף, אלא פשוט כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים. מי שנפגע בסופו של דבר – הם הצרכנים, שרכבם מתוקן באופן שאינו מחזיר את הרכב לתיקונו, למצב הבטיחותי האיכותי כפי שראוי היה שיהיה, תיקון המוריד את ערך רכושם ויתרה מכך, עלול במקרים קיצוניים לסכן אותם, את הנוסעים האחרים ברכב, ואת שאר משתמשי הכביש. 

לדברי העותרים, "חברות הביטוח שולטות בכ-70% מהערך הכספי של שוק תיקוני התאונות בישראל, והן הפכו לגורם היחיד שעל-פיו יישק דבר. רגולציה אחראית על ענף הביטוח, באופן שיבטיח את זכויות בעלי הרכב, הינה הכרח המציאות". המצב הנוכחי, מחייב התערבות בית המשפט באופן שימנע לחלוטין את ניגוד העניינים של חברות הביטוח באמצעות ביטולן המוחלט של "רשימות השמאים" והותרת הבחירה בזהות השמאי בידיו של המבוטח".

"דווקא כיום כאשר העולם הכלכלי החופשי עורך בדק בית ומכה על חטאו בכך שלא הידק את הפיקוח על הגופים הפיננסיים ראוי היה כי המפקח על הביטוח ישנה מעמדתו, יבין את הצורך בהסדר המכיר בפערי הכוח והמידע בתחום שמאות הרכב, ואת הצורך להטיל מגבלות קשות של פיקוח ממלכתי על היכולת של חברות הביטוח לעשות שימוש בכוחן הכלכלי העודף במערכת יחסיהן עם המבוטחים.", מוסיפים העותרים.

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי יש להיצר על כך שמדיניותו של המפקח על הביטוח מחייבת הגשה של עתירה שלישית לבג"צ באותו נושא. העיקרון על פיו הנחה כבר בית-המשפט העליון לנהוג בסוגיה זו נועד להבטיח אובייקטיביות ומקצועיות בהערכת נזקי התאונות. עיקרון זה מחייב יצירת אי-תלות בין חברת הביטוח ובין זהות השמאי שנבחר. המועצה לצרכנות מקווה, מוסיף עו"ד פלג כי עתירה זו תשים קץ למצב הבלתי-נסבל השורר כיום והפוגע בציבור הן בהיבט הצרכני והן בהיבט הבטיחותי.

דורון אובז'נק, דובראיגוד המוסכים בישראל

לצפיה בקובץ

קרא עוד...

בעקבות הלחץ של פורום ארגוני הרכב – משרד התחבורה הקים צוות מלווה ליישום הוראת הנוהל החדשה לחלקי מרכב לרכב.

הצוות בראשותו של משה קירמאייר (ראש תחום הדרכת שמאים במשרד התחבורה), יבדוק את יישום הוראת הנוהל החדשה ליבוא חלקי חילוף. תפקידו הינו לנתח סוגיות ובעיות אשר יצופו ויעלו במהלך היישום ובסמכותו להמליץ על ביצוע בדיקות לחלקי מרכב לרכב.

לצפייה בהודעה המלאה

קרא עוד...

בחורף 2009 – 2010 : מגמת הירידה בתאונות הדרכים הואטה, אך עדיין נמשכת – ירידה של 9.5% במספר תאונות הדרכים לעומת הממוצע השנתי.

נתונים אלה עלו במהלך בדיקה שנערכה ע"י מרכז המידע החדש של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המאגד נתונים שנאספו מכל מאגרי המידע בארץ הנוגעים לתאונות דרכים. מדובר בבדיקה המקיפה ביותר שנערכה עד כה בישראל בשאלת מספר תאונות הדרכים עם נפגעים המתרחשות בתקופת החורף (נובמבר-מרץ). הממוצע השנתי של 5 השנים האחרונות עומד על כ-34,000, בחורף האחרון התרחשו כ-31,000 תאונות, גם בחורף הקודם לו התרחשו מספר זהה של תאונות, כך שמגמת הירידה נבלמה מעט, אך עדיין נמשכת. כמו כן, עפ"י נתון זה מס' התאונות גבוה פי 2 מהנתונים הרשמיים שפורסמו עד כה לאורך השנים.

לצפייה בהודעה המלאה

קרא עוד...

בימים אלה יכריע בית המשפט העליון: חופש בחירה לצרכנים בבחירת שמאי ומוסך או שליטה של חברות הביטוח בהליך?

ב 1.11 תידון בבג"צ עתירה שהוגשה לפני למעלה משנה כנגד איגוד חברות הביטוח והמפקח על הביטוח הטוענת לניגוד עניינים חמור בשוק תיקוני הרכב שעברו תאונות דרכים. העותרים, המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד השמאים ואיגוד המוסכים, בגיבוי גופים נוספים, טוענים: "שליטתן של חברות הביטוח על השמאים, בניגוד לאמור בהסדר השמאים מחד ובעיית האכיפה של המפקח על הביטוח מאידך, מחייבת התערבות בית המשפט באופן שימנע לחלוטין את ניגוד העניינים של חברות הביטוח באמצעות ביטולן המוחלט של "רשימות השמאים" והותרת הבחירה בזהות השמאי בידיו של המבוטח".

לצפייה בהודעה המלאה

קרא עוד...

הסכמה גורפת בועדת הכלכלה:לקדם את חוק איסור תיקון רכב במוסך פיראטי.

הסכמה גורפת בועדת הכלכלה:

לקדם את חוק איסור תיקון רכב במוסך פיראטי.

איתן כבל, מגיש הצעת החוק: "מטרת החוק היא לנסות ולהסדיר את אחד העיסוקים היותר פרוצים שקיימים היום במערכת, והחשיבות שלו ביחס לעיסוקים אחרים היא שהוא נוגע לחיי אדם". יהודה עטר, מפקד יחידת אתגר במשטרת ישראל: " יחידת אתגר מבקרת במוסכים הפיראטיים ונתקלת בחיבור של שני כלי רכב יחדיו – חלק חוקי לחלק גנוב, ואותם רכבים נעים בכבישי ישראל. החוק יאפשר לנו בקרה טובה יותר וצמצום הגנבות".עו"ד יוסי כץ, ממנסחי החוק: "כפי שחלה עלי אחריות מוגברת כאשר אני נוהג בכביש, כך עלי לדעת שכאשר אני מוסר רכב, אני לא מוסר את מכונת הגילוח שלי לתיקון, אם הסנקציה תהיה רק על בעל המוסך, לא תצליחו, לעקור את התופעה מהשורש, אסור לפתור מאחריות את מי שבוחר לתקן במוסכים אלו".

 אתמול (24.1.11) התקיים דיון בועדת הכלכלה בנוגע לחוק איסור תיקון רכב במוסכים פיראטיים. במהל הדיון, שהתקיים בהשתתפות נציגים שונים מתחום הרכב, הובעה הסכמה גורפת לקידום החוק ולאישורו.

 

הצעת החוק שעברה בקריאה טרומית (ב 1.11.10), הוגשה ע"י חה"כ  איתן כבל, אברהם מיכאלי ואורי אורבך. על פי הצעת החוק, הפעלת מוסך בלתי מורשה וכן טיפול רכב במוסך בלתי מורשה יהוו עברה פלילית שעונשה קנס כספי בגובה 20,000 ₪ ובעליו עלול להיפסל בעתיד מלקבל רישיון להפעלת מוסך או הסמכה כמנהל מוסך. בנוסף, רישיון הרכב של מי שטיפל במוסך זה יישלל עד שתקינות הרכב שלו תוכח באמצעות הגורמים המתאימים.

 

בשנים האחרונות גדלה התופעה של תיקון רכבים במוסכים פיראטיים הפועלים ללא הסמכה וללא רישיון, תוך העלמת כספים מרשויות המיסוי. במוסכים אלה נעשה בין היתר שימוש בחלפים גנובים, לא איכותיים ולא בטיחותיים. כמו כן, כיון שמוסכים אלה אינם נמצאים תחת פיקוח, אין לדעת מהם מצבם הבטיחותי של הרכבים המטופלים בהם.  מה גם שאותם מוסכים מהווים את אחד הצרכנים העיקריים לחלפים גנובים, ולכן הצעת חוק זו תביא לצמצום בתופעת גנבות הרכב.

 

חה"כ איתן כבל אמר כי מטרת החוק היא לנסות ולהסדיר את אחד העיסוקים היותר פרוצים שקיימים היום במערכת, והחשיבות שלו ביחס לעיסוקים אחרים היא שהוא נוגע לחיי אדם. לדבריו, להשלטת סדר במערכת הפרוצה הזאת יש שתי משמעויות, האחת – הוא יוריד משמעותית את הסחר בחלפים גנובים שהם בד"כ גם לא תקינים והשנייה – הטיפול ברכב ייעשה בצורה מקצועית יותר ובטיחותית יותר.

 

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים אמר בדיון כי חלק גדול ממה שהגדיל את תופעת המוסכים הפיראטיים הם חברות הביטוח והליסינג אשר "מטפחות" שוק משני של מוסכים פיראטיים במדרכות ובחצרות הבתים, מוסכים ללא רישיון וללא פיקוח, במקומות לא מוסדרים, ללא ציוד טכני מתאים. לוי התייחס בדבריו לבטיחות הרכבים אשר מטופלים במוסכים אלה והזכיר לנוכחים את המקרה הנורא שבו נהרג אשר אוחנה ז"ל, בחור צעיר בן 23, בגין משאית שבלמיה טופלו באופן פיראטי ובעקבות כך היא פגעה ברכבו של ההרוג. כן התייחס לוי לתופעת זיהום האוויר והקרקע שגורמים המוסכים הפיראטיים, ששופכים את שמניהם לביוב ולניקוז, זאת בעוד המוסכים החוקיים נדרשים להשתמש במפרידי שומנים, בשמנים ובפילטרים תקניים וכדומה. עוד הוסיף לוי ואמר כי המוסכים הפיראטיים יוצרים ביקוש לגנבות רכב היות והם זקוקים לחלפים זולים בכדי להיענות לביקושים. בנוסף לדבריו, בניגוד למפעילי המוסכים הפיראטיים – המוסכים החוקיים נדרשים לכ -5  שנות לימוד וכ – 7 שנות ותק, הכשרות רבות מטעם משרד התחבורה, השקעת כספים, תשלומי מיסים וכדומה, ולכן חוסר טיפול או התעלמות מתופעה זאת היא הפרת חוזה של המדינה באופן בוטה בינה לבין העוסקים החוקיים ויש למצוא כלים במהירות האפשרית לצמצום התופעה.

 

צבי יוזנט, מנכ"ל איגוד קציני הבטיחות אמר כי ישנם קציני בטיחות ששולחים למוסכים בלתי מורשים בתואנה שאין חוק האוסר זאת. מה גם שאין ספק שהחוק יתרום לצמצום תופעת גנבות הרכב ולכן הוא תומך בחוק בכל מאודו.

 

אבי גלנצר, יו"ר איגוד מכוני הרישוי והבדיקה, אמר כי ישנם רכבים לאחר תאונה שחברות הביטוח מוכרות לסוחרים, אותם סוחרים מתקנים את הרכבים במוסכים בלתי מורשים בכדי להוזיל עלויות, הרכבים הללו מגיעים למכוני בדיקה בלתי מורשים ובלתי מיומנים ובסופו של דבר אותם רכבים נרכשים ע"י אזרחים תמימים. ולכן, לדבריו, חשוב כי החוק יכסה גם את אותם מכוני בדיקה.

 

אלכס בוגיטוב, ראש תחום שירותי תחזוקה במשרד התחבורה, דיבר על המוסכים הפיראטיים כעל מסכני חיים והדגיש את חשיבותו ואת חשיבות מתן סמכויות האכיפה של חוק זה לפקחי משרד התחבורה וכן אמר שהעובדה שאין הפרדה ברורה בין כל מקצועות הרכב, איננה סיבה לעכב את החוק, כיוון שמשרד התחבורה עובד בימים אלה על איחוד המקצועות בתחום הרכב.

קרא עוד...

לראשונה בישראל – קורס יסודות מכונאות הרכב המיועד לחסרי כל ניסיון בתחום.

הקורס נבנה בשיתוף פעולה בין איגוד המוסכים לכלמוביל, יבואנית דגמי מיצובישי, יונדאי, מרצדס וסמארט. בשיתוף פעולה זה, שמה לעצמה כלמוביל כמטרה להיות החברה החלוצה בשדרוג אמות המידה המקצועיות בענף התחבורה בישראל.

המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים משיקה קורס מיוחד וייחודי בתחום לימודי תחזוקת הרכב המשלב בתוכו לימודים עיוניים, מעשיים והתנסות במרכז שירות . החידוש – עד עכשיו, קורסים מסוג זה היו מיועדים למי שכבר החל את דרכו המקצועית באחד המוסכים ברחבי הארץ ונשלח מטעם מקום עבודתו להשתלמות זו או אחרת בתחום (להוציא לימודים במסגרת תיכונית מקצועית). הקורס החדש מיועד למי שאינו מגיע מהתחום כלל, אין לו כל ניסיון בו והוא מעוניין להתחיל אתצעדיו הראשונים בתחום ובמסגרת זו חווה התנסות מעשית במוסך רשת יבואן מהרמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר.

חידוש נוסף – הקורס נבנה בשיתוף פעולה עם חברת כלמוביל, יבואנית דגמי מיצובישי, יונדאי, מרצדס וסמארט, כאשר ההתנסות המעשית תעשה במוסכי החברה והחברה התחייבה לספק תעסוקה למצטייני הקורס ולהחזיר להם מחצית משכר הלימוד. הרעיון הוא למשוך כוח אדם אמין ואיכותי לתחום מאחר ובשנים האחרונות חלה התפתחות טכנולוגית עצומה בענף והתעורר הצורך לקדם ולפתח את הרמה המקצועית בענף ולשפר את התחזוקה של כלי הרכב. בשנים האחרונות מתאפיינים כלי הרכב ברמה טכנולוגית גבוהה. ברבים מהם קיימים מערכות מחשבים מתוחכמות ומערכות נוספות מתקדמות, מה גם שבשנים הבאות צפויים להיכנס כלי הרכב החשמליים וההיברידיים וכל אלה דורשים תחזוקה וטיפול אשר מצריכים ידע נרחב.

במהלך הקורס ירכשו המשתתפים בו ידע והיכרות עם תחומי הרכב בנושאי המכונאות והמנוע, מערכות החשמל, אבחון תקלות (דיאגנוסטיקה), בקרת אקלים, מיזוג האוויר ועוד. הקורס מאפשר ללומדים בו רכישת ידע בסיסי נרחב, במטרה להשתלב בתחום המקצועי של ענף השירות לרכב באחת החברות המובילות בתחום. הלימודים משלבים בתוכם חלק עיוני ומעשי בן 110  שעות לימוד אקדמיות וכן משלב בנוסף 40 שעות של התנסות מעשית במרכז שירות לרכב של חברת כלמוביל.

יעל, תלמידה בקורס: "בימים אלו התחלתי לעבוד בקבוצת כלמוביל ובמקביל בחרתי להצטרף לקורס מטעם איגוד המוסכים. מודעה בנושא משכה את עיני ובחרתי להעשיר אתהידע התיאורטי לצד הידע המעשי שארכוש תוך כדי העבודה".

אייל דואר, מנהל מוסך כלמוביל בראשון , אומר כי: "קבוצת כלמוביל יזמה מהלך של קידום שיתוף פעולה עם איגוד המוסכים למטרות טיפוח כוח אדם איכותי, הרמת קרן המקצוע, העמקת ידע ותרומה לקהילה. החזון של כלמוביל הינו להיות אמת מידה בענף התחבורה. שיתוף פעולה ששם לעצמו מטרה לשנות את תדמית מקצוע המכונאי ולהכשיר דור חדש של אנשי מקצוע איכותיים, הינו בהחלט משתלב עם החזון ונתמך על ידי ערך המקצוענות שהינו אחד מן הערכים שכלמוביל חרטה על דגלה.  הקורס מהווה תשתית חשובה להכשרת כח אדם מיומן, צריך להבין שמכונאי כיום הוא למעשה איש טכני שמתמודד עם אתגרים טכנולוגיים מתקדמים ברכב ולכן הוא נדרש להכשרה מקצועית מעמיקה, עיונית ומעשית, כדי להצליח להשתלב בשוק העבודה".

לדברי אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים, תעשיית הרכב התפתחה בשנים האחרונות בצורה משמעותית ובמקום רכבים פשוטים, עברנו למכוניות מורכבות  וממוחשבות, המצריכות ידע נרחב ויכולת אישית ומקצועית גבוהה. מקצוע השרות לרכב אינו דומה למה שהיה בעבר מחד ומאידך ענף שירותי התחזוקה לרכב צמא לכ"א בכלל ולכ"א איכותי בפרט. מציאות זו מהווה אתגר עבור איגוד המוסכים לחפש פתרונות למצוקת כ"א, איכותו ותדמית הענף. אחד המרכיבים בשינוי התפיסה הוא קורס זה שנועד למשוך חברה צעירים (בוגרי צבא) שאינם באים מתוך הענף על מנת לתת להם כיוון מקצועי בחיים באמצעות רכישת מקצוע רציני. הקורס, בין שאר מטרותיו, נועד  לבדוק שאלות הנוגעות לדימוי הענף והמקצוע וכן מה יגרום לחברה צעירים איכותיים לבוא ולעסוק בתחום טכנולוגי מרתק לכשעצמו. זאתהסיבה שהסלוגן שנבחר לפרויקט הוא "מוסך- לא מה שחשבת" .   

לפרטים נוספים:

קרן יפה גדיש, דוברת

איגוד המוסכים בישראל

0543456441

קרא עוד...
כניסה לחברים